11
Aug

Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, prima ediţie, 14-18 august 2013

AFIS-danub-horizontala_FINAL-50x-70-cm1Miercuri, unhealthy 14 august 2013, ora 14.00, în Pia?a Civic? din Tulcea începe prima edi?ie a Festivalul de C’ARTE DANUBIUSun festival care î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, între 14-18 august 2013, pe scena din Pia?a Civic? ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Organizatorii festivalului sunt Prim?ria Municipiului Tulcea ?i Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER)iar coorganizatori – Consiliul Jude?ean Tulcea ?i Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”.Coproduc?tor: Radio România Cultural.

„M? bucur c? ora?ul nostru va avea un festival de carte ?i arte de-o asemenea anvergur?. Sper ca acest proiect s? se dezvolte în timp pe mai multe paliere ?i s? aduc? tulcenilor, anual, bucuria întâlnirii cu nume sonore ?i valoroase din cultura ?i via?a artistic? româneasc?. Programul este variat ?i de înalt? ?inut? ?i sper s? satisfac?, în mare m?sur?, gusturile ?i a?tept?rile tuturor celor care vor dori s? participe la derularea evenimentelor programate pe parcursul celor cinci zile de festival. Este un câ?tig pentru ora?, din multe puncte de vedere, este ?i o premier? pe aceast? zon?, a târgurilor de carte, a?a c? a?tept s? ne bucur?m împreun? de aceste zile înc?rcate de poezie, teatru, blues, jazz, lans?ri de carte, filme, conferin?e  ?i expozi?ii”, a declaratConstantin Hogea, primarul ora?ului Tulcea.

„Ideea unui festival al artelor ?i al c?r?ii la Tulcea a fost îmbr??i?at? cu entuziasm de dl. Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea. Nume importante ale scenei noastre culturale vor veni la Tulcea pentru a sus?ine prelec?iuni la cestiunea zilei, pentru a prezenta show-uri de poezie, blues ?i jazz, pentru lans?ri de carte ?i vernisaje unicat. La o repede ochire, amintesc aici de academicianul Eugen Simion, de maestrul Mircia Dumitrescu, marele actor Mihai M?laimare, poe?ii Ioana Cr?ciunescu, Ioan Es Pop, Liviu Ioan Stoiciu, Augustin Ioan, Bogdan Ghiu, Pavel ?u?ar? sau Bogdan O. Popescu, de regizorul Alexandru Solomon, muzicienii Mircea Tiberian, Dinu Ol?ra?u ?i Nadia Trohin, actorii Na?ionalului Bucure?tean, Monica Davidescu ?i Dan Tudor. Trebuie v?zut tot programul festivalului pentru c? el este o ofert? de calitate pentru toate genurile artistice. Sunt convins c? Danubius va reprezenta în câ?iva ani o punte cultural? între ora?ele dun?rene ?i va fi un ferment pentru viitoare proiecte culturale ?i artistice”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER.

Ce este Festivalul de C’ARTE DANUBIUS?

Un festival de carte ?i arte prin care i se ofer? publicului din Tulcea un acces democratic la resurse culturale de calitate: lans?ri de carte („singur?tatea vine pe facebook” de Dan Mircea Cipariu, Editura Tracus Arte, „ie?ireadinbazadedate” de Mireille R?doi, Editura Brumar, „Secretul secretelor” de Flaviu Predescu, Editura Eikon, colec?ia cArtesen?e, Editura Centrului Cultural „Dun?rea de Jos”, „Sophia” de Suzan Mehmet, Editura Tracus Arte, „Dar” de Dinu Ol?ra?u, Editura Eikon, „C?derea-n sus a corpurilor grele” de Ioan Es Pop, Editura Tracus Arte, „Sissi” de Pavel ?u?ar?, Editura Tracus Arte), recitaluri publice (poe?i din Constan?a: Iulia Pan?, Amelia St?nescu, Mugur Grosu, M?d?lin Ro?ioru; poe?i din Gala?i: Florina Zaharia, Simona Toma, Angela Ribinciuc; poe?i din Tulcea: Olimpiu Vladimirov, Augustin Ioan, poe?i din Bucure?ti: Bogdan Ghiu, Bogdan O. Popescu, Pavel ?u?ar?), conferin?e (“Cultura român? în satul global” de acad. Eugen Simion, „Tulcea, periplu cultural” de Dan Arhire, pre?edintele Asocia?iei „La Drum”, „Literatura ?i cartea fa?? cu noile media” de Bogdan Ghiu ?i Dan Mircea Cipariu, „Masca ?i statuia vivant?” de Mihai M?laimare), ateliere de scriere creativ? (coordonator: Dan Mircea Cipariu), show-uri de poezie, blues ?i jazz (Ioana Cr?ciunescu, Ioan Es Pop, Liviu Ioan Stoiciu & Mircea Tiberian & Nadia Trohin ; Mireille R?doi, Flavius Predescu, Dan Mircea Cipariu & Danubius Project), show de poezie ?i folk (Dinu Ol?ra?u), spectacole de teatru („Escroci în aer liber” de Ion B?ie?u, cu Monica Davidescu ?i Dan Tudor; „Povestea unui pierde var?” de Dan Mih?escu, cu Vlad Jipa ?i Radu Dumitru), cinemateca Funda?iei Arte Vizuale, vernisajul Romfilatelia („O lume româneasc? într-un timbru”) târg de carte, sesiuni de autografe, expozi?ia de grafic? de carte (Maestrul Mircia Dumitrescu ?i regretata grafician? Alina Ro?ca, cu lucr?ri de grafic? inspirate din romanele lui Panait Istrati, expozi?ie prezentat? la Casa Avramide) .Un festival care î?i propune s? devin? un spa?iu public, cultural ?i spiritual pentru autorii, editorii ?i  arti?tii din ora?ele riverane Dun?rii. La prima edi?ie sunt invita?i autori ?i editori din Constan?a, Gala?i, Tulcea. Un festival care î?i propune s? configureze o nou? elit? cultural? în Tulcea. Elevi de la Colegiul Na?ional Dobrogean „Spiru Haret” ?i  Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” vor participa la un atelier de scriere creativ? coordonat de Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER, în urma c?ruia vor prezenta un recital public. Patru elevi ai Liceului de Art? “George Georgescu” vor realiza, la invita?ia ?i sus?inerea Festivalului, un proiect de jazz & blues intitulat Danubius Project.

Organizatori: Prim?ria Municipiului Tulcea ?i Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER)

Coorganizatori: Consiliul Jude?ean Tulcea, Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”

Coproduc?tor: Radio România Cultural

Parteneri: Teatrul „Jean Bart”, Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, Asocia?ia EURO CULTURART, Asocia?ia OPEN ART, Romfilatelia, Art Cafe La Scena-Casa Avramide, Editura Tracus Arte, Editura Eikon, Funda?ia Arte Vizuale

Parteneri media: TV Accent, Radio Delta, Cony Sat TV, ziarul Delta, ziarul Obiectiv Tulcea, Dun?rea de Jos,www.agentiadecarte.ro

Blog oficial: danubiusfest.blogspot.ro

Programul târgului de carte al festivalului (târg cu vânzare): între orele 12.00-22.00 pentru perioada 14-17 august 2013; între orele 10.00-14.00 pentru ziua de 18 august 2013.

Miercuri, 14 august 2013

ora 14.00 – deschiderea oficial? a Festivalului – Invita?i: dl. Constantin Hogea, Primarul Municipiului Tulcea, dl. Dan Mircea Cipariu, dl. Ioan Cristescu, doamna Suzan Mehmet (scena din Pia?a Civic?)

ora 14.15 – 15.00 – Poezie de Tulcea (I).Recital al liceenilor din Tulcea care au participat la Atelierul de scriere creativ? coordonat de Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?)

ora 15.00 – 15.30 – Prezentare de carte Tracus Arte: “Sophia” de Suzan Mehmet. Prezint?: Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?)

ora 16.00 – 16.30 – Conferin?ele „Danubius”: „Masca ?i statuia vivant?” de Mihai M?laimare. Cu acest prilej, marele actor va acorda autografe pe cea mai recent? carte a sa, „Masca ?i statuia vivant?”, Editura Tracus Arte – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 17.00 – 18.00 – Conferin?ele “Danubius”: „Tulcea, periplu cultural” de Dan Arhire, pre?edintele Asocia?iei „La Drum” – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 17.00-18.00 – Cinemateca Funda?iei Arte Vizuale: “Cocorii” (Un documentar despre via?? ?i tradi?ie a unei comunit??i de lipoveni din Delta Dun?rii. 1997,  23 minute, Beta SP / Versiune român?, rus?, englez?. Produc?tor: FAV. Un film de: Marian Ivan. Festivaluri: Festivalul tinerilor creatori de film ?i televiziune / Costine?ti 1997. Premii: Premiul Funda?iei Soros, Festivalul Interna?ional Dakino / Bucure?ti 1997) – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 18.00 – 19.00 – Poezie de Tulcea (II). Invita?i speciali: Olimpiu Vladimirov, Augustin Ioan (scena din Pia?a Civic?) – scena din Pia?a Civic?

ora 19.00-20.00 – Poezia Dun?rii. Recital al actorilor Teatrului “Jean Bart” din Tulcea: Gabriela Ciolacu, Nicolaeta Lungu, Vlad Matei Ajder, Mihai G?l??an, Costel Zamfir – scena din Pia?a Civic?

ora 20.00 – 21.00 – Recital de poezie & folk Dinu Ol?ra?u. Lansarea c?r?ii „Dar” de Dinu Ol?ra?u, Editura Eikon. Prezint?: Valentin Ajder, directorul Editurii Eikon. – scena din Pia?a Civic?

Joi, 15 august 2013

ora 14.00 – 15.00 – DANUBIUS RENSHI, cu liceenii din Tulcea care au participat la Atelierul de scriere creativ? coordonat de Dan Mircea Cipariu -scena din Pia?a Civic?

ora 17.00 -18.00 – Conferin?ele “Danubius”: ”Cultura român? în satul global”  de acad. Eugen Simion – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 18.00 – 19.00 – Vernisaj “Mitologii dun?rene” – Maestrul Mircia Dumitrescu ?i regretata grafician? Alina Ro?ca , cu lucr?ri de grafic? inspirate din romanele lui Panait Istrati, expozi?ie prezentat? la Casa Avramide. Prezint?: Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu.

ora 19.00 – 20.00 – Cinemateca Funda?ia Arte Vizuale: CRONICA DE LA ZURICH (1996), (dadai?ti din România la Zurich, 1916-18 / 40 min; Un film de Radu Igazsag ?i Alexandru Solomon. Produc?ie Funda?ia Arte Vizuale, cu sprijinul Pro Helvetia. Premiul Special APTR. Marele Premiu, MediaFest ’96, România. Cel mai bun Documentar, Festivalul Tinerilor Realizatori, Costine?ti,1996. În 1916 lua na?tere la Zurich mi?carea Dada, la care au contribuit ?i trei arti?ti de origine român?: Tristan Tzara, Marcel Iancu ?i Arthur Segal. Filmat în Elve?ia, având acces la câteva din cele mai importante arhive dadaiste din lume, documentarul suprapune un portret ironic al ora?ului, peste atmosfera evenimentelor dadaiste. Un interviu substan?ial cu Guido Magnaguagno, director adjunct al Kunsthaus Zurich completeaz? ?i l?mure?te vizualizarea citatelor ?i manifest?rilor dadaiste. – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 19.00-20.00 – recital de chitar? Vasile Dr?gu?anu- “Cântec de ap?” -scena din Pia?a Civic?

ora 20.00 – 21.00 – show-ul de poezie, blues ?i jazz: Ioana Cr?ciunescu & Mircea Tiberian & Nadia Trohin –  Art Cafe La Scena-Casa Avramide

Vineri, 16 august 2013

ora 14.00 – 15.00 – Poezie de Gala?i. Prezentarea Colec?iei cArtesen?e, Editura Centrului Cultural „Dun?rea de Jos”. Invitat: Sergiu Dumitrescu, directorul Centrului Cultural „Dun?rea de Jos”; recital de poezie: Angela Ribinciuc & Simona Toma & Florina Zaharia -scena din Pia?a Civic?

ora 15.00 – 16.00 – Lansare de carte Tracus Arte: “Sissi” de Pavel ?u?ar? Prezint?: Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu -scena din Pia?a Civic?

ora 16.00 – 17.00 – vernisaj  Romfilatelia – “O lume româneasc? într-un timbru” – Art Cafe La Scena-Casa Avramide. Prezint?: Ioan Cristescu ?i Pavel ?u?ar? – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 17.00 – 18.00 – Conferin?ele „Danubius”: „Literatura ?i cartea fa?? cu noile media” de Bogdan Ghiu ?i Dan Mircea Cipariu – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 18.00 – 19.00 – Cinemateca Funda?ia Arte Vizuale: Me?te?uguri române?ti pe cale de dispari?ie (Un documentar despre me?te?uguri tradi?ionale din România pe cale de dispari?ie. 2005, 65 min., Beta SP. / Versiune român?, englez?.Produc?tor: FAV. Realizat cu sprijinul: Ambasadei SUA la Bucure?ti, Fondul Ambasadorial de conservare a obiectivelor cultural. Un film de: Alexandru Solomon. Premii: Premiul Realitatea TV la Festivalul Eco-Etno-Folk Film, Sl?tioara 2005) – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 19.00 – 20.00 – Poezie de Bucure?ti: Bogdan Ghiu, Teodor Dun?, Ioan Es Pop, Bogdan O. Popescu, Liviu Ioan Stoiciu, Pavel ?u?ar? – scena din Pia?a Civic?

ora 20.00 – 21.00 – spectacol de muzic? ?i umor: “Povestea unui pierde var?” cu actorul Vlad Jipa. La pian: Radu Dumitru. Scenariul: Dan Mih?escu (scena din Pia?a Civic?)

ora 21.00 -22.00 – recital Mircea Tiberian & friends – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

Sâmb?t?, 17 august 2013

ora 14.00 – ora 15.00 – Poezie de Constan?a. Invita?i: Iulia Pan?, Amelia St?nescu, Mugur Grosu, M?d?lin Ro?ioru -scena din Pia?a Civic?

ora 15.00 – 15.30– Lans?rile Editurii Eikon, în prezen?a autorilor: Gilda Monica Bularda, Ispitirea aldinelor ?i Eugen Cojocaru, Rajasthan. Edi?ie trilingv? (român?, englez?, german?). Prezint?: Valentin Ajder.

ora 15.30 – 16.00 – Prezentarea c?r?ilor editate de Editura Eikon: Eliza Macadan, Anotimp suspendat, Dan Anghelescu,?i atunci ar fi trebuit s? vorbesc… (elegii) / À ce moment j’aurais dû parler (élégies), Traducere de Leti?ia Ilea, Prefa?? de Jean Poncet, Elena Florea, Repere culturale australiene, Gabriel Bota, Nu ma numesc eu, Lucia St?nescu, A fost o via?? sau un vis (carte cu CD audio), Magda Ursache, Vie?ile c?r?arilor contimporani cu Magda U. Daniel S?uca,Cartierul vestic al iadului. Prezint?: Valentin Ajder.

ora 16.00 – 17.00 – TREI PENTRU POEZIE, lansare de carte: „ie?ireadinbazadedate” de Mireille R?doi, Editura Brumar, „Secretul secretelor” de Flaviu Predescu, Editura Eikon, “singur?tatea vine pe facebook” de Dan Mircea Cipariu -scena din Pia?a Civic?

ora 17.00-18.00 – Laurea?ii „Cartea de poezie a anului 2011 ?i 2012” la Editura Tracus Arte. Lansare de carte: „C?derea-n sus a corpurilor grele” de Ioan Es Pop ?i „Substan?e interzise” de Liviu Ioan Stoiciu. Prezint?: Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu -scena din Pia?a Civic?

18.00 – 19.00 – Cinemateca Funda?ia Arte Vizuale: Franzela Exilului (În 1905, Ion Luca Caragiale se instala în Germania cu inten?ie de a-?i petrece acolo restul zilelor. Avea 52 de ani, era obosit de ofensele ?i decep?iile suferite în ?ar?. Dup? un secol, c?l?torim la Berlin pe urmele lui, încercând s? afl?m: “cum a tr?it Caragiale în exil?” 2002, 26 min., Beta SP. / Versiune român?, englez?, german?. Produc?tor: FAV. Realizat cu sprijinul Centrului Na?ional al Cinematografiei. Coproduc?tor: Geppert Productions Berlin. Un film de: Alexandru Solomon. Festivaluri: Festivalul Interna?ional de Film MEDIAWAVE / Gyor, Ungaria 2003, Jerusalem Film Festival / Ierusalim, Israel 2003, Festivalul Interna?ional de Film de la Sarajevo / Bosnia-Her?egovina, 2003. Premii: Premiul Special al Juriului – UCIN, 2003, Premiul pentru cel mai bun documentar –  Alter-native / Tg. Mure?, 2003, Premiul Special al Juriului – “7 ARTE” / C?l?ra?i, 2003) – Art Cafe La Scena-Casa Avramide

ora 20.00 – 21.00 – show-ul de poezie, blues ?i jazz: Mireille R?doi, Flaviu Predescu, Dan Mircea Cipariu & Danubius Project -scena din Pia?a Civic?

ora 21.00 – 22.00 – ”Escroci în aer liber”, o comedie scris? de Ion B?ie?u ?i regizat? de Dan Tudor. Cele dou? personaje ale piesei sunt interpretate de Monica Davidescu ?i Dan Tudor, actori ai Teatrului Na?ional din Bucure?ti – scena din Pia?a Civic?

Duminic?, 18 august 2013

-ora 10.00 – 11.00 – “Lumea copiilor” – prezentare de c?r?i pentru copii. Prezint? Valentin Ajder ?i Ioan Cristescu.

Echipa

Fondatori festival: Constantin Hogea & Dan Mircea Cipariu & Ioan Cristescu

Director festival : Suzan Mehmet

Director executiv: Cristian Ioni??

Director PR&comunicare: Anamaria Sp?taru

Art director: Orbán Anna-Mária