16
Jan

Teodor Dună, Ana Donțu, Alexandru Voicescu, Laurențiu Malomfălean și Vlad Drăgoi, premiații Galei Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a Anului 2015

GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2015 ?i-a premiat câ?tig?torii vineri, sale 15 ianuarie 2016, de Ziua Culturii Na?ionale. Poetul Teodor Dun? a primit Premiul pentru Cartea de Poezie a Anului 2015, volumul  ”obiecte umane”, Editura Cartea Româneasc?, fiind considerat de c?tre juriu cea mai valoroas? carte de poezie ap?rut? anul trecut. Ana Don?u a fost desemnat? Tân?rul poet al anului 2015, pentru ”Cadrul 25”, Editura Max Blecher, premiul pentru proz? i-a revenit lui Alexandru Voicescu pentru ”Malad”, carte ap?rut? la Editura Herg Benet, iar Lauren?iu Malomf?lean este Tân?rul critic al anului 2015 pentru lucrarea sa ”Nocturnalul postmodern. Când visele imagineaz? hiperindivizi cu onirografii”, Editura Tracus Arte. Dintre to?i cei pe care i-au nominalizat la sec?iunile din concurs, membrii juriului au ales ?i Tân?rul scriitor al anului 2015, Vlad Dr?goi primind aceast? distinc?ie pentru cartea ”Eschiva”, Cartea Româneasc?. Membrii juriului din acest an au fost tinerii critici literari, la rândul lor laurea?i ai unor edi?ii anterioare ale Galei: Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian. Organizatori: Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, Asocia?ia EURO CULTURART ?i Biblioteca Central? Universitar? “Carol I”, cu sprijinul financiar al ICR ?i al AFCN (Administra?ia Fondului Cultural Na?ional). Partenerii programului au fost OPERA SCRIS?.RO-societate de gestiune a drepturilor de autor ?i APLER – Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România. Gala Tinerilor Scriitori a fost transmis? în direct pe Radio România Cultural (produc?tor: Anamaria Sp?taru),  coproduc?torul evenimentului. Agen?iadeCarte.ro a fost partener media.Scriitorul Dan Mircea Cipariu a fost moderatorul evenimentului, revenindu-i sarcina de a prezenta ?i invita?ii speciali: ” ”Mircea Tiberian. un prieten ?i un rezoneur al poeziei, care în aceast? dup?-amiaz? ne va propune câteva sonuri eminesciene ?i de Bucure?ti interbelic, al?turi de o voce special? ?i o prezen?? fermec?toare, Nadia Trohin.”

Ana Don?u – Premiul Tân?rul poet al anului 2015

Premiul pentru Tân?rul poet al anului 2015 a fost oferit de Ioan Cristescu, directorul Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. ”Sunt onorat c? pot s? înmânez premiul de debut ?i de fiecare dat? când pot s? sus?in tinerii o fac cu inima împ?cat?. MNLR este în pribegie, dar facem lucruri acolo unde g?sim spa?iu ?i inim? deschis?”, a spus Ioan Cristescu.

Criticul literar Bianca Bur?a-Cernat a f?ce un laudatio celui pe care juriul l-a ales drept cel mai bun poet al anului trecut. ”Sunt onorat? la rândul meu s? particip în aceast? sear? pentru a treia oar? ca membru al juriului care decerneaz? aceste premii. Domnul Ioan Cristescu a anticipat foarte bine, m?rind pu?in suspansul. A devenit o mic? banalitate c? produc?ia de poezie la categoria de vârst? sub 35 de ani st? foarte bine, am avut foarte multe c?r?i remarcabile, ne-a fost foarte greu s? ne decidem pentru un poet. Este vorba despre o poet?, de fapt. Mai fac o considera?ie: dup? 2000, poezia scris? de autoare, o poezie feminin?, e foarte interesant ilustrat?. Poate c? nu e întâmpl?tor faptul c? cele mai interesante voci din ultimul timp sunt voci ale unor poete. O premiem pe Ana Don?u, cu ”Cadrul 25”,Editura Max Blecher. Cred c? deja titlul v? incit?. Este, s?-i spunem, o poezie minimalist? ?i cotidianist?. ?i aici fac o parantez?: a nu se pune o anatem? poeziei minimaliste. Aici avem de a face cu o formul? de minimalism cu totul special?. Ana Don?u prezint? o realitate de zi cu zi proiectat? de noi pe toate ecranele. Poezia Anei Don?u e o poezie care mizeaz? pe o for?? a nota?iei, dar ?i o fluiditate a imaginilor.

”Mul?umesc doamnei Bianca Bur?a-Cernat pentru prezentare. Este important? pentru mine aceast? confirmare ?i m? bucur foarte tare s? fiu prezent? la acest eveniment”, a spus laureata.

Ana Don?u (n. 1 decembrie 1985, Republica Moldova) a absolvit Facultatea de Litere ?i Arte a Universit??ii „Lucian Blaga” din Sibiu. Membru fondator al grup?rii „Zona nou?”, a publicat poezie în mai multe reviste („Echinox”, „Corpul T”, „Hyperion”) ?i în antologia colectiv? Zona Nou? (2011). În 2015, a fost printre cei ?ase tineri scriitori selecta?i pe lista lung? a Concursului interna?ional PEN NEW VOICES. Volumul s?u de debut, Cadrul 25 (Casa de Editur? Max Blecher, 2015) a ap?rut ca urmare a câ?tig?rii Concursului Na?ional de Poezie „Aurel Dumitra?cu” pentru debut în volum, organizat de Biblioteca Jude?ean? „G.T. Kirileanu” Neam?.

Cadrul 25 e o poezie a distan?elor. De la mân? la întrerup?tor, de la un perete la cel?lalt, de la feti?a care sare din pom la femeia obsedat? de ceea ce se ascunde în propria gândire, distan?a dintre blocuri, dintre o clip? ?i alta. O poezie care trece u?or la eu, tu sau noi, dar care se bazeaz? nu pe mântuirea adus? de ceilal?i, ci pe propria supravie?uire, pe autocontrol ?i introspec?ie. De la un grupaj la altul, volumul Anei Don?u exploreaz? alt spa?iu, cu o siguran?? aproape chirurgical?, se opereaz? în interior, în exterior, în rela?iile cu lumea, cu lumina, cu umbra. Un debut matur, în care timiditatea poate avea doar expresie poetic? («lumina care a ?â?nit din bec / m-a f?cut s?-mi fie ru?ine»), restul fiind curaj, precizie, poezie.” (Moni St?nil?)

Nominaliz?ri la aceast? categorie:

Ionelia Cristea, Noaptea de gard?, Cartea Româneasc?

Andrei Dobo?, Valea rea, Cartea Româneasc?

Ana Don?u, Cadrul 25, Max Blecher

Vlad Dr?goi, Eschiva, Cartea Româneasc?

Robert G. Elekes, Aici îmi iau din?ii-n spinare ?i adio, Tracus Arte

Aura Maru, du-te free, Cartier

Alexandru Voicescu – Premiul Tân?rul prozator al anului 2015

Directorul Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din Bucure?ti, Mireille R?doi, a înmânat premiul pentru tân?rul prozator al anului trecut.

”Mul?umesc tuturor celor care se afl? aici. Suntem foarte ferici?i s? g?zduim pentru a treia oar? acest eveniment, din postura de cea mai bun? bibliotec? a anului 2015, titlu acordat de APLER în noiembrie 2015. Ne bucur?m s? facem acest lucru în spa?iul în care vibreaz? înc? vocea lui George C?linescu, Tudor Vianu sau alte voci cople?tioare ale culturii române”, a spus Mireille R?doi.

Criticul literar Mihai Iov?nel, membru al juriului, a explicat alegerea: ”Spre deosebire de sec?iunea de poezie, sec?iunea de proz? este de obicei cea mai dificil?, dintr-un motiv foarte simplu: dac? poezia poate fi scris? performant la orice vârst?, pentru proz? este greu s? identifici un prozator foarte bun sub 35 de ani. Din fericire exist? ?i excep?ii, a?a c? în fiecare an am putut alinia cel pu?in trei prozatori buni. Andrei Mocu?a, de?i are doar 30 de ani, are deja o experien?? de 10 ani de prozator, poet ?i critic. Flaviu Ardelean este unul din cei mai buni prozatori de SF, iar Alexandru Voicescu este un debutant care a publicat un thriller al c?rui decor este unul emo?ional, cu un subtext ocult. Premiul merge c?tre el pentru modul relaxat în care se mi?c? în interiorul conven?iei numit? thriller ?i considerat? literatur? de consum ?i pentru felul palpitant în care mixeaz? anumite elemente, cum ar fi romgleza coorporatist?. Profit de faptul c? e aici pentru a aminti faptul c? e directorul editurii Herg Benet. Pe lista nominaliza?ilor erau vreo 5-6 c?r?i de la Herg Benet ?i a trebuit s? mai reducem din ele, s? nu bat? la ochi”, a spus Iov?nel, pe un ton de glum?.

Alexandru Voicescu a urcat pe scena Galei Tinerilor Scriitori pentru a-?i primi premiul. ”Mul?umesc foarte mult. Când am aflat nominaliz?rile nu eram pe faz? ?i a venit cineva ?i m-a felicitat pentru nominalizare. Nici nu-mi trecuse prin cap c? pot ajunge pe o scen? prestigioas? a culturii române, pentru c? sunt debutant. Fiind debutant probabil c? am reu?it s? atrag aten?ia membrilor juriului ?i le mul?umesc pentru premiu.”

Alexandru Voicescu (n. 17.10.1980, Bucure?ti) a urmat studii juridice, completate în paralel cu o licen?? în deconstructivism pascalian, patristic? ?i antropologie cultural?, sus?inut? la Facultatea de Filosofie a Universit??ii Bucure?ti. Frecventeaz? cursurile de Master în publicitate la ?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative ?i lucreaz? timp de 8 ani în advertising, pe pozi?ii de art director, copywriter ?i creative director. În 2010, fondeaz? editura Herg Benet, al c?rei coordonator este ?i în prezent, supervizând publicarea a peste 150 de c?r?i de literatur? român? contemporan?.

”Malad” este romanul s?u de debut.

“Credin?a mea, care apare în filigran ?i în acest splendid roman, este c? nu în?elegem nimic nici din via?? ?i lume, nici din literatur?, dac? oper?m cu conceptele clasice de realitate ?i biografie. Pentru mine, literatura este întotdeauna realist? ?i autobiografic?, pentru c? prin realitate nu în?eleg numai lumea obiectual?, ci ?i pe cea simbolic? ?i cyberspa?ial?, iar din biografie nu fac parte numai evenimentele, ci ?i fantasmele, amintirile, jocurile imagina?iei. Ceva este real ?i autobiografic, indiferent  în ce plan al lumii globale s-ar fi petrecut, indiferent c? e de ordin fizic sau meta-fizic. A?a stau lucrurile ?i în romanul lui Alex, care îmi place foarte mult ?i la lectura c?ruia nu doar îndemn, dar a? putea spune c? instig!” (Liviu Antonesei)

Nominaliza?i la aceast? categorie:

Flavius Ardelean, Scârba sfântului cu sfoar? ro?ie, Herg Benet

Andrei Mocu?a, Literatura, Tracus Arte

Alexandru Voicescu, Malad, Herg Benet

Lauren?iu Malomf?lean – Premiul Tân?rul critic al anului 2015

Bianca Bur?a-Cernat este cea care a înmânat premiul, dar care a ?i explicat decizia juriului. ”Categoria asta este, de asemenea, foarte bine reprezentat? în ultimii ani. ?i aici am avut dificult??i în a alege. ?i anul acesta ?i în al?i ani. Pentru c? avem pe lista de nominaliza?i numai volume foarte consistente. Nu sunt doar teze de doctorat, ci sunt c?r?i pe care le citim cu pl?cere ?i pe care le consult?m cu folos. Premiem în aceast? sear? cartea unui tân?r critic pe care îl cunoa?tem ?i pentru publicistica sa. El a colaborat la mai multe reviste. Ast?zi ne a?eaz? pe mas? o carte cu un titlu care nu e foarte u?or de re?inut, dar care, în acela?i timp, nu poate s? nu ne trezeasc? o anumit? curiozitate. Lauren?iu Malomf?lean ne propune s? folosim termeni precum hipermodernism ?i hipermodernitate.”

”Mul?umesc doamnei Bianca Bur?a-Cernat pentru prezentare. A intrat în detaliile c?r?ii mele. Mul?umesc juriului pentru nominalizare. M-am sim?it extrem de onorat. Mul?umesc editurii  ?i îmi mul?umesc mie. Îmi e greu s? m? consider critic literar, dar dac? juriul mi-a acordat acest premiu, de acum m? pot considerat critic”, a spus Lauren?iu malomf?lean pe scena Galei Tinerilor Scriitori.

Lauren?iu Malomf?lean s-a n?scut în 1986 (localitatea Râu Sadului, jude?ul Sibiu). Eseist. Absolvent al Universit??ii „Babe?-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea Român? – Literatur? Comparat? (2008). Redactor la revista Echinox (2007-2010). Masterat în Istoria imaginilor – Istoria ideilor (2010). Din 2014, doctor în filologie cu teza Imaginarul oniric hipermodern. Visul în literatura perioadei 1968-2001 (coordonator prof. univ. dr. Corin Braga). Particip?ri la numeroase conferin?e interna?ionale – în Fran?a, Elve?ia ?i România. Public? studii de specialitate în reviste academice precum Caietele Echinox, Dreaming. Journal of the International Association for the Study of Dreams, Transylvanian Review, dar ?i poeme, proz? sau cronic? de carte – în Echinox, Vatra, Steaua, Tribuna, Cultura, Apostrof, Observator cultural, ori pe bookaholic.ro. A tradus din limba francez? volumele: Auguste de Gérando, Transilvania ?i locuitorii s?i (tomul I), Hubert Reeves, Universul explicat nepo?ilor mei, respectiv Élisa Brune, Cu moartea în suflet. Cioran-tango. Triplu debut editorial, cu Nocturnalul „postmodern”. Când visele imagineaz? hiperindivizi cu onirografii, De la Prometeu la Narcis. 9 studii de literatur? comparat? ?i Lunile criticii literare. Ducând lips? de ?alvari (2015).

Nominaliza?i la aceast? categorie:

Daniel Puia-Dumitrescu, O istorie a Cenaclului de Luni, Cartea Româneasc?

Lauren?iu Malomf?lean, Nocturnalul postmodern. Când visele imagineaz? hiperindivizi cu onirografii, Tracus Arte

Ionu? Miloi, Cealalt? poveste. O poetic? a rescrierii în literatura român? contemporan?, Casa C?r?ii de ?tiin??

Vlad Dr?goi – Premiul Tân?rul scriitor al anului 2015

Criticul literar Mihai Iov?nel a oferit premiul, care a mers la poetul Vlad Dr?goi. ”Prin acest premiu nu premiem neap?rat pe autorul celui mai bun volum al anului ci premiem un autor care are ceva deosebit. De?i e evident c? are un volum foarte bun. În primul rând este poet. Sec?iunea de poezie din acest an a fost foarte bun?. Vlad Dr?goi este reprezentantul unei genera?ii, postdou?miist?, o genera?ie excelent?, care în raport cu genera?ia care o precede este ca muzica acustic? fa?? de muzica electric?, f?r? a valoriza”, a spus Mihai Iov?nel.

Vlad Dr?goi (n. 1987) – A urmat cursurile Facult??ii de Litere din Bra?ov. A debutat cu volumul de proz? Istoria artelor sau memoriile unui veleitar incognito, la editura ie?ean? Lumen, în 2009. În 2013 a urmat volumul de poezie Metode, la Casa de Editur? Max Blecher, nominalizat la categoria Tîn?rul poet al anului 2013. Eschiva, publicat în 2015, la editura Cartea Româneasc?, este al doilea s?u volum de poezie.

”Ce se întâmpl? aici, ?i lucrul acesta a fost remarcat de to?i cei care au citit noul volum, este ca sub acest trup uman acoperit de laceratii si cicatrici ale imoralitatii se ascunde o melancolie cautata mereu, parca unica salvare. Acel gol din piept, care revine obsedant in noile poeme este cultivat cu indarjire – parca ultima reduta a umanitatii. Este aici, dupa cum remarca Radu Andriescu, o sinceritate ce implica infinite riscuri, o combinatie de reflexiv si tranzitiv: o confesiune a criminalului care se incapataneaza sa-si expuna, in ciuda unei sentinte deja pronuntate, motivele, demonstrand pe parcurs ca ceea ce-l mana-n lupta, in fond, este intoleranta la ipocrizie.” (Bogdan-Alexandru St?nescu, Suplimentul de cultur?)

Premiul cartea de Poezie a anului 2015 – Teodor Dun?, ”obiecte umane”, un premiu în valoare de 3 000 lei oferit de ICR.

Radu Boroianu, pre?edintele ICR a fost prezent în sal? ?i a ?inut s? înmâneze acest premiu, începând interven?ia sa prin recitarea uneia dintre poeziile pe care le-a descoperit în acest nou volum al lui Teodor Dun?. ”Da?i-mi voie s? v? citesc una dintre poeziile care se afl? în aceast? carte. Îl g?sesc pe tân?rul Dun? u?or melancolic, dac? nu fundamental trist. Sper ca lucrurile s? se schimbe. Oricum, ICR se va ocupa s? traduc? ?i s? duc? ace?ti tineri scriitori ?i în alte p?r?i, s? nu r?mânem doar cu optzeci?tii”.

Bianc?i Bur?a-Cernat i-a revenit ocazia de a vorbi despre carte ?i poet. ”Vreau s? precizez c? nu voi spune câteva cuvinte despre cartea premiat? doar în calitate de critic ci ?i de cititor. Sunt o cititoare de poezie foarte cusurgie, dac? e vorba de literatur? contemporan?. Nu-mi plac foarte multe dintre c?r?ile de poezie care se scriu azi. Pe majoritatea le arunc într-un col? ?i nu le mai recitesc. Cartea pe care o premiem azi este una dintre c?r?ile de a?ezat în raftul cu volume pe care le p?strez. Nu spun aceste lucruri conven?ional.

Sunt acord cu recomandarea Simonei Sora, care spune c? e vorba de o lume cu totul nou?. Este ?i unul din motivele pentru care am ales s? acord?m premiul c?r?ii lui Dun?. În anii anteriori am acordat acest titlu unor poe?i de mult consacra?i. Premiem a doua oar? un autor tân?r, pe care îl puteam avea în vedere la categoria tân?rului poet al anului sau tân?rului scriitor al anului, dar merit? mai mult. E poezia unui autor matur. E o poezie care, ?i aici e nota particular?, nu ocole?te metafora, nu ocole?te metafizicul (termen alungat din vocabularul criticilor în ultimii ani), nu face aceste lucruri în r?sp?r ci pentru c? este modul s?u natural de a scrie”, a spus criticul literar.

Poetul Teodor Dun? a oferit un moment plin de emo?ie celor din sal?: ”Mul?umesc pentru cuvintele sper c? meritate, nu sunt înc? sigur. O s? citesc câteva cuvinte pe care le-am scris acas?. Obiecte umane mi-a spus c? azi e în sfâr?it fericit?, c? de acum înainte va fi mai mult uman? decât obiectual? ?i c? multe dintre friciile ei au disp?rut ?i mi le las? doar mie. ?i îi mul?ume?te pentru asta juriului. Mul?umesc eu ?i obiectele mele umane.”

Laurea?ii de pân? acum ai acestui prestigios premiu sunt Ioan Mure?an (2011), Ioan Es Pop (2012), Liviu Ioan Stoiciu (2013), Dan Sociu (2014) ?i Octavian Soviany (2015).

Teodor Dun? (n. 1981) a absolvit Facultatea de Litere a Universit??ii din Bucure?ti. A publicat volumele: trenul de treie?unu februarie, Editura Vinea (2002, Premiul Na?ional pentru Debut „Mihai Eminescu”, Boto?ani, 2003), catafazii, Editura Vinea (2005), de-a viul, Editura Cartea Româneasc? (2010) ?i der lärm des fleisches, Edition Solitude, Germania (2012). Grupaje din poemele sale au fost traduse în francez?, englez?, suedez?, bulgar?, spaniol?, maghiar?.

“În obiecte umane, principiul poetic e o imagine desf??urat? în avalan??, o nota?ie ce merge în catastrof? ?i care sare imediat într-un scenariu fantasmatic dus regulat, la rându-i, în parabol?. Nota?ia transformat? în vedenie, cam ca la Ion Mure?an, proiecteaz? un film de concrete anxioase ?i de peripe?ii în metafizic, non?alant relatate. C?ci într-acolo se uit? – ?i acolo vede – Teodor Dun?, poet cu o for?? imaginativ? eruptiv?, dar ritualizat?. Iar de v?zut vede ?i el cum „cadavrele se descompun” ?i face reportajul – nu clinic îns?, ci fantasmatic – al unei agonii. Totul într-o materialitate imaginativ? ?i o acuitate existen?ial? proprii doar poe?ilor cu viziune.” (Al. Cistelecan)

“Pentru suprareali?ti, obiectele sunt for?e demonice, acumul?ri oarbe de materie în spa?iu ?i timp. Pentru neoexpresionistul Teodor Dun?, obiectele sunt corpuri care mimeaz? via?a, care se joac? „de-a viul“ în toate lumile posibile. Ca în Comala lui Juan Rulfo, obiectele umane ale lui Dun? se fac ?i se desfac în acord cu propriile legi interioare, viseaz? ?i iubesc „la 1000 de metri dedesubt“, cartografiaz? „via?a de sub unghii“ ?i „spa?iile amneziei“, prospecteaz? „t?râmul kauf“ ?i „groapa adânc? din piept“. Comala lui Dun? e îns? ?i lumea în care înaintezi, mereu de la cap?t, prin formele poeziei, ?i ea un trup viu care se mi?c? ?i se transform?. O lume cu totul nou?, care nu seam?n? cu nimic din ce putem citi azi în poezia româneasc? ?i în care Teodor Dun? este pe cât de singur, pe atât de adev?rat.” (Simona Sora)

Gala Tinerilor Scriitori s-a bucurat de microrecitalul oferit de Mircea Tiberian ?i Nadia Trohin, ei fiind ?i cei care au încheiat, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din Bucure?ti, edi?ia a VI-a a evenimentului.

Dorina CIOPLEA

foto: Florin CONSTANTINESCU

sursa: www.agentiadecarte.ro