OPEN ART. casa scriitorului

O zi fastuoas?!

M? bucur s? v? anun? deschiderea unui spa?iu unicat – OPEN ART. casa scriitorului – aflat la intersec?ia str?zilor Arthur Verona ?i Pitar Mo? (nr.12) din centrul Bucure?tiului. OPEN ART. casa scriitorului este, health în primul rând, order un loc de întâlnire pentru profesioni?tii scrisului din România, un loc pentru lecturi publice, evenimente literare ?i culturale, conferin?e, lans?ri de carte ori sesiuni de autografe. În fapt, un spa?iu deschis pentru ceea ce e viu ?i valoros în cultura român? contemporan?. OPEN ART. casa scriitorului este un spa?iu deschis scriitorilor, arti?tilor, editorilor ?i tuturor celor care hr?nesc sistemul vizibil sau invizibil al culturii române. Dup? cum bine ?ti?i, în ultimii doi ani de zile, scriitorii au pierdut Casa Monteoru-Catargi, fostul sediu al Uniunii Scriitorilor, ?i sediul Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. OPEN ART. casa scriitorului încearc? s? acopere aceste pierderi ireparabile pentru scriitori, oferind un spa?iu public de exprimare ?i de distribu?ie a unor opere literare de ni??. Cei care vor trece pragul OPEN ART. casa scriitorului vor g?si c?r?ile poe?ilor români în via??. În acest spa?iu, avem o camer? special? ?i central? dedicat? poeziei române contemporane. În acest spa?iu, avem o camer? pentru revistele literare ?i culturale din toat? ?ara!

OPEN ART. casa scriitorului este un vis pus în pagina realit??ii de prieteni ?i institu?ii apropiate literaturii române vii. Se cuvine s? îi amintesc ?i s? le mul?umesc lui Ioan Cristescu, pre?edintele APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România), ?i Maestrului Mircia Dumitrescu pentru c? a gândit vizual acest spa?iu. Pute?i admira, astfel, câteva gravuri ale Maestrului Mircia Dumitrescu, gravuri inspirate de câteva dintre poemele pe care i le-a d?ruit Nichita St?nescu artistului.  Ciclul gravurilor semnate de Mircia Dumitrescu poart? numele ”Nichita Azi”.

OPEN ART. casa scriitorului este un program cultural ini?iat de APLER ?i sus?inut financiar de Opera Scris?.Ro, Asocia?ia Open Art ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Agen?iadeCarte.ro este partenerul media al acestui program.

Operatorul comercial al programului OPEN ART. casa scriitorului este S.C. World Media Graph SRL, cu urm?toarele date de contact ?i date de facturare: J40/3152/2009, CIF: RO18491512, Adresa: str. Sava Hentia nr. 2, sector 1, Bucure?ti, Punct de lucru: str. Pitor Mo? nr.12, sector 1, Bucuresti, IBAN: RO34EGNA1010000000271276 -Banca Marfin Bank, IBAN: RO47TREZ7015069XXX010315 -Trezoreria Sector 1, tel 0212234111. Persoan? de contact: Nicoleta Vidican, mobil: 0786108806V? rog s? trimite?i pe adresa de email nicollettav@gmail.cominforma?ii legate de evenimentele literare pe care dori?i s? le desf??ura?i în spa?iul OPEN ART. casa scriitorului. Spa?iul nostru va fi oferit gratuit! În func?ie de informa?iile primite, vom putea realiza o programare flexibil? a evenimentelor care sprijin? promovarea c?r?ilor ?i autorilor români.

 

Condi?iile de distribu?ie în spa?iul OPEN ART. casa scriitorului sunt urm?toarele:

– rabat comercial de 35%;

– c?r?ile ?i publica?iile vor fi livrate pe aviz, urmând ca plata s? se fac? pe m?sura vânz?rii, în urma rapoartelor lunare de vânzare;

– c?r?ile ?i publica?iile livrate s? fie în bun? stare;

– titlurile care nu înregistreaz? nicio vânzare timp de 90 de zile, vor fi returnate furnizorului.

Toate cele bune,

Dan Mircea CIPARIU,

pre?edintele OPERA SCRIS?.RO

P.S. Le mul?umesc tuturor celor care mi-au scris pe email sau mi-au telefonat pentru a sus?ine acest proiect.

Amintiri din Casa Poeziei: ”eu am scris pentru scriitori, pe ei îi iubesc cel mai mult pentru că pe ei nu-i iubește nimeni între semeni ci numai Dumnezeu”

Sâmb?t?, mind 21 martie 2015, order la Libr?ria Open Art (aflat? la intersec?ia str?zilor Pitar Mo? ?i Arthur Verona) din Bucure?ti, între orele 11.30- 14.00, a avut loc a doua edi?ie a evenimentului RECITAL CU PERECHE – “Noi ?i amintirea lor”, un proiect ce a marcat s?rb?torirea Zilei Interna?ionale a Poeziei.  11  poe?i contemporani (Ioana Diaconescu, Simona-Grazia Dima, Mariana Filimon, Ioana Greceanu, Dan Iancu, Riri Sylvia Manor, Anca Mizumschi, Niculina Oprea, Liviu Ioan Stoiciu, Grigore ?oitu, Lucian Vasilescu) au citit poemele a 11 poe?i români pleca?i în raiul poeziei. A fost evocat, într-un moment special, marele actor ?i recitator Eusebiu ?tef?nescu, recent disp?rut dintre noi. Amfitrioni: Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu.  Art director: Mihai Zgondoiu. Produc?tor: Anamaria Sp?taru. Organizator: Filiala Bucure?ti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. Coproduc?tori: Radio România Cultural ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Printre cei prezen?i la eveniment s-au aflat ?i ?tefania Co?ovei, Margareta Labi? ?i  scriitorul Cornel George Popa. Pe pere?ii de la Open Art, locul unde a avut loc evenimentul, pot fi admirate câteva gravuri ale maestrului Mircia Dumitrescu, gravuri inspirate de câteva dintre poemele pe care i le-a d?ruit Nichita St?nescu artistului.  Ciclul gravurilor semnate de Mircia Dumitrescu poart? numele ”Nichita Azi”. ,,O zi fastuoas?! M? bucur c? ne afl?m aici, la Libr?ria Open Art, pe Strada Pictor Verona din Bucure?ti, un spa?iu unicat pentru c? în el cei care vor putea veni s?-l vad? vor g?si c?r?ile poe?ilor români în via??. În acest spa?iu, vom avea o camer? a poeziei. Într-o lume ca a noastr? în care ve?tile sunt rele atunci când vine vorba despre scriitori, este un fapt cu totul ?i cu totul important acela c? putem s? oferim colegilor no?tri de breasl? un loc de întâlnire în care vom avea lans?ri de carte, conferin?e ?i tot ce reprezint? viu în literatura român? contemporan?. Dac? foarte mul?i oameni care au câ?tigat averi în România dup? 1990 au cheltuit pe te miri ce, eu m-am gândit ca din banii pe care i-am câ?tigat dup? 1990 s? investesc în acest spa?iu cultural, spun spa?iu cultural pentru c? el nu este  neap?rat în în?elesul clasic o libr?rie . Open Art este un spa?iu deschis arti?tilor, scriitorilor, mai cu seam? c?, dup? cum bine ?ti?i, în ultimii doi ani de zile am avut ve?ti groaznice, am pierdut Casa Monteoru, sediul Uniunii Scriitorilor, am pierdut sediul Muzeului Na?ional al Literaturii Române. Am vrut s? fac de Ziua Interna?ional? a Poeziei o frumoas? surpriz? colegilor de la Filiala Bucure?ti Poezie. Aceasta este Casa Poeziei. Între 13-17 mai 2015, atunci când organiz?m Târgul Interna?ional al C?r?ii de Poezie ?i Maratonul de Poezie ?i Jazz, vor veni în România 9 directori ai Caselor de Poezie din Europa ?i sunt foarte bucuros s? oferim ?i noi în aceast? re?ea a Caselor de Poezie din Europa acest spa?iu. Sunt bucuros c? putem colabora ca în ultimii 8 ani de zile cu Radio România Cultural ?i c? putem aduce în fa?a publicului larg ascult?tor voci poetice din genera?ii ?i geografii literare diferite. Ziua Interna?ional? a Poeziei este, se pare, marcat? ?i s?rb?torit? în România în mai multe ora?e. Cred c? unele dintre cele mai importante evenimente sunt realizate de c?tre Filiala Bucure?ti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România ?i de c?tre Muzeul Na?ional al Literaturii Române, cu sprijinul APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România) ?i Opera Scris?.Ro. Partenerii media ai proiectului sunt Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Coproduc?tori: Radio România Cultural ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Dup? acest preambul v? rog s? ascult?m prima voce. Eu sunt cu atât mai emo?ionat cu cât prima pereche a recitalului aduce în prim plan o voce literar? care anul trecut a fost al?turi de noi, este vorba de Cornelia Maria Savu ?i nu întâmpl?tor deschidem cu perechea Ioana Diaconescu/ Cornelia Maria Savu, pentru c? acest titlu –Recital cu pereche– a fost dat în urma unor discu?ii pe care le-am avut cu Cornelia Maria Savu.”, a declarat Dan Mircea Cipariu, ini?iatorul proiectului RECITAL CU PERECHE.

Ioana Diaconescu a deschis ”Recitalul cu pereche”, cu o evocare Cornelia Maria Savu. ” Mul?umesc colegului Dan Mircea Cipariu. Mul?umesc c? sunte?i aici. Sunt bucuroas? s? fim înc? o dat? noi între noi aici, câ?i am mai r?mas ?i câ?i vom mai fi . Împreun? cu cei care au plecat, dar care au r?mas prin ceea ce au f?cut, prin opera lor, prin prezen?a lor despre care a? putea s? spun c? este al?turi de noi aproape zilnic. Cornelia Maria Savu a plecat pe nea?teptate, dar pe nea?teptate pleac? to?i. A? vrea s? v? spun c? am dep??it într-o bun? zi triste?ea de a o fi pierdut pe Cornelia ca prieten? ?i ca autoare pentru c? mi-am dat seama c? ar trebui s? fiu bucuroas? c? am cunoscut o personalitate poetic? ?i nu numai de factura ei, un tip uman atât de special, de generos, de curios, atât de cultivat ?i, nu în cele din urm?, vreau s? subliniez faptul c? ea este – ?i am socotit-o de când era un copil precoce, publicând primul volum ”Totem în alb”- una dintre cele mai puternice voci poetice ale ultimei jum?t??i ale secolului XX. Ioana Diconescu a citit poemele ” O alt? versiune” ?i ”Capul meu cânt? Ofelia” de Cornelia Maria Savu. Din poeziile proprii a citit ” În nev?zut”, din volumul ”Vertigo” ap?rut la Editura Tracus Arte.

A urmat o evocare Eusebiu ?tef?nescu. ” În timpul vie?ii noastre exista maestrul Eusebiu ?tef?nescu. Zilele trecute l-am condus pe ultimul drum ?i împreun? cu Ioan Cristescu ?i Ana Maria Sp?taru, produc?torul acestui eveniment, ne-am gândit c? ar fi extrem de nimerit s?-l evoc?m pe Eusebiu ?tef?nescu. L-am rugat pe Ionu? Bogdan ?tef?nescu, colegul nostru de la Filiala Bucure?ti Poezie, majoritatea îl cunosc ca fiind ”flautul de aur” ?i poate acum afl? c? este colegul nostru,  s? ne citeasc? dou? poeme pe care el le-a scris în aceast? perioad? a ultimelor zile ale lui Eusebiu ?tef?nescu”, a spus Dan Mircea Cipariu. Ionu? Bogdan ?tef?nescu a citit dou? poeme, ” Curriculum vitae” ?i ”Femeia din umbr?”, dintr-un volum dedicat tat?lui s?u, poeme scrise din clipa în care acesta a aflat despre diagnosticul necru??tor al maestrului Eusebiu ?tef?nescu.  Din volumul lui Eusebiu ?tef?nescu, ”Preschimbarea la fa??”, ap?rut la Tracus Arte, Ionu? a citit poemul ”Hotarul de cea??”.  A urmat apoi un scurt moment poetic ”Eusebiu ?tef?nescu din arhiva Radio România Cultural”.

Simona-Grazia Dima a ales s?-l evoce pe Daniel Turcea. ”Descop?r în poezia, opera ?i biografia Simonei-Grazia Dima o puternic? rezonan?? spirtiual?, lucru destul de rar într-o lume ca a noastr? în care biografismul aduce mai de grab? lucrurile rele ale existen?ei.”, a m?rturisit Dan Mircea Cipariu. Simona-Grazia Dima a citit dou? poeme ale sale,”În numele t?u ascuns” ?i Lun? plin?”, din antologia ”C?l?toria în petalele trandafirului”, ap?rut? în Colec?ia Opera Omnia Poezie Contemporan?, la Editura Tipo Moldova. Din Daniel Turcea a citit ”Balada splendorii”, din volumul ”Epifania”, 1978. ”L-am ales pe Daniel Turcea ?i pentru c? în var? m-am aflat în fa?a mormântului s?u de la M?n?stirea Cernica ?i am fost foarte emo?ionat?. Nu departe era ?i mormântul lui Virgil Mazilescu ?i mormintele multor oameni de cultur?. Acolo este un adev?rat muzeu în aer liber. Totodat? am citit amintirile, rememor?rile importante, aproape fantastice ale surorii sale, care a scris despre el. Daniel Turcea a murit tân?r ?i nu a scris mult. Un volum al s?u numit Etropia se afl? într-o cvasi opozi?ie sim?it? de el cu ”Epifania”. El a scris- ”eu am scris pentru scriitori, pe ei îi iubesc cel mai mult pentru c? pe ei nu-i iube?te nimeni între semeni ci numai Dumnezeu”. Mi se pare foarte frumos ?i emo?ionant”, a declarat Simona-Grazia Dima.

Mariana Filimon care le-a evocat pe Constan?a Buzea ?i Floren?a Albu. ” Îmi dau seama c? în literatura ultimilor 30 de ani s-au legat foarte multe prietenii literare. Prietenia dintre Mariana Filimon ?i Constan?a Buzea este una cu totul ?i cu totul special? pentru c? ea a fost una proteic? pentru amândou?.”, a spus Dan Mircea Cipariu. ”Aparent Constan?a Buzea ?i Floren?a Albu erau incompatibile, dar am reu?it s? le împrietensc pe amândou?. Erau dou? firi aspre, foarte exigente, dar care au devenit foarte bune prietene. Amândou? promovau poe?i, tineri sau mai pu?in tineri.”, a declarat Mariana Filimon, care a citit poemul ”Zidul” de Floren?a Albu, ”Nu crede sau crede pu?in” de Constan?a Buzea ?i poemul s?u intitulat”M?r?i?or”.

Ioana Greceanu l-a evocat pe Cezar Iv?nescu. ”Am ales s? fac pereche cu poetul Cezar Inv?nescu pentru c? în prim?vara aceasta, pe 24 aprilie, se împlinesc 7 ani de la trecerea lui în nefiin??”.

Dan Iancu l-a avocat pe Gheorghe Ene. ” Despre Gheogrhe Ene pot s? v? spun un singur lucru:  cei care nu l-au cunoscut au avut ghinion”, a declarat Dan Iancu, care a citit ” ?i mai tr?iesc”, un poem inclus în cartea în lucru – ”Poemele ora?ului târziu”.

Riri Sylvia Manor l-a evocat pe Nicolae Labi? ?i a citit ”Moartea c?prioarei”. Doamna Margareta Labi?, sora lui Nicolae Labi?, prezent? la eveniment, a recitat ”Miori?a” de Nicolae Labi?, poezie inspirat? de Mihail Sadoveanu.  ”Pentru Nicolae Labi? ne îndoliem de dou? ori, o dat? pentru c? este n?scut în acela?i an cu mine ?i ar fi putut fi aici al?turi de noi ?i a doua oar? pentru poeziile pe care le-ar fi putut scrie în ace?ti ani de atunci de când a fost ucis.”, a spus doamna Riri Sylvia Manor.

Anca Mizumschi l-a evocat pe Vasile Petre Fati. ”Am ales un poet pe care nu-l cunosc, pe care nu l-am v?zut niciodat? ?i singurul lucru pe care îl avem în comun este c? ne-am n?scut amândoi în Constan?a. Absen?a acestui poet mi se pare un simbol pentru ceea ce ce întâmpl? în literatura român?. A luat de dou? ori premii de la Uniunea Scriitorilor, o dat? pentru poezie ?i o dat? pentru proz?, ?i nu exist? în nicio carte de critic? literar? român?. A fost foarte greu s? reconstitui prezen?a lui. Tot ceea ce pot s? v? spun este din m?rturiile lui Marian Dr?ghici ?i dintr-un articol al lui Ioan Gro?an care a scris din amintirile lui. E tot ceea ce eu am reu?it s? g?sesc despre acest mare poet român.”, a spus Anca Mizumski. Aceasta a citit din Vasile Petre Fati poemul ” În ziua în care am v?zut marea”, din volumul ” O nunt?”, 1984, ?i din volumul ” Copilul tuns zero”. .

Niculina Oprea l-a evocat pe Marin Sorescu. ” Pentru mine Marin Sorescu înseamn? foarte mult pentru c? l-am cunoscut în anul întâi de liceu când mergeam la ?edin?ele Cenaclului Revistei Ramuri de la craiova. Atunci era redactor-?ef al revistei. Statura lui micu?? ?i musta?a stufoas? mi-au r?mas în memorie ?i sincer? s? fiu îmi este dor uneori de Marin Sorescu.”, a spus Niculina Oprea.

Liviu Ioan Stoiciu l-a evocat pe Mircea Ciobanu, cel care i-a fost editor la trei dintre c?r?ile poetului care avea s? primeasc?, în 2013, Premiul Cartea de poezie a anului 2012 pentru “Substan?e interzise”, Editura Tracus Arte . Liviu Ioan Stoiciu a citit  poemul ”Ce a ajuns” de Mircea Ciobanu.

Grigore ?oitu a citit ”Drive test” ?i ”Somnul” de George Vasilievici, iar din poemele proprii – ” Am cioc?nit indecis” ?i ”Poem cu Vanghelie”.

Lucian Vasilescu a evocat-o pe Magda Isanos. ” Am hot?rât s? o aduc ast?zi al?turi de noi pe o poet? pe care o iubesc foarte mult, mai pu?in frecventat? ast?zi, ca mai to?i cei du?i, Magda Isanos, s?vâr?it? în anul 1944, n?scut? fiind în 1916, p?r?sind aceast? lume la numai 28 de ani. De posteritatea Magdei Isanos, din fericire, se îngrije?te, cu foarte mare aten?ie, fiica sa Elisabeta Isanos, o foarte frumoas? poet? ?i domnia sa, autoare ?i de romane ?i eseuri, atât de modest?, îns?, încât este aproape invizibil? în peisajul literar românesc.” , a spus Lucian Vasile. Acesta a citit ” La iarb? verde” de Magda Isanos ?i ”Un test” din volumul s?u ” ?ara mea, via?a mea, dragostea mea – despre modesta mea ratare personal?”, Editura Rentrop -Straton.

Simona IONI??

Adunarea Generală APLER, 21 martie 2015

apler+procesatComitetul de Coordonare al APLER convoac? Adunarea General?  APLER sâmb?t?, pills 21 martie 2015, order ora 14.00, for sale în str. Pitar Mo?i nr. 12, Sector 1 Bucure?ti. Conform Statutului,” Adunarea general? este statutar constituit? atunci cînd exist? participarea direct?, prin împuterniciri sau prin coresponden??, a cel pu?in jum?tate plus unu din totalul membrilor Asocia?iei. În caz c? nu se întrune?te majoritatea simpl?, se reconvoac?, în termen legal, a doua zi, la aceea?i or? si adres?, o nou? sesiune, care este valabil?, indiferent de num?rul participan?ilor”.

Ordinea de zi:

  • Prezentarea si aprobarea ordinei de zi;
  • Aprobarea raportului de activitate al Pre?edintelui APLER pentru anul 2014, prezentarea ?i aprobarea obiectivelor privind activitatea APLER pentru anul 2015;
  • Aprobarea situa?iilor financiare pentru anul 2014, a reparti?iilor ?i a destina?iei sumelor încasate;
  • Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2014;
  • Aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli estimativ pentru anul 2015;
  • Aprobarea taxei de înscriere ?i a cotiza?iei de membru APLER aplicabil pân? la urm?toarea Adunare General? Ordinar?;
  • Diverse.

Ioana Greceanu, Anca Mizumschi şi Horia Gârbea, în ultima secvenţă a programului Serile de poezie şi jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, sales 15 decembrie 2014, sick ora 18.00, viagra 100mg în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti(str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a opta secven?? ?i ultima din acest an a programului Serile de poezie ?i jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Vor sus?ine recitaluri publice  trei importan?i poe?i români contemporani: Ioana Greceanu, Anca Mizumschi ?i Horia Gârbea. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. “În aceast? a opta secven??, vor citi doi lideri ai genera?iei nou?zeciste, Anca Mizumschi ?i Horia Gârbea, precum ?i o poet? ce a debutat în 1999, Ioana Greceanu, ?i care l-a avut profesor de  limba român? pe Virgil Mazilescu, în anii de ?coal? general? petrecu?i în comuna Greaca, jude?ul Ilfov. La aceast? ultim? întâlnire din 2014 va fi prezent Florin Iaru, cu o evocare Traian T. Co?ovei ?i Cornelia Maria Savu. Ducem, astfel, la bun sfâr?it un proiect în care au citit 23 de poe?i, din genera?ii ?i geografii literare diferite. Sper?m s? relu?m, în 2015, aceste Seri, în care poezia ?i jazz-ul rezoneaz? spre desf?tarea unui public tot mai numeros.”, a declarat Dan Mircea Cipariu. Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop, la a treia edi?ie (3 noiembrie 2014) au citit poe?ii Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada,  la a patra edi?ie (10 noiembrie 2014) au citit Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu ?i Adrian Suciu, iar la a cincea edi?ie au citit Laura Dan, Teodor Dun? ?i Grigore ?oitu.  La a ?asea edi?ie a citit Ion Mure?an, iar Dan Mircea Cipariu a sus?inut un recital din regreta?ii poe?i Cornelia Maria Savu ?i Traian T. Co?ovei. La a ?aptea edi?ie (8 decembrie 2015), au citit Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Doru Mare? ?i Bogdan O. Popescu. Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Ioana Greceanu a debutat cu un grupaj de poezii în revista „Luceaf?rul“ (1997), iar editorial cu „Poeme în pierdere“, 1999. Acestora le-au urmat volumele „Singur?tatea poart? o pelerin? ro?ie“ (2003) ?i  „Cu o sabie imprevizibil? începe ziua“ (2007). În 2012 îi apare antologia bilingv? româno-albanez? în t?lm?cirea poetului ?i traduc?torului Baki Ymeri, intitulat? „Recviem pentru omul din cub“. În 2012, public? “Fragment dintr-un viu”, Editura Tracus Arte, 2012. Este membr? a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie.

Horia Gârbea s-a n?scut la 10 august 1962 în Bucure?ti. Este doctor în inginerie civil?, cadru didactic universitar. În domeniul literar, a debutat în 1982 cu poezie. Dupã 1989 a avut o activitate intens? de publicist ?i autor de literatur?. A publicat poezie, proz?, teatru, critic? literar? ?i teatral?, eseuri. În total 12 piese reprezentate în România ca ?i în Anglia, Fran?a ?i Serbia. Este membru al Uniunii Scriitorilor ?i al UNITER, al PEN Club România. A tradus în român? ?i a adaptat pentru scen? numeroase piese din literatura universal? de W. Shakespeare, Pierre Corneille, S. I. Witkiewicz, Fernando Arrabal, A.P.Cehov, Dario Fo, Marivaux, etc. A publicat peste 25 de volume de literatur? original? ?i de traduceri. A fost prezent în numeroase antologii de poezie ?i proz? atât în România cât ?i în alte ??ri. Textele sale au fost traduse în mai multe limbi europene ?i asiatice. A ob?inut numeroase premii literare. Romanul “C?derea Bastiliei” a fost distins cu trei premii nationale în 1998. A primit Premiul Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie pe anul 1999 ?i Premiul Academiei Române pentru dramaturgie – 2001, Premiul „Andrei Banta?”, acordat de juriul Uniunii Scriitorilor – 2012, pentru volumul Shakespeare – Opere, vol IV, ca traduc?tor, împreun? cu George Volceanov ?i Violeta Popa. Din 20013, este pre?edintele Filialei Bucure?ti Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor din România. A reprezentat România la festivaluri interna?ionale de literatur?. Distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler (2004), în?l?at la grad de ofi?er în 2010.

Anca Mizumschi a publicat volumele: Est, Opera Capital?, Poze cu zim?i, Anca lui Noe, Versouri, În moalele cerului, Carte de citire – antologie de autor, Madrugada/cantece de dragoste si furie. A ob?inut premiul ASB pentru poezie, 2011, Premiul pentru excelen?? în poezie pentru volumul În moalele cerului, acordat de Funda?ia Cultural? „Georgeta ?i Mircea Cancicov” ?i Uniunea Scriitorilor – Filiala Bac?u, 2013. Este prezent? în mai multe antologii, cu texte traduse în spaniol?, ungar?, albanez?, sârb?, englez?, ceh?, italian?. Anca Mizumschis-a n?scut la Constan?a ?i s-a autoexilat de bun? voie la Bucure?ti, de aceea nu va scrie niciodat?  “Ponticele”,  cât despre “Triste” nu e la fel de sigur?. Are o dubl? licen?? în medicin? ?i psihologie, ceea ce îi permite s? ajute ni?te oameni din când în când.A scris ?i a publicat câteva poeme adunate pân? acum în vreo opt car?i Urm?toarea carte, pe care nu a scris-o înc?, va fi întotdeauna volumul ei de debut. Anca Mizumschi s-a n?scut la 24 noiembrie 1964, la Constan?a. Este absolvent? a Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Carol Davila”, Bucure?ti, ?i a Facult??ii de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei a Universit??ii Bucure?ti. A publicat volumele: Departe de Hemingway, 1988; Est, Editura Viitorul Românesc, 1993; Opera Capital?, Editura Albatros, 1995; Poze cu zim?i, Editura Brumar, 2008; Anca lui Noe, Editura Humanitas, 2009; Versouri, Editura Humanitas, 2010. A colaborat la revistele: România Literar?, Luceaf?rul, Tomis, Tribuna, DilemaVeche, Flac?ra ?i altele. A ob?inut Premiul revistei Tomis, premiul special al revistei Tribuna, Premiul „George Bacovia” al revistei Ateneu, ?i a fost nominalizat? la Premiile pentru poezie ale USR, 2009, ?i la Premiile Observator Cultural, 2010.

Revistele şi publicaţiile uniunilor de creaţie vor primi prin Lege, anual, suma minimă de 4500 mii lei

Parlamentarii PNL Traian Dobrinescu, viagra Varujan Vosganian ?i Gigel Sorinel ?tirbu au depus, try în martie 2014, un proiect de Lege pentru subven?ionarea revistelor de cultur? reprezentative din România. Acestei ini?iative parlamentare i s-au al?turat 82 de deputa?i ?i senatori din toate partidele parlamentare. Prima camer? sesizat?, Senatul, a aprobat proiectul pe 2 septembrie 2014 (rezultat vot: pentru -109, contra-2, ab?ineri-2). Camera Deputa?ilor, camer? decizional?, a votat  proiectul de lege în plen, pe 3 decembrie 2014, cu unanimitate (279 pentru, 0 contra, 0 ab?ineri). Legea votat? va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2015, dup? ce va fi promulgat? de c?tre Pre?edintele României ?i publicat? în Monitorul Oficial. Conform prevederilor legii, “Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alian?ei Na?ionale a Uniunilor de Creatori, denumit? în continuare ANUC, precum ?i alte reviste ?i publica?ii culturale vor fi finan?ate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4500 mii lei, sum? indexabil? anual. Un procent de 10% din suma prev?zut? la alin. (1) va fi repartizat de Ministerul Culturii pentru finan?area ?i sus?inerea edit?rii revistelor ?i publica?iilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, potrivit legii”. Agen?iadeCarte.ro v? prezint? textul Legii trimis pentru promulgare.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTA?ILOR SENATUL
L E G E
pentru finan?area revistelor de cultur? reprezentative din România Parlamentul României adopt? prezenta lege.
Art. 1. – (1) Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alian?ei Na?ionale a Uniunilor de Creatori, denumit? în continuare ANUC, precum ?i alte reviste ?i publica?ii culturale vor fi finan?ate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4500 mii lei, sum? indexabil? anual.
(2) Un procent de 10% din suma prev?zut? la alin. (1) va fi repartizat de Ministerul Culturii pentru finan?area ?i sus?inerea edit?rii revistelor ?i publica?iilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, potrivit legii.
Art. 2. – (1) Din suma alocat? de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), uniunile de creatori din România, membre ale ANUC, fiecare pentru domeniul s?u, vor stabili lista revistelor care urmeaz? a fi finan?ate, precum ?i sumele necesare.
(2) Dac? sumele solicitate de c?tre uniunile de creatori, membre ale ANUC, cumulate, dep??esc suma alocat? acestora, potrivit  prevederilor prezentei legi, ministrul culturii, cu consultarea uniunilor de creatori, aprob? prin ordin distribuirea sumelor pentru revistele propuse potrivit alin (1), cu încadrarea în plafonul alocat. Ordinul ministrului culturii se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. – (1) Pentru revistele ?i publica?iile culturale ale uniunilor de creatori, finan?area se acord? pe baz? de contracte încheiate între Ministerul Culturii ?i uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare încheie la rândul lor contractele aferente cu beneficiarii finali: revistele ?i publica?iile culturale.
(2) Pentru revistele ?i publica?iile culturale prev?zute la art. 1 alin. (2), finan?area se acord? pe baz? de contracte încheiate între Ministerul Culturii ?i beneficiari.
Art. 4. – (1) Suma prev?zut? la art. 1 poate fi utilizat? de c?tre uniunile de creatori din România, precum ?i de beneficiari, pentru finan?area urm?toarelor categorii de cheltuieli aferente sus?inerii edit?rii revistelor ?i publica?iilor culturale: cheltuieli de personal, cheltuieli administrative, drepturi de autor, costuri materiale ?i servicii, cheltuieli pentru tip?rire ?i difuzare, precum ?i premii decernate de reviste.
(2) Decontarea cheltuielilor realizate pentru finan?area revistelor uniunilor de creatori se face de c?tre Ministerul Culturii pe baza documentelor justificative întocmite potrivit legisla?iei în vigoare ?i a
contractelor.
(3) Decontarea cheltuielilor realizate pentru revistele ?i publica?iile culturale prev?zute la art. 1 alin. (2) se face pe baza documentelor justificative întocmite de revistele ?i publica?iile beneficiare, prezentate Ministerului Culturii.
Art. 5. – Prezenta lege intr? în vigoare la data de1 ianuarie 2015.
Aceast? lege a fost adoptat? de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ?i ale art. 76 alin. (2) din Constitu?ia României, republicat?.
PRE?EDINTELE
CAMEREI DEPUTA?ILOR
VALERIU-?TEFAN ZGONEA
PRE?EDINTELE
SENATULUI
C?LIN POPESCU-T?RICEANU

Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Doru Mareş şi Bogdan O. Popescu, la Serile de poezie şi jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, remedy 8 decembrie 2014, ora 18.00, în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a ?aptea secven?? a programului Serile de poezie ?i jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Vor sus?ine recitaluri publice patru dintre cei mai importan?i poe?i români contemporani: Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Doru Mare?  ?i Bogdan O. Popescu. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. “În aceast? a ?aptea secven??, vor citi doi lideri ai genera?iei optzeci, Bogdan Ghiu ?i Doru Mare?, un nou?zecist de for?? ?i construc?ie, Augustin Ioan, ?i unul dintre colegii mei de genera?ie MARF?, Bogdan O. Popescu, un poet care a publicatCartea Dragostei, în martie 2014, cel mai frumos volum de versuri pe care Mircea C?rt?rescu l-a citit în ultimul deceniu.”, a declarat Dan Mircea Cipariu. Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop, la a treia edi?ie (3 noiembrie 2014) au citit poe?ii Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada,  la a patra edi?ie (10 noiembrie 2014) au citit Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu ?i Adrian Suciu, iar la a cincea edi?ie au citit Laura Dan, Teodor Dun? ?i Grigore ?oitu.  La a ?asea edi?ie a citit Ion Mure?an, iar Dan Mircea Cipariu a sus?inut un recital din regreta?ii poe?i Cornelia Maria Savu ?i Traian T. Co?ovei. Ultima edi?ie din acest an este programat? pe 15 decembrie 2014, când vor citi Anca Mizumschi, Ioana Greceanu ?i  Horia Gârbea. Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Bogdan Ghiu este poet, eseist (literatur?, media, arta, urbanologie) si traduc?tor (French Theory ?i literatur? francez?). A tradus peste 50 de lucr?ri din filosofia francez? contemporan? (Bataille, Foucault, Deleuze, Derrida, Bourdieu, Baudrillard etc.) ?i din literatura francez? (Sade, Baudelaire, Artaud, Duras etc.). Cele mai recente eseuri publicate: Telepitecapitalism. Evul Media 2005-2009 (Idea, 2009), Eu(l) Artistul. Via?a dup? supravie?uire. Cod de bare pentru viitorul monstruos al artei (Cartea Româneasc?, 2008), Dadasein (Editura Tracus Arte, 2011) ?i Contracriza (Editura Cartea Româneasc?, 2011). Este coautor al proiectului Performing History, care a reprezentat România la Bienala de Art? de la Vene?ia (iunie-noiembrie 2011), ?i curator al expozi?iei interna?ionale de arhitectur? Fluen?e (Timi?oara, octombrie 2011). Este redactor la revista Idea art?+societate, colaborator permanent al revistei Arhitext design ?i titular de rubric? la LiterNet („Evul Media”), Luceaf?rul de diminea?? („Politica lui Bartleby”) ?i Radio Romania Cultural („Unde ne oprim în Bucure?ti”).

Augustin Ioan s-a n?scut la 5 martie 1965. în localitatea Doroban?u, jude?ul Tulcea.  Este arhitect, Profesor la Universitatea de Arhitectur? ?i Urbanism “Ion Mincu” din Bucure?ti. A publicat urm?toarele c?r?i de poezie: Gestica (Colec?ia “Cartea cea mai mic?”, 1987);  Partidul Poe?ilor, Gala?i: Porto Franco, 1992; Patria, Poporul ?i Io (Premiul pentru poezie pe 1995, Festivalul de poezie Sighetu Marma?iei), 1995; Armata Poporului, Cartea Româneasc?/Asocia?ia Scriitorilor Bucure?ti, colec?ia “Poe?ii ora?ului Bucure?ti” (Premiul Poesis, Satu Mare, 1998); Terapia prin scris, Petro?ani: Matinal, 2000 (pozi?iile 7-9 în topul na?ional de carte al revistei Observator Cultural/2000); Dez/(în)Cântarea României, Constan?a: Ex Ponto, 2001; Ante-Loggia: Poezie 1979-1999, Bucure?ti: Editura Vinea 2002; Patru Zeci (Editura MNLR, 2007); Zodia Pe?tilor/Dobrogeneza, Ed.Tomis, 2008. Augustin Ioan a publicat grupaje de versuri în majoritatea revistelor literare din România. A publicat de asemenea poezie în Irlanda ?i SUA. A fost antologat în România de Dan Silviu Boerescu ?i Marin Mincu. Apare în Romanian Writers of the ‘80s and ‘90s-A Concise Dictionary, Mediana Collection de Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45.

Doru Mare? s-a n?scut la 24 noiembrie 1957, Pucioasa, jude?ul Dîmbovi?a. A absolvit Universitatea Bucure?ti, Facultatea de Filologie, Sec?ia Român? – Francez? (1982). Este poet, traduc?tor, jurnalist, critic de teatru. A fost secretar-coordonator al Cenaclului de Luni (1981-1982). A avut lecturi publice de poezie în România ?i Fran?a (Nantes, Lyon). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asocia?iei Interna?ionale a Criticilor de Teatru (AICT) ?i al Uniunea Teatral? din România (UNITER). Membru în numeroase jurii literare ?i teatrale, dar ?i membru, timp de patru ani (2005-2009), al Comitetului Editorial al Atelierului European de Traduceri (Atelier Européen de la Traduction / Association Le Carré Saint-Vincent / Scène Nationale d’Orléans), proiect finan?at de Uniunea European? – Comisia pentru Educa?ie ?i Cultur?.

Activitate editorial? original?:

– Mimînd orgasmul social, volum de poezie ap?rut la Editura Cartea Româneasc? în 1998, câ?tig?tor al Concursului pentru debut al Asocia?iei Scriitorilor Bucure?ti, 1997; Premiul Poesis al Filialei Satu Mare a Uniunii Scriitorilor din România – septembrie 1998; Premiul Tomis al Filialei Constan?a a Uniunii Scriitorilor din România – decembrie 1998; Premiul pentru Debut Mihai Eminescu al Uniunii Scriitorilor din România ianuarie 1999, Boto?ani;

– Viele… File, volum colectiv bilingv (român?, german?) de poezie, Editura Arcu? 2001

– Porcul de Postul Mare, volum colectiv bilingv (român?, maghiar?), volumul I/2001, volumul II/2002, Editura Márkus-Barbarossa János

– Pagini literare.ro – literary pages.ro – pages littéraires.ro, volum colectiv trilingv (român?, englez?, francez?), editat de Forumul European al Revistelor Literare, edi?ia a doua, Balcic 2008

– Poe?i laurea?i ai Premiului Na?ional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera prima (1998 – 2008), volum colectiv, Editura AXA ?i Memorialul Ipote?ti/centrul Na?ional de Studii „Mihai Eminescu”, 2010

Activitate publicistic?: Peste 1.400 de articole de critic? în domeniile teatru ?i literatur?, reportaj cultural ?i social, eseu, poezie, traduceri în: Artistas Unidos (Lisabona, Portugalia), Amfiteatru, Art Panorama, Baricada, Contemporanul. Ideea European?, Contrapunct, Cotidianul, Curentul, 24 Fun, Euromuseum, Familia, Infinitezimal, Împreun? BTK, Manuscriptum, Observator Cultural, Revue Roumaine, Revue Roumaine d’Etudes Litteraires, România Liber?, România Literar?, Scena, Sud, Teatrul Azi, Timpul, Tomis, Via?a Studen?easc?, Yorick, Ziarul de Duminic? etc.

Activitate editorial? ca traduc?tor: peste 50 de titluri (beletristic?, piese de teatru etc), atât din literatura clasic?, cât, mai ales, din literatura contemporan? francez?.

Bogdan O. Popescu s-a n?scut la 8 martie 1971, în Bucure?ti. A absolvit în anul 1989 Liceul “Gheorghe Laz?r” ?i în 1996 Facultatea de Medicin? a Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie “Carol Davila” din Capital?. A sus?inut dou? doctorate: primul referitor la moartea neuronal?, la aceea?i universitate, în anul 2000, ?i al doilea cu o tez? despre mecanismele fiziopatologice ale bolii Alzheimer, la Institutul Karolinska din Stockholm, în anul 2004. Este medic neurolog la Spitalul Clinic Colentina ?i conferen?iar universitar la Universitatea de Medicin? ?i Farmacie “Carol Davila” din Bucure?ti. În anul 2007 a ob?inut premiul “Victor Babe?” al Academiei Române pentru cercet?ri în domeniul neuro?tiin?elor. A debutat în presa literar? în 1987, în Suplimentul Literar-Artistic al Scânteii Tineretului (SLAST) ?i a publicat dup? aceea în numeroase reviste literare. Volume de versuri publicate : „La revedere, prin?es?”, editura Vinea, 1995, carte distins? cu Marele premiu „Ion Vinea” pentru debut literar, „Marf?” (antologie colectiv?, împreun? cu Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Ghergu? ?i Dan Ple?a), editura Salut, 1996, „Poemul de gard?”, editura Celsius, 1999, „Pisica neagr?, pisica moart?” (împreun? cu Traian T. Co?ovei), editura Crater, 2001, „Leul de dup? extravagan?e”, editura Cartea Româneasc?, 2002, „Ma?in?ria de uitare”, editura Na?ional, 2004, „Poeme în loc de tutun”, editura Brumar, 2007, “Aerobiciclete”, editura Brumar, 2010 (premiul ASB pentru poezie, 2011). În anul 2011 a publicat volumul de proz? scurt? “Via?? de aruncat” la editura Polirom.   A fost tradus în suedez?, participând la antologia de poezie “Om jag inte får tala med någon nu”, editura Tranan, 2011 ?i la antologia de proz? scurt? româneasc? “Skräpliv”, editura 2244, 2013. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2002. În anul 2012 a beneficiat de o reziden?? literar? acordat? de ICR New-York, la Ledig House, Omi Art Residence, NY, f?r? de care Cartea Dragostei nu ar fi existat.

Poeme de Ion Mureşan şi Traian T. Coşovei, la Serile de poezie şi jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, sales 24 noiembrie 2014, vcialis 40mg ora 18.00, story în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a ?asea secven?? a programului Serile de poezie ?i jazz ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Va sus?ine un recital public unul dintre cei mai importan?i poe?i români contemporani: Ion Mure?an. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. “În aceast? a ?asea secven??, dup? recitalul lui Ion Mure?an, voi citi mai multe poeme scrise de regretatul nostru prieten ?i confrate Traian T. Co?ovei”, a declarat Dan Mircea Cipariu Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop, la a treia edi?ie (3 noiembrie 2014) au citit poe?ii Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada,  la a patra edi?ie (10 noiembrie 2014) au cititSimona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu, Adrian Suciu, iar la a cincea edi?ie au citit Laura Dan, Teodor Dun? ?i Grigore ?oitu. Urm?toarele dou? edi?ii vor avea loc pe 8 decembrie 2014 (vor citi  Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Doru Mare?  ?i Bogdan O. Popescu) ?i 15 decembrie 2014 (vor citi Anca Mizumschi, Ioana Greceanu ?i  Horia Gârbea). Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Ion Mure?an s-a n?scut la 9 ianuarie 1955, Vultureni, jude?ul Cluj. Este poet ?i publicist. A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie a Universit??ii „Babe?-Bolyai” din Cluj (1981). A f?cut parte din gruparea revistei „Echinox”. Dup? absolvire devine membru al cenaclului „Saeculum” din Beclean. Între anii 1981 ?i 1988 a fost profesor de istorie în comuna Strâmbu. Din 1988 devine redactor la revista „Tribuna” din Cluj. În prezent este publicist comentator la un ziar clujean ?i redactor-?ef al revistei „Verso” din Cluj. A debutat cu poezie în revista „Cutez?torii” (1968). În 2005 a fost invitat în Fran?a în cadrul programului „Les Belles Étrangères”.C?r?i de poeme:“Cartea de iarn?”, Editura Cartea Româneasc?, 1981-Premiul pentru debut al USR; “Poemul care nu poate fi în?eles”, Editura Arhipelag, 1993- Premiul pentru poezie al USR; “Le mouvement sans coeur de l’image”, traducere în francez? de Dumitru ?epeneag, Belin, 2001; “Paharul / Glass / Au fond de verre”, cu desene de Ion Marchi?, traduceri de Virgil Stanciu ?i Dumitru ?epeneag, Baia Mare, Funda?ia Cultural? „Archeus” & Scriptorium, 2007; “Zugang verboten / Acces interzis, Büroarcrasch”, Viena, 2008, tradus? în limba german? de Ernest Wichner. Eseuri: “Cartea pierdut? – o poetic? a urmei”, Editura Aletheia, 1998. Antologii:“Antologia poe?ilor tineri” (antologie de George Alboiu), Editura Cartea Româneasc?, 1982; “Antologia poeziei române de la origini pân? azi”(antologie de Dumitru Chioaru ?i Ioan Radu V?c?rescu), Editura Paralela 45, 1998; “Poezia român? actual?”, vol. I (antologie de Marin Mincu), Editura Pontica, 1998; “Antologia poeziei genera?iei ‘80” (antologie de Alexandru Mu?ina), Editura Aula, 2002. “cartea Alcool” (Editura Charmides, Bistri?a, 2010) a câ?tigat Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Cartea de Poezie a anului 2010, Premiul revistei Observator cultural ?i Premiul Radio România Cultural.
A fost tradus în diverse antologii de poezie româneasc? ap?rute în Italia, Fran?a, Germania, Ungaria, SUA, Marea Britanie ?i în volum în limbile francez?, german? ?i englez?: Le mouvement sans coeur de l’image, traducere de Dumitru ?epeneag, Paris 2000, Acces interzis! Zugang verboten!, Büroarcrasch, Viena 2008 (edi?ie bilingv?); The Book of Winter and Other Poems, University of Plymouth Press, Plymouth 2011.

Eugen Simion, Mircia Dumitrescu, Ion Pop, Cornel Ivanciuc, George Mihăiţă, Neculai Onţanu, Constantin Hogea şi AgenţiadeCarte.ro, printre laureaţii PREMIILOR APLER, ediţia a XVI-a, 2014

Miercuri, cure 19 noiembrie 2014, ed ora 18.00, la Institutul Cultural Român – ICR (str. Aleea Alexandru, nr.38, sector 1, Bucure?ti), va avea loc edi?ia a XVI-a a Galei Premiilor APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România). Premiile au vizat cele mai bune titluri ale membrilor APLER publicate în 2013. Evenimentul se bucur? de suportul financiar al Ministerului Culturii ?i de sprijinul ICR. Partenerii Galei sunt Opera Scris?.ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Cramele Sarica Niculi?el. Partenerii media sunt Radio România Cultural, Cultura, Observator Cultural ?i Agen?iadeCarte.ro. Juriul Premiilor APLER a fost format din prof.univ.dr. Silviu Angelescu (pre?edinte), Ioan Gro?an ?i Pavel ?u?ar?. Juriul a acordat premii pentru 13 sec?iuni, printre laurea?i reg?sinduse academicienii Eugen Simion ?i Mircia Dumitrescu, universitarul ?i criticul literar Ion Pop, scriitorii Cornel Ivanciuc, Riri Sylvia Manor, Suzan Mehmet, Daniel B?nulescu, Ioan Matiu? ?i Valentin Iacob. Maestrul George Mih?i?? va fi distins cu “Premiul Special pentru promovarea poeziei române contemporane”, iar primarul Sectorului 2 Bucure?ti, Neculai On?anu, ?i primarul Municipiului Tulcea, Constantin Hogea, vor primi “Premiul Special pentru promovarea culturii scrise na?ionale”. Premiul Editura anului 2013 va fi acordat Editurii Charmides din Bistri?a-N?s?ud ?i Premiul Revista anului 2013 îi va reveni proiectului on-line Agen?iadeCarte.ro. Premiul pentru Jurnalism cultural îi va fi înmânat jurnalistei Anamaria Sp?taru, Radio România Cultural. Amfitrionul Galei Premiilor APLER este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Conceptul vizual al afi?ului ?i al diplomelor este realizat de artistul vizual Mihai Zgondoiu, câ?tig?tor, în trecut, al Premiului APLER Graficianul de Carte. Agen?iadeCarte.ro v? prezint? palamaresul oficial al Premiilor APLER 2014, edi?ia a XVI-a. Intrarea la Gal? se face numai cu invita?ie. Pute?i solicita invita?ie la eveniment la adresa de emailapler.apler@gmail.com.

GALA PREMIILOR APLER 2014

1.Premiul Cartea anului 2013: Cornel Ivanciuc pentru „St?pânul spaimei”, Editura Tracus Arte.

2.Premiul Revista anului 2013: Agen?iadeCarte.ro, director Dan Mircea Cipariu.

3.Premiul Editura anului 2013: Editura Charmides (Bistri?a-N?s?ud), director Gavril ??rmure.

4.Premiul Editorul anului 2013: academicianului Eugen Simion pentru coordonarea Colec?iei Opere Fundamentale –  Editura Funda?iei Na?ionale pentru ?tiin?? ?i Art?.

5.Premiul Graficianul de carte al anului 2013: Maestrului Mircia Dumitrescu pentru colec?ia „Antologii” a Editurii Tracus Arte.

6. Premiul pentru promovarea literaturii române?ti în str?in?tate – prof. univ.dr. Ion Pop.

7. Premiul Autorul român din diaspora: Riri Sylvia Manor (Israel) pentru volumul de poeme „Înc?”, Editura Tracus Arte.

8. Premiul Romanul anului 2013: Suzan Mehmet pentru „Sophia”, Editura Tracus Arte.

9. Premiul special pentru poezie: Daniel B?nulescu – „În ?erp?rie” , Editura Tracus Arte; Ioan Matiu? – „fuga din urm?”, Editura Tracus Arte; Valentin Iacob – „Colonelul Elf”, Editura Tracus Arte.

10. Premiul Special pentru promovarea poeziei române contemporane: Maestrului George Mih?i??.

11. Premiul Special pentru promovarea culturii scrise na?ionale: Primarului Neculai On?anu, primarul sectorului 2 Bucure?ti.

12. Premiul Special pentru promovarea culturii scrise na?ionale: Primarului Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea.

13.  Premiul pentru Jurnalism cultural: Anamaria Sp?taru, Radio România Cultural

Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu și Adrian Suciu, la Serile de poezie şi blues ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”

Luni, viagra 10 noiembrie 2014, ora 18.00, în Sala Studio a Teatrului de Comedie din Bucure?ti (str. Sf. Dumitru, nr. 2, în Centrul Istoric), Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (MNLR) prezint? a patra secven?? a programului Serile de poezie ?i blues ale MNLR “POEZIE. LA COMEDIE!”. Vor sus?ine recitaluri trei importante voci poetice contemporane, din genera?ii ?i geografii literare diferite: Simona-Grazia Dima, Cornelia Maria Savu ?i Adrian Suciu. Amfitrionii Serilor sunt poetul Dan Mircea Cipariu ?i muzicianul Mircea Tiberian. Ini?iatorul programului este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul MNLR. La prima edi?ie (20 octombrie 2014), au fost invita?i doi lideri ai poeziei optzeciste, Florin Iaru ?i Eugen Suciu. La a doua edi?ie (27 octombrie 2014), au citit poe?ii Marian Dr?ghici ?i Ioan Es Pop, iar la a treia edi?ie (3 noiembrie 2014) au citit poe?ii Magda Cârneci, Denisa Com?nescu ?i Miruna Vlada. Organizatori: MNLR ?i Teatrul de Comedie (director: Maestrul George Mih?i??), cu sus?inerea financiar? a Prim?riei Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bucure?ti Poezie, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. În urm?toarele dou? edi?ii vor fi invita?i  Laura Dan, Grigore ?oitu ?i Teodor Dun? (17 noiembrie 2014), Ion Mure?an ?i Maestrul George Mih?i??, cu un recital din poemele scrise de Traian T. Co?ovei (24 noiembrie 2014). Afi?ul programului este realizat de Anna-Maria Orban. Intrarea este liber?!

Simona-Grazia Dima este poet?, eseist?, critic literar, traduc?toare, publicist?. Prin forma?ie, filolog, absolvent? a Universit??ii de Vest din Timi?oara, cu diplom? de merit ?i media general? 10, ca ?ef? de promo?ie na?ional?. A avut un debut precoce, la 7 ani ?i jum?tate, cu o scenet? (intitulat? Masca lui Lic?) premiat? la un concurs ini?iat de Teatrul de p?pu?i din Timi?oara, jucat? în turnee prin ?ar? ?i str?in?tate (Modena, Italia). Redactor în cadrul Academiei Române din Bucure?ti, membr? a Uniunii Scriitorilor din România (din 1990), în cadrul Filialei Timi?oara, apoi (din 2001) al Asocia?iei Scriitorilor din Bucure?ti, denumit? ulterior Filiala Poezie Bucure?ti a USR, secretar general al PEN-Clubului Român (din 2006). Colaboreaz? sus?inut la principalele reviste din ?ar? ?i la publica?ii literare din str?in?tate ?i este autoarea a 15 c?r?i ap?rute, dintre care 11 volume de poeme: Ecua?ie lini?tit?, Dimine?ile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea roman?, Focul matematic, Confesor de tigri (premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timi?oara, 1999), Ultimul etrusc, C?l?torii apocrife, Dreptul r?nii de a r?mâne deschis?, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor; trei volume de critic? literar? ?i eseistic?: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, modele pentru scriitori români contemporani. O anchet? literar? (în colaborare cu Aurelian Titu Dumitrescu), Labirint f?r? minotaur, Blânde?ea scorpionului ?i o traducere de orientalistic?: Arthur Osborne, Sri Ramana Maharshi sau Calea Cunoa?terii Supreme, traducere din limba englez? (titlul original: Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge). A publicat numeroase traduceri de poezie din autori str?ini, în diverse reviste literare („România literar?”, „Luceaf?rul de diminea??”, „Steaua”, „Contemporanul”, „Ramuri”, „Poesis”, „Familia”, „Convorbiri literare”, „Vatra”, „Hyperion” etc.). Selec?ii din poeziile ?i eseurile sale au fost traduse în limbile englez?, francez?, italian?, german?, maghiar?, slovac?, turc?, galeza sco?ian?, bulgar?. Prezent? în antologii editate în ?ar? ?i în str?in?tate, în numeroase volume colective, participant? la manifest?ri literare na?ionale ?i interna?ionale. Printre premiile acordate: premiul pentru poezie al Filialei Timi?oara a USR (1999), premiul revistei „Acolada” (2012), premiul de onoare Naji Naaman pentru poezie (Liban, 2009), membr? onorific?, pe via??, a Funda?iei Maison Naaman pour la Culture (Liban). Membr? a unor jurii literare, ca ?i a colegiului redac?ional al revistei „Origins”/„Romanian Roots” (SUA).

Cornelia Maria Savu s-a n?scut la 4 septembrie 1954 la Vatra Dornei, jude?ul Suceava. Absolvent? a Facult??ii de Limba ?i Literatura Român? (se?ia român?-englez?) a Universit??ii Bucure?ti în 1977. Autoare a volumelor de versuri: “Totem în alb”, Editura Albatros 1973, “Uraniu, forme ?i oameni de z?pad?”, Editura Eminescu, 1978, “Emblema”, Editura Eminescu, 1980, “Aventuri f?r? anestezie”, Editura Eminescu, 1983, “Semne de via??”, Editura Eminescu, 1987, “Roman cu sertare”, Editura Vinea, 2005. Profesoar? de limba englez?, editor la Editura Ion Creang?, redactor, ?ef departament, editorialist, editor senior la cotidianul Curierul na?ional ?i la revista Cultura. Premiul Nicolae Labi? pentru poezie. Premiul pentru jurnalism cultural al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul pentru jurnalism cultural al Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editorilor din România (APLER), Premiul pentru jurnalism cultural al revistei Tomis, Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofi?er conferit de pre?edintele României, Premiul pentru poezie al Asocia?iei Scriitorilor Bucure?ti pentru volumul “Roman cu sertare” (2005).

Adrian Suciu s-a n?scut la 21 decembrie 1970, în N?s?ud. Absolvent de Litere la Cluj ?i de tot felul de cursuri, ?coli si stagii postuniversitare ?i de perfec?ionare prin ?ar? ?i peste grani?e. De-a lungul vremii, într-o poeticeasc? succesiune, a schimbat tot felul de meserii ?i func?iuni încercînd s? performeze în fiecare dintre ele, cu b?nuiala c? din literatur? nu se poate tr?i decît prost: miner, electrician, bi?ni?ar, profesor, ziarist, tehnician maseur,consilier de imagine, func?ionar parlamentar, func?ionar guvernamental.  Evident, lista va continua. C?r?i publicate: “E toamn? printre femei ?i în lume”, versuri, Editura Echinox, Cluj, 1993; “Singur”, versuri, Editura Euphorion, Sibiu, 1996; “Nop?i ?i zile”, versuri, Editura Arhipelag, Târgu Mure?, 1999; “Din anii cu secet?”, versuri, Editura Grinta, Cluj, 2005; “Sex cu femei”, roman, Editura Tritonic, Bucure?ti, 2008; “Via?a f?r? urm?ri”, versuri, Editura Brumar, Timi?oara, 2010; “Mitologii amînate”, versuri, Editura  Herg Benet, Bucure?ti, 2011; “Un roman de rahat”, roman, Editura Tritonic, Bucure?ti, 2013. Prezent în numeroase antologii literare în ?ar? ?i str?in?tate, c?rora nu a fost curios s? le fac? o inventariere exhaustiv?. Tradus în englez?, francez?, german?, italian?, maghiar?, occitan? ?i tot felul de alte limbi. În calitate de cî?tig?tor a tot felul de premii literare, inclusiv unele acordate de USR, ceea ce reprezint? cirea?a de pe tort, cere oficial ?i degeaba o subven?ie de la Ministerul Culturii pentru acoperirea costurilor de depozitare a nenum?ratelor diplome l?sate deja prin testament statului român. În calitate de editor ?i pre?edinte al Asocia?iei Culturale Direc?ia 9 a publicat o gr?mad? de c?r?i de poezie mi?to ale altora ?i a organizat tot felul de evenimente literare la care nu s-a scorojit varul pe pere?i de plictisel?. Este primul poet român în via?? care are un fun club adev?rat, acesta func?ionînd sub titulatura Sindicatul Blondelor lui Suciu. Restul e istorie…

Eugen Simion lansează, la Cluj, o carte despre Cioran şi va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai

Joi, stuff 6 noiembrie 2014, drug ora 17.00, sick la Libr?ria Book Corner din Cluj-Napoca (B-dul Eroilor nr.15), va avea loc lansarea c?r?ii „Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor” scris? de academicianul Eugen Simion, Editura Tracus Arte. Cartea ?i autorul ei vor fi prezentate de c?tre profesorii universitari Ion Pop, Ion Vartic ?i Silviu Angelescu. Amfitrionul întâlnirii literare este Valentin Derevlean. “Cioran este înc? de la debutul lui “un caz” pentru critica literar? româneasc? ?i, în genere, pentru opinia public?, mereu ?ocat? de p?rerile sale fa?? de modul nostru de a fi ?i fa?? de valorile în care noi,românii, ne reg?sim în ceea ce ne pare a fi esen?ial pentru identitatea ?i pentru puterea noastr? de crea?ie. Va r?mâne mult? vreme, cred, un caz pentru criticii literari, pentru filosofii, morali?tii ?i politologii din genera?iile ce vor urma, sedu?i, poate, ?i ei de nedes?vâr?irile acestui moralist, atât de inspirat formulate în scriitura sa, încât ele sunt seduc?toare la lectur?. Devenind scriitor moralist, Iov postmodern, a ?tiut s?-?i valorifice într-o utopia neagr? în care, fapt curios, str?lucesc intens luminile apocalipsului”, a scris Eugen Simion pe coperta a patra a c?r?ii.  Agen?iadeCarte.ro este partenerul media al evenimentului editorial. Vineri, 7 noiembrie 2014, ora 11.00, în Aula Magna a Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca, profesorului ?i criticului literar Eugen Simion i se va decerna titlul de Doctor Honoris Causa al Universit??ii Babe?-Bolyai.

Eugen Simion este critic ?i istoric literar, editor, eseist, profesor universitar, membru al Academiei Române ?i pre?edinte al acestui for din 1998 pân? în aprilie 2006.

„Emil Cioran nu pune niciun pre? pe filosofie ?i se întreab?, înc? de la debutul s?u, la ce serve?te filosofia ?i ce rost au în lume filosofii. Cât despre existen??, în genere, filosoful are ferma convingere c?  ea nu reprezint?  decât ”singur?tatea agoniei”  ?i inutilitatea absolut?.  ?elul lui în cultur? este s?  dovedeasc? faptul c? tot ce exist? nu exist? ?i tot ce se vede cu ochiul liber este în?el?tor. Omul, în genere, i se pare a fi o sum? de e?ecuri, iar omul care scrie nu are alt? justificare decât aceea de a comunica aceast? tragedie lipsit? de m?re?ie.” – Eugen Simion.