08
Apr

OPEN ART. casa scriitorului

O zi fastuoas?!

M? bucur s? v? anun? deschiderea unui spa?iu unicat – OPEN ART. casa scriitorului – aflat la intersec?ia str?zilor Arthur Verona ?i Pitar Mo? (nr.12) din centrul Bucure?tiului. OPEN ART. casa scriitorului este, health în primul rând, un loc de întâlnire pentru profesioni?tii scrisului din România, un loc pentru lecturi publice, evenimente literare ?i culturale, conferin?e, lans?ri de carte ori sesiuni de autografe. În fapt, un spa?iu deschis pentru ceea ce e viu ?i valoros în cultura român? contemporan?. OPEN ART. casa scriitorului este un spa?iu deschis scriitorilor, arti?tilor, editorilor ?i tuturor celor care hr?nesc sistemul vizibil sau invizibil al culturii române. Dup? cum bine ?ti?i, în ultimii doi ani de zile, scriitorii au pierdut Casa Monteoru-Catargi, fostul sediu al Uniunii Scriitorilor, ?i sediul Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. OPEN ART. casa scriitorului încearc? s? acopere aceste pierderi ireparabile pentru scriitori, oferind un spa?iu public de exprimare ?i de distribu?ie a unor opere literare de ni??. Cei care vor trece pragul OPEN ART. casa scriitorului vor g?si c?r?ile poe?ilor români în via??. În acest spa?iu, avem o camer? special? ?i central? dedicat? poeziei române contemporane. În acest spa?iu, avem o camer? pentru revistele literare ?i culturale din toat? ?ara!

OPEN ART. casa scriitorului este un vis pus în pagina realit??ii de prieteni ?i institu?ii apropiate literaturii române vii. Se cuvine s? îi amintesc ?i s? le mul?umesc lui Ioan Cristescu, pre?edintele APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România), ?i Maestrului Mircia Dumitrescu pentru c? a gândit vizual acest spa?iu. Pute?i admira, astfel, câteva gravuri ale Maestrului Mircia Dumitrescu, gravuri inspirate de câteva dintre poemele pe care i le-a d?ruit Nichita St?nescu artistului.  Ciclul gravurilor semnate de Mircia Dumitrescu poart? numele ”Nichita Azi”.

OPEN ART. casa scriitorului este un program cultural ini?iat de APLER ?i sus?inut financiar de Opera Scris?.Ro, Asocia?ia Open Art ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Agen?iadeCarte.ro este partenerul media al acestui program.

Operatorul comercial al programului OPEN ART. casa scriitorului este S.C. World Media Graph SRL, cu urm?toarele date de contact ?i date de facturare: J40/3152/2009, CIF: RO18491512, Adresa: str. Sava Hentia nr. 2, sector 1, Bucure?ti, Punct de lucru: str. Pitor Mo? nr.12, sector 1, Bucuresti, IBAN: RO34EGNA1010000000271276 -Banca Marfin Bank, IBAN: RO47TREZ7015069XXX010315 -Trezoreria Sector 1, tel 0212234111. Persoan? de contact: Nicoleta Vidican, mobil: 0786108806V? rog s? trimite?i pe adresa de email nicollettav@gmail.cominforma?ii legate de evenimentele literare pe care dori?i s? le desf??ura?i în spa?iul OPEN ART. casa scriitorului. Spa?iul nostru va fi oferit gratuit! În func?ie de informa?iile primite, vom putea realiza o programare flexibil? a evenimentelor care sprijin? promovarea c?r?ilor ?i autorilor români.

 

Condi?iile de distribu?ie în spa?iul OPEN ART. casa scriitorului sunt urm?toarele:

– rabat comercial de 35%;

– c?r?ile ?i publica?iile vor fi livrate pe aviz, urmând ca plata s? se fac? pe m?sura vânz?rii, în urma rapoartelor lunare de vânzare;

– c?r?ile ?i publica?iile livrate s? fie în bun? stare;

– titlurile care nu înregistreaz? nicio vânzare timp de 90 de zile, vor fi returnate furnizorului.

Toate cele bune,

Dan Mircea CIPARIU,

pre?edintele OPERA SCRIS?.RO

P.S. Le mul?umesc tuturor celor care mi-au scris pe email sau mi-au telefonat pentru a sus?ine acest proiect.