07
Nov

Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu și Adrian Suciu, la Serile de poezie şi blues ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, ^ 10 noiembrie 2014, ora 18.00, în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a patra secven?? a programului Serile de poezie ?i blues ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Vor sus?ine recitaluri trei importante voci poetice contemporane, din genera?ii ?i geografii literare diferite: Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu ?i Adrian Suciu. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop, iar la a treia edi?ie (3 noiembrie 2014) au citit poe?ii Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada. Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. În urm?toarele dou? edi?ii vor fi invita?i  Laura Dan, Grigore ?oitu ?i Teodor Dun? (17 noiembrie 2014), Ion Mure?an ?i Maestrul George Mih?i??, cu un recital din poemele scrise de Traian T. Co?ovei (24 noiembrie 2014). Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Simona-Grazia Dima este poet?, eseist?, critic literar, traduc?toare, publicist?. Prin forma?ie, filolog, absolvent? a Universit??ii de Vest din Timi?oara, cu diplom? de merit ?i media general? 10, ca ?ef? de promo?ie na?ional?. A avut un debut precoce, la 7 ani ?i jum?tate, cu o scenet? (intitulat? Masca lui Lic?) premiat? la un concurs ini?iat de Teatrul de p?pu?i din Timi?oara, jucat? în turnee prin ?ar? ?i str?in?tate (Modena, Italia). Redactor în cadrul Academiei Române din Bucure?ti, membr? a Uniunii Scriitorilor din România (din 1990), în cadrul Filialei Timi?oara, apoi (din 2001) al Asocia?iei Scriitorilor din Bucure?ti, denumit? ulterior Filiala Poezie Bucure?ti a USR, secretar general al PEN-Clubului Român (din 2006). Colaboreaz? sus?inut la principalele reviste din ?ar? ?i la publica?ii literare din str?in?tate ?i este autoarea a 15 c?r?i ap?rute, dintre care 11 volume de poeme: Ecua?ie lini?tit?, Dimine?ile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea roman?, Focul matematic, Confesor de tigri (premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timi?oara, 1999), Ultimul etrusc, C?l?torii apocrife, Dreptul r?nii de a r?mâne deschis?, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor; trei volume de critic? literar? ?i eseistic?: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, modele pentru scriitori români contemporani. O anchet? literar? (în colaborare cu Aurelian Titu Dumitrescu), Labirint f?r? minotaur, Blânde?ea scorpionului ?i o traducere de orientalistic?: Arthur Osborne, Sri Ramana Maharshi sau Calea Cunoa?terii Supreme, traducere din limba englez? (titlul original: Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge). A publicat numeroase traduceri de poezie din autori str?ini, în diverse reviste literare („România literar?”, „Luceaf?rul de diminea??”, „Steaua”, „Contemporanul”, „Ramuri”, „Poesis”, „Familia”, „Convorbiri literare”, „Vatra”, „Hyperion” etc.). Selec?ii din poeziile ?i eseurile sale au fost traduse în limbile englez?, francez?, italian?, german?, maghiar?, slovac?, turc?, galeza sco?ian?, bulgar?. Prezent? în antologii editate în ?ar? ?i în str?in?tate, în numeroase volume colective, participant? la manifest?ri literare na?ionale ?i interna?ionale. Printre premiile acordate: premiul pentru poezie al Filialei Timi?oara a USR (1999), premiul revistei „Acolada” (2012), premiul de onoare Naji Naaman pentru poezie (Liban, 2009), membr? onorific?, pe via??, a Funda?iei Maison Naaman pour la Culture (Liban). Membr? a unor jurii literare, ca ?i a colegiului redac?ional al revistei „Origins”/„Romanian Roots” (SUA).

Cornelia Maria Savu s-a n?scut la 4 septembrie 1954 la Vatra Dornei, jude?ul Suceava. Absolvent? a Facult??ii de Limba ?i Literatura Român? (se?ia român?-englez?) a Universit??ii Bucure?ti în 1977. Autoare a volumelor de versuri: “Totem în alb”, Editura Albatros 1973, “Uraniu, forme ?i oameni de z?pad?”, Editura Eminescu, 1978, “Emblema”, Editura Eminescu, 1980, “Aventuri f?r? anestezie”, Editura Eminescu, 1983, “Semne de via??”, Editura Eminescu, 1987, “Roman cu sertare”, Editura Vinea, 2005. Profesoar? de limba englez?, editor la Editura Ion Creang?, redactor, ?ef departament, editorialist, editor senior la cotidianul Curierul na?ional ?i la revista Cultura. Premiul Nicolae Labi? pentru poezie. Premiul pentru jurnalism cultural al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul pentru jurnalism cultural al Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editorilor din România (APLER), Premiul pentru jurnalism cultural al revistei Tomis, Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofi?er conferit de pre?edintele României, Premiul pentru poezie al Asocia?iei Scriitorilor Bucure?ti pentru volumul “Roman cu sertare” (2005).

Adrian Suciu s-a n?scut la 21 decembrie 1970, în N?s?ud. Absolvent de Litere la Cluj ?i de tot felul de cursuri, ?coli si stagii postuniversitare ?i de perfec?ionare prin ?ar? ?i peste grani?e. De-a lungul vremii, într-o poeticeasc? succesiune, a schimbat tot felul de meserii ?i func?iuni încercînd s? performeze în fiecare dintre ele, cu b?nuiala c? din literatur? nu se poate tr?i decît prost: miner, electrician, bi?ni?ar, profesor, ziarist, tehnician maseur,consilier de imagine, func?ionar parlamentar, func?ionar guvernamental.  Evident, lista va continua. C?r?i publicate: “E toamn? printre femei ?i în lume”, versuri, Editura Echinox, Cluj, 1993; “Singur”, versuri, Editura Euphorion, Sibiu, 1996; “Nop?i ?i zile”, versuri, Editura Arhipelag, Târgu Mure?, 1999; “Din anii cu secet?”, versuri, Editura Grinta, Cluj, 2005; “Sex cu femei”, roman, Editura Tritonic, Bucure?ti, 2008; “Via?a f?r? urm?ri”, versuri, Editura Brumar, Timi?oara, 2010; “Mitologii amînate”, versuri, Editura  Herg Benet, Bucure?ti, 2011; “Un roman de rahat”, roman, Editura Tritonic, Bucure?ti, 2013. Prezent în numeroase antologii literare în ?ar? ?i str?in?tate, c?rora nu a fost curios s? le fac? o inventariere exhaustiv?. Tradus în englez?, francez?, german?, italian?, maghiar?, occitan? ?i tot felul de alte limbi. În calitate de cî?tig?tor a tot felul de premii literare, inclusiv unele acordate de USR, ceea ce reprezint? cirea?a de pe tort, cere oficial ?i degeaba o subven?ie de la Ministerul Culturii pentru acoperirea costurilor de depozitare a nenum?ratelor diplome l?sate deja prin testament statului român. În calitate de editor ?i pre?edinte al Asocia?iei Culturale Direc?ia 9 a publicat o gr?mad? de c?r?i de poezie mi?to ale altora ?i a organizat tot felul de evenimente literare la care nu s-a scorojit varul pe pere?i de plictisel?. Este primul poet român în via?? care are un fun club adev?rat, acesta func?ionînd sub titulatura Sindicatul Blondelor lui Suciu. Restul e istorie…