12
Nov

Eugen Simion, Mircia Dumitrescu, Ion Pop, Cornel Ivanciuc, George Mihăiţă, Neculai Onţanu, Constantin Hogea şi AgenţiadeCarte.ro, printre laureaţii PREMIILOR APLER, ediţia a XVI-a, 2014

Miercuri, cure 19 noiembrie 2014, ed ora 18.00, la Institutul Cultural Român – ICR (str. Aleea Alexandru, nr.38, sector 1, Bucure?ti), va avea loc edi?ia a XVI-a a Galei Premiilor APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România). Premiile au vizat cele mai bune titluri ale membrilor APLER publicate în 2013. Evenimentul se bucur? de suportul financiar al Ministerului Culturii ?i de sprijinul ICR. Partenerii Galei sunt Opera Scris?.ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Cramele Sarica Niculi?el. Partenerii media sunt Radio România Cultural, Cultura, Observator Cultural ?i Agen?iadeCarte.ro. Juriul Premiilor APLER a fost format din prof.univ.dr. Silviu Angelescu (pre?edinte), Ioan Gro?an ?i Pavel ?u?ar?. Juriul a acordat premii pentru 13 sec?iuni, printre laurea?i reg?sinduse academicienii Eugen Simion ?i Mircia Dumitrescu, universitarul ?i criticul literar Ion Pop, scriitorii Cornel Ivanciuc, Riri Sylvia Manor, Suzan Mehmet, Daniel B?nulescu, Ioan Matiu? ?i Valentin Iacob. Maestrul George Mih?i?? va fi distins cu “Premiul Special pentru promovarea poeziei române contemporane”, iar primarul Sectorului 2 Bucure?ti, Neculai On?anu, ?i primarul Municipiului Tulcea, Constantin Hogea, vor primi “Premiul Special pentru promovarea culturii scrise na?ionale”. Premiul Editura anului 2013 va fi acordat Editurii Charmides din Bistri?a-N?s?ud ?i Premiul Revista anului 2013 îi va reveni proiectului on-line Agen?iadeCarte.ro. Premiul pentru Jurnalism cultural îi va fi înmânat jurnalistei Anamaria Sp?taru, Radio România Cultural. Amfitrionul Galei Premiilor APLER este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Conceptul vizual al afi?ului ?i al diplomelor este realizat de artistul vizual Mihai Zgondoiu, câ?tig?tor, în trecut, al Premiului APLER Graficianul de Carte. Agen?iadeCarte.ro v? prezint? palamaresul oficial al Premiilor APLER 2014, edi?ia a XVI-a. Intrarea la Gal? se face numai cu invita?ie. Pute?i solicita invita?ie la eveniment la adresa de emailapler.apler@gmail.com.

GALA PREMIILOR APLER 2014

1.Premiul Cartea anului 2013: Cornel Ivanciuc pentru „St?pânul spaimei”, Editura Tracus Arte.

2.Premiul Revista anului 2013: Agen?iadeCarte.ro, director Dan Mircea Cipariu.

3.Premiul Editura anului 2013: Editura Charmides (Bistri?a-N?s?ud), director Gavril ??rmure.

4.Premiul Editorul anului 2013: academicianului Eugen Simion pentru coordonarea Colec?iei Opere Fundamentale –  Editura Funda?iei Na?ionale pentru ?tiin?? ?i Art?.

5.Premiul Graficianul de carte al anului 2013: Maestrului Mircia Dumitrescu pentru colec?ia „Antologii” a Editurii Tracus Arte.

6. Premiul pentru promovarea literaturii române?ti în str?in?tate – prof. univ.dr. Ion Pop.

7. Premiul Autorul român din diaspora: Riri Sylvia Manor (Israel) pentru volumul de poeme „Înc?”, Editura Tracus Arte.

8. Premiul Romanul anului 2013: Suzan Mehmet pentru „Sophia”, Editura Tracus Arte.

9. Premiul special pentru poezie: Daniel B?nulescu – „În ?erp?rie” , Editura Tracus Arte; Ioan Matiu? – „fuga din urm?”, Editura Tracus Arte; Valentin Iacob – „Colonelul Elf”, Editura Tracus Arte.

10. Premiul Special pentru promovarea poeziei române contemporane: Maestrului George Mih?i??.

11. Premiul Special pentru promovarea culturii scrise na?ionale: Primarului Neculai On?anu, primarul sectorului 2 Bucure?ti.

12. Premiul Special pentru promovarea culturii scrise na?ionale: Primarului Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea.

13.  Premiul pentru Jurnalism cultural: Anamaria Sp?taru, Radio România Cultural