22
Nov

Poeme de Ion Mureşan şi Traian T. Coşovei, la Serile de poezie şi jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, sales 24 noiembrie 2014, vcialis 40mg ora 18.00, story în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a ?asea secven?? a programului Serile de poezie ?i jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Va sus?ine un recital public unul dintre cei mai importan?i poe?i români contemporani: Ion Mure?an. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. “În aceast? a ?asea secven??, dup? recitalul lui Ion Mure?an, voi citi mai multe poeme scrise de regretatul nostru prieten ?i confrate Traian T. Co?ovei”, a declarat Dan Mircea Cipariu Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop, la a treia edi?ie (3 noiembrie 2014) au citit poe?ii Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada,  la a patra edi?ie (10 noiembrie 2014) au cititSimona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu, Adrian Suciu, iar la a cincea edi?ie au citit Laura Dan, Teodor Dun? ?i Grigore ?oitu. Urm?toarele dou? edi?ii vor avea loc pe 8 decembrie 2014 (vor citi  Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Doru Mare?  ?i Bogdan O. Popescu) ?i 15 decembrie 2014 (vor citi Anca Mizumschi, Ioana Greceanu ?i  Horia Gârbea). Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Ion Mure?an s-a n?scut la 9 ianuarie 1955, Vultureni, jude?ul Cluj. Este poet ?i publicist. A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie a Universit??ii „Babe?-Bolyai” din Cluj (1981). A f?cut parte din gruparea revistei „Echinox”. Dup? absolvire devine membru al cenaclului „Saeculum” din Beclean. Între anii 1981 ?i 1988 a fost profesor de istorie în comuna Strâmbu. Din 1988 devine redactor la revista „Tribuna” din Cluj. În prezent este publicist comentator la un ziar clujean ?i redactor-?ef al revistei „Verso” din Cluj. A debutat cu poezie în revista „Cutez?torii” (1968). În 2005 a fost invitat în Fran?a în cadrul programului „Les Belles Étrangères”.C?r?i de poeme:“Cartea de iarn?”, Editura Cartea Româneasc?, 1981-Premiul pentru debut al USR; “Poemul care nu poate fi în?eles”, Editura Arhipelag, 1993- Premiul pentru poezie al USR; “Le mouvement sans coeur de l’image”, traducere în francez? de Dumitru ?epeneag, Belin, 2001; “Paharul / Glass / Au fond de verre”, cu desene de Ion Marchi?, traduceri de Virgil Stanciu ?i Dumitru ?epeneag, Baia Mare, Funda?ia Cultural? „Archeus” & Scriptorium, 2007; “Zugang verboten / Acces interzis, Büroarcrasch”, Viena, 2008, tradus? în limba german? de Ernest Wichner. Eseuri: “Cartea pierdut? – o poetic? a urmei”, Editura Aletheia, 1998. Antologii:“Antologia poe?ilor tineri” (antologie de George Alboiu), Editura Cartea Româneasc?, 1982; “Antologia poeziei române de la origini pân? azi”(antologie de Dumitru Chioaru ?i Ioan Radu V?c?rescu), Editura Paralela 45, 1998; “Poezia român? actual?”, vol. I (antologie de Marin Mincu), Editura Pontica, 1998; “Antologia poeziei genera?iei ‘80” (antologie de Alexandru Mu?ina), Editura Aula, 2002. “cartea Alcool” (Editura Charmides, Bistri?a, 2010) a câ?tigat Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Cartea de Poezie a anului 2010, Premiul revistei Observator cultural ?i Premiul Radio România Cultural.
A fost tradus în diverse antologii de poezie româneasc? ap?rute în Italia, Fran?a, Germania, Ungaria, SUA, Marea Britanie ?i în volum în limbile francez?, german? ?i englez?: Le mouvement sans coeur de l’image, traducere de Dumitru ?epeneag, Paris 2000, Acces interzis! Zugang verboten!, Büroarcrasch, Viena 2008 (edi?ie bilingv?); The Book of Winter and Other Poems, University of Plymouth Press, Plymouth 2011.