17
Nov

Eugen Simion, Teodor Dună, Observator cultural, Editura Aius şi Radio România Cultural, printre laureaţii Galei Premiilor APLER 2015

afis-aplerJoi, 19 noiembrie 2015, de la ora 18.30,  în Salonul Carol al Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”din Bucure?ti (accesul prin Intrarea Regal?, str. Dem I. Dobrescu, nr.1, sector 1), va avea loc Gala Premiilor APLER, edi?ia a XVII-a, organizat? de Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER). Premiile au vizat cele mai bune titluri ale membrilor APLER publicate în 2014, precum ?i cele mai bune reviste din spa?iul cultural românesc. Evenimentul se bucur? de suportul financiar al Ministerului Culturii. Partenerii Galei sunt Opera Scris?.ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i  Libr?ria Open Art. Partenerii media sunt Radio România Cultural ?i Agen?iadeCarte.ro. Juriul Premiilor APLER a fost format din prof.univ.dr. Silviu Angelescu (pre?edinte), Ioan Gro?an ?i Dan Mircea Cipariu. Premiul Cartea anului 2014 îi va fi înmânat acad. Eugen Simion pentru  “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014. Premiul Editura anului 2014 va fi acordat Editurii Aius din Craiova ?i Premiul Revista anului 2014 îi va reveni revistei Observator cultural (doamnei Carmen Mu?at, redactor-?ef). Printre laurea?i se reg?sesc graficianul de carte Anna Maria Orban, scriitorii Teodor Dun?, Michael Finkenthal, Denisa Lep?datu, ?tefan Mitroi ?i Mireille R?doi. Premiul pentru Jurnalism cultural va fi acordat jurnali?tilor Ema Stere ?i Attila Vizauer  pentru emisiuneaVorba de cultur?”, produs? ?i difuzat? de Radio România Cultural. Amfitrionul Galei Premiilor APLER este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Invitatul special al galei este muzicianul, scriitorul ?i flautistul Ion Bogdan ?tef?nescu. Conceptul vizual al afi?ului ?i al diplomelor este realizat de artistul vizual Mihai Zgondoiu, câ?tig?tor, în trecut, al Premiului APLER Graficianul de Carte. Agen?iadeCarte.ro v? prezint? palamaresul oficial al Premiilor APLER 2015, edi?ia a XVII-a. Intrarea la Gal? se face numai cu invita?ie. Pute?i solicita invita?ie la eveniment la adresa de email:apler.apler@gmail.com.

Premiul Cartea anului 2014 – Eugen Simion,  “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014

Premiul Revista anului 2014 – Observator cultural (doamnei Carmen Mu?at, redactor-?ef)

Premiul Editura anului 2014 – Editura AIUS, Craiova (domnului Nicolae Marinescu, director)

Premiul Graficianul de carte al anului 2014 – Anna Maria Orban

Premiul Autorul român din diaspora – Michael Finkenthal

Premiul Redactorul de carte al anului 2014 – Teodor Dun?, pentru colec?ia  Antologiile Tracus Arte

Premiul pentru Jurnalism cultural – Ema Stere ?i Attila Vizauer  pentru emisiunea “Vorba de cultur?” Radio România Cultural

Premiul Cea mai bun? bibliotec? – Biblioteca Central? Universitar? „Carol I” (doamnei Mireille R?doi, director general)

Premiul special pentru roman-poem: ?tefan Mitroi, „S? locuie?ti într-un l?trat de câine”, Editura Tracus Arte, 2014

Premiul special pentru încurajarea tinerelor talente: Denisa Lep?datu, 13 ani, Gala?i, pentru “Simfonia cuvintelor inocente” (poeme), Editura InfoRapArt, 2014, ?i “Orfani în haine de duminic?” (roman), Editura InfoRapArt, 2014.

Premiul special pentru promovarea identit??ii na?ionale: Romfilatelia (doamnei Cristina Popescu, director general)

Premiul Special pentru sus?inerea culturii scrise na?ionale: TotalSoft -Domnului Liviu Dan Dr?gan, director general
Diplom? de Excelen?? pentru profesionalism ?i creativitate în arta tipografic?: ?tefan Dulu