15
Jun

Doina Ruşti, Ada Milea, Adriana Trandafir, Ioan Groşan, Florin Iaru, Mircea Martin, Ion Mureşan, Ioan Es Pop şi Mircea Tiberian, invitaţii speciali ai Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, ediţia a III-a, 2015

Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, edi?ia a III-a, î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i  dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, între 17-20 iunie 2015, pe scena din Pia?a Civic?, la Teatrul „Jean Bart” ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, literatur?, pân? la artele spectacolului ?i arte vizuale. Nume importante ale scenei noastre culturale vor veni, astfel, în Tulcea pentru a sus?ine conferin?e, pentru a prezenta show-uri de poezie ?i muzic?, pentru lans?ri de carte ?i recitaluri unicat. Programul festivalului prezint? o ofert? de calitate pentru toate genurile artistice ?i se constituie ca o punte cultural? între ora?ele dun?rene, un ferment pentru viitoare proiecte culturale ?i artistice pentru regiunea dun?rean?. Invita?ii speciali ai festivalului sunt Doina Ru?ti,  Ada Milea, Adriana Trandafir, Ioan Gro?an, Florin Iaru, Mircea Martin, Ion Mure?an, Ioan Es Pop ?i Mircea Tiberian . Vor sus?ine lecturi publice poe?ii Dan Mircea Cipariu,  Denisa Lep?datu, Iulia Pan? ?iAmelia St?nescu, Ini?iatorii festivalului sunt Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Euro CulturArt, ?i  Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Directorul festivalului este scriitoarea Suzan Mehmet. Organizatori: Consiliul Jude?ean Tulcea, Prim?ria Municipiului Tulcea, APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România).  Parteneri: ICEM Tulcea, Art Cafe „La scena”, Centrul Cultural „Jean Bart”, Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”, Hotel Delta, Hotel Esplanada. Parteneri media: Radio România Cultural, Agen?iadeCarte.ro, Ziarul Obiectiv, Ziarul Delta, Accent TV, Radio Delta.

Programul Festivalului de C’ARTE DANUBIUS, edi?ia a III-a, 2015

Miercuri, 17 iunie 2015

Ora 16

Deschiderea oficial? a Târgului

Prezentarea Festivalului – conferin?? de pres?

Concert Quartetul CHROMATIC – Pia?a Public?

Ora 17-18.30

lansare de carte: Cristian Cealera, volumul 2, „Pove?tile M?rii Negre” – Casa Avramide

lansare de carte Doina Ru?ti – „Manuscrisul fanariot”, Editura Polirom

Ioan Gro?an – „Lumea ca literatur? – Amintiri”, Editura Polirom – prezint? Ioan  Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu

Ora 18.30 – 20.30

Atelier de improviza?ie  teatral? – trupa IMPROVISNEYLAND  Casa Avramide

ORA 18.30

Adriana Trandafir în show-ul  „Maria T?nase# – Teatrul Jean Bart

Ora 20.30

Concert Ada Milea – Casa Avramide

Joi, 18 iunie 2015

Ora 14

vernisaj expozi?ie grafic?  Alina Ro?ca

Ora 16- 18

lans?ri de carte ?i concert CHROMATIC – Pia?a Public?

Ora 16

conferin?ele Danubius  – Invitat acad Mircea Martin.

Ora 17 – 18

lansare de carte Gheorghe Bogorodea (Casa Avramide)

Volumul „Hor? de b?rba?i”, Editura Ex Ponto, Constan?a, 2015

Ora 18 – 19

Lecturi publice de poezie – Poe?i din Gala?i, Constan?a, Tulcea

Augustin Ioan (Bucure?ti-Tulcea), Denisa Lep?datu (Gala?i), Iulia Pan?, Amelia St?nescu (Constan?a)

Moderator: Dan Mircea Cipariu

Ora 19

spectacol de teatru – Ani?a Nandri?  Cudla cu Monica Musat – Facultatea de Arte Hyperion – Casa Avramide

Ora 20.30

concert trupa PONTICE

Ora 21

spectacol de teatru  „Scrisori c?tre Rita” de ?tefan Caraman – sala Studio – Teatrul Jean Bart

Vineri, 19 iunie 2015

Ora 14

vernisaj expozitie Centenar Gellu Naum

Ora 16-18

Lans?ri de carte – Pia?a Public?

Ora 17-18

Lansare de carte Petru ?incoca (Casa Avramide)

Volumul „Spectator pe scen?-Tulcea cultural?”, Editura Ex Ponto, Constan?a, 2015

Ora 19

Lecturi de poezie – Ioan Es.Pop, Florin Iaru, Ion Mure?an,  Eugen Suciu, Teodor Dun?

Ora 20

Concert de Jazz Mircea Tiberian & friends

Echipa

Fondatori festival: Constantin Hogea & Dan Mircea Cipariu & Ioan Cristescu

Director festival : Suzan Mehmet

Director executiv: Cristian Ioni??

Art director: Orbán Anna-Mária

Coordonator Târg de carte – Nicoleta Vidican

Festivalul de C’ARTE DANUBIUS

un festival cu ie?ire la mare!