27
Oct

Marian Drăghici şi Ioan Es Pop, la Serile de poezie şi blues ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, treat 27 octombrie 2014, ora 18.00, în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a doua secven?? a programului Serile de poezie ?i blues ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Vor sus?ine recitaluri doi dintre cei mai importan?i poe?i români contemporani: Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. În urm?toarele edi?ii vor fi invita?i Magda Cârneci, Denisa Com?nescu, Miruna Vlada (3 noiembrie 2014), Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu, Adrian Suciu (10 noiembrie 2014), Laura Dan, Grigore ?oitu ?i Teodor Dun? (17 noiembrie 2014), Ion Mure?an ?i Maestrul George Mih?i??, cu un recital din poemele scrise de Traian T. Co?ovei (24 noiembrie 2014). Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Marian Dr?ghici s-a n?scut la 25 februarie 1953, în Osica de Sus; membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 12 ianuarie 1990. A publicat volumele: Despre arta poetic? (Cartea Româneasc?, 1988), Partida de biliard din p?durea ruseasc? (Eminescu, 1995), Lunetistul (Pontica, 1996), Lunetistul & coco?ul de tabl? (Cartea Româneasc?, 1996), Harrum cartea rat?rii, (Vinea, 2001), Licht, lansam/Lumin?, încet, (Wieser Verlag, Klagenfurt, Austria, 2004), Negresa (Vinea, 2004), lumin?, încet (Tracus Arte, 2013). Prezent în antologii din ?ar? ?i str?in?tate. Secretar/pre?edinte al Sec?iei de poezie din Asocia?ia Scriitorilor Bucure?ti (2000-2004). Secretar general de redac?ie al suplimentului „Ziua literar?”, în care „?ine” Cronica cenaclului USR ?i Po?ta redac?iei. În 2004, îi apare, la Wieser Verlag, volumul bilingv „Licht, lansam/Lumin?, încet, lansat la Viena în prezen?a autorului. Lecturi cu public, burs? Austria Kulturkontact pentru anul urm?tor (dou? luni) în capitala Austriei. Din 2006, s.g.r./redactor-?ef adjunct la „Via?a Româneasc?”. Premii ?i distinc?ii, între care Meritul Cultural în grad de Cavaler (2004), Premiul Na?ional Tudor Arghezi pentru Opera Omnia ?i titlul de Cet??ean de onoare al ora?ului Tg. C?rbune?ti (2014).

Ioan Es. Pop s-a n?scut la 27 martie 1958, în V?rai, Maramures. C?r?i publicate: Ieudul f?r? ie?ire, Editura Cartea Româneasc?, 1994 (Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România ?i Republica Moldova), Porcec, Editura Cartea Româneasc?, 1996, Pantelimon 113 bis, Editura Cartea Româneasc?, 1999 (Premiul Academiei Române; Premiul USR; Premiul pentru Poezie al Ora?ului Bucure?ti), Podul, antologie, Editura Cartea Româneasc?, 2000, Petrecere de pietoni, Editura Paralela 45, 2003 (Premiul USR; Premiul Asocia?iei Scriitorilor Profesioni?ti din România), Confort 2 îmbun?t??it (împreun? cu Lucian Vasilescu), Editura Publica?iilor pentru Str?in?tate, 2004, Lumile livide/The Livid Worlds, Editura Institutului Cultural Român, 2004 (traducere de Nathaniel Smith, K. Shaver ?i Ion Cre?u), No Exit, antologie, Editura Corint, 2007. Traduceri: Ieud utan utgang, Editura Tranan, Stockholm, 2009 (traducere în suedez? de Dan Shafran), Sans issue, Editura L’Oreille du Loup, Paris (traducere în franceza de Linda Maria Baros), No Way Out of Hadesburg, Editura Universitatii Plymouth, Marea Britanie (traducere în englez? de Lidia Vianu si Adam Sorkin), El Ieud sin salida, Editura Baile del Sol, Tenerife, Spania (traducere de Dan Munteanu Colán), No Exit, Editura Baile del Sol, Tenerife, Spania (traducere de Dan Munteanu Colán). Radiodifuziunea Suedeza l-a desemnat Poetul Lunii August 2010. Volumul “Unelte de dormit”, Editura Cartea Româneasc?, a ob?inut multe premii, printre care “Cartea de poezie a anului 2011.