12
Dec

Ioana Greceanu, Anca Mizumschi şi Horia Gârbea, în ultima secvenţă a programului Serile de poezie şi jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, sales 15 decembrie 2014, sick ora 18.00, ^ 100mg în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti(str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a opta secven?? ?i ultima din acest an a programului Serile de poezie ?i jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Vor sus?ine recitaluri publice  trei importan?i poe?i români contemporani: Ioana Greceanu, Anca Mizumschi ?i Horia Gârbea. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. “În aceast? a opta secven??, vor citi doi lideri ai genera?iei nou?zeciste, Anca Mizumschi ?i Horia Gârbea, precum ?i o poet? ce a debutat în 1999, Ioana Greceanu, ?i care l-a avut profesor de  limba român? pe Virgil Mazilescu, în anii de ?coal? general? petrecu?i în comuna Greaca, jude?ul Ilfov. La aceast? ultim? întâlnire din 2014 va fi prezent Florin Iaru, cu o evocare Traian T. Co?ovei ?i Cornelia Maria Savu. Ducem, astfel, la bun sfâr?it un proiect în care au citit 23 de poe?i, din genera?ii ?i geografii literare diferite. Sper?m s? relu?m, în 2015, aceste Seri, în care poezia ?i jazz-ul rezoneaz? spre desf?tarea unui public tot mai numeros.”, a declarat Dan Mircea Cipariu. Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop, la a treia edi?ie (3 noiembrie 2014) au citit poe?ii Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada,  la a patra edi?ie (10 noiembrie 2014) au citit Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu ?i Adrian Suciu, iar la a cincea edi?ie au citit Laura Dan, Teodor Dun? ?i Grigore ?oitu.  La a ?asea edi?ie a citit Ion Mure?an, iar Dan Mircea Cipariu a sus?inut un recital din regreta?ii poe?i Cornelia Maria Savu ?i Traian T. Co?ovei. La a ?aptea edi?ie (8 decembrie 2015), au citit Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Doru Mare? ?i Bogdan O. Popescu. Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Ioana Greceanu a debutat cu un grupaj de poezii în revista „Luceaf?rul“ (1997), iar editorial cu „Poeme în pierdere“, 1999. Acestora le-au urmat volumele „Singur?tatea poart? o pelerin? ro?ie“ (2003) ?i  „Cu o sabie imprevizibil? începe ziua“ (2007). În 2012 îi apare antologia bilingv? româno-albanez? în t?lm?cirea poetului ?i traduc?torului Baki Ymeri, intitulat? „Recviem pentru omul din cub“. În 2012, public? “Fragment dintr-un viu”, Editura Tracus Arte, 2012. Este membr? a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie.

Horia Gârbea s-a n?scut la 10 august 1962 în Bucure?ti. Este doctor în inginerie civil?, cadru didactic universitar. În domeniul literar, a debutat în 1982 cu poezie. Dupã 1989 a avut o activitate intens? de publicist ?i autor de literatur?. A publicat poezie, proz?, teatru, critic? literar? ?i teatral?, eseuri. În total 12 piese reprezentate în România ca ?i în Anglia, Fran?a ?i Serbia. Este membru al Uniunii Scriitorilor ?i al UNITER, al PEN Club România. A tradus în român? ?i a adaptat pentru scen? numeroase piese din literatura universal? de W. Shakespeare, Pierre Corneille, S. I. Witkiewicz, Fernando Arrabal, A.P.Cehov, Dario Fo, Marivaux, etc. A publicat peste 25 de volume de literatur? original? ?i de traduceri. A fost prezent în numeroase antologii de poezie ?i proz? atât în România cât ?i în alte ??ri. Textele sale au fost traduse în mai multe limbi europene ?i asiatice. A ob?inut numeroase premii literare. Romanul “C?derea Bastiliei” a fost distins cu trei premii nationale în 1998. A primit Premiul Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie pe anul 1999 ?i Premiul Academiei Române pentru dramaturgie – 2001, Premiul „Andrei Banta?”, acordat de juriul Uniunii Scriitorilor – 2012, pentru volumul Shakespeare – Opere, vol IV, ca traduc?tor, împreun? cu George Volceanov ?i Violeta Popa. Din 20013, este pre?edintele Filialei Bucure?ti Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor din România. A reprezentat România la festivaluri interna?ionale de literatur?. Distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler (2004), în?l?at la grad de ofi?er în 2010.

Anca Mizumschi a publicat volumele: Est, Opera Capital?, Poze cu zim?i, Anca lui Noe, Versouri, În moalele cerului, Carte de citire – antologie de autor, Madrugada/cantece de dragoste si furie. A ob?inut premiul ASB pentru poezie, 2011, Premiul pentru excelen?? în poezie pentru volumul În moalele cerului, acordat de Funda?ia Cultural? „Georgeta ?i Mircea Cancicov” ?i Uniunea Scriitorilor – Filiala Bac?u, 2013. Este prezent? în mai multe antologii, cu texte traduse în spaniol?, ungar?, albanez?, sârb?, englez?, ceh?, italian?. Anca Mizumschis-a n?scut la Constan?a ?i s-a autoexilat de bun? voie la Bucure?ti, de aceea nu va scrie niciodat?  “Ponticele”,  cât despre “Triste” nu e la fel de sigur?. Are o dubl? licen?? în medicin? ?i psihologie, ceea ce îi permite s? ajute ni?te oameni din când în când.A scris ?i a publicat câteva poeme adunate pân? acum în vreo opt car?i Urm?toarea carte, pe care nu a scris-o înc?, va fi întotdeauna volumul ei de debut. Anca Mizumschi s-a n?scut la 24 noiembrie 1964, la Constan?a. Este absolvent? a Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Carol Davila”, Bucure?ti, ?i a Facult??ii de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei a Universit??ii Bucure?ti. A publicat volumele: Departe de Hemingway, 1988; Est, Editura Viitorul Românesc, 1993; Opera Capital?, Editura Albatros, 1995; Poze cu zim?i, Editura Brumar, 2008; Anca lui Noe, Editura Humanitas, 2009; Versouri, Editura Humanitas, 2010. A colaborat la revistele: România Literar?, Luceaf?rul, Tomis, Tribuna, DilemaVeche, Flac?ra ?i altele. A ob?inut Premiul revistei Tomis, premiul special al revistei Tribuna, Premiul „George Bacovia” al revistei Ateneu, ?i a fost nominalizat? la Premiile pentru poezie ale USR, 2009, ?i la Premiile Observator Cultural, 2010.