16
May

“fuga din urmă” de Ioan Matiuț, lansată la TNCP

poza-I.M-284x300Sâmb?t? 18 mai 2013, healing ora 12.00, la Biblioteca Metropolitan? din Bucure?ti (str.Tache Ionescu nr.14), Sala de conferin?e, în cadrul Târgului Na?ional al C?r?ii de Poezie (TNCP), edi?ia a IV-a, va avea loc lansarea volumului de poezie “fuga din urm?” de Ioan Matiu?, editura Tracus Arte. Despre carte ?i autor vor vorbi Dan Mircea Cipariu ?i Cornelia Maria Savu. “Cartea face parte din proiectul meu poetic, acela de a încerca s? scriu cât mai scurt ?i cât mai simplu. Demers dificil, fiecare cuvânt contând enorm în economia poeziei. Cred c? timpul poeziei lungi ?i explicative a trecut. V?d poezia ca pe un vehicul care se dezintegreaz? în momentul în care ajunge cu cititorul ACOLO“, a declarat Ioan Matiu?. Lansarea va fi urmat? de o lectur? publicî în care vor citi poe?ii Florina Zaharia, Virgil Diaconu, Florin Dochia, Andrei Novac ?i Ioan Matiu?.

Ioan Matiu? este absolvent al Universitat??ii „Aurel Vlaicu” din Arad, licen?iat în Jurnalism ?i ?tiin?e ale Comunic?rii. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, ?ef de birou la revista de cultur? „ARCA” , redactor-?ef la revista de informa?ie cultural? „MONITORUL CULTURAL”, director al COPERTA-unu-210x300Editurii MIRADOR, pre?edinte al Filialei Vest a Federa?iei Editorilor ?i Difuzorilor de Carte din România (FEDCR), redactor la postul de televiziune InfoTV.
C?r?i publicate: “stâlpi de sare”, editura Mirador (1996), “umbre”, editura Mirador (1999), “priviri”, editura Mirador (2003), “déjà vu”, colec?ia „Poe?ii urbei”, editura Dacia (2005), “déjà vu”, edi?ie în limba maghiar?, editura AB Art, Bratislava (2010), “între ceruri”, editura Brumar (2009), “respir? s? nu ui?i”, editura Tipo Moldova (2011),” fuga din urm?”, editura Tracus Arte (2013)

Premii literare: Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Arad. (1997), Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Arad (2004), Premiul pentru poezie la Festivalul Interna?ional de Poezie EMIA Deva (2005), Premiul „Autorul anului 2005” pentru cartea déjà vu, Asocia?ia Presei Literare ?i a Editurilor din România (APLER) (2006), Premiul Prim?riei Arad pentru cartea déjà vu (2006), „Diplom? de excelen??” – Universitatea „Vasile Goldi?” Arad (2006), Premiul pentru poezie al Zilelor Revistei „Convorbiri Literare” Ia?i 2010, Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Arad (2010).