01
Jun

Revista Contact International, la o nouă apariție

coperta 1 Contact international 2013. 7-9_001În excelente condi?ii grafice apare amplul volum (250 de pagini format A4), capsule din Contact international, drugs revist? de cultur?, care apare la Ia?i, sub egida World Academy of Letters ?i are ca editor Funda?ia Cultural? „Atma” (fondatori: Liviu ?i Julieta Pendefunda). Numerele lunilor iulie, august ?i septembrie 109-111 (vara 2013) cuprind texte teoretice ?i critice, material poetic ?i proz?, eseuri dominate de semn?turi de marc? ale culturii universale. Sumarul bogat, aria larg? de cuprindere, omagiul adus istoriei spiritului, pa?ii viitorului ?i speran?a c? o cultur? nu moare ?i nu poate fi ucis?, iat? câteva, doar câteva cuvinte, despre minunata revist? a c?rei nou? serie impresioneaz? în continuare ?i reprezint? un model pentru multe dintre revistele de renume, dar învechite prin context ?i rutin? a sumarului. Cu apari?ie trimestrial?, parcurgând aceast? revist?, în care nu e?ti singur, te sim?i înconjurat de cei care te pot ajuta la construc?ia unui uria? templu al culturii. Aici statuia În?elepciunii s?l??luie?te la altar. O ofert? generoas?, îndemnând, în perspectiv?, la medita?ie ?i la lucru. Bogat ilustrat? revista ofer? momente de respiro coloristic bine plasate în densitatea textelor.

Mihai Cimpoi (Eugen Simion, un spirit al totalit??ii), Augustin Buzura (Drumul cenu?ii), George Popa (In principio fuit Eminescu), Constantin Coroiu (Poe?ii în dialog), Liviu Pendefunda (Bagheta Magicului), Constantin Pricop (Aproxim?ri asupra literaturii de peste Prut), Ioan Holban (Femeie trist?, poesia), Constantin Dram (Un drum spre un alt veac), Gheorghe Andrei Neagu (Lacrimi violate), Emanuela Ilie (Doru Maximovici – poesie ?i suferin??), C?t?lin G. R?dulescu (Pisica neagr?), Boris Marian (Povestirile Marelui Urs), Valeria Z. Paraipan (Îmblânzitorul de fiare), al?turi de Dumitru Vacariu (Str?mo?ii omului), Bogdan Constantin Dogaru (Francmasoni în fruntea Arhivelor Statului) ?i piesa de teatru Via?a lumii a dramaturgului macedonean Goran Stefanovski sunt tot atâtea lecturi memorabile. Mult? poezie, de subtil? tr?ire ?i sensibilitate semneaz? Adam Puslojic, Horia Zilieru, Adrian Alui Gheorghe, Emil Brumaru, Rudyard Kipling, Arturo Onofri ?i Leonardo Sinisgalli (în prezentarea ?i traducerea lui Geo Vasile), Vinicius de Moraes, Alfred de Vigny, Vladimir Mayakovsky, Iulia Ha?deu, Marian Gh. Benga, Crina Popescu, Doina Dr?gu?, Francisc Al, Elena Armenescu, Dan Hudescu, Cristinel C.Popa ?i Dan Cump?t?, Petru Solonaru, Lucia Olaru Nenati , Mihai Batog-Bujeni??; interviuri cu Eugen Barbu ?i Christian Montesinos, cronici despre cuvintele cromatice ale picturii române?ti ?i universale (Valentin Ciuc?, Maria Hatmanu, Elleny Pendefunda, Luigi Attardi, Radu C?lin Georgescu ?i Florin Ioan Stoenescu) ?i pagini de bibliotec? prezentate de Al. Florin ?ene, Mariana Vicky Vârtosu ?i Julieta Carmen Pendefunda completând fericit actul de cultur? al volumului. Multe dintre texte sunt ?i în englez?, spaniol?, portughez?, greac?, rus? sau italian?.
Prin ?inuta sa editorial?, revista este competitiv? în context european. Hârtie de lux, grafic? de excep?ie ?i inten?ii deopotriv?: „Orice revist? trebuie s? fie un proiect, s? aib? un mesaj ascuns sau vizibil, dar nu se poate impune prin anonimatul amorf al unui amestec indigerabil de texte; Contact interna?ional a avut ?i are în continuare acela?i scop hermeneutic, un mesaj direc?ionat spre minte ?i inim?”, spune directorul revistei Liviu Pendefunda care î?i dore?te num?r de num?r o revigorare a valorilor spiritualit??ii române?ti indiferent unde s-ar afla aceasta, foarte multe alte reviste care au ap?rut în ultimul timp luând adeseori revista ie?ean? ca model ideatic ?i estetic.