24
Apr

Mic ghid al editorului român în vizită la London Bookfair

 1. London Bookfair este un târg destinat exclusiv negocierii, ^ vânz?rii ?i cump?r?rii de drepturi london book fairinterna?ionale.
 2. Pentru a participa la London Bookfair f?r? a v? face de râs pe dumneavoastr? sau editura pe care o reprezenta?i trebuie s? vorbi?i o englez? fluent? ?i cât de cât corect?.
 3. Pentru a participa cu folos la London Bookfair trebuie s? v? stabili?i întâlniri cu al?i editori, agen?i interna?ionali sau traduc?tori cu cel pu?in 90 de zile înainte de data târgului.
 4. Nu încerca?i s? aborda?i un editor sau un agent cu care nu ave?i prestabilit un appointment, v? va ignora.
 5. Nu are sens s? transporta?i cu dumneavoastr? c?r?i în limba român? (sau chiar englez?) ale editurii pe care o reprezenta?i, nu ve?i avea cui s? le da?i.
 6. Dac?, totu?i, transporta?i asemenea obiecte ?i v? aventura?i s? le vârâ?i sub nas sau în geanta vreunui editor, agent, traduc?tor, le ve?i putea recupera în cel mai scurt timp din cel mai  apropiat co? de gunoi. Nu mai punem la socoteal? bârfele deloc m?gulitoare care v? vor viza london book fair 2pe dumneavoastr? ?i editura pe care o reprezenta?i. Risca?i s? nu mai fi?i lua?i în seam?.
 7. Nu este indicat s? fi?i invaziv, adic? s? interveni?i nepoftit în discu?iile ocazionale dintre al?i editori, agen?i, traduc?tori, ve?i fi privit cu circumspec?ie.
 8. Dac? ave?i nenorocul s? fi?i ?i autor sub nici o form? s? nu v? treac? prin cap s? v? auto-promova?i, v? descalifica?i moral ?i profesional.
 9. E preferabil s? nu merge?i la London Bookfair cu volume, reviste, cataloage, fragmente de c?r?i, promo-uri traduse în limba englez? de c?tre români. Singurii traduc?tori pe care englezii îi iau în considerare sunt nativii, sau românii care lucreaz? în strâns? colaborare cu un nativ.
 10. Pentru a vinde drepturile de traducere ale unei c?r?i la London Bookfair ave?i nevoie de urm?toarele: o întâlnire pre-stabilit?, o discu?ie preliminar? prin e-mail, un catalog al editurii pe care o reprezenta?i ful-color, tradus în englez?, cu prezent?ri generoase, un abstract al c?r?ii pe care inten?iona?i s? o vinde?i, de maxim 2 pagini A4, un fragment de aproximativ 20 de pagini (de obicei primul sau primele capitole, traduse de c?tre un nativ), din cartea pe care inten?iona?i s? o vine?i, un scurt bio al autorului, câteva (foarte pu?ine, dar concise) referin?e critice la cartea pe care încerca?i s? o vinde?i, suficient? putere de convingere ?i noroc pentru a-l determina pe editorul str?in în mai pu?in de 30 de minute c? merit? investi?ia de a v? cump?ra drepturile pentru volumul pe care i-l propune?i.london book fair 3
 11. Pentru a cump?ra drepturile de traducere ale unei c?r?i la London Bookfair ave?i nevoie de urm?toarele: o întâlnire pre-stabilit?, o discu?ie preliminar? prin e-mail, un catalog al editurii pe care o reprezenta?i ful-color, tradus în englez?, cu prezent?ri generoase, dovezi media ale faptului c? reprezenta?i o editur? serioas?, de prestigiu, respectat? ?i vizibil? în România, un sumar studiu sociologic al pie?ei de carte din România care s? justifice interesul dvs. pentru titlul care v? intereseaz?, un plan de marketing (felul în care ve?i promova ?i distribui titlul tradus), intui?ie, bani. Exist? îns? ?i ocazii în care ave?i nevoie doar de carism? ?i de disponibilitatea de a transfera pre?ul cerut rapid în contul editurii str?ine, depinde cui v? adresa?i.
 12. Ve?i întâlni la London Bookfair destui indivizi dubio?i (traduc?tori englezi din 4, 5 limbi care public? traduceri în englez? la edituri din Spania sau din Corsica, edituri engleze?ti care public? exclusiv o singur? specie literar? ?i de parc? asta nu e de ajuns ?i exclusiv autori români, editori irlandezi sau sco?ieni dispu?i s? scoat? aproape orice f?r? drepturi de autor, în tiraje de 1000 de exemplare, când un tiraj mediu pentru UK este de 20.000 de exemplare, agen?i care nu au vândut în via?a lor un titlu dispu?i s? reprezinte pe mai oricine doar pentru a se afla în treab?, editori bizari care public? exclusiv poezie în tiraje minuscule ?i cu difuzare doar pe internet, autori singuratici care bântuie prin târg în c?utarea celebrit??ii etc.) trece?i pe lâng?, sau peste, de obicei nu vre?i s? fi?i asocia?i cu asemenea personaje.
 13.  Bucura?i-v? de surprizele care pot s? apar? la London Bookfair, de exemplu s? nu refuza?i niciodat? ocazia unui lunch în compania unui mare prozator englez chiar dac? ave?i doar 20 de lire în buzunar.
 14. Trebuie ?tiut foarte limpede, editorii britanici sunt interesa?i în propor?ie de 85%-90% de proz? (roman, proz? scurt?), restul de procent pân? la 100% fiind împ?r?it în special între cartea de specialitate (propor?ie mai mare) ?i cartea de poezie (propor?ie infim?).
 15. Editorii britanici nu sunt interesa?i de critica literar?, de teoria literar?, de filosofia româneasc?, foarte rar de eseu pe teme contemporane.
 16. Pentru multe titluri de specialitate chiar autorii britanici, unii dintre ei profesori la Universit??i de renume, sunt nevoi?i s? apeleze la mult mai generoasele ?i libertinele edituri americane pentru c? în UK nu g?sesc editor.
 17. Editorii britanici, de?i interesa?i în mod aproape exclusiv de fiction (în?elegând prin asta proza) nu sunt interesa?i de autorii clasici sau trecu?i în eternitate de mai mult de 10 ani. Prefer? autorii contemporani, tineri, care vorbesc o englez? fluent?, care se pot deplasa în Anglia pentru a participa la conferin?e de pres?, interviuri radio etc. pentru a-?i promova titlul tradus, care pot lua premii pentru c?r?ile lor, care sunt vizibili ?i care au un viitor promi??tor în fa?? posibil de al?turat cu brandul unei edituri britanice care crede în ei.
 18. Cât sunte?i la London Bookfair crea?i-v? cât mai multe contacte, v? vor fi extrem de folositoare în viitor.
 19. Încerca?i s? ave?i o privire realist? asupra literaturii ?i editurii pe care o reprezenta?i, englezii sunt enerva?i de exager?ri. Fi?i mereu deschis spre dialog, capabil s? accepta?i argumentele partenerului de discu?ie.
 20. Fi?i parolist, altfel pute?i pierde încrederea partenerului de tranzac?ie.
 21. Încerca?i ca în discu?iile pe care le purta?i s? fi?i rezervat în aprecieri vis-a-vis de indivizi sau edituri concurente, bârfa nu este un semn bun pentru un englez.
 22. Dac? tot sunte?i la Londra, în pu?inul timp pe care îl ave?i pentru dumneavoastr?, obligatoriu trebuie s? vizita?i National Gallery, Tate Modern ?i participa?i în Soho la un duel live de Slam Poetry, unde apar unii dintre cei mai interesan?i poe?i cu tematic? social? din Europa.

Cosmin Per?a