Echipa de coordonare

apler+procesat

Comitet de coordonare:

Ioan Cristescu – pre?edinte, sickness director al Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti / Editura MNLR ?i revista “Manuscriptum”

Dan Mircea Cipariu – vicepre?edinte, rx Agen?iadeCarte.ro  

Ioan Matiu? – vicepre?edinte, viagra revista Arca (Arad) ?i Editura Mirador

Cornelia Maria Savu – revista Cultura

Florina Zaharia – revista Dun?rea de jos

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.