15
Dec

A XV-a ediţie a Premiilor APLER

Mar?i, vcialis 40mg 17 decembrie 2013, stuff ora 17.00, în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (Bdul Dacia, nr.12), va avea loc Gala Premiilor Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER). Juriul, format din acad.Mircia Dumitrescu, prof.univ.dr.Silviu Angelescu ?i Pavel ?u?ar?, va acorda 14 premii pentru anul editorial 2012. Laurea?ii celei de-a XV-a edi?ii APLER sunt Augustin Buzura, Nichita Danilov, Mihai Zgondoiu, Mihai Ispirescu, Horia Gârbea, Ioana Greceanu, Cristina Popescu, Cristian Tiberiu Popescu, R?zvan Ioan Dinc?, ?tefan Mitroi, Victoria Anghelescu ?i Liviu Pendefunda. Premian?ii vor primi o diplom? înso?it? de o oper? de art? semnat? de cunoscu?i arti?ti vizuali contemporani. “Este o minune c? putem oferi aceste premii dup? ce ministrul Daniel Barbu a t?iat finan?area acestor premii de tradi?ie. Este pentru prima dat? în ultimii 15 ani când Ministerul Culturii nu a mai sus?inut acest proiect cultural de excelen??. Nu e de mirare pentru c? Ministerul Culturii aflat sub conducerea lui Daniel Barbu a t?iat banii care fuseser? aproba?i de Victor Ponta pentru revistele literare ale uniunilor de crea?ie ?i n-a realizat nimic pentru a implementa o necesar? infrastructur? pentru difuzarea ?i promovarea culturii scrise. S? sper?m c? noul ministru al culturii va fi un administrator care va comunica mai bine ?i mai eficient cu editorii ?i cu creatorii de opere culturale de calitate”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER. Agen?iadeCarte.ro este partenerul media al evenimentului.

Palmaresul Premiilor APLER pentru anul editorial 2012:
Autorul anului 2012: Nichita Danilov – “Tablouri f?r? ram?”, Editura Tracus Arte;
Revista anului 2012: Cafeneaua literar?, Pite?ti;
Editura anului 2012: Editura Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti;
Graficianul de carte al anului 2012: Mihai Zgondoiu;
Premiul pentru Opera Publicistic?: Augustin Buzura – “Nici vii, nici mor?i”, Editura RAO;
Prmeiul pentru Opera Dramaturgic?: Mihai Ispirescu;
Premiul pentru literatur? pentru copii: ?tefan Mitroi – “Jocuri de nenoroc”, Editura Detectiv;
Premiul pentru Jurnalism Cultural: Victoria Anghelescu – cotidianul.ro;
Premiul special pentru Proiect Literar Interna?ional: revista “Contact International”, Ia?i, director Liviu Pendefunda;
Premiul special pentru sus?inerea poeziei: R?zvan Ioan Dinc?;
Premius special pentru poezie: Ioana Greceanu -”Fragment dintr-un viu”, Editura Tracus Arte; Cristian Tiberiu Popescu – “Muntele fericirilor”, Editura Tracus Arte; Horia Gârbea – “Trecutul e o s?rb?toare”, Editura Tracus Arte;
Premiul de Excelen??: Cristina Popescu, director general Romfilatelia, pentru contributia deosebita la promovarea Anului Caragiale 2012 prin excep?ionale produse filatelice.