09
Jan

“obiecte umane” de Teodor Dună va primi Premiul Cartea de Poezie a anului 2015

afis-web-gala-tinerilor-scriitori-2016Joi, and 7 ianuarie 2016, juriul compus din Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian a anun?at public nominaliz?rile pentru Gala Tân?rului Scriitor 2016, precum ?i acordarea Premiului Cartea de Poezie a anului 2015 volumului “obiecte de umane”, Editura Cartea Româneasc?, publicat de Teodor Dun?. Programul GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2015 celebreaz? cea de-a ?asea edi?ie a Zilei Culturii Na?ionale, vineri, 15 ianuarie 2016, ora 16.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucure?ti, în cadrul unui eveniment transmis în direct de Radio România Cultural. Premiul Cartea de Poezie a anului 2015, în valoare de 3.000 lei, va fi oferit de c?tre pre?edintele Institutului Cultural Român (ICR), dl. Radu Boroianu. Laurea?ii de pân? acum ai acestui prestigios premiu sunt Ioan Mure?an (2011), Ioan Es Pop (2012), Liviu Ioan Stoiciu (2013), Dan Sociu (2014) ?i Octavian Soviany (2015). Organizatorii Galei Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a anului 2015 sunt Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, Asocia?ia EURO CULTURART ?i Biblioteca Central? Universitar? “Carol I”, cu sprijinul financiar al ICR ?i al AFCN (Administra?ia Fondului Cultural Na?ional). Partenerii programului sunt OPERA SCRIS?.RO-societate de gestiune a drepturilor de autor ?i APLER – Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România. Juriul este compus din trei tineri critici literari (laurea?i ai edi?iilor 2012, 2013 ?i 2014): Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian. Tân?rul artist vizual Mihai Zgondoiu va realiza afi?ele, diplomele ?i trofeele Galei Tinerilor Scriitori. Gala Tinerilor Scriitori se va desf??ura în cadrul unui eveniment multiart, avându-i ca invita?i speciali pe Nadia Trohin ?i Mircea Tiberian. Gala Tinerilor Scriitori va fi transmis? în direct de c?tre Radio România Cultural (produc?tor: Anamaria Sp?taru). Moderatorul ?i ini?iatorul evenimentului este scriitorul Dan Mircea Cipariu. Coproduc?tor: Radio România Cultural. Agen?iadeCarte.ro, partenerul tradi?ional al proiectului, v? prezint? nominaliz?rile pentru Gala Tinerilor Scriitori.

Teodor Dun? (n. 1981) a absolvit Facultatea de Litere a Universit??ii din Bucure?ti. A publicat volumele: trenul de treie?unu februarie, Editura Vinea (2002, Premiul Na?ional pentru Debut „Mihai Eminescu”, Boto?ani, 2003), catafazii, Editura Vinea (2005), de-a viul, Editura Cartea Româneasc? (2010) ?i der lärm des fleisches, Edition Solitude, Germania (2012). Grupaje din poemele sale au fost traduse în francez?, englez?, suedez?, bulgar?, spaniol?, maghiar?.

“În obiecte umane, principiul poetic e o imagine desf??urat? în avalan??, o nota?ie ce merge în catastrof? ?i care sare imediat într-un scenariu fantasmatic dus regulat, la rându-i, în parabol?. Nota?ia transformat? în vedenie, cam ca la Ion Mure?an, proiecteaz? un film de concrete anxioase ?i de peripe?ii în metafizic, non?alant relatate. C?ci într-acolo se uit? – ?i acolo vede – Teodor Dun?, poet cu o for?? imaginativ? eruptiv?, dar ritualizat?. Iar de v?zut vede ?i el cum „cadavrele se descompun” ?i face reportajul – nu clinic îns?, ci fantasmatic – al unei agonii. Totul într-o materialitate imaginativ? ?i o acuitate existen?ial? proprii doar poe?ilor cu viziune.”

Al. Cistelecan

“Pentru suprareali?ti, obiectele sunt for?e demonice, acumul?ri oarbe de materie în spa?iu ?i timp. Pentru neoexpresionistul Teodor Dun?, obiectele sunt corpuri care mimeaz? via?a, care se joac? „de-a viul“ în toate lumile posibile. Ca în Comala lui Juan Rulfo, obiectele umane ale lui Dun? se fac ?i se desfac în acord cu propriile legi interioare, viseaz? ?i iubesc „la 1000 de metri dedesubt“, cartografiaz? „via?a de sub unghii“ ?i „spa?iile amneziei“, prospecteaz? „t?râmul kauf“ ?i „groapa adânc? din piept“. Comala lui Dun? e îns? ?i lumea în care înaintezi, mereu de la cap?t, prin formele poeziei, ?i ea un trup viu care se mi?c? ?i se transform?. O lume cu totul nou?, care nu seam?n? cu nimic din ce putem citi azi în poezia româneasc? ?i în care Teodor Dun? este pe cât de singur, pe atât de adev?rat.”

Simona Sora

Pe data de 7 ianuarie 2016, juriul compus din Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian a decis s? nominalizeze pentru Gala Tân?rului Scriitor 2016 urm?toarele titluri:

TÂN?RUL POET AL ANULUI

Ionelia Cristea, Noaptea de gard?, Cartea Româneasc?

Andrei Dobo?, Valea rea, Cartea Româneasc?

Ana Don?u, Cadrul 25, Max Blecher

Vlad Dr?goi, Eschiva, Cartea Româneasc?

Robert G. Elekes, Aici îmi iau din?ii-n spinare ?i adio, Tracus Arte

Aura Maru, du-te free, Cartier

TÂN?RUL PROZATOR AL ANULUI

Flavius Ardelean, Scârba sfântului cu sfoar? ro?ie, Herg Benet

Andrei Mocu?a, Literatura, Tracus Arte

Alexandru Voicescu, Malad, Herg Benet

TÂN?RUL CRITIC AL ANULUI

Daniel Puia-Dumitrescu, O istorie a Cenaclului de Luni, Cartea Româneasc?

Lauren?iu Malomf?lean, Nocturnalul postmodern. Când visele imagineaz? hiperindivizi cu onirografii, Tracus Arte

Ionu? Miloi, Cealalt? poveste. O poetic? a rescrierii în literatura român? contemporan?, Casa C?r?ii de ?tiin??

IMPORTANT! Intrarea la eveniment se face numai cu invita?ie! Pute?i solicita invita?ii la adresa de email: cipariu@yahoo.com pân? joi, 14 ianuarie 2016, ora 14.00. Pentru a nu fi perturbat? transmisia în direct a evenimentului, accesul invita?ilor va fi permis pân? la ora 15.45.

REGULAMENTUL

Premiilor GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2015

Comitetul Director al Asocia?iei EURO CULTURART a hot?rât realizarea programului GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2015 pentru celebrarea celei de-a ?asea edi?ii a Zilei Culturii Na?ionale, vineri, 15 ianuarie 2016, ora 16.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucure?ti.

Astfel, proiectul va fi dus la bun sfâr?it prin prezentul Regulament:

1. Gala Tinerilor Scriitori va acorda urm?toarele cinci premii:

– Tân?rul Poet al anului 2015

– Tân?rul Prozator al anului 2015

– Tân?rul Critic al anului 2015

-Tân?rul Scriitor al anului 2015

– Cartea de Poezie a anului 2015

2. Juriul va fi compus din urm?torii critici literari: Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian. Juriul va anun?a, înainte cu câteva zile de eveniment, printr-un comunicat de pres?, nominaliz?rile pentru Tân?rul Poet al anului 2015, Tân?rul Prozator al anului 2015, precum ?i nominaliz?rile pentru Tân?rul Critic al anului 2015. Câ?tig?torii celor trei sec?iuni vor fi desemna?i ?i prezenta?i la Gala Tinerilor Scriitori; de asemenea, marele câ?tig?tor, Tân?rul Scriitor al anului 2015.

3. Criterii de selec?ie ?i jurizare. Juriul va alege c?r?i ap?rute în 2015 ale unor autori care nu au dep??it vârsta de 35 de ani. Pentru activitate publicistic? de excep?ie în anul 2015 se poate acorda un premiu la sec?iunea de critic? literar? pentru autori care nu au dep??it vârsta de 35 de ani. Nominaliz?rile ?i premiile juriului trebuie s? încurajeze expresia literar? autentic? ?i organic? în limba român?, experimentul ?i exersarea unor formule inovative de stil, gândire ?i limbaj literar.

4. Valoarea premiilor. Premiile vor fi în valoare total? de 9000 de lei, distribuite astfel: 3000 lei – Premiul Cartea de poezie a anului 2015, 1500 lei – Tân?rul Poet al anului 2015, 1500 lei – Tân?rul Prozator al anului 2015, 1500 lei –Tân?rul Critic al anului 2015, 1500 lei –Tân?rul Scriitor al anului 2015.

Pre?edintele Asocia?iei EURO CULTURART,

Dan Mircea CIPARIU