19
May

47 de poeţi, în peste 6 ore neîntrerupte de Maraton de Poezie şi Jazz!

logo maratonSâmb?t?, cialis 18 mai 2013, ambulance începând cu ora 20:00, check timp de peste 6 ore neîntrerupte, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, a avut loc cea de-a V-a edi?ie a evenimentului multiart Maratonul de Poezie ?i Jazz. 47 de scriitori români contemporani din genera?ii ?i geografii literare diferite au sus?inut lecturi publice de poezie, într- un dialog artistic cu Mircea Tiberian & friends (Diana Miron – vioar? ?i voce, Sian Brille – chitar?). Aceast? a V-a edi?ie s- a bucurat de sprijinul financiar al Administra?iei Fondului Cultural Na?ional ?i a fost unul dintre programele culturale importante în cadrul Nop?ii Europene a Muzeelor. Maratonul de Poezie ?i Jazz a f?cut parte din programul Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie ce s-a desf??urt, între 16-19 mai 2013, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti.

Scriitorii care au participat la aceast? a V-a edi?ie a Maratonului de Poezie ?i Jazz au fost: ?erban Axinte, Mircea Bârsil?, Daniel B?nulescu, Andrei Bodiu, Magda Cârneci, Gabriel Chifu, Dan Mircea Cipariu, Traian T. Co?ovei, Ioana Cr?ciunescu, Laura Dan, Ioana Diaconescu, diana-miron-mircea-tiberian-sian-brille-300x201Virgil Diaconu, Simona-Grazia Dima, Gellu Dorian, Marian Dr?ghici, Rodian Dr?goi, Bogdan Ghiu, Horia Gârbea, Mihail G?l??anu, Ioana Greceanu, Valentin Iacob, Dan Iancu, Florin Iaru, Viorel Lic?, Doru Mare?, Ioan Matiu?, Clara M?rgineanu, Anca Mizumschi, Ion Mure?an, Viorel Mure?an, Andrei Novac, Adrian Pârvu, Nicoleta Popa, Valeriu Mircea Popa, Bogdan O. Popescu, Nicolae Prelipceanu, Ofelia Prodan, Cornelia Maria Savu, Cassian Maria Spiridon, Adrian Suciu, Eugen Suciu, Grigore ?oitu, Ionu? Bogdan ?tef?nescu, Eugenia ?ar?lung?, Lucian Vasilescu, Paul Vinicius ?i Florina Zaharia. “Sunt fericit pentru faptul c? dou? genuri de ni??, Poezia ?i Jazz-ul, au atras un public atât de numeros care a ascultat ?i savurat timp de peste 6 ore maraton-1neîntrerupte poezia scris? ?i tr?it? de 47 de poe?i români contemporani. Sunt bucuros c? toate aceste lecturi publice rezonate de compozi?iile Maestrului Mircea Tiberian au fost înregistrate de Radio România Cultural, ele urmând a fi difuzate de S?rb?torile de iarn?, dup? Cr?ciun, într-o edi?ie special?. Aceste înregistr?ri se constituie, de altfel, într-un patrimoniu cultural ?i într-o memorie cultural? vie ?i interactiv? prin includerea lor în Fonoteca Radio România Cultural. Încep s? am tot mai mult? încredere în faptul c? poezia poate fi nu numai un instrument de terapie ?i perfec?ionare interioar?, ci ?i un instrument subtil împotriva tuturor relelor ale zilei, de la consumism, tabloidizare, secularizare ?i virtualizare. Aceast? edi?ia a V-a a fost o confirmare a realit??ii c? Maratonul de Poezie ?i Jazz este cel mai important eveniment de poezie din România”, a declarat Dan Mircea Cipariu, ini?iatorul ?i coordonatorul proiectului.

Maratonul de Poezie ?i Jazz a propus o noapte alb? de muzic? ?i poezie prin care au fost promovate valori autentice ?i organice deseori umbrite de dictaturile prezentului: consumismul, tabloidizarea aspectelor intime ale vie?ii ?i obsesia audien?elor cu orice pre?. În fapt, un proiect care a oferit un spa?iu public ?i mediatic pentru dou? genuri de ni??: Poezie ?i Jazz.

florina-zahariaModeratorii acestei a cincea edi?ii a Maratonului de poezie ?i jazz au fost  Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Gro?an.  La ora 20, în deschiderea celor 47 de lecturi, Mircea Tiberian ?i invita?ii s?i i-au  delectat pe cei prezen?i cu o prim? repriz? muzical?. Maratonul lecturilor a fost deschis de poetul Ioan Mure?an care a citit din primul s?u volum de versuri, Cartea de iarn?, proasp?t reeditat de editura Charmides.

Înc? de la început, publicul a apreciat  aceast? a cincea edi?ie a Maratonului de poezie ?i jazz, cu poe?i remarcabili ?i recitaluri pe m?sur?, ca fiind una dintre cele mai reu?ite de pân? acum. Al?turarea dintre muzic? ?i poezie oferind ?i de aceast? dat? un spectacol remarcabil.

Pe parcursul întregii seri, poezia ?i muzica au cucerit Muzeul Literaturii Române, reu?ind s? înv?luie în mister ?i farmec o noapte în care sensurile fire?ti au c?p?tat luciditate  ?i necessitate, scriitorii prezen?i i-au fermecat definitiv pe cei care au trecut pragul muzeului, dând, neîndoielnic, o nou? form? acestui eveniment care a devenit, deja,  una dintre cele mai importante s?rb?tori ale poeziei  ?i muzicii contemporane.

Maratonul de poezie ?i jazz este o born?,  un spa?iu de întâlnire  a celor care iubesc poezia ?i muzica adev?rat?. Mai mult decât atât, s- a demonstrat, din nou, c? publicul este dornic de astfel de evenimente, c? le a?teapt? ?i c? nevoia unei continuit??i este absolut fireasc? ?i necesar?.

Dup? peste ?ase ore de muzic? ?i poezie, Dan Mircea Cipariu a închis cea de- a cincea edi?ie a Maratonului de poezie ?i jazz, citind trei poezii din cel mai recent volum al s?u “Singur?tatea vine pe facebook”, Editura Tracus Arte.

Revelionul poe?ilor, a?a cum a fost numit evenimentul de c?tre poetul Dan Mircea Cipariu, a fost, ?i de aceast? dat?, un prilej de întâlnire ?i o scen? deschis? c?tre public a poeziei ?i jazzului.

Maratonul de Poezie ?i Jazz a fost organizat de asocia?iile non-guvernamentale ?i non- profit EURO CULTURART (pre?edinte: Dan Mircea Cipariu), OPEN ART (pre?edinte: Ioan Cristescu), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (director interimar: Lucian Chi?u), Biblioteca Metropolitan? Bucure?ti (director interimar: Nicolae Iliescu), Institutul Cultural Român: pre?edinte Andrei Marga) ?i Teatrul Na?ional de Operet? “Ion Dacian” (director general: Alina Moldovan). Evenimentul a fost sprijinit financiar de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional ?i a fost sus?inut de Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România(APLER) ?i Asocia?ia Difuzorilor ?i Editorilor- Patronal al C?r?ii (ADEPC).

Maratonul de Poezie ?i Jazz s-a bucurat de parteneriatul media ?i de coproduc?ie oferit de Radio România Cultural (director: Oltea ?erban-Pârâu) ?i de parteneriatele media ale s?pt?mânalelor Cultura, Observator cultural ?i www.agentiadecarte.ro. Coordonatorii proiectului au fost Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu.

 

Andrei NOVAC