29
Aug

Ziua Limbii Române

ziua-limbii-romane-2014Duminic?, pharmacy 31 august 2014, pills Prim?ria sectorului 2 Bucure?ti s?rb?tore?te Ziua Limbii Române aprobat? de Parlamentul României, prin Legea nr.53/2013. Începând de vineri, 29 august 2014, ?i pân? duminic?, 31 august 2014, vor fi prezentate publicului bucure?tean Târgul de carte “Iubim limba român?” (pe esplanada sediului Prim?riei sectorului 2, în Parcul Ioanid/Ion Voicu ?i în Parcul Na?ional), prelegeri, dezbateri ?i recitaluri de poezie (în cluburile ?i centrele Prim?riei sectorului 2), spectacolul de muzic? ?i lumini “Mult e dulce ?i frumoas?, Limba ce-o vorbim” (sâmb?t?, 30 august 2014, în Parcul Plumbuita, invitat special: maestrul Dorel Vi?an). Se vor oficia depuneri de coroane la mormintele scriitorilor români din Cimitirul Bellu ?i va avea loc colocviul “”Limba român?, element esen?ial al identit??ii na?ionale” (duminic?, 31 august, 2014, ora 11.00, Galeria Dialog a Prim?riei sectorului 2) avându-i drept invita?i pe acad. Eugen Simion, acad. R?zvan Theodorescu, prof. dr. Gabriela Pan? Dindelegan, membru corespondent al Academiei, conf. univ. dr. Ioan Cristescu, conf. univ. dr. Paul Cernat, Dan Mircea Cipariu. Cu aceea?i ocazie, primarul Neculai On?anu, catalizatorul amplelor manifest?ri, va decerna distinc?ii cadrelor didactice, care predau limba român? în unit??ile de înv???mânt gimnazial ?i liceal din Sectorul 2 al Municipiului Bucure?ti. Organizatorii acestui program cultural sunt Prim?ria Sectorului 2 Bucure?ti, Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?, Uniunea Scriitorilor din Romania, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, Asocia?ia Editorilor din România, Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Parteneri media: Radio România Cultural ?i Agen?ia de Carte.ro. “Ne dorim s? realiz?m un program multicultural prin care s? atragem publicul bucure?tean spre carte ?i spre valorile autentice ?i organice ale limbii române. S? dezbatem cu academicieni ?i importan?i scriitori români contemporani despre identitatea noastr? cultural? ?i na?ional?. Sunt convins c? mul?i dintre locuitorii sectorului 2 vor veni la prim?rie, în parcurile Ioanid ?i Na?ional s? cumpere ?i s? citeasc? c?r?ile propuse de câteva dintre cele mai importante edituri de la noi. Editura Casa Radio va putea oferi înregistr?rile din fonoteca de aur cu nume canonice ale literaturii române. Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti va prezenta câteva manuscrise de patrimoniu cultural na?ional. Ziua Limbii Române va fi, de asemenea, un prilej de a ne aminti ?i a ne reculege la mormintele scriitorilor din Cimitirul Bellu. Sper ca acest program cultural s? ne aduc? mai aproape de spa?iile sensibile ?i subtile ale limbii române”, a declarat primarul Neculai On?anu, ini?iatorul programului Ziua Limbii Române. “De mai bine de 10 ani, literatura român? are un aliat de n?dejde: primarul Neculai On?anu ?i Prim?ria sectorului 2. Premiile Filialelor de Bucure?ti ale Uniunii Scriitorilor din România au fost ?i sunt sus?inute de Prim?ria sectorului 2. Pe 26 noiembrie 2014 vor fi decernate premiile pentru anul editorial 2013. Premiile Funda?iei Na?ionale pentru ?tiin?? ?i Art? sunt sus?inute, de asemenea, de Prim?ria sectorului 2. Faptul c? primarul Neculai On?anu organizeaz? acum un program de trei zile dedicat limbii române dovede?te, cu asupra de m?sur?, c? proiectele culturale române?ti sunt posibile doar prin excep?iile unor edili care pariaz? pe cultura român? vie”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele societ??ii de gestiune a drepturilor de autor – Opera Scris?.Ro.

PROGRAM

29 – 31 august 2014

Târg de carte

Recitaluri de poezie

Dezbateri

Muzic?

Invita?i speciali

 

PRELEGERI * DEZBATERI * RECITALURI DE POEZIE

30 AUGUST 2014, între orele 11.00 – 13.00

Dizerta?ii, prelegeri, programe artistice, concursuri de poezie, cenacluri, recitaluri de poezie în cluburile ?i centrele Prim?riei Sectorului 2:

–       Clubul Calderon – Str. J. L. Calderon nr. 39

–       Clubul Seniorilor – ?os. Colentina nr. 503 bis

–       Centrul ”Sfin?ii Mihail ?i Gavril – Str. ?epe? Vod? nr. 7

–       Clubul În?elep?ilor – Bd. Basarabia nr. 96

–       Complexul pentru activit??i recreative ?i educa?ie Sfântul Pantelimon”– ?os. Pantelimon nr. 301

 

SPECTACOL DE MUZIC? ?I LUMINI – Mult e dulce ?i frumoas?, Limba ce-o vorbim

30 AUGUST 2014 – între orele 18.00 -22.00, Parcul Plumbuita

Melodii autentice române?ti, din marile zone folclorice ale ??rii, interpretate de arti?ti îndr?gi?i:

  • Veta Biri?, Tiberiu Ceia, Constantin Enceanu, Irina Loghin, ?tefania Rare?, Cornelia ?i Lupu Rednic
  • Recit? maestrul Dorel Vi?an
  • Prezint? actorul Drago? Silivestru
  • Spectacl de lumini: Foc de artificii
  •  

DEPUNERE DE COROANE la mormântul Luceaf?rului poeziei române?ti, Mihai Eminescu ?i la mormintele scriitorilor români din Cimitirul Bellu

31 AUGUST 2014, 09.30

Respect, admira?ie ?i recunoa?tere scriitorilor români din toate timpurile, care au p?strat vie limba român?, spiritualitatea fiin?ei na?ionale, îmbog??ind-o, oferindu-i profunzimi ?i frumuse?i tulbur?toare.

 

TÂRG DE CARTE ROMÂNEASC?

29– 31 AUGUST 2014, orele 11.00 -20.00

  • Salon de carte cu vânzare ”Iubim limba român?” – Sediul Prim?riei Sectorului 2
  • Târg de carte româneasc? ?i Gr?dina cu arti?ti – Parcul Ioanid/Ion Voicu
  • Târg de carte româneasc? ?i târg de produse tradi?ionale române?ti  Parcul Na?ional

LIMBA ROMÂN?, IZVOR DE PURITATE – Parcul Lunca Florilor ?i Parcul Florilor

31 AUGUST 2014, între orele 11.00 – 13.00

Spectacol de poezie, muzic? ?i dansuri române?ti, în interpretarea copiilor, membri ai centrelor de zi de tip after-school ?i din sistemul de protec?ie al Prim?riei Sectorului 2.

 

“LIMBA ROMÂNA, ELEMENT ESEN?IAL AL IDENTIT??II NA?IONALE”

31 AUGUST 2014, orele 11.00-13.00

Locul desf??ur?rii – Prim?ria Sectorului 2

Dezbatere cu tema “Limba româna, element esen?ial al identit??ii na?ionale” ?i decernarea distinc?iilor Prim?riei Sectorului 2 cadrelor didactice care predau limba român? în unit??ile de înv???mânt gimnazial ?i liceal din Sectorul 2 al Municipiului Bucure?ti.