30
Mar

Ioan Cristescu, noul preşedinte al APLER

apler+procesatJoi, price 26 martie 2014, în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti s-a desf??urat Adunarea General? a Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România – APLER. Cu acest prilej, a fost votat noul statut al organiza?iei, precum ?i noua echip? de coordonare: Ioan Cristescu – pre?edinte, director al Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti / Editura MNLR ?i revista “Manuscriptum”, Dan Mircea Cipariu –vicepre?edinte, Agen?iadeCarte.ro ,Ioan Matiu? – vicepre?edinte, revista “Arca” (Arad) ?i Editura Mirador, Cornelia Maria Savu – revista “Cultura”, Florina Zaharia – revista “Dun?rea de jos” (Gala?i). Noua echip? ?i-a asumat organizarea urm?toarelor programe ?i evenimente APLER în 2014:participarea cu un stand comun APLER la Bookfest ?i Gaudeamus; actualizarea paginii web www.apler.ro; Programul de Carte, 23 aprilie 2014, de Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de Autor; Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie / Maratonul de Poezie ?i Jazz, 14-18 mai 2014; Festivalul de C’Arte Danubius – Tulcea, 18-21 iunie 2014; Festivalul de poezie ?i jazz Danubius – Gala?i, 27-29 iunie 2014; Festivalul de C’Arte ARGE?/ ARTJAZZ, august 2014; Gala Premiilor APLER, decembrie 2014. 

 

Ioan Cristescu, noul pre?edinte al APLER, este conferen?iar univ. dr. la Universitatea Hyperion din Bucure?ti, specializat în Istoria teatrului universal, muzeograf. Fondator al Editurii Tracus Arte. Coordonator al  mai multor proiecte de anvergur? cultural?: -“ Teatru la Muzeu” – produc?ie de spectacole pe texte de Matei Vi?niec – regia Mircea Marin; Ioan Flora – regia Alexandru Dabija,”Drumul spre Momfa” în colaborare cu Teatrul Na?ional din Cluj, regia Mihai M?nu?iu, Negu??torul de ochelari- regia Dan Tudor; – coordonator “Serile de poezie ?i muzic? ale MNLR” – lecturi publice ale poe?ilor contemporani înso?ite de muzic? – 60 de edi?ii; – director al Festivalului anual de jazz “Jazzy Spring”-Bucure?ti – 3 edi?ii -împreun? cu Mircea Tiberian; – realizatorul  proiectului “10 ani de la vizita papei Ioan Paul al II lea în România”- expozi?ie vernisat? în 15 ora?e din România – realizatorul proiectului “Comedia româneasca” –momente ?i schi?e – realizator de expozi?ii de anvergur? na?ional? ?i interna?ional? “Paul Celan- dimensiunea româneasc?”, Marin Sorescu, ?coala ardelean?- iluminismul românesc etc. – Coproduc?tor al Maratonului de Poezie ?i Jazz, edi?iile 2009,2010,2011,2012, 2013 -Coproduc?tor al Festivalului de C’Arte Danubius de la Tulcea A debutat editorial cu volumul “Dramaturgia lui Radu Stanca”, Editura Muzeul Literaturii Române,2011, volum distins cu Premiul de debut al Asocia?iei Scriitorilor din Bucure?ti. În preg?tire: ”Resurec?ia oratoriei ?i antiteatrul”.