30
Oct

Magda Cârneci, Denisa Comănescu şi Miruna Vlada, la Serile de poezie şi blues ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Afis-Seri-de-poezie-si-jazz-3-nov1-150x150Luni, store 3 noiembrie 2014, ora 18.00, în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a treia secven?? a programului Serile de poezie ?i blues ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Vor sus?ine recitaluri trei dintre cele mai mai importante voci poetice contemporane: Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop. Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. În urm?toarele edi?ii vor fi invita?i Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu, Adrian Suciu (10 noiembrie 2014), Laura Dan, Grigore ?oitu ?i Teodor Dun? (17 noiembrie 2014), Ion Mure?an ?i Maestrul George Mih?i??, cu un recital din poemele scrise de Traian T. Co?ovei (24 noiembrie 2014). Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Magda Cârneci (poet, eseist, critic ?i teoretician de art? român) a absolvit Facultatea de Istoria ?i Teoria Artei a Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu” din Bucure?ti în 1979. În 1997 a ob?inut un doctorat în istoria artei la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris. A ob?inut de asemenea numeroase burse de cercetare pre ?i postdoctorale în str?in?tate. În epoca studen?iei a frecventat cenaclurile literale Amfiteatru ?i Cenaclul de luni din Bucure?ti, condus de criticul Nicolae Manolescu. A activat ca cercet?tor ?tiin?ific la Institutul de Istoria Artei din Bucure?ti ?i ca pre?edint? a boardului Centrului Interna?ional pentru Art? Contemporan? (CIAC) din Bucure?ti. A fost ?i co-director al revistei de arte vizuale Artelier. Între 2001-2005 a fost lector invitat la Institut National des Langues et Civilisations Orientales 9INALCO) din Paris. Între 2007-2010 a condus Institutul Cultural Român din Paris. În prezent este profesor asociat la Universitatea Na?ional? de Art? din Bucure?ti, redactor cultural la revista 22 ?i redactor-?ef al revistei de arte vizuale ARTA din Bucure?ti.

Debutul poetic are loc în 1975 în revista România literar?, sub pseudonimul Magdalena Ghica, pe care îl va folosi pân? în 1989. Debutul editorial se produce în 1980 cu volumul Hipermateria, Editura Cartea Româneasc?. A publicat numeroase grupaje de versuri în revistele literare din ?ar? ?i în diferite reviste din str?in?tate.

Volume de poeme: O t?cere asurzitoare, Eminescu, 1985; Haosmos, Cartea Româneasc?, 1992; Psaume, Autre Temps, Marseille, 1997 (în francez?); Poeme/ Poems, Paralela 45, 1989 (în român? ?i englez?, traducerea fiind realizat? împreun? cu Adam J. Sorkin); Poeme politice, Axa, Boto?ani, 2000; Haosmos ?i alte poeme, antologie, editura Paralela 45, 2000; Le paradis poétique, Transignum, Paris (carte bibliofil?); Chaosmos. Gedichten, în traducerea lui Jan Willem Bos, Amsterdam, Go-Bos Press, 2004 (în olandez?); Chaosmos. Poems, în traducerea lui Adam J.Sorkin, White Pine Press, Boston, 2006; Trois saisons poetiques, PHI, Luxembourg, 2008; Peau-ésie, carte bibliografic? cu Wanda Mihuleac, Transignum, Paris, 2008; Poeme spirituale, Tracus Art, Bucure?ti, 2012.Eseu: Poetrix, Paralela 45, 2002. Proz?: FEM, Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 2011; Poeme trans, Editura Tracus Arte, 2012.

Prezen?e în antologii: Nuovi poeti romeni, de Marco Cugno ?i Marin Mincu, Firenze, Vallecchi Editore, 1986;Incertitudes. Antologie de la poésie roumaine, de Dan De?liu, Quebec, Humanitas Nouvelle Qptique, 1992;Streiflicht: Eine Auswahl zeitgenossischer Rumänisher Lyrik, de Christian W. Schenk, edi?ie bilingv? româno-german?, Kastellaun: Dionysos Verlag, 1994; Vilenica 96; Antologia di poesia mediteranea, de Marco Cugno, Milano, Marzorati, Emanuele Bettini editore, 1996; Gefährliche Serpentinem. Rumänischer Lyric der Gegenwart, de Dieter Schlesak, Berlin, Edition Druckhaus, 1998; Romania and Western Civilisation, de Kurt W. Treptow, Ia?i, The Center for Romanian Studies, 1998; Day after Night. Twenty Romanian poets for the Twentieth?First Century, de Gabriel St?nescu ?i Adam J. Sorkin, Norcross, Criterion Publishers, 1999 STRONG;28 de poete din România: 28 poetek rumunskich, de Denisa Com?nescu, Bucure?ti, Universal Dalsi, 199; Poètes roumains contemporains, Irina Petra? éditrice, Montréal/Bucure?ti, Les Ecrits des forges/Editura didactic? ?i pedagogic?, 2000; Speaking in Silence. Prose Poets of Contemporary Romania, Adam J.Sorkin and Bogdan Stefanescu editors, Bucharest: Paralela 45, 2001; Poetry is a Woman (11 Woman Poets from Romania), translation into Greek by Sandra Michalaki and Anna Sotrini, Alpha publishing house, Athens, 2006; Born in Utopia/ N?scut în UtopiaAn Anthology of Modern and Contemporary Romanian Poetry, edited by Carmen Firan and Paul Doru Mugur with Edward Foster, Talisman House Publishers, New Jersey, 2006; Poésies de langue française. 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde. Anthologie établie par Stephane Bataillon, Bruno Doucey et Sylvestre Clancier, Paris, Seghers, 2008;Romanian Writers on Writing, Norman Manea editor, Trinity University Press, San Antonio, Texas, 2011.

Denisa Com?nescu. Poet?, editoare, traduc?toare. N?scut? în 1954 la Buz?u. În 1977 a absolvit Facultatea de Litere, sec?ia Român?-Englez?. Din august 2007 este directorul general al Editurii Humanitas Fiction. Este unul dintre cei mai cunoscu?i ?i aprecia?i editori de literatur? str?in?, din mai 2006 coordoneaz? prima colec?ie personalizat? din România, “Raftul Denisei”. A publicat cinci volume de poezii – “Izgonirea din paradis” (1979), “Cu?itul de argint (1983), “Barca pe valuri” (1987), “Urma de foc” (1999), “Acum biografia de-atunci” (2000); traduceri din poemele ei au ap?rut în antologii în 15 ??ri, în 3 antologii de poezie  în Marea Britanie,un volum în Suedia,în 2 antologii în SUA.  Premii: Premiul USR pentru Debut (1979), Premiul Festivalului Interna?ional de la Oradea (1999), Premiul pentru Poezie al revistei literare “Tomis” (1999). Membr?: USR (Consiliul USR), Centrul PEN Român (secretar? 1990-2005), Funda?ia Cultural? Irlandezo-Român? (Board), Parlamentul Cultural European.

Miruna Vlada s-a n?scut pe 17 august 1986 la Bucure?ti. Format? la Cenaclul Euridice, coordonat de Marin Mincu, a debutat în 2004 cu volumul ”Poemextrauterine” la Editura Paralela 45, cu o prezentare de Angela Marinescu ?i prefa?? de Octavian Soviany. Cartea a primit cîteva premii na?ionale pentru debut în poezie. În 2007 a publicat la Editura Cartea Româneasc? volumul de versuri ”Pauza dintre vene”, înso?it de un CD în lectura autoarei. În 2014, a publicat cartea de poezie ”Bosnia. Partaj”, Editura Cartea Româneasc?. A organizat numeroase evenimente culturale, a moderat lecturi de poezie, lans?ri de carte în spa?ii neconven?ionale, dezbateri despre poezie, experimente inter-art. Selec?ii din poezia ei au fost traduse în englez?, francez?, spaniol?, sîrb?, german?, italian? ?i polon?. A fost invitat? la lecturi publice interna?ionale în Austria, Marea Britanie, Belgia, Polonia ?i Germania. Este prezent? într-o serie de antologii, al?turi de cei mai buni poe?i ai anilor 2000. A studiat ?tiin?ele politice la SNSPA Bucure?ti, iar din 2013 este doctor în rela?ii interna?ionale cu o cercetare despre europenizarea Bosniei-Her?egovina.