Category Archives: Evenimente

“obiecte umane” de Teodor Dună va primi Premiul Cartea de Poezie a anului 2015

afis-web-gala-tinerilor-scriitori-2016Joi, and 7 ianuarie 2016, juriul compus din Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian a anun?at public nominaliz?rile pentru Gala Tân?rului Scriitor 2016, precum ?i acordarea Premiului Cartea de Poezie a anului 2015 volumului “obiecte de umane”, Editura Cartea Româneasc?, publicat de Teodor Dun?. Programul GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2015 celebreaz? cea de-a ?asea edi?ie a Zilei Culturii Na?ionale, vineri, 15 ianuarie 2016, ora 16.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucure?ti, în cadrul unui eveniment transmis în direct de Radio România Cultural. Premiul Cartea de Poezie a anului 2015, în valoare de 3.000 lei, va fi oferit de c?tre pre?edintele Institutului Cultural Român (ICR), dl. Radu Boroianu. Laurea?ii de pân? acum ai acestui prestigios premiu sunt Ioan Mure?an (2011), Ioan Es Pop (2012), Liviu Ioan Stoiciu (2013), Dan Sociu (2014) ?i Octavian Soviany (2015). Organizatorii Galei Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a anului 2015 sunt Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, Asocia?ia EURO CULTURART ?i Biblioteca Central? Universitar? “Carol I”, cu sprijinul financiar al ICR ?i al AFCN (Administra?ia Fondului Cultural Na?ional). Partenerii programului sunt OPERA SCRIS?.RO-societate de gestiune a drepturilor de autor ?i APLER – Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România. Juriul este compus din trei tineri critici literari (laurea?i ai edi?iilor 2012, 2013 ?i 2014): Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian. Tân?rul artist vizual Mihai Zgondoiu va realiza afi?ele, diplomele ?i trofeele Galei Tinerilor Scriitori. Gala Tinerilor Scriitori se va desf??ura în cadrul unui eveniment multiart, avându-i ca invita?i speciali pe Nadia Trohin ?i Mircea Tiberian. Gala Tinerilor Scriitori va fi transmis? în direct de c?tre Radio România Cultural (produc?tor: Anamaria Sp?taru). Moderatorul ?i ini?iatorul evenimentului este scriitorul Dan Mircea Cipariu. Coproduc?tor: Radio România Cultural. Agen?iadeCarte.ro, partenerul tradi?ional al proiectului, v? prezint? nominaliz?rile pentru Gala Tinerilor Scriitori.

Teodor Dun? (n. 1981) a absolvit Facultatea de Litere a Universit??ii din Bucure?ti. A publicat volumele: trenul de treie?unu februarie, Editura Vinea (2002, Premiul Na?ional pentru Debut „Mihai Eminescu”, Boto?ani, 2003), catafazii, Editura Vinea (2005), de-a viul, Editura Cartea Româneasc? (2010) ?i der lärm des fleisches, Edition Solitude, Germania (2012). Grupaje din poemele sale au fost traduse în francez?, englez?, suedez?, bulgar?, spaniol?, maghiar?.

“În obiecte umane, principiul poetic e o imagine desf??urat? în avalan??, o nota?ie ce merge în catastrof? ?i care sare imediat într-un scenariu fantasmatic dus regulat, la rându-i, în parabol?. Nota?ia transformat? în vedenie, cam ca la Ion Mure?an, proiecteaz? un film de concrete anxioase ?i de peripe?ii în metafizic, non?alant relatate. C?ci într-acolo se uit? – ?i acolo vede – Teodor Dun?, poet cu o for?? imaginativ? eruptiv?, dar ritualizat?. Iar de v?zut vede ?i el cum „cadavrele se descompun” ?i face reportajul – nu clinic îns?, ci fantasmatic – al unei agonii. Totul într-o materialitate imaginativ? ?i o acuitate existen?ial? proprii doar poe?ilor cu viziune.”

Al. Cistelecan

“Pentru suprareali?ti, obiectele sunt for?e demonice, acumul?ri oarbe de materie în spa?iu ?i timp. Pentru neoexpresionistul Teodor Dun?, obiectele sunt corpuri care mimeaz? via?a, care se joac? „de-a viul“ în toate lumile posibile. Ca în Comala lui Juan Rulfo, obiectele umane ale lui Dun? se fac ?i se desfac în acord cu propriile legi interioare, viseaz? ?i iubesc „la 1000 de metri dedesubt“, cartografiaz? „via?a de sub unghii“ ?i „spa?iile amneziei“, prospecteaz? „t?râmul kauf“ ?i „groapa adânc? din piept“. Comala lui Dun? e îns? ?i lumea în care înaintezi, mereu de la cap?t, prin formele poeziei, ?i ea un trup viu care se mi?c? ?i se transform?. O lume cu totul nou?, care nu seam?n? cu nimic din ce putem citi azi în poezia româneasc? ?i în care Teodor Dun? este pe cât de singur, pe atât de adev?rat.”

Simona Sora

Pe data de 7 ianuarie 2016, juriul compus din Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian a decis s? nominalizeze pentru Gala Tân?rului Scriitor 2016 urm?toarele titluri:

TÂN?RUL POET AL ANULUI

Ionelia Cristea, Noaptea de gard?, Cartea Româneasc?

Andrei Dobo?, Valea rea, Cartea Româneasc?

Ana Don?u, Cadrul 25, Max Blecher

Vlad Dr?goi, Eschiva, Cartea Româneasc?

Robert G. Elekes, Aici îmi iau din?ii-n spinare ?i adio, Tracus Arte

Aura Maru, du-te free, Cartier

TÂN?RUL PROZATOR AL ANULUI

Flavius Ardelean, Scârba sfântului cu sfoar? ro?ie, Herg Benet

Andrei Mocu?a, Literatura, Tracus Arte

Alexandru Voicescu, Malad, Herg Benet

TÂN?RUL CRITIC AL ANULUI

Daniel Puia-Dumitrescu, O istorie a Cenaclului de Luni, Cartea Româneasc?

Lauren?iu Malomf?lean, Nocturnalul postmodern. Când visele imagineaz? hiperindivizi cu onirografii, Tracus Arte

Ionu? Miloi, Cealalt? poveste. O poetic? a rescrierii în literatura român? contemporan?, Casa C?r?ii de ?tiin??

IMPORTANT! Intrarea la eveniment se face numai cu invita?ie! Pute?i solicita invita?ii la adresa de email: cipariu@yahoo.com pân? joi, 14 ianuarie 2016, ora 14.00. Pentru a nu fi perturbat? transmisia în direct a evenimentului, accesul invita?ilor va fi permis pân? la ora 15.45.

REGULAMENTUL

Premiilor GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2015

Comitetul Director al Asocia?iei EURO CULTURART a hot?rât realizarea programului GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2015 pentru celebrarea celei de-a ?asea edi?ii a Zilei Culturii Na?ionale, vineri, 15 ianuarie 2016, ora 16.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucure?ti.

Astfel, proiectul va fi dus la bun sfâr?it prin prezentul Regulament:

1. Gala Tinerilor Scriitori va acorda urm?toarele cinci premii:

– Tân?rul Poet al anului 2015

– Tân?rul Prozator al anului 2015

– Tân?rul Critic al anului 2015

-Tân?rul Scriitor al anului 2015

– Cartea de Poezie a anului 2015

2. Juriul va fi compus din urm?torii critici literari: Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian. Juriul va anun?a, înainte cu câteva zile de eveniment, printr-un comunicat de pres?, nominaliz?rile pentru Tân?rul Poet al anului 2015, Tân?rul Prozator al anului 2015, precum ?i nominaliz?rile pentru Tân?rul Critic al anului 2015. Câ?tig?torii celor trei sec?iuni vor fi desemna?i ?i prezenta?i la Gala Tinerilor Scriitori; de asemenea, marele câ?tig?tor, Tân?rul Scriitor al anului 2015.

3. Criterii de selec?ie ?i jurizare. Juriul va alege c?r?i ap?rute în 2015 ale unor autori care nu au dep??it vârsta de 35 de ani. Pentru activitate publicistic? de excep?ie în anul 2015 se poate acorda un premiu la sec?iunea de critic? literar? pentru autori care nu au dep??it vârsta de 35 de ani. Nominaliz?rile ?i premiile juriului trebuie s? încurajeze expresia literar? autentic? ?i organic? în limba român?, experimentul ?i exersarea unor formule inovative de stil, gândire ?i limbaj literar.

4. Valoarea premiilor. Premiile vor fi în valoare total? de 9000 de lei, distribuite astfel: 3000 lei – Premiul Cartea de poezie a anului 2015, 1500 lei – Tân?rul Poet al anului 2015, 1500 lei – Tân?rul Prozator al anului 2015, 1500 lei –Tân?rul Critic al anului 2015, 1500 lei –Tân?rul Scriitor al anului 2015.

Pre?edintele Asocia?iei EURO CULTURART,

Dan Mircea CIPARIU

Ziua Limbii Române, sărbătorită cu un Festival de C’Arte la Primăria sectorului 2

Joi, sickness 27 august 2015, order pe esplanada Prim?riei Sectorului 2 Bucure?ti (str.Chiristigiilor nr.11-13), de la ora 10.00, se deschide a doua edi?ie a Festivalului de C’ARTE, program cultural care celebreaz? Ziua Limbii Române aprobat? de Parlamentul României, prin Legea nr.53/2013. Începând de joi, 27 august 2015, ?i pân? luni, 31 august 2015, vor fi prezentate publicului bucure?tean Târgul de carte “Iubim limba român?” (pe esplanada sediului Prim?riei sectorului 2, în Parcul Ioanid/Ion Voicu ?i în Parcul Na?ional), prelegeri, dezbateri ?i recitaluri de poezie (în cluburile ?i centrele Prim?riei sectorului 2). Sâmb?t?, 29 august 2015, ora 18.00, în Parcul Plumbuita, va avea loc un concert de muzic? popular?, avându-i invita?i pe Gelu Voicu ?i Taraful s?u, Constantin Enceanu, Petric? Mâ?u-Stoian, Cornelia ?i Lupu Rednic, Laura Lavric, Maria Dragomiroiu ?i Ansamblul de dansuri populare “Rapsodia Carpa?ilor”. De Ziua Limbii Române, luni, 31 august 2015,  se vor oficia, de la ora 09:00, depuneri de coroane la mormintele scriitorilor români din Cimitirul Bellu. De la ora 11:00, la Galeria Dialog a Prim?riei sectorului 2, va avea loc Conferin?a „Ziua Limbii Române”, cu tema “Limba Român? în spa?iul public ?i mediatic” ?i invita?i de marc? ai spa?iului nostru literar: academicianul Eugen Simion, universitarii Silviu Angelescu, Lucian Chi?u ?i Ioan Cristescu, într-o manifestare moderat? de scriitorul Dan Mircea Cipariu. Cu aceast? ocazie, primarul Neculai On?anu, catalizatorul amplelor manifest?ri dedicate Zilei Limbii Române, va decerna distinc?ii cadrelor didactice, care predau limba român? în unit??ile de înv???mânt gimnazial ?i liceal din Sectorul 2 al Municipiului Bucure?ti, precum ?i elevilor din sectorul 2 care au câ?tigat premii la Olimpiada de Limba ?i Literatura Român? ?i la concursurile de literatur? român?. De la ora 18, pe esplanada Prim?riei Sectorului 2, va avea loc Recitalul de Poezie ?i Muzic? sus?inut de poe?ii  Ioana Cr?ciunescu, Dumitru B?di?a, Teodor Dun?, Ioan Es Pop ?i Cosmin Per?a. Invita?i speciali: flautistul Ionu? Bogdan ?tef?nescu ?i pianistul Horia Mihail. Amfitrion: Dan Mircea Cipariu. Produc?tor:Anamaria Sp?taru.Organizatorii Festivalului de C’ARTE ?i ai programului cultural Ziua Limbii Române sunt Prim?ria Sectorului 2 Bucure?ti, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România ?i Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. Parteneri: Opera Scris?.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Parteneri media: Radio România Cultural ?i Agen?iadeCarte.ro. “Reu?im pentru a doua oar? consecutiv s? realiz?m un program multiart prin care s? atragem publicul bucure?tean spre carte ?i spre valorile autentice ale limbii române. Astfel, vrem s? impunem în con?tiin?a public? un program în care s? fie prezen?i cei care ar trebui s? apar? mai des în emisiunile de televiziune, critici literari ?i importan?i scriitori români contemporani, adic? personalit??ile care asigur? identitatea noastr? cultural? ?i na?ional?. Locuitorii sectorului 2 au venit în num?r mare anul trecut s? s?rb?toreasc? Ziua Limbii Române. Sunt convins c? vor veni ?i acum la prim?rie, în parcurile Ioanid ?i Na?ional s? cumpere ?i s? citeasc? c?r?ile propuse de câteva dintre cele mai importante edituri de la noi, c?r?i care au substan?iale reduceri. Maestrul Mircia Dumitrescu ?i Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti au gândit s? panoteze prim?ria cu portretele celor mai importan?i scriitori români. De Ziua Limbii Române ne vom aminti ?i ne vom reculege la mormintele scriitorilor din Cimitirul Bellu. Într-o lume în care ve?tile rele de la televizor fac agenda public?, poezia poate fi un mod de a ne trata suflete?te”, a declarat primarul Neculai On?anu, ini?iatorul programului Ziua Limbii Române. “Într-un spa?iu românesc f?r? infrastructur? cultural? ?i de promovare a operei culturale de calitate, gestul primarului Neculai On?anu de a organiza un târg de carte, conferin?e ?i recitaluri de poezie ?i muzic? pentru celebrarea Zilei Limbii Române face mai mult decât o mie de declara?ii politicianiste despre cultura ?i spiritualitatea româneasc?. Bucure?tenii pot s?-?i potoleasc? pentru câteva zile de Festival de C’ARTE setea de cultur? ?i literatur?!”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele societ??ii de gestiune a drepturilor de autor – Opera Scris?.Ro.
 
PROGRAM Festivalul de C’ARTE
Ziua Limbii Române
29 – 31 august 2014, edi?ia a II-a
JOI, 27 august 2015
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2 ?i Parcul Na?ional
Ora 18.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2
Domnul Primar Neculai On?anu, împreun? cu Domnul Dan Mircea Cipariu, Pre?edintele Filialei Bucure?ti – Poezie, Uniunea Scriitorilor din România, ?i Domnul Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Na?ional al Literaturii Române ?i Pre?edintele Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), vor oficia deschiderea festivit??ilor dedicate “Zilei Limbii Române”
Concert de fanfar? sus?inut de Orchestra Simfonic? de Sufl?tori „Angely’s” condus? de  domnul dirijor Marius Firca
VINERI, 28 august 2015
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2 ?i Parcul Na?ional
Intervalul orar 18.00 – 19.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Concert sus?inut de cvartetul de coarde „CHROMATIC”
SÂMB?T?, 29 august 2015
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2, Parcul Na?ional ?i Parcul Ioanid
Intervalul orar 10.00 – 12.00
Parcul Plumbuita
Programe organizate de copiii de la cluburile Prim?riei Sectorului 2
Ora 12.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Car alegoric – fanfar?
Interval orar 18.00 – 19.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Concert sus?inut de cvartetul de coarde  „CHROMATIC”
Interval orar 18.00 – 22.00
Parcul Plumbuita
Concert de muzic? popular? româneasc?:GELU VOICU ?I TARAFCONSTANTIN ENCEANUPETRIC? MÂ?U-STOIAN,CORNELIA ?I LUPU REDNICLAURA LAVRICMARIA DRAGOMIROIU ?I Ansamblul de dansuri populare  “Rapsodia Carpa?ilor”
DUMINIC?, 30 august 2015
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2, Parcul Na?ional ?i Parcul Ioanid
Ora 12.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Car alegoric – fanfar?
Interval orar 18.00 – 19.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Concert sus?inut de cvartetul de coarde „CHROMATIC”
LUNI, 31 august 2015, ZIUA LIMBII ROMÂNE
Intervalul orar 10.00 – 20.00
Târg de carte desf??urat la Prim?ria Sectorului 2
Interval orar 09.00 – 10.30
Cimitirul Bellu – aleea Scriitorilor
Depunere de coroane
Interval orar 10.00 – 12.00
Clubul Calderon
Clubul Seniorilor
Centrul Sfin?ii Mihail ?i Gavriil
Clubul În?elep?ilor
Complexul Sfântul Pantelimon
Program literar artistic dedicat zilei aniversare a Limbii Române sus?inut de membrii cluburilor Prim?riei Sectorului 2
Interval orar 11.00 – 13.00
Sediul Prim?riei Sectorului 2
Conferin?? „Ziua Limbii Române” cu tema “Limba Român? în spa?iul public ?i mediatic”
Manifestare patronat? de Domnul Neculai On?anu, Primarul Sectorului 2
Moderator: Domnul Dan Mircea Cipariu, Pre?edintele Filialei Bucure?ti – Poezie, Uniunea Scriitorilor din România
Alocu?iuni:
Domnul Ioan Cristescu, Director Muzeul Na?ional al Literaturii Române ?i Pre?edintele Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER);
Acad. Eugen Simion, Pre?edinte Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?;
Prof. univ. dr. Silviu Angelescu;
Prof. univ. dr. Lucian Chi?u.
Scurt moment poetic, cu elevi din sectorul 2, moment propus de Dan Mircea Cipariu. Recit?: Maria Busuioc, clasa a V-a “Prin?ul ?tefan”, ?coala Gimnazial? „Anastasia Popescu”, Andrei Codrin Daha, clasa a VIII-a “Domni?a Ancu?a”, ?coala Gimnazial? „Anastasia Popescu”, Eliza Smultea, clasa a IX-a, Colegiul Na?ional Bilingv „George Co?buc”.
Participan?i:
directori din unit??ile de înv???mânt din Sectorul 2;
profesori de limba român?, ?efi de catedr? în cadrul unit??ilor de înv???mânt;
membri ai Guvernului Local al Tinerilor Sector 2;
membri ai Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2.
Ora 13.00
Esplanada Prim?riei Sectorului 2
Car alegoric – fanfar?
Interval orar 18.00 – 20.00
Sediul Prim?riei Sectorului 2
Închiderea oficial? a manifest?rilor dedicate „Zilei Limbii Române”
Recital de Poezie ?i Muzic? sus?inut de poe?ii  Ioana Cr?ciunescu, Dumitru B?di?a, Teodor Dun?, Ioan Es Pop ?i Cosmin Per?a.
Invita?i speciali: flautistul Ionu? Bogdan ?tef?nescu ?i pianistul Horia Mihail.
Amfitrion: Dan Mircea Cipariu.
Discurs de încheiere a evenimentului sus?inut de Domnul Neculai On?anu, Primarul Sectorului 2.

David Esrig, Mircea Dinescu, Horaţiu Mălăele, Ion Caramitru, George Mihăiţă, Ioan Bogdan Ştefănescu, Mircea Vintilă, la Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, ediţia a II-a

pharmacy Verdana, order sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: #ffffff;”>danubius 2014 logo blogFestivalul de C’ARTE DANUBIUS, edi?ia a II-a, î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i  dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, între 18-22 iunie 2014, pe scena din Pia?a Civic?, la Teatrul „Jean Bart”, la Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna” ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Nume importante ale scenei noastre culturale vor veni, astfel, în Tulcea pentru a sus?ine conferin?e, pentru a prezenta show-uri de poezie ?i muzic?, pentru lans?ri de carte ?i vernisaje unicat. Programul festivalului prezint? o ofert? de calitate pentru toate genurile artistice ?i se constituie ca o punte cultural? între ora?ele dun?rene, un ferment pentru viitoare proiecte culturale ?i artistice pentru regiunea dun?rean?. Invita?ii speciali ai festivalului sunt David Esrig, Mircea Dinescu, Hora?iu M?l?ele, Ion Caramitru, George Mih?i??, Ioan Bogdan ?tef?nescu, Mircea Vintil?. Vor sus?ine lecturi publice poe?ii Dan Mircea Cipariu,  Sorin Ghergu?, Florin Iaru, Iulia Pan?, Bogdan O. Popescu, Dan Ple?a, Amelia St?nescu, Florina Zaharia, Scriitorul Nicolae Bacalba?a va prezenta cea mai recent? apari?ie a sa  editorial?, „Opri?i dricul, mortu’?sta n-a dat plicul!”, Editura Princeps Multimedia. Ini?iatorii festivalului sunt Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Euro CulturArt, ?i  Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Directorul festivalului este scriitoarea Suzan Mehmet. Organizatori:Consiliul Jude?ean Tulcea, Prim?ria Municipiului Tulcea, APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România).  Parteneri: ICEM Tulcea, Art Cafe „La scena”, Centrul Cultural „Jean Bart”, Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”, Hotel Delta, Hotel Esplanada, Editura Eikon. Parteneri media: Radio România Cultural, Agen?iadeCarte.ro, Ziarul Obiectiv, Ziarul Delta, Accent TV, Radio Delta Continue reading

Gala “Poezie de 10! Cele mai bune cărţi de poezie ale anului 2013”

Afis FIPB-TNCPVineri, price 16 mai 2014, cialis ora 18.00, în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române, în cadrul celei de-a V-a edi?ii a Târgului Na?ional al C?r?ii de Poezie/Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti, se va desf??ura “Gala Poezie de 10! Cele mai bune c?r?i de poezie ale anului 2013”. Invitatul special al Galei este Maestrul Mircea Dinescu. Selec?ia celor 10 c?r?i  ce vor fi prezentate în cadrul evenimentului a fost f?cut? în urma unei sinteze în care au fost cuprin?i critici ?i comentatori literari care ?i-au exprimat punctul de vedere despre cele mai bune c?r?i de poezie ap?rute anul trecut. Au fost luate în calcul topurile ?i bilan?urile publicate în revistele “Cultura”, “Observator Cultural”, “România literar?” ?i Agen?iadeCarte.ro. Au fost luate în considerare, de asemenea, premiile la poezie pentru anul editorial 2013 acordate la Gala Tinerilor Scriitori, Gala Radio România Cultural ?i Gala revistei “Observator cultural”. Amfitrionii Galei “Poezie de 10!” sunt scriitorii Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Gro?an. Produc?tori: Anamaria Sp?taru ?i Ioan Cristescu. Cu participarea extraordinar? a actri?ei ?i scriitoarei Ioana Cr?ciunescu ?i a muzicienilor Gabriela Costa (voce) si Alex Man (chitar?). Continue reading

Târgul Naţional al Cărţii de Poezie /Festivalul Internațional de Poezie București ”Tu Nu Citeşti Poezie?”

Afis FIPB-TNCPÎn perioada 14-18 mai 2014 se desfășoară ediția a V-a a Târgului Național al Cărții de Poezie / Festivalul Internațional de Poezie București (TNCP / FIPB) ”Tu Nu Citești Poezie?” Organizatori principali: Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti (MNLR) și Asociația Euro CulturArt. Co-organizatori: Institutul Cultural Român și Teatrul Naţional de Operetă ”Ion Dacian”.  Parteneri: Asociaţia Difuzorilor şi Distribuitorilor de Carte din România (ADEPC), Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER), OPERA SCRISĂ.RO-Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor, Uniunea Scriitorilor din România – București – Secția Poezie, Biblioteca Metropolitană, București, Fundația Dignitas, Librăria Bastilia, Club La Scena, Tramvaiul 26. Parteneri media: AgenţiadeCarte.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura, România Literară. Proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Târgul Naţional al Cărţii de Poezie (TNCP) şi Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) sunt  produse ale unei iniţiative culturale care îşi propune să reintroducă în spaţiul public conceptul de poezie contemporană vizibilă şi interactivă. În 2014, TNCP este la cea de-a cincea ediţie în care poezia, cartea de poezie, poeţii şi revistele de cultură care publică poezie vor fi  protagonişti ai unui eveniment inedit în spaţiul românesc post-decembrist, un festival unic ce pune la loc de cinste creaţia poetică, marcă identitară a oricărui spaţiu cultural veritabil. Continue reading

34 de poeţi, în peste 5 ore neîntrerupte de Maraton de Poezie şi Jazz

afis maratonul de poezie si jazzSâmb?t?, unhealthy 17 mai 2014, treatment  începând cu ora 21:00, timp de peste 5 ore neîntrerupte, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (B-dul Dacia, nr.12), va avea loc loc cea de-a VI-a edi?ie a evenimentului multiart – Maratonul de Poezie ?i Jazz. Evenimentul este inclus în Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie (edi?ia a V-a, 14-18 mai 2014) ?i este unul dintre programele culturale importante ale Bucure?tiului în cadrul Nop?ii Europene a Muzeelor. 34 de poe?i români contemporani, din genera?ii ?i geografii literare diferite, vor sus?ine lecturi publiceîntr-un dialog artistic cu Mircea Tiberian (pian), Nadia Trohin–voce, C?t?lin Milea– saxofon. Amfitrionii Maratonului sunt Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu. Produc?tor: Anamaria Sp?taru Organizatori: EURO CULTURART, MUZEUL NA?IONAL AL LITERATURII ROMÂNE DIN BUCURE?TI, TEATRUL NA?IONAL DE OPERET? “ION DACIAN”. Coorganizatori: APLER, USR Filiala Bucure?ti Poezie, Opera Scris?.Ro. Coproduc?tor: Radio România Cultural. Parteneri media: Cultura, Observator Cultural, Agen?iadeCarte.ro. Proiect cultural finan?at deAdministra?ia Fondului Cultural Na?ional. “Sunt fericit pentru c? a ?asea oar? consecutiv, împreun? cu Ioan Cristescu ?i echipa Maratonului, realiz?m un nou Revelion al poeziei, blues-ului ?i jazz-ului. O edi?ie care va fi înregistrat? integral de Radio România Cultural ?i care va fi difuzat?, într-un program special, în vacan?a de var?, al?turi de alte proiecte de poezie pe care le-am organizat în 2014. Sunt bucuros ?i pentru faptul c? exper?ii AFCN au ales s? finan?eze acest proiect de excelen?? care aduce, în fa?a publicului, în Noaptea European? a Muzeelor, dou? genuri de ni??, Poezia ?i Jazz-ul. Sunt convins c? Rotonda ?i cafeneaua Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti vor fi neînc?p?toare.”, a declarat Dan Mircea Cipariu, ini?iatorul ?i coordonatorul proiectului.

Continue reading

A XV-a ediţie a Premiilor APLER: “Nu ne e frică de ministrul culturii, ci de cultura ministrului!”

premianti apler 2013Mar?i, clinic 17 decembrie 2013, începând cu ora 17, Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti a fost o gazd? primitoare pentru Gala Premiilor Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), edi?ia a XV-a. În deschidere a vorbit Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER, cel care a prezentat juriul format din acad. Mircia Dumitrescu, profesorul universitar Silviu Angelescu, criticul de art? Pavel ?u?ar?, iar apoi a amintit despre dificult??ile întâmpinate în realizarea acestei gale, “prima dat? în istoria celor 15 ani de premii APLER în care Ministerul Culturii nu a finan?at acest proiect”, ?i despre ,,aversiunea ex-ministrului Barbu pentru spa?iul literar”. De asemenea, Ioan Cristescu, vicepre?edintele APLER, a ad?ugat un gând de bun venit, a reamintit lips? de coeren?? ?i de proiect pe termen lung a celor care au condus de-a lungul timpului cultura român? ?i a subliniat faptul c?, dincolo de lipsa de finan?are, se pot face lucruri importante în plan cultural prin ,,unitate ?i prietenie”,,prin propriile for?e”, iar lucr?rile de art? oferite drept premii sunt mult mai valoroase ?i ,, rezist? timpului mult mai bine” decât ,,ni?te sume de bani oricum infime”. Agen?iadeCarte.ro a fost partenerul media al evenimentului.

S-au acordat 14 premii constând în diplome înso?ite de opere de art?.

Premiul pentru Opera Publicistic?: Augustin Buzura – ,,Nici vii, nici mor?i”, Editura RAO.

,,Vreau s? v? mul?umesc foarte, foarte sincer ?i s? m? bucur de dou? întâmpl?ri pe care le socot foarte fericite. Îmi place foarte mult calitatea membrilor juriului, intelectual?, literar? ?i moral?, iar asta conteaz? foarte mult pentru cei care te aleg ?i cei pe care îi respec?i prin faptul c? te-au ales. Vreau s? le mul?umesc sincer, vreau s? m? bucur pentru premiu… N-am avut multe premii, pentru c? dup? revolu?ie mai multe am dat decât am primit, m? entuziasmeaz? ideea de a avea o lucrare de art? de la Mircia Dumitrescu. Pe el îl iubesc înainte de a-l cunoa?te ?i l-am cunoscut prin expozi?iile la care am fost, prin c?r?ile pe care le-am f?cut, prin ceea ce spuneau al?ii despre el, dar am ajuns s? îl cunosc direct din clipa în care am început s? tip?rim ,,Cultura”; el a f?cut grafica ?i nu numai grafica, ci ideile ?i toate cu care am pornit la drum. Lucr?rile sunt lucrul cel mai bun pe care îl putem primi ?i aici trebuie s? îi dau dreptate domnului Cristescu; dânsul fiind mai tân?r, vreau s?-i amintesc o replic? din tinere?ea noastr? care circula prin lumea literar?, nu ne e fric? de ministrul culturii, ci de cultura ministrului!” – Augustin Buzura

Premiul pentru Opera Dramaturgic?- Mihai Ispirescu:

,,V? mul?umesc ?i eu foarte mult pentru acest premiu ?i vreau s? v? spun c? banii nu au absolut nicio importan??! Pentru noi ?i pentru mine în special conteaz? faptul c? aceast? diplom? este dat? de ace?ti distin?i prieteni, pot s? le spun a?a, oameni care transform? cartonul acesta într-un document pre?ios. Despre mine a? vrea s? v? spun, totu?i, câteva cuvinte: începuturile mele au fost mai dificile deoarece datorit? numelui meu eram crezut, socotit scriitor, înainte de a fi scris ceva. Cu ani în urm?, în vremea tinere?ii mele, cu diverse ocazii ?i în diverse împrejur?ri, tot felul de personaje la auzul numelui meu explodau bucuroase: Chiar sunte?i Ispirescu? Extraordinar! Ce ocazie! V-am citit basmele! Era un moment în care înlemneam ?i ca s? pot ie?i din aceast? m?rea?? confuzie m-am gândit c? singura solu?ie ar fi s? m? apuc ?i eu s? scriu…”- Mihai Ispirescu.

Premiu speciale pentru poezie- Horia Gârbea ,,Trecutul e o s?rb?toare”:

,,Onorat? asisten??, distin?i colegi, v? mul?umesc foarte mult! Sunt foarte emo?ionat deoarece nu am mai luat un premiu pentru poezie de 17 ani, de la cel de-al doilea volum al meu care se numea ,,Proba cu martori”… Mul?umesc foarte mult, m? bucur foarte mult pentru acest premiu, chiar cred c? volumul meu ,,Trecutul e o s?rb?toare” chiar merita un astfel de premiu ?i profit de ocazie ca s? mul?umesc editorului, Ioan Cristescu, aici de fa?? ?i, în absen??, maestrului Vlad Ciobanu… Cartea este foarte frumoas?, a ie?it foarte bine, dac? nu a?i citit-o v? invit s? o face?i! Mul?umesc juriului, un juriu care intr-adev?r onoreaz? orice creator ?i îl face s? se simt? mic ?i c? nu a f?cut destul pentru art?! În ceea ce m? prive?te, voi c?uta s? fiu la în?l?imea juriului!” – Horia Gârbea.

Premiu special pentru poezie: Cristian Tiberiu Popescu- ,,Muntele fericirii”:

,,Vreau s? mul?umesc juriului format din personalit??i ale culturii noastre ?i dac? a fost vorba de gestul ministerului de a nu sus?ine financiar aceste premii, eu m? gândesc c? poate ne-a f?cut un serviciu pentru c? e de preferat s? prime?ti o lucrare de art? ?i în felul acesta cultura învinge înc? o dat?, am înnobilat de fapt aceast? ac?iune!” – Cristian Tiberiu Popescu.

Premiul pentru Revista anului 2012 a fost primit de ,,Cafeneaua literar?” din Pite?ti, redactor-?ef: scriitorul Virgil Diaconu.

Editura anului 2012: Editura Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti care, a?a cum a men?ionat dl. director Lucian Chi?u, a primit recunoa?tere interna?ional? B+ , o recunoa?tere a valorii c?r?ilor publicate;

Graficianul de carte al anului 2012: Mihai Zgondoiu;

Premiu special pentru poezie: Ioana Greceanu – ,,Fragment dintr-un viu”, Editura Tracus Arte;

Premiul pentru literatur? pentru copii: ?tefan Mitroi – ,,Jocuri de nenoroc”, Editura Detectiv;

Premiul pentru Jurnalism Cultural: Victoria Anghelescuwww.cotidianul.ro;

Premiul special pentru Proiect Literar Interna?ional: revista ,,Contact International”, Ia?i, director Liviu Pendefunda;

Premiul special pentru sus?inerea poeziei: R?zvan Ioan Dinc?;

Premiul de Excelen??: Cristina Popescu, director general Romfilatelia, pentru contribu?ia deosebit? la promovarea Anului Caragiale 2012 prin excep?ionale produse filatelice.

Autorul anului 2012: Nichita Danilov – ,,Tablouri f?r? ram?”, Editura Tracus Arte:

Acesta nu a putut fi prezent la Bucure?ti, dar a trimis o scurt? scrisoare electronic? prin intermediul pre?edintelui Dan Mircea Cipariu: ,,Mul?umesc foarte mult pentru premiu, transmite-le prietenilor no?tri din juriu cele mai teribile, în sensul de calde salut?ri! M? bucur c? portretele mele s-au bucurat de succes în cadrul galei, le-am scris cu deta?are ?i bucurie. Din p?cate n-am s? pot ajunge la Bucure?ti, cred c? nu o s? v? sup?ra?i pentru absen?a mea, trece?i peste asta ?i considera?i-m? prezent , în mijlocul vostru! Cu drag, Nichita Danilov.”

La final, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER, a declarat: “Este o minune c? am putut oferi aceste premii dup? ce ministrul Daniel Barbu a t?iat finan?area acestor premii de tradi?ie. Este pentru prima dat? în ultimii 15 ani când Ministerul Culturii nu a mai sus?inut acest proiect cultural de excelen??. Nu e de mirare pentru c? Ministerul Culturii aflat sub conducerea lui Daniel Barbu a t?iat banii care fuseser? aproba?i de Victor Ponta pentru revistele literare ale uniunilor de crea?ie ?i n-a realizat nimic pentru a implementa o necesar? infrastructur? pentru difuzarea ?i promovarea culturii scrise. S? sper?m c? noul ministru al culturii va fi un administrator care va comunica mai bine ?i mai eficient cu editorii ?i cu creatorii de opere culturale de calitate.V? mul?umesc foarte mult c? a?i venit la a aceast? a XV-a edi?ie, sper s? ne vedem ?i la anul, la a XVI-a edi?ie, ?i, p?n? atunci, o s? v? rog, a?a cum o spun de obicei când închei un eveniment ?i a?a cum spune un prieten de-al nostru, Mike Godoroja, v? rog s? ave?i o via?? frumoas?, v? rog s? ave?i grij? de voi! V? mul?umesc!”

George MOTROC

*Mul?umiri speciale pentru poza de grup- Doamnei Loreta Popa

admin

December 15, 2013

Mar?i, vcialis 40mg 17 decembrie 2013, stuff ora 17.00, în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (Bdul Dacia, nr.12), va avea loc Gala Premiilor Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER). Juriul, format din acad.Mircia Dumitrescu, prof.univ.dr.Silviu Angelescu ?i Pavel ?u?ar?, va acorda 14 premii pentru anul editorial 2012. Laurea?ii celei de-a XV-a edi?ii APLER sunt Augustin Buzura, Nichita Danilov, Mihai Zgondoiu, Mihai Ispirescu, Horia Gârbea, Ioana Greceanu, Cristina Popescu, Cristian Tiberiu Popescu, R?zvan Ioan Dinc?, ?tefan Mitroi, Victoria Anghelescu ?i Liviu Pendefunda. Premian?ii vor primi o diplom? înso?it? de o oper? de art? semnat? de cunoscu?i arti?ti vizuali contemporani. “Este o minune c? putem oferi aceste premii dup? ce ministrul Daniel Barbu a t?iat finan?area acestor premii de tradi?ie. Este pentru prima dat? în ultimii 15 ani când Ministerul Culturii nu a mai sus?inut acest proiect cultural de excelen??. Nu e de mirare pentru c? Ministerul Culturii aflat sub conducerea lui Daniel Barbu a t?iat banii care fuseser? aproba?i de Victor Ponta pentru revistele literare ale uniunilor de crea?ie ?i n-a realizat nimic pentru a implementa o necesar? infrastructur? pentru difuzarea ?i promovarea culturii scrise. S? sper?m c? noul ministru al culturii va fi un administrator care va comunica mai bine ?i mai eficient cu editorii ?i cu creatorii de opere culturale de calitate”, a declarat Dan Mircea Cipariu, pre?edintele APLER. Agen?iadeCarte.ro este partenerul media al evenimentului.

Palmaresul Premiilor APLER pentru anul editorial 2012:
Autorul anului 2012: Nichita Danilov – “Tablouri f?r? ram?”, Editura Tracus Arte;
Revista anului 2012: Cafeneaua literar?, Pite?ti;
Editura anului 2012: Editura Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti;
Graficianul de carte al anului 2012: Mihai Zgondoiu;
Premiul pentru Opera Publicistic?: Augustin Buzura – “Nici vii, nici mor?i”, Editura RAO;
Prmeiul pentru Opera Dramaturgic?: Mihai Ispirescu;
Premiul pentru literatur? pentru copii: ?tefan Mitroi – “Jocuri de nenoroc”, Editura Detectiv;
Premiul pentru Jurnalism Cultural: Victoria Anghelescu – cotidianul.ro;
Premiul special pentru Proiect Literar Interna?ional: revista “Contact International”, Ia?i, director Liviu Pendefunda;
Premiul special pentru sus?inerea poeziei: R?zvan Ioan Dinc?;
Premius special pentru poezie: Ioana Greceanu -”Fragment dintr-un viu”, Editura Tracus Arte; Cristian Tiberiu Popescu – “Muntele fericirilor”, Editura Tracus Arte; Horia Gârbea – “Trecutul e o s?rb?toare”, Editura Tracus Arte;
Premiul de Excelen??: Cristina Popescu, director general Romfilatelia, pentru contributia deosebita la promovarea Anului Caragiale 2012 prin excep?ionale produse filatelice.

 

Începe Festivalul de C’ARTE DANUBIUS

AFIS-danub-horizontala_FINAL-50x-70-cm1În perioada 14-17 august 2013, here în Pia?a Civic? din Tulcea se desf??oar? prima edi?ie a Festivalului de C’ARTE DANUBIUS, un festival care î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, pe scena din Pia?a Civic? ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Miercuri, 14 august 2013, de la ora 14.00, va avea loc deschiderea oficial? a Festivalului – Invita?i: dl. Constantin Hogea, Primarul Municipiului Tulcea, dl. Dan Mircea Cipariu, dl. Ioan Cristescu, doamna Suzan Mehmet (scena din Pia?a Civic?); ora 14.15 – 15.00 – Poezie de Tulcea (I). Recital al liceenilor din Tulcea care au participat la Atelierul de scriere creativ? coordonat de Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?); ora 15.00 – 15.30 – Prezentare de carte Tracus Arte: “Sophia” de Suzan Mehmet. Prezint?: Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?); ora 16.00 – 16.30 – Conferin?ele „Danubius”: „Masca ?i statuia vivant?” de Mihai M?laimare. Cu acest prilej, marele actor va acorda autografe pe cea mai recent? carte a sa, „Masca ?i statuia vivant?”, Editura Tracus Arte – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 17.00 – 18.00 – Conferin?ele “Danubius”: „Tulcea, periplu cultural” de Dan Arhire, pre?edintele Asocia?iei „La Drum” – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 17.00-18.00 – Cinemateca Funda?iei Arte Vizuale: “Cocorii” (Un documentar despre via?? ?i tradi?ie a unei comunit??i de lipoveni din Delta Dun?rii. 1997,  23 minute, Beta SP / Versiune român?, rus?, englez?. Produc?tor: FAV. Un film de: Marian Ivan. Festivaluri: Festivalul tinerilor creatori de film ?i televiziune / Costine?ti 1997. Premii: Premiul Funda?iei Soros, Festivalul Interna?ional Dakino / Bucure?ti 1997) – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 18.00 – 19.00 – Poezie de Tulcea (II). Invita?i speciali: Olimpiu Vladimirov, Augustin Ioan (scena din Pia?a Civic?) – scena din Pia?a Civic?; ora 19.00-20.00 – Poezia Dun?rii. Recital al actorilor Teatrului “Jean Bart” din Tulcea: Gabriela Ciolacu, Nicoleta Lungu, Vlad Matei Ajder, Mihai G?l??an, Costel Zamfir – scena din Pia?a Civic?; ora 20.00 – 21.00 – Recital de poezie & folk Dinu Ol?ra?u. Lansarea c?r?ii „Dar” de Dinu Ol?ra?u, Editura Eikon. Prezint?: Valentin Ajder, directorul Editurii Eikon – scena din Pia?a Civic?.Agen?iadeCarte.ro prezint? poeme ale scriitorilor Dan Mircea Cipariu ?i Robert ?erban, care vor fi lecturate în cadrul evenimentului “Poezia Dun?rii” de actori ai Teatrului “Jean Bart” din Tulcea: Continue reading

Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, prima ediţie, 14-18 august 2013

AFIS-danub-horizontala_FINAL-50x-70-cm1Miercuri, unhealthy 14 august 2013, ora 14.00, în Pia?a Civic? din Tulcea începe prima edi?ie a Festivalul de C’ARTE DANUBIUSun festival care î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, între 14-18 august 2013, pe scena din Pia?a Civic? ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Organizatorii festivalului sunt Prim?ria Municipiului Tulcea ?i Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER)iar coorganizatori – Consiliul Jude?ean Tulcea ?i Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”.Coproduc?tor: Radio România Cultural. Continue reading