07
Apr

Programul de Carte, ediția a III-a, de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de autor

afis ziua int a cartii 2014 MNLR_finalMiercuri, buy 23 aprilie 2014, illness între orele 12.00 ?i 14.30, Muzeul Na?ional al Literaturii Române (MNLR) din Bucure?ti (Bdul Dacia nr.12, sector 1) organizeaz? a treia edi?ie a PROGRAMULUI DE CARTE, marcând, astfel, s?rb?torirea Zilei Interna?ionale a C?r?ii ?i a Drepturilor de Autor. Cu acest prilej, publicul are ocazia s? primeasc?  o floare, o carte ?i un poem ?optit. Locuitorii Municipiului Bucure?ti pot d?rui c?r?i pentru Biblioteca Ora?ului Voluntari, într-un program social sus?inut de scriitoarea Gabriela Vrânceanu-Firea. În Rotonda MNLR, va avea loc DEZBATEREA DE CARTE – ”Cultura scris?, element de securitate na?ional??”. Invita?i (în ordine alfabetic?): Silviu Angelescu, Dan Mircea Cipariu, Lucian Chi?u, Bogdan Ghiu, Marcel Popa, acad.Eugen Simion, acad. R?zvan Theodorescu. Moderatori: Ioan Cristescu & Anamaria Sp?taru (Radio România Cultural). Organizatorii PROGRAMULUI DE CARTE sunt Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, în colaborare cu Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, OPERA SCRIS?.RO-societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Asocia?ia EURO CULTURART. Parteneri media: Radio România Cultural ?i www.agentiadecarte.ro

Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor este ini?iat? ?i s?rb?torit? de UNESCO, din 1995, în fiecare an, pe 23 aprilie. În aceast? s-a n?scut ?i a trecut la cele ve?nice William Shakespeare. Ziua de 23 aprilie este strâns legat? de nume celebre ale literaturii mondiale: Cervantes, Inca Garcilaso de la Vegas, William Wordsworth, Jules Barbey d’Aurevilly, Rupert Brooke, Halldór Laxness,Vladimir Nabokov sau Maurice Druon. Ideea a prins foarte repede, mai ales în Spania, unde obiceiul de a oferi o floare pentru fiecare carte vândut? de Sf. Gheorghe (23 aprilie!) a ajutat la promovarea evenimentului. Prin Hot?rârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarat? “Ziua Bibliotecarului din România”. Începând cu 2005, în România, pe 23 aprilie se s?rb?toresc Ziua Bibliotecarului din România?i Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor. Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, în colaborare cu Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, OPERA SCRIS?.RO-societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Asocia?ia EURO CULTURART, organizeaz? a treia edi?ie a PROGRAMULUI DE CARTE, un program de evenimente mediatice cu mesaje pro-lectur? ?i de sus?inere a culturii scrise na?ionale. PROGRAMUL DE CARTE î?i propune s? creeze anual, de Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor, un spa?iu public de afirmare pentru autorii români, de?in?tori de drepturi de autor, pentru bibliotecarii români, în cadrul unor evenimente mediatice ?i artistice, cu mesaje pro-lectur? ?i de sus?inere a culturii scrise na?ionale. Programul are elemente de interactivitate ?i se adreseaz?, în special, adolescen?ilor ?i studen?ilor, precum ?i profesioni?tilor industriei editoriale. Sloganul PROGRAMUL DE C’ARTE pentru 2014 este: cite?ti ?i d?ruie?ti! PROGRAMUL DE CARTE

-Ora 12.00-12.30, CIRCUITUL DE CARTE Pe esplanada Muzeului Na?ional al Literaturii Române, echipa proiectului condus? de scriitorul Dan Mircea Cipariu ?i studen?ii Facult??ii de Art? a Universit??ii Hyperion din Bucure?ti vor d?rui trec?torilor o floare, un poem ?optit, precum ?i o carte în format clasic sau electronic. C?r?ile ?i CD-ROM-urile vor fi d?ruite de Muzeul Na?ional al Literaturii Române, Filiala Bucure?ti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, precum ?i de c?tre editurile care fac parte din APLER.

-Ora 12.30-13.00, DARUL DE CARTE O campanie social? prin care locuitorii Municipiului Bucure?ti pot d?rui c?r?i pentru Biblioteca Ora?ului Voluntari. -Ora 13.00, Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române, DEZBATEREA DE CARTE – “Cultura scris?, element de securitate na?ional??”. Invita?i (în ordine alfabetic?): Silviu AngelescuDan Mircea Cipariu, Lucian Chi?u, Bogdan Ghiu, Marcel Popa, acad.Eugen Simion, acad. R?zvan Theodorescu. Moderatori: Ioan Cristescu & Anamaria Sp?taru (Radio România Cultural) Organizatori: Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, în colaborare cu Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România -APLER, OPERA SCRIS?.RO-societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Asocia?ia EURO CULTURART. Parteneri media: Radio România Cultural, revista „Cultura”,www.agentiadecarte.ro