03
Dec

Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Doru Mareş şi Bogdan O. Popescu, la Serile de poezie şi jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, remedy 8 decembrie 2014, ora 18.00, în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a ?aptea secven?? a programului Serile de poezie ?i jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Vor sus?ine recitaluri publice patru dintre cei mai importan?i poe?i români contemporani: Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Doru Mare?  ?i Bogdan O. Popescu. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. “În aceast? a ?aptea secven??, vor citi doi lideri ai genera?iei optzeci, Bogdan Ghiu ?i Doru Mare?, un nou?zecist de for?? ?i construc?ie, Augustin Ioan, ?i unul dintre colegii mei de genera?ie MARF?, Bogdan O. Popescu, un poet care a publicatCartea Dragostei, în martie 2014, cel mai frumos volum de versuri pe care Mircea C?rt?rescu l-a citit în ultimul deceniu.”, a declarat Dan Mircea Cipariu. Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop, la a treia edi?ie (3 noiembrie 2014) au citit poe?ii Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada,  la a patra edi?ie (10 noiembrie 2014) au citit Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu ?i Adrian Suciu, iar la a cincea edi?ie au citit Laura Dan, Teodor Dun? ?i Grigore ?oitu.  La a ?asea edi?ie a citit Ion Mure?an, iar Dan Mircea Cipariu a sus?inut un recital din regreta?ii poe?i Cornelia Maria Savu ?i Traian T. Co?ovei. Ultima edi?ie din acest an este programat? pe 15 decembrie 2014, când vor citi Anca Mizumschi, Ioana Greceanu ?i  Horia Gârbea. Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Bogdan Ghiu este poet, eseist (literatur?, media, arta, urbanologie) si traduc?tor (French Theory ?i literatur? francez?). A tradus peste 50 de lucr?ri din filosofia francez? contemporan? (Bataille, Foucault, Deleuze, Derrida, Bourdieu, Baudrillard etc.) ?i din literatura francez? (Sade, Baudelaire, Artaud, Duras etc.). Cele mai recente eseuri publicate: Telepitecapitalism. Evul Media 2005-2009 (Idea, 2009), Eu(l) Artistul. Via?a dup? supravie?uire. Cod de bare pentru viitorul monstruos al artei (Cartea Româneasc?, 2008), Dadasein (Editura Tracus Arte, 2011) ?i Contracriza (Editura Cartea Româneasc?, 2011). Este coautor al proiectului Performing History, care a reprezentat România la Bienala de Art? de la Vene?ia (iunie-noiembrie 2011), ?i curator al expozi?iei interna?ionale de arhitectur? Fluen?e (Timi?oara, octombrie 2011). Este redactor la revista Idea art?+societate, colaborator permanent al revistei Arhitext design ?i titular de rubric? la LiterNet („Evul Media”), Luceaf?rul de diminea?? („Politica lui Bartleby”) ?i Radio Romania Cultural („Unde ne oprim în Bucure?ti”).

Augustin Ioan s-a n?scut la 5 martie 1965. în localitatea Doroban?u, jude?ul Tulcea.  Este arhitect, Profesor la Universitatea de Arhitectur? ?i Urbanism “Ion Mincu” din Bucure?ti. A publicat urm?toarele c?r?i de poezie: Gestica (Colec?ia “Cartea cea mai mic?”, 1987);  Partidul Poe?ilor, Gala?i: Porto Franco, 1992; Patria, Poporul ?i Io (Premiul pentru poezie pe 1995, Festivalul de poezie Sighetu Marma?iei), 1995; Armata Poporului, Cartea Româneasc?/Asocia?ia Scriitorilor Bucure?ti, colec?ia “Poe?ii ora?ului Bucure?ti” (Premiul Poesis, Satu Mare, 1998); Terapia prin scris, Petro?ani: Matinal, 2000 (pozi?iile 7-9 în topul na?ional de carte al revistei Observator Cultural/2000); Dez/(în)Cântarea României, Constan?a: Ex Ponto, 2001; Ante-Loggia: Poezie 1979-1999, Bucure?ti: Editura Vinea 2002; Patru Zeci (Editura MNLR, 2007); Zodia Pe?tilor/Dobrogeneza, Ed.Tomis, 2008. Augustin Ioan a publicat grupaje de versuri în majoritatea revistelor literare din România. A publicat de asemenea poezie în Irlanda ?i SUA. A fost antologat în România de Dan Silviu Boerescu ?i Marin Mincu. Apare în Romanian Writers of the ‘80s and ‘90s-A Concise Dictionary, Mediana Collection de Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45.

Doru Mare? s-a n?scut la 24 noiembrie 1957, Pucioasa, jude?ul Dîmbovi?a. A absolvit Universitatea Bucure?ti, Facultatea de Filologie, Sec?ia Român? – Francez? (1982). Este poet, traduc?tor, jurnalist, critic de teatru. A fost secretar-coordonator al Cenaclului de Luni (1981-1982). A avut lecturi publice de poezie în România ?i Fran?a (Nantes, Lyon). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asocia?iei Interna?ionale a Criticilor de Teatru (AICT) ?i al Uniunea Teatral? din România (UNITER). Membru în numeroase jurii literare ?i teatrale, dar ?i membru, timp de patru ani (2005-2009), al Comitetului Editorial al Atelierului European de Traduceri (Atelier Européen de la Traduction / Association Le Carré Saint-Vincent / Scène Nationale d’Orléans), proiect finan?at de Uniunea European? – Comisia pentru Educa?ie ?i Cultur?.

Activitate editorial? original?:

– Mimînd orgasmul social, volum de poezie ap?rut la Editura Cartea Româneasc? în 1998, câ?tig?tor al Concursului pentru debut al Asocia?iei Scriitorilor Bucure?ti, 1997; Premiul Poesis al Filialei Satu Mare a Uniunii Scriitorilor din România – septembrie 1998; Premiul Tomis al Filialei Constan?a a Uniunii Scriitorilor din România – decembrie 1998; Premiul pentru Debut Mihai Eminescu al Uniunii Scriitorilor din România ianuarie 1999, Boto?ani;

– Viele… File, volum colectiv bilingv (român?, german?) de poezie, Editura Arcu? 2001

– Porcul de Postul Mare, volum colectiv bilingv (român?, maghiar?), volumul I/2001, volumul II/2002, Editura Márkus-Barbarossa János

– Pagini literare.ro – literary pages.ro – pages littéraires.ro, volum colectiv trilingv (român?, englez?, francez?), editat de Forumul European al Revistelor Literare, edi?ia a doua, Balcic 2008

– Poe?i laurea?i ai Premiului Na?ional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera prima (1998 – 2008), volum colectiv, Editura AXA ?i Memorialul Ipote?ti/centrul Na?ional de Studii „Mihai Eminescu”, 2010

Activitate publicistic?: Peste 1.400 de articole de critic? în domeniile teatru ?i literatur?, reportaj cultural ?i social, eseu, poezie, traduceri în: Artistas Unidos (Lisabona, Portugalia), Amfiteatru, Art Panorama, Baricada, Contemporanul. Ideea European?, Contrapunct, Cotidianul, Curentul, 24 Fun, Euromuseum, Familia, Infinitezimal, Împreun? BTK, Manuscriptum, Observator Cultural, Revue Roumaine, Revue Roumaine d’Etudes Litteraires, România Liber?, România Literar?, Scena, Sud, Teatrul Azi, Timpul, Tomis, Via?a Studen?easc?, Yorick, Ziarul de Duminic? etc.

Activitate editorial? ca traduc?tor: peste 50 de titluri (beletristic?, piese de teatru etc), atât din literatura clasic?, cât, mai ales, din literatura contemporan? francez?.

Bogdan O. Popescu s-a n?scut la 8 martie 1971, în Bucure?ti. A absolvit în anul 1989 Liceul “Gheorghe Laz?r” ?i în 1996 Facultatea de Medicin? a Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie “Carol Davila” din Capital?. A sus?inut dou? doctorate: primul referitor la moartea neuronal?, la aceea?i universitate, în anul 2000, ?i al doilea cu o tez? despre mecanismele fiziopatologice ale bolii Alzheimer, la Institutul Karolinska din Stockholm, în anul 2004. Este medic neurolog la Spitalul Clinic Colentina ?i conferen?iar universitar la Universitatea de Medicin? ?i Farmacie “Carol Davila” din Bucure?ti. În anul 2007 a ob?inut premiul “Victor Babe?” al Academiei Române pentru cercet?ri în domeniul neuro?tiin?elor. A debutat în presa literar? în 1987, în Suplimentul Literar-Artistic al Scânteii Tineretului (SLAST) ?i a publicat dup? aceea în numeroase reviste literare. Volume de versuri publicate : „La revedere, prin?es?”, editura Vinea, 1995, carte distins? cu Marele premiu „Ion Vinea” pentru debut literar, „Marf?” (antologie colectiv?, împreun? cu Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Ghergu? ?i Dan Ple?a), editura Salut, 1996, „Poemul de gard?”, editura Celsius, 1999, „Pisica neagr?, pisica moart?” (împreun? cu Traian T. Co?ovei), editura Crater, 2001, „Leul de dup? extravagan?e”, editura Cartea Româneasc?, 2002, „Ma?in?ria de uitare”, editura Na?ional, 2004, „Poeme în loc de tutun”, editura Brumar, 2007, “Aerobiciclete”, editura Brumar, 2010 (premiul ASB pentru poezie, 2011). În anul 2011 a publicat volumul de proz? scurt? “Via?? de aruncat” la editura Polirom.   A fost tradus în suedez?, participând la antologia de poezie “Om jag inte får tala med någon nu”, editura Tranan, 2011 ?i la antologia de proz? scurt? româneasc? “Skräpliv”, editura 2244, 2013. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2002. În anul 2012 a beneficiat de o reziden?? literar? acordat? de ICR New-York, la Ledig House, Omi Art Residence, NY, f?r? de care Cartea Dragostei nu ar fi existat.