17
Oct

Florin Iaru și Eugen Suciu deschid Serile de poezie şi jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

afis-JAZZsi-POEZIE-web-150x150Luni, order 20 octombrie 2014, seek ora 18.00, ed în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) lanseaz? prima secven?? a unui program de poezie ?i jazz ce se va desf??ura timp de ?ase s?pt?mâni sub genericul Serile de poezie ?i jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”.Programul de poezie ?i jazz al MNLR s-a desf??urat, în ultimii ani, pe parcursul a 90 de edi?ii în sediul din Bulevardul Dacia nr. 12. Amfitrionii acestui program sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. Ini?iatorul ?i coordonatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie, vor sus?ine recitaluri doi dintre cei mai importan?i poe?i ai genera?iei ’80: Florin Iaru ?i Eugen Suciu. În cele ?ase edi?ii ale programului vor fi invita?i Ioan Es Pop ?i Marian Dr?ghici (27 octombrie 2014), Magda Cârneci, Denisa Com?nescu, Miruna Vlada (3 noiembrie 2014), Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu, Adrian Suciu (10 noiembrie 2014), Laura Dan, Grigore ?oitu ?i Teodor Dun? (17 noiembrie 2014), Ion Mure?an ?i Maestrul George Mih?i??, cu un recital din poemele scrise de Traian T. Co?ovei (24 noiembrie 2014). Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti.Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

 

Florin Iaru s-a n?scut la 24 mai 1954. A absolvit Facultatea de Limba ?i Literatura Român? a Universit??ii din Bucure?ti în 1978. A fost membru al „Cenaclului de Luni” ?i al cenaclului „Junimea”. A debutat cu volumul de poezii “Cîntece de trecut strada” (Albatros, 1981). Dintre volumele publicate, men?ion?m: “Aer cu diamante”– al?turi de Mircea C?rt?rescu, Traian T. Co?ovei ?i Ion Stratan (Litera, 1982), “La cea mai înalt? fic?iune” (Cartea Româneasc?, 1984), “Înnebunesc ?i-mi pare r?u” (Cartea Româneasc?, 1990). Poemele sale au fost incluse în antologii din Germania, Italia, Anglia, Fran?a, Spania, Statele Unite etc. Unul dintre cei mai valoro?i poe?i români ai ultimelor decenii, Florin Iaru a devenit mai nou ?i publicist, ?i… prozator: ultimele sale dou? c?r?i, “Fraier de Bucure?ti” (Editura Polirom, 2011) ?i “Povestiri cu final schimbat”(Editura ART, 2013), îl impun ca mare maestru al unor formule narative ultrascurte, foarte personale, spumoase, surprinz?toare, încânt?toare.

Eugen Suciu s-a n?scut la Arad, la 22 august 1952. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Prima apari?ie editorial? a fost în anul 1976, în „Caietul debutan?ilor”, Editura Albatros. A debutat cu volumul “Bucuria anonimatului” în 1979, pentru care a ob?inut premiul de debut al Editurii Albatros. În 1991 îi apare volumul “Cinema Union”, la Universitatea de Art? din Bucure?ti. Volumul “Bucuria anonimatului” a fost reeditat în 2011, la Editura Semne (grafic? Mircia Dumitrescu), înso?it de un CD (Mircea Tiberian). În 2011, apare volumul de versuri “Motanul”, Editura Cartea Româneasc? (cu traduceri în german?, francez?, englez? de Gerhardt Csejka, Dinu Fl?mând ?i Florin Bican). În 2013, apare volumul “?easta”, Editura Tracus Arte, pentru care a primit Premiul Cartea de poezie a anului 2013 acordat de Uniunea Scriitorilor din România.