27
Oct

“POEZIE. LA COMEDIE!”, o seară cu poeme şi compoziţii alese

Luni, ed 20 octombrie 2014, price ora 18.00, search în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) a lansat prima secven?? a unui program de poezie ?i jazz ce se va desf??ura timp de ?ase s?pt?mâni sub genericulSerile de poezie ?i jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Amfitrionii acestui program sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. Ini?iatorul ?i coordonatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR.  La prima edi?ie, au sus?inut recitaluri doi dintre cei mai importan?i poe?i ai genera?iei ’80: Florin Iaru (care a citit din antologia “Poeme alese”, ap?rut?, în 2002, la Editura Aula a regretatului poet Alexandru Mu?ina) ?i Eugen Suciu ( cu un poem publicat recent în “România literar?” ?i cu o selec?ie din “?easta”, Editura Tracus Arte, 2013, carte care a fost distins? cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru cea mai bun? carte a anului 2013) . Momentele de jazz sus?inute de Mircea Tiberian (printre ele, dou? compozi?ii proprii dinainte de 1989!)  i-au electrizat pe spectatorii prezen?i la eveniment, care au aplaudat la scen? deschis? minute în ?ir. Printre spectatori, i-am remarcat pe scriitorii Ioana Cr?ciunescu, ?tefania Co?ovei, Cornelia Maria Savu, Adrian Pârvu, pe arti?tii vizuali Vlad Ciobanu ?i Mihai Zgondoiu, pe directorul Direc?iei de Cultur? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti, Emanuel Papagheorghiu.  “Sunt bucuros c? putem relua Serile de poezie ?i jazz ale Muzeului Na?ional al Literaturii Române, în acest spa?iu. Aproape zece ani, în 90 de reprezenta?ii, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române, în cl?direa pierdut? din Bulevardul Dacia din Bucure?ti, a avut loc acest proiect. Spiritul acestor seri reînvie, dincolo de a fi pierdute  ni?te ziduri ?i o cl?dire. Este mai important s? g?sim literatura român? vie, cu cele mai importante nume ale prezentului. Acest proiect a g?sit o bun? comunicare cu Teatrul de Comedie ?i cu George Mih?i??. Cei care au fost la Festivalul Comediei Române?ti î?i amintesc c?, în iunie, George Mih?i?? a lansat împreun? cu Editura Tracus Arte antologia Salonul ludicilor, cu 24 de poe?i, nume importante, de la Mircea Dinescu la Forin Iaru, de la Emil Brumaru la Eugen Suciu. A?adar, nu este o întâmplare c? facem acest proiect Poezie. La Comedie!, la Teatrul de Comedie. George Mihai?? are o bun? rela?ie cu poe?ii optzeci?ti, iar acest eveniment se întâmpl? la momentul la care trebuia s? se întâmple. Dup? o discu?ie avut? cu Ioan Cristescu, actualul director al Muzeului, am g?sit aceast? minunat? solu?ie de a face timp de ?ase s?ptâmâni, în fiecare luni, de la ora 18.00, Serile de poezie ?i jazz POEZIE. LA COMEDIE!. Programul nostru se va încheia pe 24 noiembrie 2014, cu un recital al lui Ion Mure?an, care vine special de la Cluj, ?i George Mih?i??, care va citi câteva poeme care l-au impresionat din ultima carte a lui Traian T. Co?ovei, Aritmetica pleoapelor, Editura Tracus Arte, 2013“, a declarat poetul Dan Mircea Cipariu în deschiderea evenimentului.

În cele ?ase edi?ii ale programului vor fi invita?i Ioan Es Pop ?i Marian Dr?ghici (27 octombrie 2014), Magda Cârneci, Denisa Com?nescu, Miruna Vlada (3 noiembrie 2014), Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu, Adrian Suciu (10 noiembrie 2014), Laura Dan, Grigore ?oitu ?i Teodor Dun? (17 noiembrie 2014), Ion Mure?an ?i Maestrul George Mih?i??, cu un recital din poemele scrise de Traian T. Co?ovei (24 noiembrie 2014).

Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Simona IONI??

fotografii: Mihai ZGONDOIU