14
Aug

Începe Festivalul de C’ARTE DANUBIUS

AFIS-danub-horizontala_FINAL-50x-70-cm1În perioada 14-17 august 2013, here în Pia?a Civic? din Tulcea se desf??oar? prima edi?ie a Festivalului de C’ARTE DANUBIUS, un festival care î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, pe scena din Pia?a Civic? ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Miercuri, 14 august 2013, de la ora 14.00, va avea loc deschiderea oficial? a Festivalului – Invita?i: dl. Constantin Hogea, Primarul Municipiului Tulcea, dl. Dan Mircea Cipariu, dl. Ioan Cristescu, doamna Suzan Mehmet (scena din Pia?a Civic?); ora 14.15 – 15.00 – Poezie de Tulcea (I). Recital al liceenilor din Tulcea care au participat la Atelierul de scriere creativ? coordonat de Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?); ora 15.00 – 15.30 – Prezentare de carte Tracus Arte: “Sophia” de Suzan Mehmet. Prezint?: Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?); ora 16.00 – 16.30 – Conferin?ele „Danubius”: „Masca ?i statuia vivant?” de Mihai M?laimare. Cu acest prilej, marele actor va acorda autografe pe cea mai recent? carte a sa, „Masca ?i statuia vivant?”, Editura Tracus Arte – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 17.00 – 18.00 – Conferin?ele “Danubius”: „Tulcea, periplu cultural” de Dan Arhire, pre?edintele Asocia?iei „La Drum” – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 17.00-18.00 – Cinemateca Funda?iei Arte Vizuale: “Cocorii” (Un documentar despre via?? ?i tradi?ie a unei comunit??i de lipoveni din Delta Dun?rii. 1997,  23 minute, Beta SP / Versiune român?, rus?, englez?. Produc?tor: FAV. Un film de: Marian Ivan. Festivaluri: Festivalul tinerilor creatori de film ?i televiziune / Costine?ti 1997. Premii: Premiul Funda?iei Soros, Festivalul Interna?ional Dakino / Bucure?ti 1997) – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 18.00 – 19.00 – Poezie de Tulcea (II). Invita?i speciali: Olimpiu Vladimirov, Augustin Ioan (scena din Pia?a Civic?) – scena din Pia?a Civic?; ora 19.00-20.00 – Poezia Dun?rii. Recital al actorilor Teatrului “Jean Bart” din Tulcea: Gabriela Ciolacu, Nicoleta Lungu, Vlad Matei Ajder, Mihai G?l??an, Costel Zamfir – scena din Pia?a Civic?; ora 20.00 – 21.00 – Recital de poezie & folk Dinu Ol?ra?u. Lansarea c?r?ii „Dar” de Dinu Ol?ra?u, Editura Eikon. Prezint?: Valentin Ajder, directorul Editurii Eikon – scena din Pia?a Civic?.Agen?iadeCarte.ro prezint? poeme ale scriitorilor Dan Mircea Cipariu ?i Robert ?erban, care vor fi lecturate în cadrul evenimentului “Poezia Dun?rii” de actori ai Teatrului “Jean Bart” din Tulcea:

 

Dan-Mircea-CipariuDANUBIUS, ZEUL FLUVIILOR

(fragmente)

 

Cuvântul de trecere

trebuie s? crezi în C?l?torie

ca s? afli vechea credin??

ce vine de la Vest la Est

ca o memorie lichid?

din care s-au n?scut

popoare ?i nostalgii

din când în când

sufletele noastre

cu vene albastre

cu ora?e ce ascult? ?i danseaz? vals

a?teapt? fericirea promis?

din când în când

ficatul nostru de la Vest la Est

are mii de oglinzi

mii de hamuri

un cearda? între un deal ?i între o vale

din când în când

creierul nostru e un apus r?coros

pe care am scris cu to?ii: „inima mea!, soarele meu!”

33 de trepte urc? din adâncuri pân? în alfabetul de umbre

33 de porturi sunt preg?tite pentru comer?ul cu avertismente ?i indicatoare

scriu ?i semnez cu cerneala de via?? ?i moarte

acest cuvânt de trecere:

Danubius

 

robert_serbanRobert ?ERBAN

 

 

amintire din copil?rie

stârnit? de o expozi?ie a lui camil mih?escu

n-a trebuit s?-i prind aripile sub t?lpi

n-a fost nevoie s-o ap?s cu mâna stâng?

a?a cum se face

ca s? nu se zbat?

doar gâtul i l-am întins pu?in pe butuc

?i cu barda i-am t?iat capul

de sub pleoapele strânse

m-au podidit lacrimile

apoi a venit furia

când am început s?-i bat cu biciul

cei doi porci s-au uitat la mine nedumeri?i

a?a cum se uit? ei

ca ni?te copii

loveam la nimereal? ?i cu aceea?i putere cu care d?dusem cu barda

penele ?i fulgii p?s?rii se ridicau din cocin?

?i zburau câteva clipe

apoi se a?ezau pe cimentul murdar de sânge l?turi ?i urin?

ori pe spinarea animalelor ce alergau înnebunite

?i urcau iar??i prin aer

parc? dresate de biciul furios

când am obosit

cei doi porci erau v?rga?i ?i plini de pene

pas?rea se lini?tise lâng? butuc

ochii ei rotunzi m? priveau din locul unde-i s?rise capul

a?a cum îngerii îi privesc

uneori

pe arhangheli