04
Nov

Eugen Simion lansează, la Cluj, o carte despre Cioran şi va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai

Joi, stuff 6 noiembrie 2014, drug ora 17.00, sick la Libr?ria Book Corner din Cluj-Napoca (B-dul Eroilor nr.15), va avea loc lansarea c?r?ii „Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor” scris? de academicianul Eugen Simion, Editura Tracus Arte. Cartea ?i autorul ei vor fi prezentate de c?tre profesorii universitari Ion Pop, Ion Vartic ?i Silviu Angelescu. Amfitrionul întâlnirii literare este Valentin Derevlean. “Cioran este înc? de la debutul lui “un caz” pentru critica literar? româneasc? ?i, în genere, pentru opinia public?, mereu ?ocat? de p?rerile sale fa?? de modul nostru de a fi ?i fa?? de valorile în care noi,românii, ne reg?sim în ceea ce ne pare a fi esen?ial pentru identitatea ?i pentru puterea noastr? de crea?ie. Va r?mâne mult? vreme, cred, un caz pentru criticii literari, pentru filosofii, morali?tii ?i politologii din genera?iile ce vor urma, sedu?i, poate, ?i ei de nedes?vâr?irile acestui moralist, atât de inspirat formulate în scriitura sa, încât ele sunt seduc?toare la lectur?. Devenind scriitor moralist, Iov postmodern, a ?tiut s?-?i valorifice într-o utopia neagr? în care, fapt curios, str?lucesc intens luminile apocalipsului”, a scris Eugen Simion pe coperta a patra a c?r?ii.  Agen?iadeCarte.ro este partenerul media al evenimentului editorial. Vineri, 7 noiembrie 2014, ora 11.00, în Aula Magna a Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca, profesorului ?i criticului literar Eugen Simion i se va decerna titlul de Doctor Honoris Causa al Universit??ii Babe?-Bolyai.

Eugen Simion este critic ?i istoric literar, editor, eseist, profesor universitar, membru al Academiei Române ?i pre?edinte al acestui for din 1998 pân? în aprilie 2006.

„Emil Cioran nu pune niciun pre? pe filosofie ?i se întreab?, înc? de la debutul s?u, la ce serve?te filosofia ?i ce rost au în lume filosofii. Cât despre existen??, în genere, filosoful are ferma convingere c?  ea nu reprezint?  decât ”singur?tatea agoniei”  ?i inutilitatea absolut?.  ?elul lui în cultur? este s?  dovedeasc? faptul c? tot ce exist? nu exist? ?i tot ce se vede cu ochiul liber este în?el?tor. Omul, în genere, i se pare a fi o sum? de e?ecuri, iar omul care scrie nu are alt? justificare decât aceea de a comunica aceast? tragedie lipsit? de m?re?ie.” – Eugen Simion.