30
Sep

Toamnă de neuitat, cu poezie, blues şi jazz!

rampa-de-jazz-si-poezieSâmb?t?, tadalafil 29 septembrie 2012, pilule Festivalul Strada de C`Arte, edi?ia a II-a, organizat de Biblioteca Central? Universitar? “Carol I” ?i Funda?ia Universitar? “Carol I”, s-a încheiat cu un bilan? care a dep??it a?tept?rile: zeci de c?r?i vândute, reviste de top, audiobookuri ?i e-bookuri, CD-uri, cititori dornici s? se întâlneasc? cu autorii lor prefera?i, în carne ?i oase. Cu un buget redus la o treime fa?? de anul trecut, edi?ia din acest an a beneficiat de organizatori eficien?i, de scriitori ?i muzicieni capabili s? aduc? al?turi de arta lor un public de calitate. Au fost, între 21 ?i 29 septembrie 2012, nou? zile de festival, 10 lans?ri de carte, 4 dezbateri, 7 concerte în Rampa de Jazz ?i Poezie, lecturi publice, ateliere pentru copii, trei proiec?ii de film, 14 expozan?i. Partener principal: Orange. Parteneri strategici: Prim?ria Municipiului Bucure?ti, Marea Loj? Na?ional? din România, Administra?ia Lacuri, Parcuri ?i Agrement Bucure?ti, IMDD (Institutul de Management ?i Dezvoltare Durabil?), TECON, Tiger Security ?i APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România). Agen?iadeCarte. ro a fost partenerul media al festivalului.

andrei-novac-si-dan-mircea-cipariu-300x200Cea de a noua zi a Festivalului Strada de C`Arte, a propus, sâmb?t?, 29 septembrie 2012, de la ora 17:00, o lectur? public? sus?inut? de Andrei Novac, la Rampa de Poezie ?i Jazz, în cadrul sec?iunii “Poezie la prima vedere”.
Andrei Novac este un poet tân?r, n?scut la Târgu Jiu, interesat de fenomenul poeziei în spa?iul românesc, lucrarea sa de doctorat fiind dedicat? genera?iei `70 în poezia româneasc?. El a citit mai multe poeme dintr-un volum în lucru, care va ap?rea, probabil, la începutul anului viitor. Cea mai recent? apari?ie editorial? a sa se cheam? “Aceia?i”, un volum de poezie ap?rut în 2011 la editura Brumar.
Constantin Ab?lu?? ?i “lini?tea stereofonic?


constantin-abaluta-silvia-codreanu-si-dan-mircea-cipariu-300x200De la ora 18:00, la Rampa de Poezie ?i Jazz, în cadrul sec?iunii “Cele mai frumoase poezii”, au fost invita?i poetul Constantin Ab?lu?? ?i actri?a Silvia Codreanu. Acesta a citit poeme din volumul “Drumul furnicilor”, colec?ia “Reedit?ri”, Editura Casa de Pariuri Literare, 2011, dar ?i din volumul “Întâmpl?ri imaginare pe str?zile Bucure?tiului”, Casa C?r?ii de ?tiin??, 2010. Dan Mircea Cipariu a precizat c? domnul Constantin Ab?lu?? a participat ?i în ultimul timp la evenimente importante dedicate poeziei: Scriitori pe Calea Regal? sau Maratonul de Poezie ?i Jazz, poezia acestuia fiind extrem de actual? ?i cu priz? la public. Duetul poetic al?turi de actri?a Silvia Codreanu s-a soldat cu multe aplauze ?i pove?ti despre str?zi precum “Feldioara, fost? Scrisorii” sau strada Bizet. “Despre Constantin Ab?lu?? cred c? to?i cei de aici ?tim foarte multe, este deja un scriitor canonic al literaturii noastre, care a fost prezent în toate genurile literare ?i care a f?cut str?lucite trduceri din limba francez?”, a men?ionat Dan Mircea Cipariu, moderatorul evenimentului.
“Energii aproape de zero” resuscitate de Eugen Suciu, Sian Brie, Diana Miron ?i maestrul Mircea Tiberian
mircea-tiberian-si-eugen-suciu-300x200De la ora 19:30, la Rampa de Poezie ?i Jazz a avut loc cel din urm? eveniment din cadrul edi?iei a II-a a Str?zii de C`Arte. Au fost invita?i maestrul Mircea Tiberian al?turi de doi studen?i str?luci?i ai s?i: Sian Brie (chitar?) ?i Diana Miron (voce, vioar?), care l-au acompaniat pe Eugen Suciu. Dan Mircea Cipariu a invitat-o pe scen? pe Mireille R?doi, directoarea general? a BCU, pentru a-i mul?umi pentru organizarea celei de a II-a edi?ii a Festivalului Strada de C`Arte. De asemenea, în semn de pre?uire i-a d?ruit volumul “Scriitori pe Calea Regal?”, Editura Brumar, 2008, care con?ine un CD cu un film documentar de excep?ie produs de TVR Cultural.
“Ar fi multe de spus, nu mai sunt în stare îns? s? spun multe, a?a c? o s? zic, dup? nou? zile în care am f?cut peste 10 lans?ri de carte, 4 dezbateri, 7 concerte în Rampa de Jazz ?i Poezie, lecturi mireille-radoi-192x300publice, ateliere pentru copii, trei proiec?ii de film, 14 expozan?i, c? sunt fericit?, pentru c? a ie?it bine ?i în acest an. La fel cum anul tecut p?rea imposibil, fiind prima edi?ie, anul acesta p?rea imposibil fiind a doua edi?ie, din cauza multor obstacole pe care le întâmpin? orice om care î?i dore?te s? fac? ceva cu sens ?i spre bucuria celorlal?i ?i f?r? resurse. Într-un an în care criza a lovit adânc în bugetele tuturor companiilor, pentru c? acest festival se face exclusiv gra?ie unor companii private, deci nu sunt bani de la buget de cheltuit aici, am reu?it, cu frâna de mân? tras?, a? putea spune, cu o treime din bugetul de anul trecut, dar cu prieteni mai mul?i, mai buni, mai responsabili, mai implica?i, printre ei fiind ?i Dan Mircea Cipariu, care mi-a f?cut o mare bucurie ocupându-se de Rampa de Jazz ?i Poezie, în stil regal. A oferit în fiecare sear? un regal, realmente, ?i îi mul?umesc pentru asta. dar sunt ?i multe alte persoane pe care nu o s? le numesc pentru c? sigur am s? uit multe nume. Îmi doresc s? facem ?i anul viitor Strada de C`Arte 2013. Nu ?tiu dac? o s? reu?im, dar cu ajutorul tuturor, o s? dea Bunul Dumnezeu s? reu?im s? le d?m din nou bucure?tenilor o îmbinare a tuturor celor ?apte arte, pentru c? asta s-a dorit a fi Strada de C`Arte,”, a declarat Mireille R?doi.
Dan Mircea Cipariu a prezentat publicului volumul multipremiat “Cartea alcool” de Ion Mure?an, Editura Charmides, 2010. A recitat poemul “Paharul” din cartea mai sus-amintit?, ?i a explicat absen?a lui Ion Mure?an din cadrul evenimentului, prezen?? mult a?teptat? de public. Dup? aceast? lectur? l-a chemat pe scen? pe unul dintre cei mai importan?i poe?i ai genera?iei `80, Eugen Suciu.
eugen-suciu-300x200“Monahii cu degete p?roase deschid cartea: Septembrie”, a citat Eugen Suciu din poezia “Lumânare” de Paul Celan. “S? vedem dac? ne iese ?i nou? toamna sau o l?s?m s?-?i fac? de cap.”, a continuat acesta.

Eugen Suciu citit poeme din volumele “Motanul”, Cartea Româneasc?, 2011, precum ?i din volumul “Bucuria anonimatului”, Editura Semne, 2011. Seara ?i Festivalul STRADA DE C’ARTE s-aU încheiat în aplauzele publicului ?i în ova?ii, cu speran?a continu?rii acestui festival ?i în anul 2013.
Andra ROTARU & Dorina CIOPLEA
credit foto: Mihai ZGONDOIU