Peste 100 de poeţi din 23 de ţări, la cea de a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB)

În perioada 18 – 22 mai 2016, link în capital?, salve va avea loc cea de-a VII-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Poezie Bucure?ti (FIPB). Peste 100 de poe?i din peste 20 de ??ri vor sosi la Bucure?ti, malady prilejuind publicului iubitor de poezie ocazia de a participa la peste 20 de evenimente. Lecturi publice, mese rotunde, întâlniri între poe?i români ?i str?ini vor alterna cu performance-uri de poezie sonor?, experimental? ?i de avangard?. Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti (FIPB) este o ini?iativ? cultural? care î?i propune s? reintroduc? în spa?iul public contemporan conceptul de poezie vizibil? ?i interactiv?. Agen?iadeCarte.ro este partener media al evenimentului.

„Dincolo de miza reintroducerii în spa?iul public a ideii de poezie contemporan? vizibil? ?i interactiv?, FIPB a ap?rut din necesitate. Bucure?tiul este printre singurele capitale europene care nu au avut un Festival de Poezie de mare amploare pân? în urm? cu câ?iva ani. FIPB ?i TNCP au venit s? suplineasc? acest deficit major, care situa poezia ca gen literar, dar ?i poe?ii, în spa?ii periferice de promovare. Pentru o s?pt?mân?, poezia contemporan? ?i nu numai, româneasc? ?i str?in?, va fi pozi?ionat? prioritar în spa?iul cultural bucure?tean. Aducem în fa?a publicului românesc poe?i veritabili, vizibili, influen?i, din toat? lumea, care pot oferi o perspectiv? de ansamblu asupra fenomenului poetic contemporan ?i care, prin interac?iune cu publicul ?i cu poe?ii autohtoni, contribuie  la conturarea unei panorame corecte, la zi, a fenomenului poetic viu. Pentru câteva zile, Bucure?tiul va fi capitala mondial? a poeziei.” – conf. univ. dr.  Ioan Cristescu, Directorul General al Muzeului Na?ional al Literaturii Române

Invita?ii str?ini sunt nume consacrate în plan interna?ional: Ko Un (Republica Coreea), Marilar Aleixandre (Spania), Vladimir Djurisic (Muntenegru), Menna Elfyn (Marea Britanie), Catharina Gripenberg (Finlanda), Enes Halilovic (Serbia), Nikola Madzirov (Republica Macedonia), Tomasz Mielcarek (Polonia), Amir Or (Israel), Alvin Pang (Singapore), Kate?ina Rud?enková (Republica Ceh?), Karlis Verdins (Letonia), Anastassis Vistonitis (Grecia), Yang Lian (China). Acestora li se adaug? o selec?ie de prim? m?rime de poe?i experimentali ?i de avangard?, ?i ei binecunoscu?i în întreaga lume, în cadrul manifest?rilor din aceast? zon?: Tomomi Adachi (Japonia), Jaap Blonk (Olanda), Joël Hubaut (Fran?a), Angelika Meyer (Germania), Enzo Minarelli (Italia), Hannah Silva (Anglia), care se vor întâlni cu colegii români Claudiu Komartin ?i Mugur Grosu, în cadrul spectacolului „DADA 100”.

Poezia român? va fi reprezentat? de un num?r impresionant de autori, din toate genera?iile: Matei Vi?niec, Ion Mure?an, Dinu Fl?mând, Denisa Com?nescu, Ioana Cr?ciunescu, Magda Cârneci, Eugen Suciu, Gabriel Chifu, Ioan Es. Pop, Simona Popescu, Florin Iaru, Ioana Nicolaie, Marius Oprea, Robert ?erban, Pavel ?u?ar?, Dan Mircea Cipariu, Adrian Alui Gheorghe, Svetlana Cârstean, Caius Dobrescu, Gellu Dorian, Bogdan O. Popescu, Romulus Bucur, Ioan Matiu?, Cosmin Per?a, Teodor Dun?, Mugur Grosu, R?zvan ?upa, ?tefan Baghiu, Andrei Dobo?, ?tefan Manasia, Nicoleta Popa, Nicolae Coande, Ionel Ciupureanu, Robert G. Elekes, Iulia Pan?, Amelia St?nescu, Dan Coman, Ana Don?u, Sorin Ghergu?, Sorin Despot, Grigore ?oitu, Tiberiu Neac?u, Florin Dan Prodan ?i al?ii.

Recitalurile muzicale vor fi sus?inute de arti?ti renumi?i: Mircea Tiberian (pian), Nadia Trohin (voce), Anita Petruescu (voce), Ana-Cristina Leonte (voce), Tavi Scurtu (electronics ?i percu?ie), Iordache (saxofon), Dan Mitrofan (chitar?).

Lansat în 2010, sub egida Muzeului Na?ional al Literaturii Române, Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti a crescut constant, ajungând s? includ? în programul celei de a VII-a edi?ii peste 100 de poe?i din 23 de ??ri. Atât prin istoricul s?u, cât ?i prin palmares, Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti începe s? se contureze drept una dintre cele mai spectaculoase manifest?ri dedicate poeziei de pe scena literar? autohton?.

Organizator: Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti

Co-organizatori: Institutul Cultural Român, Biblioteca Central? Universitar? „Carol I”

Eveniment realizat cu sprijinul: British Council, Institutul Italian de Cultur?, Goethe Institut, Ambasada Republicii Coreea, Literature Translation Institute of Korea, Ambasada Fran?ei, Institutul Francez

Parteneri: Teatrul Excelsior, Libr?riile Humanitas, Green Hours jazz-cafe, Galeria Roman?, Muzeul Municipiului Bucure?ti, APLER, Opera Scris?.ro, Libr?ria Open Art, Tramvaiul 26, Euro CulturArt, Universitatea Hyperion – Facultatea de Arte

Co-produc?tor: Radio România Cultural

Parteneri media: RFI, ?tirile TVR, News.ro, TV City, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Suplimentul de cultur?, LiterNet, Bookaholic, Bookblog, Semnebune, BookHub, Filme ?i C?r?i, BookMag, Agen?iadeCarte.ro.,  Contemporanul, Cea?ca de cultur?, publica?ia online IQool, LaRevista.ro, Artanumu?c?.ro, onlinegallery.ro, Infinitezimal