12
May

Maratonul de Poezie şi Jazz, ediţia a V-a, de Noaptea Europeană a Muzeelor

logo maratonSâmb?t?, prescription 18 mai 2013, online de la ora 20:00, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (B-dul Dacia nr.12), va avea loc cea de-a V-a edi?ie a evenimentului multiart Maratonul de Poezie ?i Jazz. 47 de scriitori români contemporani din genera?ii ?i geografii literare diferite vor sus?ine lecturi publice de poezie, în dialog artistic cu Mircea Tiberian & friends. Aceast? a V-a edi?ie se bucur? de sprijinul financiar al Administra?iei Fondului Cultural Na?ional ?i este unul dintre programele culturale importante în cadrul Nop?ii Europene a Muzeelor. Noaptea Muzeelor este un eveniment ini?iat de Ministerul Culturii ?i Comunic?rii din Fran?a, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO ?i de Consiliul Interna?ional al Muzeelor (ICOM), la care particip? anual aproximativ 3.000 de muzee din Europa. Maratonul de Poezie ?i Jazz face parte din programul Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie ce se desf??oar?, între 16-19 mai 2013, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti.

Maratonul de Poezie si Jazz 2013Scriitorii participan?i la aceast? a V-a edi?ie a Maratonului de Poezie ?i Jazz sunt: ?erban Axinte, Mircea Bârsil?, Daniel B?nulescu, Andrei Bodiu, Magda Cârneci, Gabriel Chifu, Dan Mircea Cipariu, Traian T. Co?ovei, Ioana Cr?ciunescu, Laura Dan, Ioana Diaconescu, Virgil Diaconu, Simona-Grazia Dima, Gellu Dorian, Marian Dr?ghici, Rodian Dr?goi, Bogdan Ghiu, Horia Gârbea, Mihail G?l??anu, Adrian Alui Gheorghe, Ioana Greceanu, Valentin Iacob, Dan Iancu, Florin Iaru, Viorel Lic?, Doru Mare?, Ioan Matiu?, Clara M?rgineanu, Anca Mizumschi, Ion Mure?an, Viorel Mure?an, Andrei Novac, Adrian Pârvu, Nicoleta Popa, Valeriu Mircea Popa, Bogdan O. Popescu, Nicolae Prelipceanu, Ofelia Prodan, Cornelia Maria Savu, Cassian Maria Spiridon, Adrian Suciu, Eugen Suciu, Grigore ?oitu, Eugenia ?ar?lung?, Lucian Vasilescu, Paul Vinicius ?i Florina Zaharia.

“Maratonul de Poezie ?i Jazz a devenit în ace?ti ultimi cinci ani un eveniment de referin?? pentru cele dou? genuri de ni??, Poezia ?i Jazz-ul. Este socotit de c?tre mul?i colegi ai mei de breasl? drept Revelion al Poe?ilor ?i al Poeziei, un bun prilej de ipoteze ?i de certitudini legate de faptul c? poezia mai poate func?iona ast?zi ca terapie de salvare sufleteasc? ?i chiar social?. Cei 45 de poe?i invita?i vor avea, fiecare în parte, o lectur? din propriile lor poeme de cinci minute, în propria lor lectur? ?i interpretare. Intrarea este liber? pentru to?i cei care nu au fost cotropi?i de consumism, tablodizare ?i secularizare. Pentru to?i cei care ?tiu c? într-o ?ar? normal? la cap ?i la suflet conteaz?, în primul rând, spiritul ?i audien?a de calitate”, a declarat Dan Mircea Cipariu, ini?iatorul ?i coordonatorul proiectului.

Maratonul de Poezie ?i Jazz propune o noapte alb? de muzic? ?i poezie prin care s? fie promovate valori autentice ?i organice deseori umbrite de dictaturile prezentului: consumismul, tabloidizarea aspectelor intime ale vie?ii ?i obsesia audien?elor cu orice pre?. În fapt, un proiect care s? ofere un spa?iu public ?i mediatic pentru dou? genuri de ni??: Poezie ?i Jazz.

Maratonul de Poezie ?i Jazz este organizat de asocia?iile non-guvernamentale ?i non- profit EURO CULTURART (pre?edinte: Dan Mircea Cipariu), OPEN ART (pre?edinte: Ioan Cristescu), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (director interimar: Lucian Chi?u), Biblioteca Metropolitan? Bucure?ti (director interimar: Nicolae Iliescu), Institutul Cultural Român: pre?edinte Andrei Marga) ?i Teatrul Na?ional de Operet? “Ion Dacian” (director general: Alina Moldovan). Evenimentul este sprijinit financiar de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional ?i sus?inut de Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER) ?i Asocia?ia Difuzorilor ?i Editorilor- Patronal al C?r?ii (ADEPC).

Maratonul de Poezie ?i Jazz se bucur? de parteneriatul media ?i de coproduc?ie oferit de Radio România Cultural (director: Oltea ?erban-Pârâu) ?i de parteneriatele media ale s?pt?mânalelor Cultura, Observator cultural ?i www.agentiadecarte.ro.

Coordonatori proiect: Dan Mircea Cipariu, Ioan Cristescu

Art Director: Mihai Zgondoiu

Mai multe informa?ii despre eveniment pot fi urm?rite accesând pagina web: www.poezie-jazz.blogspot.com .

Programul Maratonului de Poezie ?i Jazz, edi?ia a V-a

Invitat special: Mircea Tiberian & friends

Sâmb?t?, 18 mai 2013, ora 20.00 – duminic?, 19 mai 2013, ora 01.00

Moderatori : Dan Mircea Cipariu & Ioan Cristescu

Invita?i


ora 20.00-21.00

Ion Muresan

Ioana Cr?ciunescu

Traian T. Co?ovei

Cornelia Maria Savu

Eugen Suciu

Ioana Diaconescu

Magda Cârneci

Florin Iaru

Bogdan O. Popescu

Viorel Mure?an


Ora 21.00-22.00

Gabriel Chifu

Nicolae Prelipceanu

Horia Gârbea

Paul Vinicius

Bogdan Ghiu

Andrei Bodiu

Doru Mare?

Lucian Vasilescu

Anca Mizumschi

Adrian Suciu


Ora 22.00-23.00

Adrian Alui Gheorge

Simona-Gra?ia Dima

Gellu Dorian

Ofelia Prodan

Cassian Maria Spiridon

?erban Axinte

Florina Zaharia (Gala?i)

Ioan Matiu? (Arad)

Virgil Diaconu

Andrei Novac


Ora 23.00-24.00

Marian Dr?ghici

Mircea Bârsil?

Ioana Greceanu

Valeriu Mircea Popa

Eugenia ?ar?lung?

Mihai G?l??anu

Daniel B?nulescu

Adrian Pârvu

Rodian Dr?goi


Ora 00.00 – 01.00

Dan Iancu

Clara M?rgineanu

Nicoleta Popa

Valentin Iacob

Laura Dan

Viorel Lic?

Grigore ?oitu

Dan Mircea Cipariu