09
May

Gala “Poezie de 10! Cele mai bune cărţi de poezie ale anului 2013”

Afis FIPB-TNCPVineri, price 16 mai 2014, cialis ora 18.00, în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române, în cadrul celei de-a V-a edi?ii a Târgului Na?ional al C?r?ii de Poezie/Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti, se va desf??ura “Gala Poezie de 10! Cele mai bune c?r?i de poezie ale anului 2013”. Invitatul special al Galei este Maestrul Mircea Dinescu. Selec?ia celor 10 c?r?i  ce vor fi prezentate în cadrul evenimentului a fost f?cut? în urma unei sinteze în care au fost cuprin?i critici ?i comentatori literari care ?i-au exprimat punctul de vedere despre cele mai bune c?r?i de poezie ap?rute anul trecut. Au fost luate în calcul topurile ?i bilan?urile publicate în revistele “Cultura”, “Observator Cultural”, “România literar?” ?i Agen?iadeCarte.ro. Au fost luate în considerare, de asemenea, premiile la poezie pentru anul editorial 2013 acordate la Gala Tinerilor Scriitori, Gala Radio România Cultural ?i Gala revistei “Observator cultural”. Amfitrionii Galei “Poezie de 10!” sunt scriitorii Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Gro?an. Produc?tori: Anamaria Sp?taru ?i Ioan Cristescu. Cu participarea extraordinar? a actri?ei ?i scriitoarei Ioana Cr?ciunescu ?i a muzicienilor Gabriela Costa (voce) si Alex Man (chitar?).

Organizatori: EURO CULTURART, MUZEUL NA?IONAL AL LITERATURII ROMÂNE DIN BUCURE?TI, TEATRUL NA?IONAL DE OPERET? “ION DACIAN”.
Coorganizatori: APLER, USR Filiala Bucure?ti Poezie, Opera Scris?.Ro.
O coproduc?ie Radio România Cultural.
Proiect cultural finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional.
Parteneri media: “Cultura”, Observator Cultural”, “România literar?” ?i Agen?iadeCarte.ro.

?tefan Baghiu, „Spre Sud, la L?ceni”, Editura Cartea Româneasc?
Bogdan Co?a, „O form? de ad?post primar?”, Editura Cartea Româneasc?,
Claudiu Komartin, „Cobalt”, Casa de Editur? Max Blecher, Bistri?a
Angela Marcovici, „Intimitate”, Editura Charmides, Bistri?a;
Viorel Mure?an, „Salonul de toamn?“, Editura Tracus Arte
Ioana Nicolae, ”Autoimun”, Editura Cartea Româneasc?;
Ioan Es. Pop, “1983.Mar?.2013.Xanax”, Editura Charmides
Dan Sociu, ”Vino cu mine ?tiu exact unde mergem”, Editura Tracus Arte
Eugen Suciu, “?easta”, Editura Tracus Arte
Krista Szöcs, „Cu genunchii la gur?”, Editura Charmides

Un eveniment TNCP – Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie/Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti, edi?ia a V-a, 14-18  mai 2014
www.tncp.ro