20
Apr

”Programul de Carte”- ediția a IV-a, de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de autor

Joi, 23 aprilie 2015, între orele 10.00 ?i 18.00, Muzeul Na?ional al Literaturii Române (MNLR) din Bucure?ti, Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor din România, Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art? (FNSA) ?i Libr?ria Open Art organizeaz? a patra edi?ie a PROGRAMULUI DE CARTE prin mai multe evenimente comune care marcheaz? s?rb?torirea Zilei Interna?ionale a C?r?ii ?i a Drepturilor de Autor. PROGRAMUL DE CARTE  este un program de evenimente mediatice cu mesaje pro-lectur? ?i de sus?inere a culturii scrise na?ionale. Cu acest prilej,  de la ora 10.00, va fi f?cut? o dona?ie (o bibliotec? de carte româneasc?) ?i va fi sus?inut un recital de poezie la Penitenciarul Rahova din Bucure?ti. De la ora 13.00, la sediul FNSA (str. Dem I. Dobrescu, nr.11) va avea loc dezbaterea “Cultura scris? na?ional?, între nevoi legislative, fiscale ?i de infrastructur?”, moderat? de Mihai Mitric?, directorul executiv al Federa?iei Editorilor din România, ?i prof.univ.dr. Lucian Chi?u, cu urm?torii invita?i: acad.Eugen Simion, acad. Nicolae Breban, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Opera Scris?.ro, Claudiu Istrate, director executiv al Uniunii Editorilor din România, Rodica Guiu, administrator general Copyro, Carmen Mu?at, redactor-?ef al revistei Observator cultural, Mireille R?doi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucure?ti, ?i editorul Marcel Popa, fondatorul editurii Univers Enciclopedic. De la ora 18, la Libr?ria Open Art (str. Pitar Mo? nr.12, intrarea de pe str. Arthur Verona), poe?ii Ioana Cr?ciunescu, Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru, Adrian Suciu ?i Grigore ?oitu vor sus?ine o lectur? public? în care poe?ii invita?i vor d?rui celor prezen?i o floare, o carte sau un poem. Organizatorii PROGRAMULUI DE CARTE sunt Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, în colaborare cu Federa?ia Editorilor din România, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, OPERA SCRIS?.RO, Copyro. Filiala Bucure?ti Poezie-Uniunea Scriitorilor din România ?i Asocia?ia EURO CULTURART. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator cultural ?i Agen?iadeCarte.ro.

Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor este ini?iat? ?i s?rb?torit? de UNESCO, din 1995, în fiecare an, pe 23 aprilie. În aceast? s-a n?scut ?i a trecut la cele ve?nice William Shakespeare. Ziua de 23 aprilie este strâns legat? de nume celebre ale literaturii mondiale: Cervantes, Inca Garcilaso de la Vegas, William Wordsworth, Jules Barbey d’Aurevilly, Rupert Brooke, Halldór Laxness,Vladimir Nabokov sau Maurice Druon. Ideea a prins foarte repede, mai ales în Spania, unde obiceiul de a oferi o floare pentru fiecare carte vândut? de Sf. Gheorghe (23 aprilie!) a ajutat la promovarea evenimentului.

Prin Hot?rârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarat? “Ziua Bibliotecarului din România”. Începând cu 2005, în România, pe 23 aprilie se s?rb?toresc Ziua Bibliotecarului din România?i Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor.

PROGRAMUL DE CARTE î?i propune s? creeze anual, de Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor, un spa?iu public de afirmare pentru autorii români, de?in?tori de drepturi de autor, pentru bibliotecarii români, în cadrul unor evenimente mediatice ?i artistice, cu mesaje pro-lectur? ?i de sus?inere a culturii scrise na?ionale. Programul are elemente de interactivitate ?i se adreseaz?, în special, adolescen?ilor ?i studen?ilor, precum ?i profesioni?tilor industriei editoriale.

Sloganul PROGRAMUL DE C’ARTE pentru 2015 este: cite?ti ?i d?ruie?ti!

PROGRAMUL DE CARTE

– Ora 10.00-11.00, DARUL DE CARTE

Va fi f?cut? o dona?ie (o bibliotec? de carte româneasc?) ?i va fi sus?inut un recital de poezie la Penitenciarul Rahova din Bucure?ti al poe?ilor Dan Mircea Cipariu, Adrian Suciu ?i Grigore ?oitu.

– Ora 13.00, DEZBATEREA DE CARTE

La sediul FNSA (str. Dem I. Dobrescu, nr.11) va avea loc dezbaterea “Cultura scris? na?ional?, între nevoi legislative, fiscale ?i de infrastructur?”, moderat? de Mihai Mitric?, directorul executiv al Federa?iei Editorilor din România, ?i prof.univ.dr. Lucian Chi?u, cu urm?torii invita?i: acad. Eugen Simion, acad. Nicolae Breban, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Opera Scris?.ro, Claudiu Istrate, director executiv al Uniunii Editorilor din România, Rodica Guiu, administrator general Copyro, Carmen Mu?at, redactor-?ef al revistei Observator cultural, Mireille R?doi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucure?ti, ?i editorul Marcel Popa, fondatorul editurii Univers Enciclopedic.

– Ora 18.00, RECITALUL DE CARTE

La Libr?ria Open Art (str. Pitar Mo? nr.12, intrarea de pe str. Arthur Verona), poe?ii Ioana Cr?ciunescu, Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru, Adrian Suciu ?i Grigore ?oitu vor sus?ine o lectur? public? în care poe?ii invita?i vor d?rui celor prezen?i o floare, o carte sau un poem.

Organizatorii PROGRAMULUI DE CARTE sunt Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, în colaborare cu Federa?ia Editorilor din România, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, OPERA SCRIS?.RO, Copyro. Filiala Bucure?ti Poezie-Uniunea Scriitorilor din România ?i Asocia?ia EURO CULTURART.

Parteneri media: Radio România Cultural, Observator cultural ?i Agen?iadeCarte.ro.