Category Archives: Noutati

Ziua Limbii Române

ziua-limbii-romane-2014Duminic?, pharmacy 31 august 2014, pills Prim?ria sectorului 2 Bucure?ti s?rb?tore?te Ziua Limbii Române aprobat? de Parlamentul României, prin Legea nr.53/2013. Începând de vineri, 29 august 2014, ?i pân? duminic?, 31 august 2014, vor fi prezentate publicului bucure?tean Târgul de carte “Iubim limba român?” (pe esplanada sediului Prim?riei sectorului 2, în Parcul Ioanid/Ion Voicu ?i în Parcul Na?ional), prelegeri, dezbateri ?i recitaluri de poezie (în cluburile ?i centrele Prim?riei sectorului 2), spectacolul de muzic? ?i lumini “Mult e dulce ?i frumoas?, Limba ce-o vorbim” (sâmb?t?, 30 august 2014, în Parcul Plumbuita, invitat special: maestrul Dorel Vi?an). Se vor oficia depuneri de coroane la mormintele scriitorilor români din Cimitirul Bellu ?i va avea loc colocviul “”Limba român?, element esen?ial al identit??ii na?ionale” (duminic?, 31 august, 2014, ora 11.00, Galeria Dialog a Prim?riei sectorului 2) avându-i drept invita?i pe acad. Eugen Simion, acad. R?zvan Theodorescu, prof. dr. Gabriela Pan? Dindelegan, membru corespondent al Academiei, conf. univ. dr. Ioan Cristescu, conf. univ. dr. Paul Cernat, Dan Mircea Cipariu. Cu aceea?i ocazie, primarul Neculai On?anu, catalizatorul amplelor manifest?ri, va decerna distinc?ii cadrelor didactice, care predau limba român? în unit??ile de înv???mânt gimnazial ?i liceal din Sectorul 2 al Municipiului Bucure?ti. Organizatorii acestui program cultural sunt Prim?ria Sectorului 2 Bucure?ti, Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?, Uniunea Scriitorilor din Romania, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, Asocia?ia Editorilor din România, Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti. Parteneri: Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Parteneri media: Radio România Cultural ?i Agen?ia de Carte.ro. “Ne dorim s? realiz?m un program multicultural prin care s? atragem publicul bucure?tean spre carte ?i spre valorile autentice ?i organice ale limbii române. S? dezbatem cu academicieni ?i importan?i scriitori români contemporani despre identitatea noastr? cultural? ?i na?ional?. Sunt convins c? mul?i dintre locuitorii sectorului 2 vor veni la prim?rie, în parcurile Ioanid ?i Na?ional s? cumpere ?i s? citeasc? c?r?ile propuse de câteva dintre cele mai importante edituri de la noi. Editura Casa Radio va putea oferi înregistr?rile din fonoteca de aur cu nume canonice ale literaturii române. Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti va prezenta câteva manuscrise de patrimoniu cultural na?ional. Ziua Limbii Române va fi, de asemenea, un prilej de a ne aminti ?i a ne reculege la mormintele scriitorilor din Cimitirul Bellu. Sper ca acest program cultural s? ne aduc? mai aproape de spa?iile sensibile ?i subtile ale limbii române”, a declarat primarul Neculai On?anu, ini?iatorul programului Ziua Limbii Române. “De mai bine de 10 ani, literatura român? are un aliat de n?dejde: primarul Neculai On?anu ?i Prim?ria sectorului 2. Premiile Filialelor de Bucure?ti ale Uniunii Scriitorilor din România au fost ?i sunt sus?inute de Prim?ria sectorului 2. Pe 26 noiembrie 2014 vor fi decernate premiile pentru anul editorial 2013. Premiile Funda?iei Na?ionale pentru ?tiin?? ?i Art? sunt sus?inute, de asemenea, de Prim?ria sectorului 2. Faptul c? primarul Neculai On?anu organizeaz? acum un program de trei zile dedicat limbii române dovede?te, cu asupra de m?sur?, c? proiectele culturale române?ti sunt posibile doar prin excep?iile unor edili care pariaz? pe cultura român? vie”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele societ??ii de gestiune a drepturilor de autor – Opera Scris?.Ro.

PROGRAM

29 – 31 august 2014

Târg de carte

Recitaluri de poezie

Dezbateri

Muzic?

Invita?i speciali

 

PRELEGERI * DEZBATERI * RECITALURI DE POEZIE

30 AUGUST 2014, între orele 11.00 – 13.00

Dizerta?ii, prelegeri, programe artistice, concursuri de poezie, cenacluri, recitaluri de poezie în cluburile ?i centrele Prim?riei Sectorului 2:

–       Clubul Calderon – Str. J. L. Calderon nr. 39

–       Clubul Seniorilor – ?os. Colentina nr. 503 bis

–       Centrul ”Sfin?ii Mihail ?i Gavril – Str. ?epe? Vod? nr. 7

–       Clubul În?elep?ilor – Bd. Basarabia nr. 96

–       Complexul pentru activit??i recreative ?i educa?ie Sfântul Pantelimon”– ?os. Pantelimon nr. 301

 

SPECTACOL DE MUZIC? ?I LUMINI – Mult e dulce ?i frumoas?, Limba ce-o vorbim

30 AUGUST 2014 – între orele 18.00 -22.00, Parcul Plumbuita

Melodii autentice române?ti, din marile zone folclorice ale ??rii, interpretate de arti?ti îndr?gi?i:

  • Veta Biri?, Tiberiu Ceia, Constantin Enceanu, Irina Loghin, ?tefania Rare?, Cornelia ?i Lupu Rednic
  • Recit? maestrul Dorel Vi?an
  • Prezint? actorul Drago? Silivestru
  • Spectacl de lumini: Foc de artificii
  •  

DEPUNERE DE COROANE la mormântul Luceaf?rului poeziei române?ti, Mihai Eminescu ?i la mormintele scriitorilor români din Cimitirul Bellu

31 AUGUST 2014, 09.30

Respect, admira?ie ?i recunoa?tere scriitorilor români din toate timpurile, care au p?strat vie limba român?, spiritualitatea fiin?ei na?ionale, îmbog??ind-o, oferindu-i profunzimi ?i frumuse?i tulbur?toare.

 

TÂRG DE CARTE ROMÂNEASC?

29– 31 AUGUST 2014, orele 11.00 -20.00

  • Salon de carte cu vânzare ”Iubim limba român?” – Sediul Prim?riei Sectorului 2
  • Târg de carte româneasc? ?i Gr?dina cu arti?ti – Parcul Ioanid/Ion Voicu
  • Târg de carte româneasc? ?i târg de produse tradi?ionale române?ti  Parcul Na?ional

LIMBA ROMÂN?, IZVOR DE PURITATE – Parcul Lunca Florilor ?i Parcul Florilor

31 AUGUST 2014, între orele 11.00 – 13.00

Spectacol de poezie, muzic? ?i dansuri române?ti, în interpretarea copiilor, membri ai centrelor de zi de tip after-school ?i din sistemul de protec?ie al Prim?riei Sectorului 2.

 

“LIMBA ROMÂNA, ELEMENT ESEN?IAL AL IDENTIT??II NA?IONALE”

31 AUGUST 2014, orele 11.00-13.00

Locul desf??ur?rii – Prim?ria Sectorului 2

Dezbatere cu tema “Limba româna, element esen?ial al identit??ii na?ionale” ?i decernarea distinc?iilor Prim?riei Sectorului 2 cadrelor didactice care predau limba român? în unit??ile de înv???mânt gimnazial ?i liceal din Sectorul 2 al Municipiului Bucure?ti.

Programul de Carte, ediția a III-a, de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de autor

afis ziua int a cartii 2014 MNLR_finalMiercuri, buy 23 aprilie 2014, illness între orele 12.00 ?i 14.30, Muzeul Na?ional al Literaturii Române (MNLR) din Bucure?ti (Bdul Dacia nr.12, sector 1) organizeaz? a treia edi?ie a PROGRAMULUI DE CARTE, marcând, astfel, s?rb?torirea Zilei Interna?ionale a C?r?ii ?i a Drepturilor de Autor. Cu acest prilej, publicul are ocazia s? primeasc?  o floare, o carte ?i un poem ?optit. Locuitorii Municipiului Bucure?ti pot d?rui c?r?i pentru Biblioteca Ora?ului Voluntari, într-un program social sus?inut de scriitoarea Gabriela Vrânceanu-Firea. În Rotonda MNLR, va avea loc DEZBATEREA DE CARTE – ”Cultura scris?, element de securitate na?ional??”. Invita?i (în ordine alfabetic?): Silviu Angelescu, Dan Mircea Cipariu, Lucian Chi?u, Bogdan Ghiu, Marcel Popa, acad.Eugen Simion, acad. R?zvan Theodorescu. Moderatori: Ioan Cristescu & Anamaria Sp?taru (Radio România Cultural). Organizatorii PROGRAMULUI DE CARTE sunt Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, în colaborare cu Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, OPERA SCRIS?.RO-societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Asocia?ia EURO CULTURART. Parteneri media: Radio România Cultural ?i www.agentiadecarte.ro

Continue reading

Ioan Cristescu, noul preşedinte al APLER

apler+procesatJoi, price 26 martie 2014, în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti s-a desf??urat Adunarea General? a Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România – APLER. Cu acest prilej, a fost votat noul statut al organiza?iei, precum ?i noua echip? de coordonare: Ioan Cristescu – pre?edinte, director al Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti / Editura MNLR ?i revista “Manuscriptum”, Dan Mircea Cipariu –vicepre?edinte, Agen?iadeCarte.ro ,Ioan Matiu? – vicepre?edinte, revista “Arca” (Arad) ?i Editura Mirador, Cornelia Maria Savu – revista “Cultura”, Florina Zaharia – revista “Dun?rea de jos” (Gala?i). Noua echip? ?i-a asumat organizarea urm?toarelor programe ?i evenimente APLER în 2014:participarea cu un stand comun APLER la Bookfest ?i Gaudeamus; actualizarea paginii web www.apler.ro; Programul de Carte, 23 aprilie 2014, de Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de Autor; Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie / Maratonul de Poezie ?i Jazz, 14-18 mai 2014; Festivalul de C’Arte Danubius – Tulcea, 18-21 iunie 2014; Festivalul de poezie ?i jazz Danubius – Gala?i, 27-29 iunie 2014; Festivalul de C’Arte ARGE?/ ARTJAZZ, august 2014; Gala Premiilor APLER, decembrie 2014. 

 

Ioan Cristescu, noul pre?edinte al APLER, este conferen?iar univ. dr. la Universitatea Hyperion din Bucure?ti, specializat în Istoria teatrului universal, muzeograf. Fondator al Editurii Tracus Arte. Coordonator al  mai multor proiecte de anvergur? cultural?: -“ Teatru la Muzeu” – produc?ie de spectacole pe texte de Matei Vi?niec – regia Mircea Marin; Ioan Flora – regia Alexandru Dabija,”Drumul spre Momfa” în colaborare cu Teatrul Na?ional din Cluj, regia Mihai M?nu?iu, Negu??torul de ochelari- regia Dan Tudor; – coordonator “Serile de poezie ?i muzic? ale MNLR” – lecturi publice ale poe?ilor contemporani înso?ite de muzic? – 60 de edi?ii; – director al Festivalului anual de jazz “Jazzy Spring”-Bucure?ti – 3 edi?ii -împreun? cu Mircea Tiberian; – realizatorul  proiectului “10 ani de la vizita papei Ioan Paul al II lea în România”- expozi?ie vernisat? în 15 ora?e din România – realizatorul proiectului “Comedia româneasca” –momente ?i schi?e – realizator de expozi?ii de anvergur? na?ional? ?i interna?ional? “Paul Celan- dimensiunea româneasc?”, Marin Sorescu, ?coala ardelean?- iluminismul românesc etc. – Coproduc?tor al Maratonului de Poezie ?i Jazz, edi?iile 2009,2010,2011,2012, 2013 -Coproduc?tor al Festivalului de C’Arte Danubius de la Tulcea A debutat editorial cu volumul “Dramaturgia lui Radu Stanca”, Editura Muzeul Literaturii Române,2011, volum distins cu Premiul de debut al Asocia?iei Scriitorilor din Bucure?ti. În preg?tire: ”Resurec?ia oratoriei ?i antiteatrul”.

Revista Contact International, la o nouă apariție

coperta 1 Contact international 2013. 7-9_001În excelente condi?ii grafice apare amplul volum (250 de pagini format A4), capsule din Contact international, drugs revist? de cultur?, care apare la Ia?i, sub egida World Academy of Letters ?i are ca editor Funda?ia Cultural? „Atma” (fondatori: Liviu ?i Julieta Pendefunda). Numerele lunilor iulie, august ?i septembrie 109-111 (vara 2013) cuprind texte teoretice ?i critice, material poetic ?i proz?, eseuri dominate de semn?turi de marc? ale culturii universale. Sumarul bogat, aria larg? de cuprindere, omagiul adus istoriei spiritului, pa?ii viitorului ?i speran?a c? o cultur? nu moare ?i nu poate fi ucis?, iat? câteva, doar câteva cuvinte, despre minunata revist? a c?rei nou? serie impresioneaz? în continuare ?i reprezint? un model pentru multe dintre revistele de renume, dar învechite prin context ?i rutin? a sumarului. Cu apari?ie trimestrial?, parcurgând aceast? revist?, în care nu e?ti singur, te sim?i înconjurat de cei care te pot ajuta la construc?ia unui uria? templu al culturii. Aici statuia În?elepciunii s?l??luie?te la altar. O ofert? generoas?, îndemnând, în perspectiv?, la medita?ie ?i la lucru. Bogat ilustrat? revista ofer? momente de respiro coloristic bine plasate în densitatea textelor. Continue reading

“fuga din urmă” de Ioan Matiuț, lansată la TNCP

poza-I.M-284x300Sâmb?t? 18 mai 2013, healing ora 12.00, la Biblioteca Metropolitan? din Bucure?ti (str.Tache Ionescu nr.14), Sala de conferin?e, în cadrul Târgului Na?ional al C?r?ii de Poezie (TNCP), edi?ia a IV-a, va avea loc lansarea volumului de poezie “fuga din urm?” de Ioan Matiu?, editura Tracus Arte. Despre carte ?i autor vor vorbi Dan Mircea Cipariu ?i Cornelia Maria Savu. “Cartea face parte din proiectul meu poetic, acela de a încerca s? scriu cât mai scurt ?i cât mai simplu. Demers dificil, fiecare cuvânt contând enorm în economia poeziei. Cred c? timpul poeziei lungi ?i explicative a trecut. V?d poezia ca pe un vehicul care se dezintegreaz? în momentul în care ajunge cu cititorul ACOLO“, a declarat Ioan Matiu?. Lansarea va fi urmat? de o lectur? publicî în care vor citi poe?ii Florina Zaharia, Virgil Diaconu, Florin Dochia, Andrei Novac ?i Ioan Matiu?. Continue reading

PROGRAMUL DE CARTE sărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţii, la Târgovişte

afis Ziua Internationala a CartiiMarţi, 23 aprilie 2013, la Târgovişte, cu ocazia Zilei Bibliotecarului din România și a Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de autor, va avea loc PROGRAMUL DE CARTE, ediţia a II-a, un eveniment iniţiat şi coordonat de scriitorul Dan Mircea Cipariu. Astfel, la Clubul Studenţilor al Universităţii Valahia din Târgovişte, de la ora 19:00, se va desfăşura un spectacol de poezie, blues şi jazz, cu poeţii Ioana Crăciunescu, Andra Rotaru şi Bogdan Ghiu şi muzicienii Mike Godoroja&Blue Spirit şi Marius Mihalache. Jurnalista Anamaria Spătaru (Radio România Cultural) va modera, de la ora 16:00, la Centrul Internaţional de Conferinţe, dezbaterea pe tema “Cultura scrisă şi drepturile de autor faţă cu noile media”, avându-l invitat special pe jurnalistul şi senatorul Sorin Roşca Stănescu. “Mă bucur că am convins Ministerul Culturii şi Administraţia Fondului Cultural Naţional să investească într-un proiect de calitate şi de anvergură naţională, la Târgovişte, o capitală vitregită în ultimii ani, din păcate, de bani pentru programe cultural de calitate. Ştiu că circulă pe facebook o veste tristă care anunţă că Târgoviştea dispare de pe harta culturală a României de la 1 iulie 2013 pentru că nu au mai fost alocate fonduri de la Consiliul Local municipal pentru Zilele cetăţii, Crizantema de Aur sau pentru noi spectacole de teatru. Venim cu o dezbatere de imediată actualitate, influenţa noilor media, ale reţelei web şi ale celor de socializare asupra obiceiurilor de lectură, de cumpărare şi distribuţie a cărţii, asupra sensibilităţii omului post-postmodern, asupra drepturilor de autor pentru operele scrise. Vă invit la un spectacol unic, în care poezia intră în rezonanţă cu blues-ul şi jazz-ul, în ritmurile celor de la Mike Godoroja & Blue Spirit şi în acordurile de ţambal şi cu improvizaţiile lui Marius Mihalache. Îmi place să cred că PROGRAMUL DE CARTE poate fi o piatră de temelie pentru visul senatorului Sorin Roşca Stănescu de a face proiecte cultural şi artistice naţionale şi internaţionale care să conteze pentru o viitoare capitală a culturii europene la Târgovişte”, a declarat Dan Mircea Cipariu, coordonatorul PROGRAMUL DE CARTE. Continue reading

Semnal carte: Virgil Diaconu, Prinţesă cu fluture, poeme, Editura Limes, Cluj, 2012

coperta virgil diaconuFantezia e o tr?s?tur? de c?petenie a poeziei lui Virgil Diaconu. Dar pentru a dobîndi calitatea liric?, cialis un text se cuvine a se confrunta nu cu realul (solu?ie facil?, didactic?), ci cu propriile sale tensiuni. Tensiuni cu cît mai relevante cu cît deriv? din poezia îns??i, existen?a fiind resorbit? în structuri metaforice. (…).   Continue reading

Cosmin Perța reprezintă APLER la Târgul Internațional de Carte de la Londra

cosmin pertaLiteratura român? este prezent? pentru a ?asea oar? consecutiv, viagra order cu sprijinul Institutului Cultural Român, vialis 40mg la cel mai mare eveniment literar organizat în Marea Britanie, no rx Târgul Interna?ional de Carte de la Londra, dedicat mai cu seam? profesioni?tilor din industria c?r?ii (editori, agen?i literari, librari, tipografi). Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România va fi reprezentat? de scriitorul Cosmin Per?a, redactor ?ef al editurii Tracus Arte. Continue reading

Gala Premiilor APLER, ediţia a XIV-a

apler+procesatMar?i, rx 11 decembrie 2012, pilule de la ora 18.00, cure  în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, va avea loc Gala Premiilor APLER, edi?ia a XIV-a, organizat? de Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii ?i Patrimoniului Na?ional. Amfitrion: Dan Mircea Cipariu. Partener media: Agen?iadeCarte.ro, partener oficial: OPERA SCRIS?.RO. “Dup? un an de b?t?lii ?i clarific?ri înte editori, Galele APLER î?i continu? tradi?ia, cu premii râvnite ?i prestigioase. Juriul a ales cu probitate ?i cu profesionalism titluri ap?rute în 2011 care, sunt convins, vor conta pentru istoria literaturii române. Aceste premii sunt un semn c? normalitatea poate s? includ? ?i entuziasmul organiz?rii unui eveniment de promovare a scriitorilor români, ?i criteriul axiologic. Sunt bucuros s? avem premian?i atât de cunoscu?i ?i valoro?i cum sunt Paul Vinicius, Tudor Jebeleanu, Ionu? Bogdan ?tef?nescu sau Mircea Tiberian. Faptul c? premiile pentru jurnalism cultural vor fi luate de c?tre Anamaria Sp?taru ?i Mihaela Helmis confirm? voca?ia programelor culturale ?i publice difuzate de Societatea Român? de Radiodifuziune”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER. Continue reading