18
Mar

România la Salon du Livre, un eşec anunţat?

dmcMi-e tare team? c? prezen?a României ca invitat de onoare la Salonul de Carte de la Paris s? nu fie un e?ec anun?at. La o radiografiere lucid? asupra industriei editoriale din România, story nu avem cum s? nu constat?m câteva probleme de fond: industria editorial? este cea mai decapitalizat? dintre industriile române?ti (atâtea câte mai sunt!); c?derea pie?ei cu peste 45% fa?? de anul 2008 ?i c?derea puterii de cump?rare a românilor a lovit în casele editoriale de calitate, rx care se confrunt? cu o criz? de cash-flow ?i de plat? a salariilor; lipsa unui sistem de distribu?ie ?i de promovare a c?r?ii a f?cut ca spa?iul cultural românesc s? se tribalizeze ?i mai mult. Pe lâng? aceste probleme structurale care frâneaz? industria editorial? din România, sunt ?i problemele create de tranzi?ia Institutului Cultural Român ?i de bâlbele organizatorice ori de imagine ale responsabilului pentru standul na?ional al României de la Paris.

Programul publicat de ICR e, mai de grab?, unul de conjuctur? ?i care bifeaz?, cât de cât onorabil, o prezen?? pe care unii o feti?izeaz?, iar al?ii o pun sub semnul întreb?rii. Din acest program, nu po?i în?elege clar care sunt liniile de for?? ale literaturii ?i culturii noastre ?i care sunt acele zone identitare pe care am putea s? le export?m ?i s? le promov?m cu succes.

Sper din toat? inima c? realitatea din standul României de la Salon du Livre s?-mi infirme aceste temeri. Dac? a?a va fi, voi da m?rturie pentru Agen?iadeCarte.ro prin transmisiile pe care le voi face direct de la Paris.

Dan Mircea CIPARIU

(preluat de pe Agen?iadeCarte.ro)