26
Aug

Ziua Limbii Române, sărbătorită cu un Festival de C’Arte la Primăria sectorului 2

Joi, 27 august 2015, pe esplanada Prim?riei Sectorului 2 Bucure?ti (str.Chiristigiilor nr.11-13), de la ora 10.00, se deschide a doua edi?ie a Festivalului de C’ARTE, program cultural care celebreaz? Ziua Limbii Române aprobat? de Parlamentul României, prin Legea nr.53/2013. Începând de joi, 27 august 2015, ?i pân? luni, 31 august 2015, vor fi prezentate publicului bucure?tean Târgul de carte “Iubim limba român?” (pe esplanada sediului Prim?riei sectorului 2, în Parcul Ioanid/Ion Voicu ?i în Parcul Na?ional), prelegeri, dezbateri ?i recitaluri de poezie (în cluburile ?i centrele Prim?riei sectorului 2). Sâmb?t?, 29 august 2015, ora 18.00, în Parcul Plumbuita, va avea loc un concert de muzic? popular?, avându-i invita?i pe Gelu Voicu ?i Taraful s?u, Constantin Enceanu, Petric? Mâ?u-Stoian, Cornelia ?i Lupu Rednic, Laura Lavric, Maria Dragomiroiu ?i Ansamblul de dansuri populare “Rapsodia Carpa?ilor”. De Ziua Limbii Române, luni, 31 august 2015,  se vor oficia, de la ora 09:00, depuneri de coroane la mormintele scriitorilor români din Cimitirul Bellu. De la ora 11:00, la Galeria Dialog a Prim?riei sectorului 2, va avea loc Conferin?a „Ziua Limbii Române”, cu tema “Limba Român? în spa?iul public ?i mediatic” ?i invita?i de marc? ai spa?iului nostru literar: academicianul Eugen Simion, universitarii Silviu Angelescu, Lucian Chi?u ?i Ioan Cristescu, într-o manifestare moderat? de scriitorul Dan Mircea Cipariu. Cu aceast? ocazie, primarul Neculai On?anu, catalizatorul amplelor manifest?ri dedicate Zilei Limbii Române, va decerna distinc?ii cadrelor didactice, care predau limba român? în unit??ile de înv???mânt gimnazial ?i liceal din Sectorul 2 al Municipiului Bucure?ti, precum ?i elevilor din sectorul 2 care au câ?tigat premii la Olimpiada de Limba ?i Literatura Român? ?i la concursurile de literatur? român?. De la ora 18, pe esplanada Prim?riei Sectorului 2, va avea loc Recitalul de Poezie ?i Muzic? sus?inut de poe?ii  Ioana Cr?ciunescu, Dumitru B?di?a, Teodor Dun?, Ioan Es Pop ?i Cosmin Per?a. Invita?i speciali: flautistul Ionu? Bogdan ?tef?nescu ?i pianistul Horia Mihail. Amfitrion: Dan Mircea Cipariu. Produc?tor:Anamaria Sp?taru.Organizatorii Festivalului de C’ARTE ?i ai programului cultural Ziua Limbii Române sunt Prim?ria Sectorului 2 Bucure?ti, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România ?i Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. Parteneri: Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Parteneri media: Radio România Cultural ?i Agen?iadeCarte.ro. “Reu?im pentru a doua oar? consecutiv s? realiz?m un program multiart prin care s? atragem publicul bucure?tean spre carte ?i spre valorile autentice ale limbii române. Astfel, vrem s? impunem în con?tiin?a public? un program în care s? fie prezen?i cei care ar trebui s? apar? mai des în emisiunile de televiziune, critici literari ?i importan?i scriitori români contemporani, adic? personalit??ile care asigur? identitatea noastr? cultural? ?i na?ional?. Locuitorii sectorului 2 au venit în num?r mare anul trecut s? s?rb?toreasc? Ziua Limbii Române. Sunt convins c? vor veni ?i acum la prim?rie, în parcurile Ioanid ?i Na?ional s? cumpere ?i s? citeasc? c?r?ile propuse de câteva dintre cele mai importante edituri de la noi, c?r?i care au substan?iale reduceri. Maestrul Mircia Dumitrescu ?i Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti au gândit s? panoteze prim?ria cu portretele celor mai importan?i scriitori români. De Ziua Limbii Române ne vom aminti ?i ne vom reculege la mormintele scriitorilor din Cimitirul Bellu. Într-o lume în care ve?tile rele de la televizor fac agenda public?, poezia poate fi un mod de a ne trata suflete?te”, a declarat primarul Neculai On?anu, ini?iatorul programului Ziua Limbii Române. “Într-un spa?iu românesc f?r? infrastructur? cultural? ?i de promovare a operei culturale de calitate, gestul primarului Neculai On?anu de a organiza un târg de carte, conferin?e ?i recitaluri de poezie ?i muzic? pentru celebrarea Zilei Limbii Române face mai mult decât o mie de declara?ii politicianiste despre cultura ?i spiritualitatea româneasc?. Bucure?tenii pot s?-?i potoleasc? pentru câteva zile de Festival de C’ARTE setea de cultur? ?i literatur?!”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele societ??ii de gestiune a drepturilor de autor – Opera Scris?.Ro.
 
PROGRAM Festivalul de C’ARTE
Ziua Limbii Române
29 – 31 august 2014, edi?ia a II-a
JOI, 27 august 2015
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2 ?i Parcul Na?ional
Ora 18.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2
Domnul Primar Neculai On?anu, împreun? cu Domnul Dan Mircea Cipariu, Pre?edintele Filialei Bucure?ti – Poezie, Uniunea Scriitorilor din România, ?i Domnul Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Na?ional al Literaturii Române ?i Pre?edintele Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), vor oficia deschiderea festivit??ilor dedicate “Zilei Limbii Române”
Concert de fanfar? sus?inut de Orchestra Simfonic? de Sufl?tori „Angely’s” condus? de  domnul dirijor Marius Firca
VINERI, 28 august 2015
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2 ?i Parcul Na?ional
Intervalul orar 18.00 – 19.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Concert sus?inut de cvartetul de coarde „CHROMATIC”
SÂMB?T?, 29 august 2015
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2, Parcul Na?ional ?i Parcul Ioanid
Intervalul orar 10.00 – 12.00
Parcul Plumbuita
Programe organizate de copiii de la cluburile Prim?riei Sectorului 2
Ora 12.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Car alegoric – fanfar?
Interval orar 18.00 – 19.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Concert sus?inut de cvartetul de coarde  „CHROMATIC”
Interval orar 18.00 – 22.00
Parcul Plumbuita
Concert de muzic? popular? româneasc?:GELU VOICU ?I TARAFCONSTANTIN ENCEANUPETRIC? MÂ?U-STOIAN,CORNELIA ?I LUPU REDNICLAURA LAVRICMARIA DRAGOMIROIU ?I Ansamblul de dansuri populare  “Rapsodia Carpa?ilor”
DUMINIC?, 30 august 2015
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2, Parcul Na?ional ?i Parcul Ioanid
Ora 12.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Car alegoric – fanfar?
Interval orar 18.00 – 19.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Concert sus?inut de cvartetul de coarde „CHROMATIC”
LUNI, 31 august 2015, ZIUA LIMBII ROMÂNE
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2
Interval orar 09.00 – 10.30
Cimitirul Bellu – aleea Scriitorilor
Depunere de coroane
Interval orar 10.00 – 12.00
Clubul Calderon
Clubul Seniorilor
Centrul Sfin?ii Mihail ?i Gavriil
Clubul În?elep?ilor
Complexul Sfântul Pantelimon
Program literar artistic dedicat zilei aniversare a Limbii Române sus?inut de membrii cluburilor Prim?riei Sectorului 2
Interval orar 11.00 – 13.00
Sediul Prim?riei Sectorului 2
Conferin?? „Ziua Limbii Române” cu tema “Limba Român? în spa?iul public ?i mediatic”
Manifestare patronat? de Domnul Neculai On?anu, Primarul Sectorului 2
Moderator: Domnul Dan Mircea Cipariu, Pre?edintele Filialei Bucure?ti – Poezie, Uniunea Scriitorilor din România
Alocu?iuni:
Domnul Ioan Cristescu, Director Muzeul Na?ional al Literaturii Române ?i Pre?edintele Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER);
Acad. Eugen Simion, Pre?edinte Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?;
Prof. univ. dr. Silviu Angelescu;
Prof. univ. dr. Lucian Chi?u.
Scurt moment poetic, cu elevi din sectorul 2, moment propus de Dan Mircea Cipariu. Recit?: Maria Busuioc, clasa a V-a “Prin?ul ?tefan”, ?coala Gimnazial? „Anastasia Popescu”, Andrei Codrin Daha, clasa a VIII-a “Domni?a Ancu?a”, ?coala Gimnazial? „Anastasia Popescu”, Eliza Smultea, clasa a IX-a, Colegiul Na?ional Bilingv „George Co?buc”.
Participan?i:
directori din unit??ile de înv???mânt din Sectorul 2;
profesori de limba român?, ?efi de catedr? în cadrul unit??ilor de înv???mânt;
membri ai Guvernului Local al Tinerilor Sector 2;
membri ai Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2.
Ora 13.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Car alegoric – fanfar?
Interval orar 18.00 – 20.00
Sediul Prim?riei Sectorului 2
Închiderea oficial? a manifest?rilor dedicate „Zilei Limbii Române”
Recital de Poezie ?i Muzic? sus?inut de poe?ii  Ioana Cr?ciunescu, Dumitru B?di?a, Teodor Dun?, Ioan Es Pop ?i Cosmin Per?a.
Invita?i speciali: flautistul Ionu? Bogdan ?tef?nescu ?i pianistul Horia Mihail.
Amfitrion: Dan Mircea Cipariu.
Discurs de încheiere a evenimentului sus?inut de Domnul Neculai On?anu, Primarul Sectorului 2.