11
Jun

David Esrig, Mircea Dinescu, Horaţiu Mălăele, Ion Caramitru, George Mihăiţă, Ioan Bogdan Ştefănescu, Mircea Vintilă, la Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, ediţia a II-a

pharmacy Verdana, order sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: #ffffff;”>danubius 2014 logo blogFestivalul de C’ARTE DANUBIUS, edi?ia a II-a, î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i  dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, între 18-22 iunie 2014, pe scena din Pia?a Civic?, la Teatrul „Jean Bart”, la Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna” ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Nume importante ale scenei noastre culturale vor veni, astfel, în Tulcea pentru a sus?ine conferin?e, pentru a prezenta show-uri de poezie ?i muzic?, pentru lans?ri de carte ?i vernisaje unicat. Programul festivalului prezint? o ofert? de calitate pentru toate genurile artistice ?i se constituie ca o punte cultural? între ora?ele dun?rene, un ferment pentru viitoare proiecte culturale ?i artistice pentru regiunea dun?rean?. Invita?ii speciali ai festivalului sunt David Esrig, Mircea Dinescu, Hora?iu M?l?ele, Ion Caramitru, George Mih?i??, Ioan Bogdan ?tef?nescu, Mircea Vintil?. Vor sus?ine lecturi publice poe?ii Dan Mircea Cipariu,  Sorin Ghergu?, Florin Iaru, Iulia Pan?, Bogdan O. Popescu, Dan Ple?a, Amelia St?nescu, Florina Zaharia, Scriitorul Nicolae Bacalba?a va prezenta cea mai recent? apari?ie a sa  editorial?, „Opri?i dricul, mortu’?sta n-a dat plicul!”, Editura Princeps Multimedia. Ini?iatorii festivalului sunt Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Euro CulturArt, ?i  Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Directorul festivalului este scriitoarea Suzan Mehmet. Organizatori:Consiliul Jude?ean Tulcea, Prim?ria Municipiului Tulcea, APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România).  Parteneri: ICEM Tulcea, Art Cafe „La scena”, Centrul Cultural „Jean Bart”, Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”, Hotel Delta, Hotel Esplanada, Editura Eikon. Parteneri media: Radio România Cultural, Agen?iadeCarte.ro, Ziarul Obiectiv, Ziarul Delta, Accent TV, Radio Delta

Câteva date despre marele regizor ?i profesor David Esrig:

Casa Regal? a României i-a acordat regizorului David Esrig, la 26 martie 2014, cu ocazia Zilei proclam?rii Regatului României, în anul 1881, Decora?ia regal? “Nihil Sine Deo”. David Esrig este  considerat un reper al teatrului românesc. A devenit cunoscut înc? din primii ani de carier?, montând spectacole pe scenele teatrelor Tineretului din Piatra Neam?, Bulandra ?i de Comedie din Bucure?ti. În paralel, a fost invitat s? semneze crea?ii artistice la Moscova, Leningrad, Berlin, Weimar, Chemnitz, Dresda ?i Bonn. A?a cum el însu?i o afirm?, este în c?utarea unui „teatru existen?ial, un teatru-m?rturie în care se exprim? voci profunde, sincere ?i artistice”. La câ?iva ani dup? debut, David Esrig uimea mediul teatral ?i publicul românesc cu spectacole devenite antologice precum: Vicleniile lui Scapin de Moliere, Umbrade Evgheni Schwartz, Capul de r??oi de George Ciprian, Nepotul lui Rameau de Denis Diderot. Regizorul David Esrig s-a impus în mediul teatral din afara României înc? din anul 1965, cu spectacolul Troilus ?i Cressida de William Shakespeare dup? ce ob?inea la Paris Marele Premiu al Teatrului Na?iunilor, ex-aequo cu Franco Zeffirelli. Un an mai târziu, împ?r?ea marele premiu, la un festival belgr?dean, cu Jerzy Grotowski. Dup? ce mai multe spectacole i-au fost interzise în ?ar?, David Esrig a dobândit cet??enia german?. A înfiin?at la Burghausen, în urm? cu 20 de ani, Academia de Teatru ?i Film „Athanor” dedicându-se pedagogiei teatrale. David Esrig este în prezent unul dintre cei mai cunoscu?i regizori de teatru europeni.

danubius 2014 afisMiercuri, 18 iunie 2014
ora 14.00 – deschiderea oficial? a Festivalului – Invita?i: dl. Constantin Hogea, Primarul Municipiului Tulcea, dl. Horia Teodorescu, Pre?edintele Consiliului Jude?ean Tulcea, dl. Dan Mircea Cipariu, dl. Ioan Cristescu, Suzan Mehmet, director festival. Invita?i speciali:  Mircea Dinescu ?i David Esrig
ora 14.30-15.00 – Poezie de Tulcea (I).Recital al liceenilor din Tulcea care au participat la Atelierul de scriere creativ? coordonat de Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?)
ora 15.30-16.00 – Prezentare de carte Tracus Arte: “Slab pentru totdeauna” de Marie Vrânceanu. Prezint?: Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?)ora 17.00-17.30 – Prezentare de carte – Editura Eikon In Pia?a Civic? – EMINESCU, Securitatea ?i Siguran?a na?ional? a României, de George Ene. Particip?: George Ene, Dan Arhire, Valentin Ajder
ora 17.30-18.00 – lansare de carte: actorul tulcean Mihai G?l??an- „Scenarii”, Editura Sinteze, Gala?i, 2014. Cartea con?ine patru scenarii: dou? de teatru („Ora?ul” ?i „O simpl? zi din via?a la ni?te oameni”), unul de film(„Tulcea city blues”) ?i altul de oper? („Caloian”). 308 pagini, coperta Elena Orbocea (Art Cafe La Scena, Casa Avramide)
ora 18.00-19.00 – Conferin?? David Esrig: Spa?iul Dun?rean de la Passau la Tulcea ?i-napoi (Art Cafe La Scena-Casa Avramide)
ora 19.00-20.00 – Recitalul  „Danubius”: Mircea Dinescu. Art Cafe La Scena-Casa Avramide
ora 20.30-21.30 – Recital Mircea Vintil? – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

Afis-Lansare-Ioan MateiJoi, 19 iunie 2014
ora 16.00-17.00 – DANUBIUS RENSHI, cu liceenii din Tulcea care au participat la Atelierul de scriere creativ? coordonat de Dan Mircea Cipariu – Art Cafe La Scena-Casa Avramide
ora 17.00-18.00- În Pia?a Civic?: – Prezentare de carte – Editura Eikon
C?r?ile vie?uirii, autor: Horia B?descu Clujul poe?ilor, antologie de Horia B?descu Clujul interbelic. Anatomia unui miracol, de Petru Poant?Ferestrele Clujului. Exerci?ii de memorie cultural?, de Mircea PopaSuflet ardelean – publicistic? din perioada 1936-1944, de Constantin HageaPrezint?: Valentin Ajder ?i invita?ii s?i
ora 18.30-19.30 – Prezentare de carte – Editura Eikon În Pia?a Civic?
Maria cea f?r? de moarte, de Gaby Mich?ilescu;Educa?ie fizic?, sport ?i societate în România interbelic?, de Bogdan Popa; Psihokinetoterapia, de Dumitru Buiac;Prezint?: Valentin Ajder ?i invita?ii s?i  ora 19.30-20.30Între cuvânt ?i t?cere, de Angela Martin.Petru Ursache – Etnosofia; Etnoestetica; Etnofrumosul sau cazul M?rieMoartea formei.Prezint?: Valentin Ajder ?i invita?ii s?i
Ziua cea mai alb?, de Andreea Nanu.Prezint?: Valentin Ajder ?i invita?ii s?i
ora 17.00 -18.00 – Conferin?ele “Danubius”: ”Dun?rea – mituri ?i subiecte literare”  de prof.univ.dr.Silviu Angelescu – Art Cafe La Scena-Casa Avramide
ora 18.00 – 19.00 – Vernisaj “Nichita St?nescu”, expozi?ie de carte-obiect a Maestrulului Mircia Dumitrescu. Prezint?: Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu. Art Cafe La Scena-Casa Avramide
ora 19.00-21.00 – Câte-n lun? ?i în stele – Caramitru M?l?ele Teatrul „Jean Bart” (intrare cu invita?ii oferite de organizatori)
ora 21.30-22.30 – recitat folk „Poze cu sunet” – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

Afis-Lansare-Stefan CaramanVineri, 20 iunie 2014
ora 14.00 – 15.00 – Poezie de Gala?i. Prezentarea Colec?iei cArtesen?e, Editura Centrului Cultural „Dun?rea de Jos”. Invitat: Sergiu Dumitrescu, directorul Centrului Cultural „Dun?rea de Jos”; recital de poezie: Denisa Lep?datu&Angela Ribinciuc & & Florina Zaharia.    Invitat special: Nicolae Bacalba?a, cu cea mai recent? apari?ie editorial?, „Opri?i dricul, mortu’?sta n-a dat plicul!”, Editura Princeps Multimedia, Ia?i. Prezint?: Dan Mircea Cipariu – Art Cafe La Scena-Casa Avramide
ora 15.00-16.00 – Lansare de carte Tracus Arte. Prezint?: Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu – Art Cafe La Scena-Casa Avramide
ora 17.00-18.00 – Conferin?ele “Danubius”: Dan Arhire Art Cafe La Scena-Casa Avramide
ora 19.00-20.00 – Poezie de Bucure?ti. Grupul MARF?: Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu,Sorin Ghergu?, Dan Ple?a, Bogdan O. Popescu – Art Cafe La Scena-Casa Avramide  ora 21.00-23.00  Concert Trupa Pontice – muzic? interna?ional? Scena din Pia?a Civic?

Sâmb?t?, 21 iunie 2014
ora 12.00 -14.00– Prezentare de carte – Editura Eikon In Piata Civica
Nae Ionescu ?i discipolii s?i în arhiva Securit??ii. Volumul V: Mircea Vulc?nescuUniversalism românesc, de Sandu Tudor; Studii etno-sociologice, de Dumitru Cristian Amz?r; Isografii. Eseuri despre evadarea în esen?ial, de Christian Cr?ciun;  Încerc?ri de hermeneutic? antropologic? asupra ritualurilor religios-cre?tine, de Bogdan-Costin Georgescu.Invita?i: Christian Cr?ciun, Bogdan-Costin Georgescu, Marius Vasileanu.Moderator: Valentin Ajder
ora 14.00– Prezentare de carte – Editura Eikon In Piata Civica ISTORIA TRANSILVANIEI – autori: Ioan-Aurel POP, Ioan BOLOVANIoan-Aurel Pop,  Eminescu ?i Transilvania (sau elogiul culturii române)Eminescu ?i Transilvania (sau Elogiul culturii na?ionale române?ti);Locul românilor în Europa – la confluen?a Occidentului latin cu Orientul bizantinLec?ia de românism a românilor de la r?s?rit (sau Cum am devenit moldovean…)Prezint?: Dan Arhire, Valentin Ajder
ora 14.00-15.00 – Poezie de Constan?a. Invita?i: Delia Curteanu, Iulia Pan?, Amelia St?nescu – Art Cafe La Scena-Casa AvramideRecital cameral „Ultima reveren??”, muzica Marian Curteanu. Interpretez? cvintetul format din membri ai Orchestrei simfonice din Constan?a-Art Café La Scena-Casa Avramide
ora 15.30 – 16.30 – Lans?rile Editurii Eikon, în prezen?a autorilor. Prezint?: Valentin Ajder. Art Cafe La Scena-Casa Avramide
16.30 – 19.00 – Medalion cinematografic George Mih?i??, în cele mai recent film al s?u,„Undeva la Palilula”, regia: Silviu Purc?rete – Art Cafe La Scena-Casa Avramide. Sesiune de autografe cu marele actor.
ora 19.00 – 20.00, In Piata Civica
Lansare de carte ?i recital poetic: Dolor sau jupuind îndoiala,de George V. Precup; Când vor veni extratere?trii, de Ion Maria; Ni?te poezii, de Traian Furnea (edi?ie îngrijit? de Iulian Boldea); Scrieri, Volumul I – Poeme, de Darie Magheru (edi?ie îngrijit? de Mihaela Malea Stroe, prefa?? de Octavian Soviany); Mâna scrie sunetul. Elec?iuni afective de poezie italian? contemporan? (edi?ie îngrijit?, selec?ie ?i traducere de Eliza Macadan).Particip?: Eliza Macadan, Ceorge V. Precup, Valentin Ajder.
Lans?ri de carte: Sala de a?teptare. Teatru, de Constantin Eretescu; Atlas. Prin lume ?i prin noi în?ine, de Horea Porumb; Excomunic?rile ma?inului de scris, de Dan Angelescu; Et in America, de Mihaela Albu.Invita?i: Mihaela Albu, Dan Anghelescu.Moderator: Valentin Ajder
ora 19.30-21.00 – FLAUTUL FERMECAT, edi?ia a IV-a, cu flautistul Ion Bogdan ?tef?nescu ?i pianistul Horia Mihail. Eveniment recomandat de Radio România.Organizatori: Centrul Cultural Media Radio România, Radio România Cultural ?i  Funda?ia Marconi.  – Teatrul „Jean Bart”.
ora 21.30-23.00 – show-ul de poezie ?i muzic?: Dan Mircea Cipariu & Florin Iaru& Ionu? Bogdan ?tef?nescu  – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

Duminic?, 22 iunie 2014
ora 10.30-12.00 – “Lumea copiilor”-prezentare de c?r?i pentru copii. Prezint? Valentin Ajder ?i Ioan Cristescu – Art Cafe La Scena-Casa Avramide
Echipa

Fondatori festival: Constantin Hogea & Dan Mircea Cipariu & Ioan Cristescu

Director festival : Suzan Mehmet

Director executiv: Cristian Ioni??

Art director: Orbán Anna-Mária

Director PR&comunicare: Anamaria Sp?taru

Coordonator Târg de carte – Valentin Ajder