Category Archives: Editorial

Teodor Dună, Ana Donțu, Alexandru Voicescu, Laurențiu Malomfălean și Vlad Drăgoi, premiații Galei Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a Anului 2015

GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2015 ?i-a premiat câ?tig?torii vineri, sale 15 ianuarie 2016, de Ziua Culturii Na?ionale. Poetul Teodor Dun? a primit Premiul pentru Cartea de Poezie a Anului 2015, volumul  ”obiecte umane”, Editura Cartea Româneasc?, fiind considerat de c?tre juriu cea mai valoroas? carte de poezie ap?rut? anul trecut. Ana Don?u a fost desemnat? Tân?rul poet al anului 2015, pentru ”Cadrul 25”, Editura Max Blecher, premiul pentru proz? i-a revenit lui Alexandru Voicescu pentru ”Malad”, carte ap?rut? la Editura Herg Benet, iar Lauren?iu Malomf?lean este Tân?rul critic al anului 2015 pentru lucrarea sa ”Nocturnalul postmodern. Când visele imagineaz? hiperindivizi cu onirografii”, Editura Tracus Arte. Dintre to?i cei pe care i-au nominalizat la sec?iunile din concurs, membrii juriului au ales ?i Tân?rul scriitor al anului 2015, Vlad Dr?goi primind aceast? distinc?ie pentru cartea ”Eschiva”, Cartea Româneasc?. Membrii juriului din acest an au fost tinerii critici literari, la rândul lor laurea?i ai unor edi?ii anterioare ale Galei: Bianca Bur?a-Cernat, Mihai Iov?nel ?i Andrei Terian. Organizatori: Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, Asocia?ia EURO CULTURART ?i Biblioteca Central? Universitar? “Carol I”, cu sprijinul financiar al ICR ?i al AFCN (Administra?ia Fondului Cultural Na?ional). Partenerii programului au fost OPERA SCRIS?.RO-societate de gestiune a drepturilor de autor ?i APLER – Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România. Gala Tinerilor Scriitori a fost transmis? în direct pe Radio România Cultural (produc?tor: Anamaria Sp?taru),  coproduc?torul evenimentului. Agen?iadeCarte.ro a fost partener media.Scriitorul Dan Mircea Cipariu a fost moderatorul evenimentului, revenindu-i sarcina de a prezenta ?i invita?ii speciali: ” ”Mircea Tiberian. un prieten ?i un rezoneur al poeziei, care în aceast? dup?-amiaz? ne va propune câteva sonuri eminesciene ?i de Bucure?ti interbelic, al?turi de o voce special? ?i o prezen?? fermec?toare, Nadia Trohin.”

Ana Don?u – Premiul Tân?rul poet al anului 2015

Premiul pentru Tân?rul poet al anului 2015 a fost oferit de Ioan Cristescu, directorul Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. ”Sunt onorat c? pot s? înmânez premiul de debut ?i de fiecare dat? când pot s? sus?in tinerii o fac cu inima împ?cat?. MNLR este în pribegie, dar facem lucruri acolo unde g?sim spa?iu ?i inim? deschis?”, a spus Ioan Cristescu.

Criticul literar Bianca Bur?a-Cernat a f?ce un laudatio celui pe care juriul l-a ales drept cel mai bun poet al anului trecut. ”Sunt onorat? la rândul meu s? particip în aceast? sear? pentru a treia oar? ca membru al juriului care decerneaz? aceste premii. Domnul Ioan Cristescu a anticipat foarte bine, m?rind pu?in suspansul. A devenit o mic? banalitate c? produc?ia de poezie la categoria de vârst? sub 35 de ani st? foarte bine, am avut foarte multe c?r?i remarcabile, ne-a fost foarte greu s? ne decidem pentru un poet. Este vorba despre o poet?, de fapt. Mai fac o considera?ie: dup? 2000, poezia scris? de autoare, o poezie feminin?, e foarte interesant ilustrat?. Poate c? nu e întâmpl?tor faptul c? cele mai interesante voci din ultimul timp sunt voci ale unor poete. O premiem pe Ana Don?u, cu ”Cadrul 25”,Editura Max Blecher. Cred c? deja titlul v? incit?. Este, s?-i spunem, o poezie minimalist? ?i cotidianist?. ?i aici fac o parantez?: a nu se pune o anatem? poeziei minimaliste. Aici avem de a face cu o formul? de minimalism cu totul special?. Ana Don?u prezint? o realitate de zi cu zi proiectat? de noi pe toate ecranele. Poezia Anei Don?u e o poezie care mizeaz? pe o for?? a nota?iei, dar ?i o fluiditate a imaginilor.

”Mul?umesc doamnei Bianca Bur?a-Cernat pentru prezentare. Este important? pentru mine aceast? confirmare ?i m? bucur foarte tare s? fiu prezent? la acest eveniment”, a spus laureata.

Ana Don?u (n. 1 decembrie 1985, Republica Moldova) a absolvit Facultatea de Litere ?i Arte a Universit??ii „Lucian Blaga” din Sibiu. Membru fondator al grup?rii „Zona nou?”, a publicat poezie în mai multe reviste („Echinox”, „Corpul T”, „Hyperion”) ?i în antologia colectiv? Zona Nou? (2011). În 2015, a fost printre cei ?ase tineri scriitori selecta?i pe lista lung? a Concursului interna?ional PEN NEW VOICES. Volumul s?u de debut, Cadrul 25 (Casa de Editur? Max Blecher, 2015) a ap?rut ca urmare a câ?tig?rii Concursului Na?ional de Poezie „Aurel Dumitra?cu” pentru debut în volum, organizat de Biblioteca Jude?ean? „G.T. Kirileanu” Neam?.

Cadrul 25 e o poezie a distan?elor. De la mân? la întrerup?tor, de la un perete la cel?lalt, de la feti?a care sare din pom la femeia obsedat? de ceea ce se ascunde în propria gândire, distan?a dintre blocuri, dintre o clip? ?i alta. O poezie care trece u?or la eu, tu sau noi, dar care se bazeaz? nu pe mântuirea adus? de ceilal?i, ci pe propria supravie?uire, pe autocontrol ?i introspec?ie. De la un grupaj la altul, volumul Anei Don?u exploreaz? alt spa?iu, cu o siguran?? aproape chirurgical?, se opereaz? în interior, în exterior, în rela?iile cu lumea, cu lumina, cu umbra. Un debut matur, în care timiditatea poate avea doar expresie poetic? («lumina care a ?â?nit din bec / m-a f?cut s?-mi fie ru?ine»), restul fiind curaj, precizie, poezie.” (Moni St?nil?)

Nominaliz?ri la aceast? categorie:

Ionelia Cristea, Noaptea de gard?, Cartea Româneasc?

Andrei Dobo?, Valea rea, Cartea Româneasc?

Ana Don?u, Cadrul 25, Max Blecher

Vlad Dr?goi, Eschiva, Cartea Româneasc?

Robert G. Elekes, Aici îmi iau din?ii-n spinare ?i adio, Tracus Arte

Aura Maru, du-te free, Cartier

Alexandru Voicescu – Premiul Tân?rul prozator al anului 2015

Directorul Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din Bucure?ti, Mireille R?doi, a înmânat premiul pentru tân?rul prozator al anului trecut.

”Mul?umesc tuturor celor care se afl? aici. Suntem foarte ferici?i s? g?zduim pentru a treia oar? acest eveniment, din postura de cea mai bun? bibliotec? a anului 2015, titlu acordat de APLER în noiembrie 2015. Ne bucur?m s? facem acest lucru în spa?iul în care vibreaz? înc? vocea lui George C?linescu, Tudor Vianu sau alte voci cople?tioare ale culturii române”, a spus Mireille R?doi.

Criticul literar Mihai Iov?nel, membru al juriului, a explicat alegerea: ”Spre deosebire de sec?iunea de poezie, sec?iunea de proz? este de obicei cea mai dificil?, dintr-un motiv foarte simplu: dac? poezia poate fi scris? performant la orice vârst?, pentru proz? este greu s? identifici un prozator foarte bun sub 35 de ani. Din fericire exist? ?i excep?ii, a?a c? în fiecare an am putut alinia cel pu?in trei prozatori buni. Andrei Mocu?a, de?i are doar 30 de ani, are deja o experien?? de 10 ani de prozator, poet ?i critic. Flaviu Ardelean este unul din cei mai buni prozatori de SF, iar Alexandru Voicescu este un debutant care a publicat un thriller al c?rui decor este unul emo?ional, cu un subtext ocult. Premiul merge c?tre el pentru modul relaxat în care se mi?c? în interiorul conven?iei numit? thriller ?i considerat? literatur? de consum ?i pentru felul palpitant în care mixeaz? anumite elemente, cum ar fi romgleza coorporatist?. Profit de faptul c? e aici pentru a aminti faptul c? e directorul editurii Herg Benet. Pe lista nominaliza?ilor erau vreo 5-6 c?r?i de la Herg Benet ?i a trebuit s? mai reducem din ele, s? nu bat? la ochi”, a spus Iov?nel, pe un ton de glum?.

Alexandru Voicescu a urcat pe scena Galei Tinerilor Scriitori pentru a-?i primi premiul. ”Mul?umesc foarte mult. Când am aflat nominaliz?rile nu eram pe faz? ?i a venit cineva ?i m-a felicitat pentru nominalizare. Nici nu-mi trecuse prin cap c? pot ajunge pe o scen? prestigioas? a culturii române, pentru c? sunt debutant. Fiind debutant probabil c? am reu?it s? atrag aten?ia membrilor juriului ?i le mul?umesc pentru premiu.”

Alexandru Voicescu (n. 17.10.1980, Bucure?ti) a urmat studii juridice, completate în paralel cu o licen?? în deconstructivism pascalian, patristic? ?i antropologie cultural?, sus?inut? la Facultatea de Filosofie a Universit??ii Bucure?ti. Frecventeaz? cursurile de Master în publicitate la ?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative ?i lucreaz? timp de 8 ani în advertising, pe pozi?ii de art director, copywriter ?i creative director. În 2010, fondeaz? editura Herg Benet, al c?rei coordonator este ?i în prezent, supervizând publicarea a peste 150 de c?r?i de literatur? român? contemporan?.

”Malad” este romanul s?u de debut.

“Credin?a mea, care apare în filigran ?i în acest splendid roman, este c? nu în?elegem nimic nici din via?? ?i lume, nici din literatur?, dac? oper?m cu conceptele clasice de realitate ?i biografie. Pentru mine, literatura este întotdeauna realist? ?i autobiografic?, pentru c? prin realitate nu în?eleg numai lumea obiectual?, ci ?i pe cea simbolic? ?i cyberspa?ial?, iar din biografie nu fac parte numai evenimentele, ci ?i fantasmele, amintirile, jocurile imagina?iei. Ceva este real ?i autobiografic, indiferent  în ce plan al lumii globale s-ar fi petrecut, indiferent c? e de ordin fizic sau meta-fizic. A?a stau lucrurile ?i în romanul lui Alex, care îmi place foarte mult ?i la lectura c?ruia nu doar îndemn, dar a? putea spune c? instig!” (Liviu Antonesei)

Nominaliza?i la aceast? categorie:

Flavius Ardelean, Scârba sfântului cu sfoar? ro?ie, Herg Benet

Andrei Mocu?a, Literatura, Tracus Arte

Alexandru Voicescu, Malad, Herg Benet

Lauren?iu Malomf?lean – Premiul Tân?rul critic al anului 2015

Bianca Bur?a-Cernat este cea care a înmânat premiul, dar care a ?i explicat decizia juriului. ”Categoria asta este, de asemenea, foarte bine reprezentat? în ultimii ani. ?i aici am avut dificult??i în a alege. ?i anul acesta ?i în al?i ani. Pentru c? avem pe lista de nominaliza?i numai volume foarte consistente. Nu sunt doar teze de doctorat, ci sunt c?r?i pe care le citim cu pl?cere ?i pe care le consult?m cu folos. Premiem în aceast? sear? cartea unui tân?r critic pe care îl cunoa?tem ?i pentru publicistica sa. El a colaborat la mai multe reviste. Ast?zi ne a?eaz? pe mas? o carte cu un titlu care nu e foarte u?or de re?inut, dar care, în acela?i timp, nu poate s? nu ne trezeasc? o anumit? curiozitate. Lauren?iu Malomf?lean ne propune s? folosim termeni precum hipermodernism ?i hipermodernitate.”

”Mul?umesc doamnei Bianca Bur?a-Cernat pentru prezentare. A intrat în detaliile c?r?ii mele. Mul?umesc juriului pentru nominalizare. M-am sim?it extrem de onorat. Mul?umesc editurii  ?i îmi mul?umesc mie. Îmi e greu s? m? consider critic literar, dar dac? juriul mi-a acordat acest premiu, de acum m? pot considerat critic”, a spus Lauren?iu malomf?lean pe scena Galei Tinerilor Scriitori.

Lauren?iu Malomf?lean s-a n?scut în 1986 (localitatea Râu Sadului, jude?ul Sibiu). Eseist. Absolvent al Universit??ii „Babe?-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea Român? – Literatur? Comparat? (2008). Redactor la revista Echinox (2007-2010). Masterat în Istoria imaginilor – Istoria ideilor (2010). Din 2014, doctor în filologie cu teza Imaginarul oniric hipermodern. Visul în literatura perioadei 1968-2001 (coordonator prof. univ. dr. Corin Braga). Particip?ri la numeroase conferin?e interna?ionale – în Fran?a, Elve?ia ?i România. Public? studii de specialitate în reviste academice precum Caietele Echinox, Dreaming. Journal of the International Association for the Study of Dreams, Transylvanian Review, dar ?i poeme, proz? sau cronic? de carte – în Echinox, Vatra, Steaua, Tribuna, Cultura, Apostrof, Observator cultural, ori pe bookaholic.ro. A tradus din limba francez? volumele: Auguste de Gérando, Transilvania ?i locuitorii s?i (tomul I), Hubert Reeves, Universul explicat nepo?ilor mei, respectiv Élisa Brune, Cu moartea în suflet. Cioran-tango. Triplu debut editorial, cu Nocturnalul „postmodern”. Când visele imagineaz? hiperindivizi cu onirografii, De la Prometeu la Narcis. 9 studii de literatur? comparat? ?i Lunile criticii literare. Ducând lips? de ?alvari (2015).

Nominaliza?i la aceast? categorie:

Daniel Puia-Dumitrescu, O istorie a Cenaclului de Luni, Cartea Româneasc?

Lauren?iu Malomf?lean, Nocturnalul postmodern. Când visele imagineaz? hiperindivizi cu onirografii, Tracus Arte

Ionu? Miloi, Cealalt? poveste. O poetic? a rescrierii în literatura român? contemporan?, Casa C?r?ii de ?tiin??

Vlad Dr?goi – Premiul Tân?rul scriitor al anului 2015

Criticul literar Mihai Iov?nel a oferit premiul, care a mers la poetul Vlad Dr?goi. ”Prin acest premiu nu premiem neap?rat pe autorul celui mai bun volum al anului ci premiem un autor care are ceva deosebit. De?i e evident c? are un volum foarte bun. În primul rând este poet. Sec?iunea de poezie din acest an a fost foarte bun?. Vlad Dr?goi este reprezentantul unei genera?ii, postdou?miist?, o genera?ie excelent?, care în raport cu genera?ia care o precede este ca muzica acustic? fa?? de muzica electric?, f?r? a valoriza”, a spus Mihai Iov?nel.

Vlad Dr?goi (n. 1987) – A urmat cursurile Facult??ii de Litere din Bra?ov. A debutat cu volumul de proz? Istoria artelor sau memoriile unui veleitar incognito, la editura ie?ean? Lumen, în 2009. În 2013 a urmat volumul de poezie Metode, la Casa de Editur? Max Blecher, nominalizat la categoria Tîn?rul poet al anului 2013. Eschiva, publicat în 2015, la editura Cartea Româneasc?, este al doilea s?u volum de poezie.

”Ce se întâmpl? aici, ?i lucrul acesta a fost remarcat de to?i cei care au citit noul volum, este ca sub acest trup uman acoperit de laceratii si cicatrici ale imoralitatii se ascunde o melancolie cautata mereu, parca unica salvare. Acel gol din piept, care revine obsedant in noile poeme este cultivat cu indarjire – parca ultima reduta a umanitatii. Este aici, dupa cum remarca Radu Andriescu, o sinceritate ce implica infinite riscuri, o combinatie de reflexiv si tranzitiv: o confesiune a criminalului care se incapataneaza sa-si expuna, in ciuda unei sentinte deja pronuntate, motivele, demonstrand pe parcurs ca ceea ce-l mana-n lupta, in fond, este intoleranta la ipocrizie.” (Bogdan-Alexandru St?nescu, Suplimentul de cultur?)

Premiul cartea de Poezie a anului 2015 – Teodor Dun?, ”obiecte umane”, un premiu în valoare de 3 000 lei oferit de ICR.

Radu Boroianu, pre?edintele ICR a fost prezent în sal? ?i a ?inut s? înmâneze acest premiu, începând interven?ia sa prin recitarea uneia dintre poeziile pe care le-a descoperit în acest nou volum al lui Teodor Dun?. ”Da?i-mi voie s? v? citesc una dintre poeziile care se afl? în aceast? carte. Îl g?sesc pe tân?rul Dun? u?or melancolic, dac? nu fundamental trist. Sper ca lucrurile s? se schimbe. Oricum, ICR se va ocupa s? traduc? ?i s? duc? ace?ti tineri scriitori ?i în alte p?r?i, s? nu r?mânem doar cu optzeci?tii”.

Bianc?i Bur?a-Cernat i-a revenit ocazia de a vorbi despre carte ?i poet. ”Vreau s? precizez c? nu voi spune câteva cuvinte despre cartea premiat? doar în calitate de critic ci ?i de cititor. Sunt o cititoare de poezie foarte cusurgie, dac? e vorba de literatur? contemporan?. Nu-mi plac foarte multe dintre c?r?ile de poezie care se scriu azi. Pe majoritatea le arunc într-un col? ?i nu le mai recitesc. Cartea pe care o premiem azi este una dintre c?r?ile de a?ezat în raftul cu volume pe care le p?strez. Nu spun aceste lucruri conven?ional.

Sunt acord cu recomandarea Simonei Sora, care spune c? e vorba de o lume cu totul nou?. Este ?i unul din motivele pentru care am ales s? acord?m premiul c?r?ii lui Dun?. În anii anteriori am acordat acest titlu unor poe?i de mult consacra?i. Premiem a doua oar? un autor tân?r, pe care îl puteam avea în vedere la categoria tân?rului poet al anului sau tân?rului scriitor al anului, dar merit? mai mult. E poezia unui autor matur. E o poezie care, ?i aici e nota particular?, nu ocole?te metafora, nu ocole?te metafizicul (termen alungat din vocabularul criticilor în ultimii ani), nu face aceste lucruri în r?sp?r ci pentru c? este modul s?u natural de a scrie”, a spus criticul literar.

Poetul Teodor Dun? a oferit un moment plin de emo?ie celor din sal?: ”Mul?umesc pentru cuvintele sper c? meritate, nu sunt înc? sigur. O s? citesc câteva cuvinte pe care le-am scris acas?. Obiecte umane mi-a spus c? azi e în sfâr?it fericit?, c? de acum înainte va fi mai mult uman? decât obiectual? ?i c? multe dintre friciile ei au disp?rut ?i mi le las? doar mie. ?i îi mul?ume?te pentru asta juriului. Mul?umesc eu ?i obiectele mele umane.”

Laurea?ii de pân? acum ai acestui prestigios premiu sunt Ioan Mure?an (2011), Ioan Es Pop (2012), Liviu Ioan Stoiciu (2013), Dan Sociu (2014) ?i Octavian Soviany (2015).

Teodor Dun? (n. 1981) a absolvit Facultatea de Litere a Universit??ii din Bucure?ti. A publicat volumele: trenul de treie?unu februarie, Editura Vinea (2002, Premiul Na?ional pentru Debut „Mihai Eminescu”, Boto?ani, 2003), catafazii, Editura Vinea (2005), de-a viul, Editura Cartea Româneasc? (2010) ?i der lärm des fleisches, Edition Solitude, Germania (2012). Grupaje din poemele sale au fost traduse în francez?, englez?, suedez?, bulgar?, spaniol?, maghiar?.

“În obiecte umane, principiul poetic e o imagine desf??urat? în avalan??, o nota?ie ce merge în catastrof? ?i care sare imediat într-un scenariu fantasmatic dus regulat, la rându-i, în parabol?. Nota?ia transformat? în vedenie, cam ca la Ion Mure?an, proiecteaz? un film de concrete anxioase ?i de peripe?ii în metafizic, non?alant relatate. C?ci într-acolo se uit? – ?i acolo vede – Teodor Dun?, poet cu o for?? imaginativ? eruptiv?, dar ritualizat?. Iar de v?zut vede ?i el cum „cadavrele se descompun” ?i face reportajul – nu clinic îns?, ci fantasmatic – al unei agonii. Totul într-o materialitate imaginativ? ?i o acuitate existen?ial? proprii doar poe?ilor cu viziune.” (Al. Cistelecan)

“Pentru suprareali?ti, obiectele sunt for?e demonice, acumul?ri oarbe de materie în spa?iu ?i timp. Pentru neoexpresionistul Teodor Dun?, obiectele sunt corpuri care mimeaz? via?a, care se joac? „de-a viul“ în toate lumile posibile. Ca în Comala lui Juan Rulfo, obiectele umane ale lui Dun? se fac ?i se desfac în acord cu propriile legi interioare, viseaz? ?i iubesc „la 1000 de metri dedesubt“, cartografiaz? „via?a de sub unghii“ ?i „spa?iile amneziei“, prospecteaz? „t?râmul kauf“ ?i „groapa adânc? din piept“. Comala lui Dun? e îns? ?i lumea în care înaintezi, mereu de la cap?t, prin formele poeziei, ?i ea un trup viu care se mi?c? ?i se transform?. O lume cu totul nou?, care nu seam?n? cu nimic din ce putem citi azi în poezia româneasc? ?i în care Teodor Dun? este pe cât de singur, pe atât de adev?rat.” (Simona Sora)

Gala Tinerilor Scriitori s-a bucurat de microrecitalul oferit de Mircea Tiberian ?i Nadia Trohin, ei fiind ?i cei care au încheiat, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din Bucure?ti, edi?ia a VI-a a evenimentului.

Dorina CIOPLEA

foto: Florin CONSTANTINESCU

sursa: www.agentiadecarte.ro

Gala Premiilor APLER, din ”datoria de a sprijini identitatea națională”

Joi, site 19 noiembrie 2015, no rx în Salonul Carol I al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucure?ti a avut loc a XVII-a edi?ie a Galelor APLER – Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România. Evenimentul s-a bucurat de suportul financiar al Ministerului Culturii. Partenerii Galei au fost Opera Scris?.ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i Libr?ria Open Art. Partenerii media au fost Radio România Cultural ?i Agen?iadeCarte.ro. Juriul Premiilor APLER a fost format din prof.univ.dr. Silviu Angelescu (pre?edinte), rx Ioan Gro?an ?i Dan Mircea Cipariu. Potrivit lui Ioan Cristescu, pre?edintele APLER, ”aceast? gal? este o tradi?ie, deja se afl? la a XVII-a edi?ie. Am considerat c? este firesc ?i necesar s? continu?m aceast? tradi?ie. Am ad?ugat ?i alte premii. Rolul unei astfel de organiza?ii este de a impulsiona pe cei din breasl?, nu doar pe cei care ne sunt membri. Anul acesta am premiat oameni ?i din afara APLER. Acord?m 13 premii, unele sunt de tradi?ie, altele se dau pentru prima dat?”. Astfel, Premiul Cartea anului 2014 a mers la Eugen Simion pentru “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014. Premiul Revista anului 2014 a fost acordat revistei Observator cultural (?i înmânat doamnei Carmen Musat, redactor-?ef). Premiul Editura anului 2014 a fost primit de Editura AIUS, Craiova (domnului Nicolae Marinescu, director). Premiul Graficianul de carte al anului 2014, pentru prezen?a în multe proiecte editoriale importante, a fost primit de Anna-Maria Orban. Premiul Autorul român din diaspora i-a fost acordat lui Michael Finkenthal. O categorie nou înfiin?at? – Premiul Redactorul de carte al anului 2014, oferit scriitorului ?i redactorului de carte Teodor Dun?, pentru colec?ia Antologiile Tracus Arte. Premiul pentru Jurnalism cultural – Ema Stere ?i Attila Vizauer pentru emisiunea “Vorba de cultur?” – Radio România Cultural. Începând din acest an, s-a acordat Premiul Cea mai bun? bibliotec?, de data aceasta fiind vorba de Biblioteca Central? Universitar? „Carol I” (doamnei Mireille R?doi, director general).A urmat o serie de premii speciale: Premiul special pentru roman-poem: ?tefan Mitroi, „S? locuie?ti într-un l?trat de câine”, Editura Tracus Arte, 2014; Premiul special pentru încurajarea tinerelor talente: Denisa Lep?datu, 13 ani, Gala?i, pentru “Simfonia cuvintelor inocente” (poeme), Editura InfoRapArt, 2014, ?i “Orfani în haine de duminic?” (roman), Editura InfoRapArt, 2014; Premiul special pentru promovarea identit??ii na?ionale: Romfilatelia (doamnei Cristina Popescu, director general); Premiul Special pentru sus?inerea culturii scrise na?ionale: TotalSoft -Domnului Liviu Dan Dr?gan, director general; Diplom? de Excelen?? pentru profesionalism ?i creativitate în arta tipografic?: ?tefan Dulu. Întregul eveniment s-a bucurat de prezen?a ?i muzica flautistului Ion Bogdan ?tef?nescu.

Ioan Cristescu, pre?edintele APLER, a fost moderatorul galei.”Nu suntem la prima ocazie cu care APLER lucreaz? cu Biblioteca Central? Universitar? (BCU). Este un partener, a? putea spune, strategic. În zona aceasta, a APLER-ului, am c?utat împreun? cu Dan Mircea Cipariu, de când am preluat conducerea, s? facem ?i altceva decât se f?cea. De trei ani organiz?m un târg de carte la Tulcea, de anul acesta ?i la Br?ila. Particip?m la Strada de C`Arte, cu BCU. Meseria mea ?i a lui DMC este de a coordona evenimente culturale. Asta facem de 10 ani. Asta am înv??at. Rolul unei organiza?ii este acela de a construi.”

Premiul Cartea anului 2014 – Eugen Simion,  “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014

Profesorul Silviu Angelescu, pre?edintele juriului, a vorbit despre Eugen Simion ?i acest premiu. ”Sunt onorat c? am fost desemnat de juriu s? motivez acordarea acestui premiu, de?i ?tiu c? nu este nevoie. Toat? lumea cunoa?te cartea, este deja comentat? în pres?. Cu siguran?? va avea o carier? pentru c? este vorba despre un mare autor, Emil Cioran, un autor ciudat din multe puncte de vedere ?i profesorul Eugen Simion încearc? s?-l aduc? mai aproape de noi. ?i reu?e?te, dup? p?rerea mea. Aduce în aten?ie un Cioran mai pu?in cunoscut, mai pu?in ermetizat, un Cioran interesat de soarta p?r?ilor lui, interesat de ce se întâmpl? în ?ar? etc. Era o imagine mai pu?in cunoscut?. Am început de aici tocmai pentru c? se schimb? pu?in imaginea pe care o aveam despre Emil Cioran. Întregul volum este substan?ial.

Eugen Simion atrage aten?ia asupra modului de a prezenta lucrurile în termenii conjuc?iilor opuse. La lectura acestei c?r?i mie mi-a adus aminte de o ceremonie din Maramure?, a urâ?ilor. La S?rb?torile de iarn?, tineri îmbr?ca?i în haine rele danseaz? dansuri foarte agitate ?i rostul este de a exorciza r?ul. Probabil ?i la Cioran, ceea ce spune adeseori despre tribul lui are în spate un proces asem?n?tor, de exorcizare a unei permanente nemul?umiri în leg?tur? cu semenii lui. Cioran, ca regul? general?, vorbe?te despre sine, despre deziluziile lui, nel?muririle lui. Dar ele au cauza într-un context pe care el ?i-l asum?. Poate c? e timpul s? îl recitim pe Cioran, a?a cum ne sugereaz? Eugen Simion”, a spus Silviu Angelescu.

Profesorul ?i academicianul Eugen Simion a fost prezent în Salonul Carol I, pentru a primi premiul acordat de APLER ?i pentru a vorbi despre proiectul editorial “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014. ”Remarc c? e o carte norocoas?, am mai primit un premiu. Am scris aceast? carte, de?i nu exista în proiectele mele, cam în acela?i timp cu alt? carte. O carte despre Creang?. Despre el îmi doream de când m? ?tiu s? scriu o carte ?i am tot amânat-o. ?i nu ?tiu cum s-a ivit, dar tot atunci s-a ivit ?i chestiunea Cioran. Dar am decis la Editura Funda?iei Na?ionale pentru ?tiin?? ?i Art? s? scot o edi?ie Cioran de opere complete ?i am g?sit omul potrivit. Marin Diaconu. ?i a ap?rut aceast? edi?ie, care este splendid?, pe care ar trebui s? o ?inem minte, dar pe care nu am putut-o difuza, din alte motive.

Cioran în limba român? st? foarte bine. Nu vreau s? zic mai multe, s? nu jignesc decizia lui de a trece în alt? limb?. Silviu Angelescu vorbea de tensiunea care exist? în discursul lui.

Am amintit de Creang? pentru c?, de?i am îmb?trânit scriind critic? literar?, ei au fost cei mai dificili autori despre care am scris.

Cioran e un mare moralist. Cel mai mare pe care noi l-am dat. Dup? ce am scris cartea, am scos explica?ia de unde vine acest farmec. Explica?ia mi-a venit dintr-o propozi?ie a lui Bart: aceast? tensiune din interior, aceast? sum? de negativit??i care se detenzioneaz?. Mare creator este Cioran.

S-a nimerit c? Cioran ?i Creang? sunt la capete diferite ale spiritualit??ii. Pe Creang? îl ?tim atât de bine… dar când te apuci s?-l justifici estetic, aici te cam împotmole?ti. ?i pentru c? despre el s-a scris enorm. Aproape c? nu exist? critic român care s? nu fi scris despre Creang?. ?i am vrut s? scriu cartea ca un fel de replic? la C?linescu. S? v?d dac? se mai poate scrie ceva dup? el. ?i am încercat. Nu ?tiu dac? am reu?it. Nu a avut acela?i succes, nu a fost la fel de norocoas?.

Povestea Cioran continu?. Sper s? putem face ?i volumul al III-lea, tot cu opera sa româneasc?, în care s? public?m ?i o serie de scrisori. Cioran este ?i un bun epistolar. Cumva vreau s? îi împac pe români cu Cioran ?i s?-l aduc acolo unde este locul lui”, a spus Eugen Simion.

Premiul Revista anului 2014 – Observator cultural (doamnei Carmen Mu?at, redactor-?ef).

Graficianul Mircia Dumitrescu a oferit ?i o gravur? doamnei Carmen Mu?at.

Scriitorul Ioan Gro?an a argumentat decizia juriului de a oferi acest premiu. ”Observator Cultural este o revist? care mie îmi e foarte drag?, unde por?ile sunt mereu deschise pentru poe?i ?i scriitori. Una dintre pu?inele reviste de la noi care p?streaz? o dreapt? m?sur?. Am colaborat ?i eu o perioad? la Observator Cultural ?i m-am bucurat de echipa de acolo”, a spus Gro?an.

Carmen Mu?at, redactorul-?ef al publica?iei, a fost cea care a primit premiul. ”M? bucur c? o asocia?ie din care nu facem parte se gânde?te c? o revist? nealiniat? ?i neangajat? de nicio parte politic? ?i de nicio tab?r? cultural? sau politic? merit? un astfel de premiu. Continu?m. Premiul acesta vine în momentul în care anivers?m ceva la Observator Cultural, s?pt?mâna viitoare facem num?rul 800.”

Premiul Editura anului 2014 – Editura AIUS, Craiova (domnului Nicolae Marinescu, director)

Scriitorul Dan Mircea Cipariu a argumentat decizia juriului.  ”Sunt foarte bucuros s? premiem nu numai o editur? cât, mai cu seam?, un proiect cultural pe care domnul Nicolae Marinescu îl sus?ine de aproape 20 de ani. Aici includ ?i revista Mozaic. E important c? APLER a premiat câteva edituri importante din ?ar?, de-a lungul timpului. S? continu?m aceast? bun? leg?tur? pe care o avem. APLER, de anul acesta, patroneaz? ?i o libr?rie, Open Art, care e non profit, un proiect eminamente cultural, în al c?rui spa?iu sus?inem editurile ?i, mai ales, autorii români contemporani”.

Directorul Editurii AIUS, din Craiova, Nicolae Marinescu, a fost prezent la ceremonia de premiere pentru a primi aceast? distinc?ie. ”Suntem cu atât mai onora?i cu cât am fost mira?i de aceast? decizie. Suntem o editur? mic?, care se lupt? de 20 de ani s? supravie?uiasc? în aceast? lume literar?. Adrian Marinov, prof Ion Zamfirescu ?i nu numai ne-au sus?inut în acest proiect. Mai nou îl avem ?i pe domnul Basarab Nicolescu, care de asemenea ne-a sus?inut în ultimii ani în proiectele noastre, ?i pe al?i oameni de cultur? pe care am fost onora?i s? îi avem al?turi de-a lungul timpului. Ceea ce e foarte important este faptul c? APLER-ul se gânde?te ?i la editurile mici. Armatele nu sunt formate numai din generali. Iar noi, eu cred în continuare, c? ne g?sim într-o mare b?t?lie a culturii. Acest proiect al nostru, pe care l-am început îndruma?i de domnul Marinov, este încurajat ?i de ce s-a întâmplat cu cartea domnului Simion ast?zi.

Eu cred c? munca profesorului Simion de a scoate aceaste edi?ii de tipl Pleiade este nedrept tratat? de statul român. Ar trebui s? se g?seasc? în toate bibliotecile universitare pe bani publici, în bibliotecile jude?ene, tot pe bani publici. ?i cel pu?in în 2-300 de biblioteci din lume, unde fondul de carte româneasc? este aproape inexistent. Lupt?m fiecare ca partizanii, fiecare de unde poate. Cred c? APLER-ul va reu?i s? ne mai adune din când în când, pentru a tranforma aceast? lupt? de gheril? într-o lupt? adev?rat?, cu o armat? care poate face fa??. Sper ca pre?uirea dumneavoastr? s? fie un îndemn pentru tinerii pe care încerc?m s?-i motiv?m s? duc? mai departe nu doar activitatea proprie de crea?ie ci ?i pe aceasta de editor”, a spus directorul Editurii AIUS.

Premiul Autorul român din diaspora – Michael Finkenthal

Ioan Cristescu a specificat c? începând din 2014 au ?inut s? premieze ?i scriitori români care locuiesc în str?in?tate. Premiul de acest an a mers c?tre Michael Finkenthal, stabilit în SUA.

Profesorul Ion Pop este cel care a vorbit despre decizia juriului. ”Sunt foarte bucuros ?i emo?ionat c? trebuie s? vorbesc frumos de Michael Finkenthal, care st? în SUA, dar vine din Cluj.

Particip? foarte frumos, cu o energie mereu nou?, la opera de reg?sire a for?elor priedute , a mi?c?rilor literare. E o prezen?? în România tot mai vie. O figur? de intelectual.”

”Am fost foarte surprins, nu m-am a?teptat. Desigur am fost surprins de faptul c? accentul a fost pus pe recuperarea avangardi?tilor. M? a?teptam s? mearg? spre Zevedei Barbu, în alt? direc?ie de recuperare. Vreau s?-l men?ionez pe Marin Diaconu, care a f?cut un travaliu extraordinar. Noi facem recuperare pentru a recupera un autor extraordinar, Sesto Pals. Domnul Diaconu are o vast? experien?? de editor, mie mi se pare c? este ultimul mohican pe domeniul ?sta. A g?sit c? este important s? fac? recuperarea ?i pentru Zevedei Barbu, dar ?i pentru Sesto Pals.

În ceea ce prive?te recuperarea avangardi?tilor, retrimit mingea domnului Cristescu, pentru c? orice recuperare trebuie s? aib? un recuperator. ?i s? g?se?ti o editur? unde publici înc? un volum, nu e deloc u?or, mai ales c? nu cred c? vor fi un succes foarte mare financiar”, a spus Michael Finkenthal despre munca sa de recuperare a unor autori importan?i.

Premiul Graficianul de carte al anului 2014 – Anna Maria Orban

Scriitorul Ioan Gro?an, pe care îl leag? ?i o prietenie lung? de artista Anna Maria Orban, a fost desemnat de membrii juriului pentru a explica de ce în acest an premiul pentru graficianul de carte merge la aceast? artist?. ”O cunosc pe Anna Maria de pe vremea când era o jun? candidat? la Academia de Art?. A intrat cu brio ?i a avut o carier? ascendent?, fulminant? a? putea spune. Noi o premiem pentru grafica de carte pentru c? a lucrat la proiecte mari ?i importante, dar este una dintre cele mai bune artiste din ?ar?. Are un CV absolut impresionant. Sper, în acela?i timp, ca premiul care îi va fi acordat s? nu fie tot o lucrare a so?ului”, a spus Ioan Gro?an, cu umorul s?u bine cunoscut.

Anna Maria Orban: ”Eu nu m? pot numi grafician de carte, dar pot s? spun c? am lucrat la foarte multe c?r?i, bineîn?eles cu domnul academician Mircia Dumitrescu. Dup? ce am terminat liceul de art? ?i am intrat la facultatea de arte m-am apropiat de poezie ?i am petrecut mult timp între c?r?i. Am g?sit câteva c?r?i de poezie de Adam Puslojici ?i Vasko Popa, care aveau o copert? f?cut? de un domn. Nu m? gândeam c? ne vom cunoa?te, c? vom supravie?ui atât de mult împreun?, c? vom face coperte de carte împreun?, c? voi înv??a atât de multe de la el, c? voi avea onoarea s? lucrez la proiectul cu Eminescu ?i c? vom putea lucra cu manuscrisele lui Eminescu. Pentru acest proiect a avut nevoie de cineva pentru prelucrare digital? a manuscriselor lui Eminescu ?i eu, omul din umbr?, i-am spus c? ”da, se poate face acest lucru”.

Nu m? consider un grafician de carte de?i am contribuit la foarte multe proiecte ?i îmi place s? desenez ?i s? lucrez la astfel de proiecte.”

Premiul pentru Jurnalism cultural – Ema Stere ?i Attila Vizauer  pentru emisiunea “Vorba de cultur?” Radio România Cultural

Acest premiu a fost decis, prin tradi?ie, de pre?edintele APLER, Ioan Cristescu, acesta declarând c? a decis ca anul acesta premiul s? mearg? c?tre Ema Stere ?i Attila Vizauer pentru c? ”de ani de zile, la ora 12 fix, ascult <<vorba de cultur?>>.

Ema Stere: ”E o emisiune care se face singur? atunci când ai invitatul care trebuie”.

Attila Vizauer: ”Mul?umim pentru acest premiu, suntem bucuro?i ?i de compania de aici. Pe o bun? parte dintre cei prezen?i am avut bucuria s? îi avem ca invita?i în cei 9 ani de emisiune. Mul?umim celor care ?i-au g?sit timp s? vin? zilnic. Acesta este unul dintre secretele emisiunii: avem acela?i invitat timp de cinci zile, zi de zi.”

Premiul Redactorul de carte al anului 2014 – Teodor Dun?, pentru colec?ia  Antologiile Tracus Arte

Ioan Cristescu, pre?edintele APLER, dar, de asemenea, ?i editor, a fost cel care a prezentat premiul pentru redactorul anului. :”Acord?m acest premiu pentru c? exist? dou? meserii în zona editorial? extrem de prost pl?tite, cea de corector ?i de redactor.  Astfel, APLER a decis s? premieze pentru o colec?ie de antologii ap?rut? la editura Tracus Arte, pe scriitorul Teodor Dun?, de aceast? dat? în calitatea sa de redactor.”

”Acest premiu apar?ine mai mult poe?ilor din care am putut face antologii: Traian T. Co?ovei, Mariana Marin etc. E ca ?i cum îi învii. E o imens? bucurie s? po?i s? învii ni?te autori. Pentru publicul larg, tinerii nu mai pot citi o mie de pagini, dar sunt necesare ?i doar cele mai frumoase poezii. Ne ax?m pe poezia postbelic?. Mi-ar pl?cea foarte mult s? fac o antologie ?i cu Blaga. Mi-ar pl?cea mult s? fac o antologie cu P?unescu, spre exemplu”, a rezumat Teodor Dun? munca pentru care a fost premiat.

Premiul special pentru roman-poem: ?tefan Mitroi, „S? locuie?ti într-un l?trat de câine”, Editura Tracus Arte, 2014

”Este una dintre cele mai frumoase ?i seduc?toare c?r?i scrise de ?tefan Mitroi” – Dan Mircea Cipariu

Ion Tomescu,fondatorul ?i primul pre?edinte al Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, a fost prezent la aceast? gal? ?i a înmânat premiul special pentru romanul-poem al lui ?tefan Mitroi. ”Îmi aduc aminte cum, cu Dan Mircea Cipariu ?i Daniela Tomescu, puneam bazele acestei asocia?ii. A crescut, între timp. APLER este ?i creatorul Legii C?r?ii, care exist? dar nu se aplic?.

Pe ?tefan Mitroi l-am cunoscut ca pe un poet foarte bun. Chiar ?i printr-o carte bilingv? român?/englez?. Într-o zi a avut ne?ansa s? vin? la mine s?-mi dea un roman. Ne?ansa a fost a mea, de fapt, pentru c? am stat toat? noaptea s?-l citesc, nu-l puteam l?sa. I-am zis a doua zi c? este un romancier foarte bun. A tot scris de-a lungul timpului ?i iat? c? a primit un premiu în aceast? sear?”, a povestit Ion Tomescu.

?tefan Mitroi: ”M-a? l?sa de roman, dar nu m? las? el. Mi-ar fi pl?cut s? pot spune c? le donez premiul copiilor str?zii despre care e vorba în carte. Dar chiar dac? premiul ar fi avut echivalentul financiar ?i al lui Nobel ?i tot nu ar fi ajuns. Sunt a?a de mul?i. Mul?umesc editurii ?i redactorului Teodor Dun?. Îi mul?umesc lui Dodo Tomescu pentru c? m-a împins spre proz?.”

Premiul special pentru încurajarea tinerelor talente: Denisa Lep?datu, 13 ani, Gala?i, pentru “Simfonia cuvintelor inocente” (poeme), Editura InfoRapArt, 2014, ?i “Orfani în haine de duminic?” (roman), Editura InfoRapArt, 2014.

”APLER a sus?inut, înc? de la începuturile sale,  un proiect de promovare a tinerelor talente, Scriitori ?i plasticieni pentru mileniul III. ?i acolo am descoperit câ?iva poe?i remarcabili, Constantin Virgil B?nescu sau Elena Vl?d?reanu, dar ?i graficieni foarte buni, cum este Mihai Zgondoiu, cel care a realizat grafica diplomelor ?i afi?elor APLER de acum, care din p?cate nu a putut s? vin?. Ne-am gândit s? continu?m acest bun obicei ?i s? oferim un premiu unei eleve olimpice, Denisa Lep?datu”, a spus scriitorul Dan Mircea Cipariu, unul dintre cei care au pus bazele GaleiAsocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România.

Denisa Lep?datu are 13 ani ?i este din Gala?i, fiind foarte activ? literar, astfel c? are mai multe volume la activ. ”Sunt onorat? ?i emo?ionat? s? primesc un premiu din partea unui juriu atât de important. Aflându-m? aici, între oameni atât de frumo?i ?i importan?i, constat cât de mic? sunt. ?i îmi propun ca, în timp, s? m? ridic la în?l?imea viselor mele. Vise care se vor mai schimba. Primii mei pa?i în literatur? au fost timizi, dar, încetul cu încetul, am devenit mult mai sigur? pe mine ?i cred c? cea mai important? calitate a mea este perseveren?a, faptul c? îmi doresc s? ?tiu ?i s? fac tot mai multe. Chiar dac? timpul îmi atrage aten?ia ?i îmi spune c? nu am timp s? le fac pe toate deodat?. Am avut norocul s? întâlnesc oameni care s? m? sus?in?, s? m? sf?tuiasc? atunci când am avut nevoie ?i s? m? încurajeze atunci când mi-a fost dificil”, a spus adolescenta scriitoare.

Premiul Cea mai bun? bibliotec? – Biblioteca Central? Universitar? „Carol I” (doamnei Mireille R?doi, director general)

”Începând de anul acesta, premiem o bibliotec?. ?i ceea ce a reu?it Mireille R?doi s? fac? aici este cu totul ?i cu totul extraordinar. În primul rând, dup? aproape 100 de ani, a reînviat Funda?ia Universitar? Carol I, care dau an de an burse, a f?cut Festivalul Strada de C`Arte. ?i eu cred c? premiul acesta, care a fost propus de domnul profesor Silviu Angelescu ?i pe care noi l-am aprobat, i se cuvine”, a spus scriitorul Dan Mircea Cipariu, membru al juriului.

Mireille R?doi, Directorul General al Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”: ”Suntem onora?i de aceast? gal? extraordinar? care are loc în Salonul Carol I, fosta sal? a cataloagelor, ?i care, dac? v? întreba?i de ce arat? a?a cum arat?, este gra?ie efortului unui director care a reu?it cu îndârjire s? refac? aceast? bibliotec? ?i s?-i redea farmecul pe care îl avea înainte de dezastru: Ion Stoica.

Noi am fi g?zduit oricum aceast? gal?, cum am mai g?zduit ?i alte evenimente în aceast? sal? ?i în alte înc?peri din bibliotec?. Suntem ferici?i de parteneriatul straegic cu APLER ?i, de asemenea, cu  Muzeul Na?ional al Literaturii Române. Pentru c? institu?iile sunt valori ?i oameni. BCU nu este doar p?str?toarea unor c?r?i, este o inim? care pulseaz? autentic în centrul Bucure?tiului ?i ne-am asumat aceast? menire. Ne bucur?m c? se reconfirm? c? suntem cea mai bun? bibliotec?. În 2012, la Biblioteca Na?ional? a României, avea loc Gala Industriei de Ccarte, care ne-a dat premiul pentru cea mai bun? bibliotec?”. Mireille R?doi a primit, în cadrul Galei Premiilor APLER, ?i o lucrare semnat? de academicianul Mircia Dumitrescu.

Diplom? de Excelen?? pentru profesionalism ?i creativitate în arta tipografic?: ?tefan Dulu

”De foarte mul?i ani, domnul Chi?u, domnul Condeescu, adic? directorii Muzeului Literaturii, au lucrat cu un om. V?zând editura Semne nu pot s? nu-l admir pe domnul Dulu, c?ruia îi ofer diploma de excelen??”, a spus Ioan Cristescu.

?tefan Dulu: ”Eu sunt tipograf de meserie. Îi las pe cei talenta?i s? scrie ?i s? vorbeasc?. Eu v? stau la dispozi?ie cu orice idee de a face c?r?i. Aici m? pricep.”

Premiul Special pentru sus?inerea culturii scrise na?ionale: TotalSoft -Domnului Liviu Dan Dr?gan, director general

”Oferim un premiu special pentru sus?inerea culturii scrise na?ionale. Libr?riile C?rture?ti, Centrul de Libr?rii Bucure?ti ?i, mai nou, libr?ria APLER – Open Art  se bucur? de softul creat de TotalSoft. M? bucur ?i de o prietenie cu cei doi conduc?tori ai acestei societ??i, Liviu Dr?gan ?i Florentina Andrei. Ei au sprijinit multe proiecte culturale pe care le-am coordonat ?i realizat, în ultimii ani”, a declarat Dan Mircea Cipariu.

Premiul a fost primit de c?tre Florentina Andrei: ”S? ceri unui om care vine din industria IT s? vorbeasc? în fa?a unui astfel de auditoriu este absolut imposibil. Noi vrem s? v? mul?umim pentru încredere ?i s? v? asigur?m c? vom continua s? sprijinim cultura a?a cum putem noi mai bine”.

Premiul special pentru promovarea identit??ii na?ionale: Romfilatelia (doamnei Cristina Popescu, director general)

Ioan Cristescu: ”M-a deranjat faptul c? în ?ara aceasta institu?iile serioase, care promoveaz? cultura, sunt lovite din toate p?r?ile. Când am intrat în lumea filatelic? am aflat ?i cam ce face Romfilatelia. Romfilatelia este, din 2004, singura institu?ie privat? care n-a avut credite, datorii, ?i asta din vânzarea de timbre. Nu au primit premii aici, au primit în afar?, la mari târguri ?i întâlniri interna?ionale. Cred c? merit? cu prisosin?? un premiu, ca recunoa?tere a muncii lor, pentru promovarea identit??ii na?ionale. Avem o datorie de a spirjinii identiatea na?ional? ?i premiile acestea se sprijin? pe acest crez.”

Seara a fost încheiat? printr-un moment muzical oferit de Ion Bogdan ?tef?nescu ?i flautul s?u.

Dorina CIOPLEA

sursa: Agentiadecarte.ro

Eugen Simion, Teodor Dună, Observator cultural, Editura Aius şi Radio România Cultural, printre laureaţii Galei Premiilor APLER 2015

afis-aplerJoi, doctor 19 noiembrie 2015, price de la ora 18.30, buy  în Salonul Carol al Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”din Bucure?ti (accesul prin Intrarea Regal?, str. Dem I. Dobrescu, nr.1, sector 1), va avea loc Gala Premiilor APLER, edi?ia a XVII-a, organizat? de Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER). Premiile au vizat cele mai bune titluri ale membrilor APLER publicate în 2014, precum ?i cele mai bune reviste din spa?iul cultural românesc. Evenimentul se bucur? de suportul financiar al Ministerului Culturii. Partenerii Galei sunt Opera Scris?.ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i  Libr?ria Open Art. Partenerii media sunt Radio România Cultural ?i Agen?iadeCarte.ro. Juriul Premiilor APLER a fost format din prof.univ.dr. Silviu Angelescu (pre?edinte), Ioan Gro?an ?i Dan Mircea Cipariu. Premiul Cartea anului 2014 îi va fi înmânat acad. Eugen Simion pentru  “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014. Premiul Editura anului 2014 va fi acordat Editurii Aius din Craiova ?i Premiul Revista anului 2014 îi va reveni revistei Observator cultural (doamnei Carmen Mu?at, redactor-?ef). Printre laurea?i se reg?sesc graficianul de carte Anna Maria Orban, scriitorii Teodor Dun?, Michael Finkenthal, Denisa Lep?datu, ?tefan Mitroi ?i Mireille R?doi. Premiul pentru Jurnalism cultural va fi acordat jurnali?tilor Ema Stere ?i Attila Vizauer  pentru emisiuneaVorba de cultur?”, produs? ?i difuzat? de Radio România Cultural. Amfitrionul Galei Premiilor APLER este universitarul ?i criticul de teatru Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Invitatul special al galei este muzicianul, scriitorul ?i flautistul Ion Bogdan ?tef?nescu. Conceptul vizual al afi?ului ?i al diplomelor este realizat de artistul vizual Mihai Zgondoiu, câ?tig?tor, în trecut, al Premiului APLER Graficianul de Carte. Agen?iadeCarte.ro v? prezint? palamaresul oficial al Premiilor APLER 2015, edi?ia a XVII-a. Intrarea la Gal? se face numai cu invita?ie. Pute?i solicita invita?ie la eveniment la adresa de email:apler.apler@gmail.com.

Premiul Cartea anului 2014 – Eugen Simion,  “Cioran. O mitologie a nedes?vâr?irilor”, Editura Tracus Arte, 2014

Premiul Revista anului 2014 – Observator cultural (doamnei Carmen Mu?at, redactor-?ef)

Premiul Editura anului 2014 – Editura AIUS, Craiova (domnului Nicolae Marinescu, director)

Premiul Graficianul de carte al anului 2014 – Anna Maria Orban

Premiul Autorul român din diaspora – Michael Finkenthal

Premiul Redactorul de carte al anului 2014 – Teodor Dun?, pentru colec?ia  Antologiile Tracus Arte

Premiul pentru Jurnalism cultural – Ema Stere ?i Attila Vizauer  pentru emisiunea “Vorba de cultur?” Radio România Cultural

Premiul Cea mai bun? bibliotec? – Biblioteca Central? Universitar? „Carol I” (doamnei Mireille R?doi, director general)

Premiul special pentru roman-poem: ?tefan Mitroi, „S? locuie?ti într-un l?trat de câine”, Editura Tracus Arte, 2014

Premiul special pentru încurajarea tinerelor talente: Denisa Lep?datu, 13 ani, Gala?i, pentru “Simfonia cuvintelor inocente” (poeme), Editura InfoRapArt, 2014, ?i “Orfani în haine de duminic?” (roman), Editura InfoRapArt, 2014.

Premiul special pentru promovarea identit??ii na?ionale: Romfilatelia (doamnei Cristina Popescu, director general)

Premiul Special pentru sus?inerea culturii scrise na?ionale: TotalSoft -Domnului Liviu Dan Dr?gan, director general
Diplom? de Excelen?? pentru profesionalism ?i creativitate în arta tipografic?: ?tefan Dulu

Gabriela Adameşteanu, Mihai Şora, Eugen Simion, Mircea Martin şi Mircia Dumitrescu, la prima ediţie a Târgului de C’Arte Brăila 2015

Între 21-24 octombrie 2015, stomach la Br?ila, în organizarea Consiliului Jude?ean Br?ila, a Bibliotecii Jude?ene „Panait Istrati” ?i a APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România), la Casa Tineretului (Calea C?l?ra?ilor, nr.54, Br?ila),  va avea loc prima edi?ie a Târgului de C’Arte. Sunt invitate 28 de edituri reprezentative pentru pia?a editorial? româneasc? na?ional?, regional? ?i local? (printre acestea, la o repede ochire, amintim de Humanitas,  Curtea Veche, All, RAO, Litera sau Tracus Arte), cu titluri noi ap?rute în ultimii doi ani, cu 19 lans?ri de carte ?i sesiuni de autografe (oferite de 32 de invita?i de marc? ai evenimentului). Acad.Eugen Simion, acad.Mircea Martin,  Silviu Angelescu, Lucian Chi?u, Paul Cernat ?i Bianca Bur?a Cernat vor dezbate despre doi scriitori br?ileni: Panait Istrati ?i F?nu? Neagu.  Un invitat special este filozoful Mihai ?ora care va sus?ine al?turi de Luiza Palanciuc o conferin?? intitulat? “Puterea literaturii”. Mai multe recitaluri de poezie vor fi sus?inute de Adrian Alui Gheorghe, Ioan Es. Pop, Teodor Dun?, Cosmin Per?a, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Florina Zaharia, Iulia Pan?, Amelia St?nescu ?i Denisa Lep?datu. Dan Mircea Cipariu, Ioana Cr?ciunescu, Florin Iaru, Mike Godoroja ?i Mihai Zgondoiu vor prezenta cartea ?i filmul experiment “Aer de Bucure?ti”, Editura Tracus Arte. Istorici ?i critici literari vor dezbate despre soarta revistelor literare în lumea formatelor electronice. Prozatorii Gabriela Adame?teanu, Radu Aldulescu, Ioan Gro?an, Vasile Ernu ?i Dan Lungu vor prezenta c?r?ile lor cele mai recente. Maestrul Mircia Dumitrescu va vernisa o expozi?ie inspirat? din opera lui Panait Istrati ?i din mitologia dun?rean?. Mircea Vintil? va sus?ine concertul de închidere al Târgului de C’Arte Br?ila 2015. Partenerii media sunt: Radio România Cultural, Observator cultural, Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Coordonatorii târgului sunt Drago? Neagu, directorul Bibliotecii Jude?ene „Panait Istrati”, ?i Ioan Cristescu, pre?edintele APLER.
 

Programul Târgului de C’Arte Br?ila

21 – 25.10.2015

Casa Tineretului

Miercuri, 21 octombrie 2015 – 16.30 – 20.00

16.00 – 16.30: Deschiderea oficial? a târgului. Conferin?? de pres?

16.30 – 18.30: Lans?ri de volume TIPOMOLDOVA – De?ertul invizibil, Pumnalul lui Brutus – Interviuri – Nicolae Grigore M?r??anu, Dou? romane picare?ti, Enciclopedia martirilor din de?ertul Ghergh, Învierea martirilor din de?ertul Ghergh – Constantin Gherghinoiu, Ora exact? cu aproxima?ie, Istorie ?i timp – Vasile Datcu,F?nu? Neagu – Povestirile magice – Viorel Coman, Literatura român? azi. Poezia. Proza – Ioan Holban.Prezint? Aurel ?tefanachi (Tipo Moldova)

18.30 – 19.30: Liviu Rebreanu pe canapeaua lui Freud – Valentina Vintil?. Moderator Lucian Chi?u

19.45 – 20.45: Spectacol oferit de elevii Liceului de Art? „Hariclea Darclee”

Joi 22 octombrie 2015 – 10.00 – 20.00

Conferin?e:

16.00 – 17.00: Conferin??: Vasile Ernu – Cine ?i despre ce mai scrie literatur? rus? contemporan?? Despre literatura rus? actual? mai pu?in cunoscut?; Lansare de carte: Sectan?ii. Mic? trilogie a marginalilor deVasile Ernu, Editura Polirom, 2015. Prezint? Ioan Cristescu (Foaier, Etaj 2)

17.30 – 18.30: Conferin??: Mihai Sora ?i Luiza Palanciuc – Puterea literaturii; Al. Zub – Laud? lecturii. Prezint? Lucian Chi?u (Foaier Etaj 2)

18.30 – 20.00: Dezbatere: Starea revistelor literare, particip?: Dan Cristea, Ovidiu Dun?reanu, Sterian Vicol, Corneliu Antoniu, Constantin Gherghinoiu, Vasile Datcu, Radu Voinescu. Moderator Lucian Chi?u (Sala Mare)

Lans?ri de carte:

12.00 – 13.00: Lansare de carte: Pornind de la zero de Cassian Maria Spiridon, Editura Charmides, Bistri?a-N?s?ud, 2015. Prezint? Dan Mircea Cipariu; Adev?rul adev?rat. Memorii, vol. 1, 2, 3 – Gl. Vasile Parizescu, Monitorul Oficial. (Foaier, Etaj 2)

15.00 – 15.45: În numele cuvântului dun?rean – remember Festival „Ana Blandiana” – prof. Gabriela Vasiliu. Lansare revista „În umbra ar?arilor” supliment al revistei „Poem Café” – Lumini?a Dasc?lu. (Foaier, Etaj 1)

15.10 – 16.00: Opri?i dricul, mortu ?sta n-a dat plicul de Nicolae  Dobrovici Bacalba?a, Editura Princeps Edit;C?prioara de ghips de Gheorghe Bacalba?a, Editura Tracus Arte. Prezint? Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu (Foaier, Parter)

15.45 – 17.00: Poezia liceenilor – Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru ?i Ioana Cr?ciunescu ?i prezentarea antolologie ?i a filmului Aer de Bucure?ti, Editura Tracus Arte (Foaier, Etaj 1)

16.00 – 16.40: Anii Romantici – Gabriela Adame?teanu, Polirom.  Prezint? Ioan Cristescu (Foaier, Etaj 2)

16.45 – 17.25: Istoria Regelui Gogo?ar – Radu Aldulescu, Cartea Româneasc?. Prezin?? Ioan Cristescu(Foaier, Parter)

17.00 – 18.00: Lecturi publice de poezie – Poe?i din Br?ila, Gala?i, Constan?a – Corneliu Antoniu, Angela Baciu,  Dan Bistricean,  Constantin Gherghinoiu,  Denisa Lep?datu, Gheorghe Lupa?cu, Iulia Pan?, Petre R?u, Amelia St?nescu, Sterian Vicol, Florina Zaharia. Moderatori: Dan Mircea Cipariu ?i  Ioan Cristescu (Foaier, Etaj 2)

17.00 – 17.30: Vernisaj expozi?ie de grafic? ?i Carte Obiect.  Lansare album Alina Ro?ca, Editura Tracus Arte, 2015. Invitat – Acad. Mircia Dumitrescu, grafician, Anna-Mária Orbán, lector dr., ?i studen?ii UNArte Bucure?ti:Denisa Cîrstea, Irina Iacob, Laura Florentina Lupu, Andreea Moc?noiu, Anamaria Samoil?, Mioara Vîlcu, Prezint? Ioan Cristescu (Foaier, Etaj 1)

17.30 – 18.10: Toda Raba – Nikos Kazantzachis, Editura Istros. Prezint? Zamfir B?lan, Viorel Coman (Foaier Parter)

16.00 – 16.40: Lumea ca literatur? – Amintiri – Ioan Gro?an, Editura Polirom – Prezint? Ioan Cristescu (Foaier, Parter)

Conferin?e în liceele br?ilene

12.00 – 13.00: Importan?a pred?rii Limbii ?i Literaturii Române în viziunea ARACIP. Lansare de carte. – Constan?a Mih?il?, Moderator prof. Georgiana Troia, CN Nicoale B?lcescu.

11.00 – 12.00: Literatura între tipare ?i provocare – conferin?a profesorilor. Dezbatere Parlamentul acesta consider? c? lectura este mai important? decât caculatorul, invita?i Constan?a Mih?il?, Ioan Gro?an ?i Lucian Chi?u. Moderator prof. Georgiana Troia, CN Gheorghe Munteanu Murgoci.

Vineri 23 octombrie 2015 – 10.00 – 20.00

Conferin?e:

17.30 – 19.00: Dezbatere despre doi scriitori br?ileni: Panait Istrati ?i F?nu? Neagu – Particip? Eugen Simion, Mircea Martin, Silviu Angelescu, Lucian Chi?u, Paul Cernat, Bianca Bur?a Cernat (Sala Mare)

Lans?ri de carte:

11.00 – 12.00: Ateliere pentru copii (Foaier Etaj 1)

14.30 – 15.00: Vernisaj expozi?ie Marin Preda – MOROME?II 60. Prezint? Ioan Cristescu ?i Viorel Coman(Foaier, Etaj 2)

15.00 – 15.40: Matei Basarab cel mai de seam? ctitor de l?ca?uri sfinte al neamului românesc – Valeriu Partene, Editura Istros. Prezint?: Înalt prea sfin?itul Casian Arhiepiscop al Dun?rii de Jos, Ionel Cândea, Viorel Coman, Ioan Munteanu (Foaier, Etaj 2)

15.45 – 16.30: Feti?a care se juca de-a Dumnezeu – Dan Lungu, Editura Polirom. Prezint? Zamfir B?lan(Foaier, Parter)

16.30 -17.30: Lans?ri de carte: Eugen Simion profil spiritualMarin Diaconu, Editura Tracus Arte  ?iRadicalitate ?i nuan?? – Mircea Martin, Editura Tracus Arte. Prezinta Paul Cernat si Bianca Burta Cernat (Foaier, Etaj 2)

19.00 – 19.30: Un înger, un câine, o imagineIoan ?erban Alexandru. Prezint? Zamfir B?lan ?i Viorel Coman(Foaier Parter)

19.00 -19.30: În urm? nu mai e nimic – Cosmin Per?a, Editura Polirom. Prezint? Dan Mircea Cipariu (Foaier, Parter)

19.30 – 20.00: Manuscrisul pierdutValentin Popa, Editura Istros. Prezint? Viorel Coman ?i Vasile Datcu(Foaier Etaj 2)

19.30 – 21.00: Concert Cvartet Chromatic (Sala Mare)

Sâmb?t? 24 octombrie 2015 – 10.00 – 20.00

Lans?ri de carte:

11.00 – 12.00: Cetatea Br?ilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare – Ionel Cândea, Editura Istros.

Prezint? Costel Dr?gan, Marian Ion (Foaier Etaj 2)

12.00 – 13.00: Editura MNLR – Prezint? Lucian Chi?u ?i Ioan Cristescu. Dosarul de securitate al lui Marin Preda. Romanele lui Virgil T?nase. Pove?ti de dragoste în arhiva MNLR – Gala Galaction (Foaier Etaj 2)

17.00 – 18.00: Haiganu. Fluviul ?oaptelorMarian Coman, Editura HAC BD (Foaier Parter)

16.00 – 18.00: Gala Poeziei Proliteratur – Lecturi de poezie – Ioan Es. Pop,  Adrian Alui Gheorghe, Teodor Dun?, Liviu Ioan Stoiciu, Mireille R?doi, Dan Mircea Cipariu (Foaier, Etaj 2)

17.30 – 18.30: Concert Mircea Vintil? (Sala Mare)

19.00 – 19.15: Premiul Târgului de Carte (Foaier Etaj 2)

Informa?ii de pres? despre autorii prezen?i la Târgul de C’Arte Br?ila

“Toda Raba” de  Nikos Kazantzachis, Editura Istros, traducere de Zamfir B?lan

La Br?ila a ap?rut recent proza („confesiune sub form? de roman”, cum o caracterizeaz? autorul însu?i)  ”Toda-Raba”, de Nikos Kazantzakis, în traducere din limba neogreac? de Elena Laz?r. Edi?ie îngrijit?, studiu introductiv ?i note: Zamfir B?lan. Editura ISTROS, împreun? cu Muzeul Br?ilei ”Carol I”. Cu aceast? carte, care apare acum prima oar? tradus? în limba român? (pornind de la edi?ia greac? ap?rut? în 2005 ?i îngrijit? de Patroklos Stavrou), num?rul traducerilor române?ti din Kazantzakis dep??e?te 20. Kazantzakis este cel mai tradus autor grec în România ?i, în paralel, de?ine ?i recordul de reedit?ri. Cele patru c?l?torii întreprinse în Uniunea Sovietic? (1919, 1925, 1927, 1928-1929)  i-au îmbog??it crea?ia cu dou? volume de memorialistic? (”Ce am v?zut în Rusia”, 1928), alte dou? volume ale unei Istorii a literaturii ruse(1930) ?i cu Toda-Raba, unul din primele  exerci?ii  de a scrie un roman, pân? la capodoperele din ultimul deceniu de via??. Început? în 1929, Toda-Raba (intitulat? ini?ial Moscou a crié), scris? în francez?, a cunoscut, ca fiecare oper? a lui Kazantzakis, drumul sinuos al rescrierilor dar ?i al dificult??ilor de editare  pân? la publicarea în 1934 la Paris. Cartea, care încalc? „re?etele prescrise”, „nu are decât un singur erou. Azad, Gheranos, Su-ki, Rahel, Amita, Ananda ?i Omul cu f?lci mari nu sunt decât fa?ete diferite ale unui singure con?tiin?e, care a tr?it ?i a oglindit realitatea – complex?, fluid?, cu o mie de chipuri – a Uniunii Sovietice…Doar Negrul este în afara ?i deasupra eroului”. Chiar dac? ?i critici ?i cititori sunt tenta?i s? g?seasc? coresponden?i în realitate ai personajelor (în Azad, de pild?, pot fi identificate cu u?urin??  tr?s?turi ale lui Panait Istrati),  „ne afl?m în fa?a aceluia?i joc al ambiguit??ii, rezultat al tr?irii ?i al reprezent?rii acestei tr?iri: realul se exprim? cu mijloacele fic?iunii: fic?iunea se hr?ne?te cu complexitatea realit??ii” (Zamfir B?lan). Prilej de întâlnire cu un autor cunoscut, dar într-o ipostaz? necunoscut? pân? acum, edi?ia Todei-Raba, scris? în ritmul alert ?i cu concizia unui scenariu cinematografic, este înso?it? de un solid studiu introductiv semnat de profesorul Zamfir B?lan, directorul adjunct al Muzeului Br?ilei „Carol I”. Cititorului i se ofer? aici reperele esen?iale pentru a în?elege rela?ia unui scriitor de talia lui Nikos Kazantzakis cu stânga european? a vremii ?i cu prima ?ar? socialist? din lume.

„Opri?i dricul, mortu ?sta n-a dat plicul” de  Nicolae Bacalba?a, Editura Princeps Edit, ?i “C?prioara de ghips” de Gheorghe Bacalba?a, Editura Tracus Arte

Nicolae Dobrovici Bacalba?a s-a n?scut la 29 martie 1944, la Bucure?ti. Medic, professor universitar, actualmente pre?edinte al Consiliului Jude?ului Gala?i. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Ia?i. Profesor Honoris Causa al Universit??ii Apollonia, Ia?i. Ordinul Meritul Sanitar în Grad de Ofi?er (Monitorul Oficial al României, anul 172 (XVI) – nr.1.178 din 13 decembrie 2004). Premiul Special pentru proz? al Filialei Ia?i a USR, 2014. Activitate literar?: “Fals tratat de naviga?ie”, Editura Alma, Gala?i, 1997; “Taci ?i înoat?”, Editura Arionda, Gala?i, 2000; “A muri pe mare”, Editura Funda?iei Scrisul Românesc, 2008, “Medicin? ?i cultur?”, Editura Didactic? ?i Pedagogic? R.A., Bucure?ti, 2010 (împreun? cu Diana Popa); “Opri?i dricul, mortu ?sta n-a dat plicul”, Editura Princeps Edit, Ia?i, 2013; “Frica, Grea?a, Fofilarea”, Editura Tipo Moldova, Ia?i, 2014.

Gheorghe Bacalba?a s-a n?scut la 29 martie 1944, la Bucure?ti. Medic ?i scriitor.1961- absolvent al liceului „Mircea cel B?trân”Constan?a; 1967- absolvent al Facult??ii Medicin? general? din cadrul Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Carol Davila”; 1969-1972 intern clinic efectuând stagii la Obstetric? – Ginecologie, Chirurgie, Urologie, Pediatrie în cadrul Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Carol Davila”; 1972-1979 medic specialist Obstetric? – Ginecologie la Spitalul Jude?ean Gala?i; 1979 – asistent universitar clinica Obstetric? – Ginecologie „Sf. Pantelimon” a Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Carol Davila”- Bucure?ti; 1991- medic primar Obstetric? – Ginecologie; 1992- ?ef lucr?ri clinica de Obstetric? – Ginecologie „Sf. Pantelimon”a Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Carol Davila” Bucure?ti; 1995 doctor în ?tiin?e medicale cu teza „Rolul perioadei de embriogenez? în modelarea hipotrofiei fetale conduc?tor ?tiin?ific Prof. Dan Alessandrescu; 1997 Conferen?iar Universitar clinica Obstetric? – Ginecologie „Sf. Pantelimon”Bucure?ti, ?ef sec?ie Obstetric? – Ginecologie spitalul Sf. Pantelimon. C?r?i publicate: „Domiciliu obligatoriu”, Ed. Alma, 1995 – proz?; „C?prioara de ghips”, Ed. Istru, 2001; „Institu?ia”, Ed. Tipo Moldova, 2015 – proz?. Reedit?ri: „C?prioara de ghips”, Ed. Tracus Arte, 2014- roman: „Domiciliu obligatoriu”, Ed. Tipo Moldova, 2015 – proz?, „Compulsory address”, Ed. Sinteze, Gala?i, 2008.

Dan Mircea CIPARIU – „Animalul de doctor m-a omorît!”

Pu?ine sînt c?r?ile încadrate sub genericul „non-fiction” care s? se foloseasc? de  armele literaturii pentru a rena?te, sub ochii aten?i ?i poate c? vigilen?i ai cititorului, o lume, o epoc?. Gen aparte, venit pe filiera cinematografic?, „docudrama” s-a ilustrat în spa?iul nostru cultural fie prin serialul „Memorialul durerii”, fie prin c?r?ile dedicate fenomenului concentra?ionar din România postbelic?, printre aceste c?r?i remarcîndu-se cea scris? de regretatul Cicerone Ioni?oiu (Victimele terorii comuniste, în care avem un tablou hiperrealist al deten?iei politice în anii stalinismului de la noi). Noua carte semnat? de Nicolae Bacalba?a, Opri?i dricul, Mortu’ ?sta n-a dat plicul, Editura Princeps Multimedia, Ia?i, 2013, este o „docudrama” care surprinde ?i literar (cu o stilistic? intersti?ial? ce se na?te între relatarea factual? ?i tensiunea unor pove?ti ?i a unor destine dramatice!), ?i ca document de istorie recent?. Pove?tile sînt, multe dintre ele, prilejuri de a sonda lumea necunoscut? a unei bresle, cea a lumii medicale române?ti, din ultimii 70 de ani. Relat?rile au o puternic? energie empatic? pentru c? autorul lor, Nicolae Bacalba?a, el însu?i doctor, î?i iube?te „pacien?ii”, încearc? s? intre în mecanismele lor tainice de gîndire ?i de ac?iune. Fundamental?, în aceast? carte, este privirea literar? asupra personajelor (doctori, asistente, pacien?i, brancardieri) ?i a epocii (perioada legionar?, carlist?, regal?, stalinist?, ceau?ist?, postdecembrist?).

Nicolae Bacalba?a are intui?ia corect? ?i con?tiin?a auctorial? c? evenimentele pe care le relateaz? au ?i impact, ?i putere esopic?, iar maniera de a le pune în pagin? trebuie s? fie scrise cît mai aproape de un grad zero al literaturiz?rii. Atunci cînd via?a cuiva, fie el chiar ?i c?l?u, fie el chiar ?i dictator, este în mîna unui doctor, cînd moartea este o privire pe gaura cheii, efectele stilistice ?i de construc?ie nu î?i mai au rostul. Dic?iunea factual? r?mîne, în acest context, suportul tehnic cu cele mai bune servicii în arta de a seduce cititorul. Într-un ev al multimedia, al discursurilor inter?anjabile, genurile literare au devenit precum bolile: tot mai inteligente, tot mai sofisticate, tot mai de ni??! Nicolae Bacalba?a ?tie c? nu mai avem de-a face cu boli pure ?i cu genuri literare pure. Modalitatea de a în?elege interiorul (chiar interiorul unei maladii!) este aceea de a înregistra evenimente ?i caractere sub o lup? care s? nu deformeze realitatea. Cercetarea plurivalent? ?i interdisciplinar? este cea care ne poate devoala fe?ele unor personaje ?i ale unor istorii secrete. Formula „docudrama” con?ine stimuli de cercetare literar? ?i imagologic? a (ne)cunoscutelor din spa?iul medical autohton. „Gheara” scriitorului î?i pune amprenta, prin subtile parafraze ?i trimiteri livre?ti, prin creionarea unor personaje memorabile, precum str?luci?ii doctori profesori Theodor Burghele, Sergiu Crivda, Dan Setlacec ori ?erban Milcoveanu, prin pove?ti memorabile despre felul în care boala ?i moartea definesc destinul unor dictatori cum au fost Hitler ?i Brejnev. Rela?ia ocult? ori chiar direct? între ideologie ?i medicin? este o tem? predilect? în povestirile lui Nicolae Bacalba?a. Fie c? nareaz? întîmpl?ri cu detalii vizuale (unele puternic expresioniste!) sau tehnice, în care sînt implicate personaje celebre (memorabil portretul dedicat scriitorului ?i doctorului Vasile Voiculescu) sau umile, autorul î?i pune ?i ne pune probleme de etic?, de moral?, de spiritualitate ?i de credin??, în confruntarea ce se na?te din lupta bolii fizice ?i chiar psihice cu sisteme politice ?i sociale maladive (fie c? e vorba de extrema dreapt? reprezentat? de Hitler ?i acoli?ii s?i, fie c? e vorba de extrema stîng? a lag?rului sovietic, bine reprezentat? de Lenin, Stalin sau Brejnev, personaje ale c?r?ii ce au o endemic? leg?tur? cu r?ul ?i cu boala!). Morala fiec?rui personaj portretizat conduce la ideea c? fiecare dintre noi putem alege între r?u sau bine, între con?tiin?? ?i necesitate, între frustrare ?i eliberare. Noi sîntem m?sura lucrurilor pe care le tr?im ?i le împlinim, chiar în cele mai atroce condi?ii de existen??! Personajele rele din cartea scris? de Nicolae Bacalba?a sînt pedepsite prin boli necru??toare ?i prin neiertare! Sînt personaje care l-au refuzat pe Dumnezeu ?i care s-au crezut Dumnezeu. Cînd r?ul este vindecat de lumin?, existen?a lui Dumnezeu nu mai e o tem? de cercetare, ci una de credin??! Bolile ideologice ?i sociale vin, de cele mai multe ori, din absen?a credin?ei, lipsa unui ideal ?i a nevoii de a-l iubi ?i pe Cel?lalt!

În loc de final de cronic? de carte (o carte care stîrne?te certe delicii de lectur? ?i care î?i ofer? informa?ii ne?tiute din istoria secret? a medicinii), am ales o scurt? povestire, „Cet animal de médecin m’a tuée..”: „Cînd omori un pacient, ai grije cu cine ai de-a face! Unii pot s? te trag? în tribunal, dar al?ii pot fi ?i mai duri. Te prind în insectarul oprobiului într-un mod pe care nu îl po?i contesta. Katalina Boschott este celebr? prin moarte! Femeie frumoas?, amanta industria?ului George Asan, guvernant? a copiilor acestuia, a r?mas în istorie prin statuia pe care a z?mislit-o Rafaello Romanelli, statuie în m?rime natural? în cimitirul Bellu. Katalina a fost victima unei erori medicale. A în?eles perfect acest lucru. Pe patul de moarte a constatat, în fran?uze?te, în anul 2006: „Animalul de doctor m-a omorît!”. N-ar fi nici prima, nici ultima, s? constate acest lucru! Numai c? diagnosticul ei a fost afi?at cu litere aurite în relief pe granitul ro?u al monumentului funerar. Apoi lucrurile s-au desf??urat curat române?te: cu timpul, liter? cu liter?, inscrip?ia a fost furat?. Ca s? în?eleag? Katalina pe lumea cealalt? în ce ?ar? a ajuns!”.

Cea mai recent? carte scris? de Nicolae Bacalba?a, Opri?i dricul, Mortu’ ?sta n-a dat plicul, se cite?te pe ner?suflate ?i dovede?te, a cîta oar?, c? realitatea este, de multe ori, o problem? medical?!

Poezia liceenilor – Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru ?i Ioana Cr?ciunescu ?i prezentarea filmului ?i c?r?ii  “Aer de Bucure?ti”

AER DE BUCURE?TI de Dan Mircea Cipariu, Ioana Cr?ciunescu, Florin Iaru, Mike Godoroja ?i Mihai Zgondoiu, este un proiect editorial propus ?i realizat de Asocia?ia EURO CULTURART ?i Editura TRACUS ARTE. Proiect co-finan?at de AFCN (Administra?ia Fondului Cultural Na?ional).

AER DE BUCURE?TI a fost imprimat, în august 2015, la Tipografia World Mediagraph, în 500 de exemplare (prima edi?ie), din care 50 numerotate de c?tre autori, cu un timbre sec de Mihai Zgondoiu. Cartea a fost tip?rit? pe hârtie offset Serixo, 160 g. (paginile 1-80) ?i pe hârtie ecologic? Flora Betulla re ciclat?, 100 g. (paginile 81-96). Fiecare exemplar este înso?it de un DVD.

AER DE BUCURE?TI este primul proiect editorial ?i cultural care propune cinci autori din genera?ii diferite – Dan Mircea Cipariu, Ioana Cr?ciunescu, Florin Iaru, Mike Godoroja ?i Mihai Zgondoiu, din genuri de ni?? diferite (poezie, blues&jazz ?i arte vizuale), care prezint? publicului Bucure?tiul „lor”, poetic, vizual ?i în m?rturii audio-video. Acest portret în evantai al Capitalei – ca topos poetic ?i reper inspirator pentru trei promo?ii de scriitori din literatura român? contemporan? – este ilustrat cu fotografii alb-negru de Mihai Zgondoiu. O altfel de „pagin?” de istorie literar? ?i artistic? a Bucure?tiului.

Ioana Cr?ciunescu (actri?? de teatru ?i cinema ?i poet?) s-a n?scut la 13 noiembrie 1950, la Bucure?ti. În 1973 a absolvit Institutului de Art? Teatral? ?i Cinematografic? I. L. Caragiale din Bucure?ti ?i a devenit actri?? a Teatrului Nottara. A publicat volumele: “Duminica absent”, Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1980; “Supa de ceap?”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981; “Iarna clinic”, Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1983; “Ma?in?ria cu aburi”, Editura Eminescu, Bucure?ti, 1984; “Cre?tet ?i gheare”, Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1998; Supa de ceap? / Soupe à l’oignon, Editura Brumar, Timi?oara, 2007; “Mon general”, Editura Tracus Arte (în curs de apari?ie), 2014. Filmografie: Actorul ?i s?lbaticii (1975); Artista, dolarii ?i ardelenii (1980). Ioana Cr?ciunescu a jucat în produc?iile Pullman paradis (1995), Mensonge (1993), Quelque part vers Conakry (1992), Întâmpl?ri cu Alexandra (1989), Duminica în familie (1987), S?-?i vorbesc despre mine (1987), Femeia din Ursa Mare (1982), La cap?tul liniei (1982), De ce trag clopotele, Mitic?? (1981), Ion: Blestemul pamântului, blestemul iubirii (1979), Edi?ie special? (1978). Ioana Cr?ciunescu este membr? a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziari?tilor români, a UCIN ?i UNITER.

Dan Mircea Cipariu s-a n?scut la 7 septembrie 1972 în Bucure?ti. Este absolvent al „?colii Superioare de Jurnalistic?” din Bucure?ti ?i licen?iat al Universit??ii Bucure?ti, Facultatea de „Jurnalism ?i ?tiin?ele Comunic?rii”. Debuteaz? în presa literar? în 1988 (SLAST), debutul editorial se petrece în 1999, cu volumul „Hai s? ne-ntâlnim pe site sâmb?t? seara” (Editura Libra). Membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR) ?i în Comitetul Director al USR. În 2013, a fost reales pentru un al treilea mandat pre?edinte al Filialei USR Bucure?ti-Poezie. În 2007, volumul s?u de poeme „Tsunami”, Editura Brumar, 2006, a primit Premiul Asocia?iei Scriitorilor din Bucure?ti. În 2008, a ini?iat ?i coordonat proiectul „Scriitori pe Calea Regal?”, iar din 2009 pân? în prezent proiectul „Maratonul de poezie, blues ?i jazz”. Între 2011- 2015, de „Ziua Culturii Na?ionale”, a ini?iat ?i coordonat „Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a anului”. Este fondatorul ?i pre?edintele Asocia?iei „Euro Culturart”, ce de?ine o galerie dedicat? tinerilor arti?ti vizuali din Europa – „Atelier 030202” coordonat? de artistul visual Mihai Zgondoiu. Dan Mircea Cipariu este ?i un apreciat comentator de art? contemporan?, cu cronici ap?rute în revista “Arta” (revista Uniunii Arti?tilor Plastici din România), “Cultura”, “Luceaf?rul”, “Altitudini” ?i Agen?iadeCarte.ro. Este editorul www.agentiadecarte.ro, spa?iu virtual în care sunt prezentate la zi evenimentele de carte ?i art?. Este pre?edintele „Opera Scris?.Ro”, societate de gestiune a drepturilor de autor. Volumul s?u „singur?tatea vine pe facebook”, publicat în anul 2012 la Editura „Tracus Arte” din Bucure?ti, este considerat de editorul Cosmin Per?a „unul dintre cele mai bune volume de poezie ale anului 2012 ?i nu numai”.

Florin Iaru s-a n?scut la 24 mai 1954. A absolvit Facultatea de Limba ?i Literatura Român? a Universit??ii din Bucure?ti în 1978. A fost membru al „Cenaclului de Luni” ?i al cenaclului „Junimea”. A debutat cu volumul de poezii “Cîntece de trecut strada” (Albatros, 1981). Dintre volumele publicate, men?ion?m: “Aer cu diamante”– al?turi de Mircea C?rt?rescu, Traian T. Co?ovei ?i Ion Stratan (Litera, 1982), “La cea mai înalt? fic?iune” (Cartea Româneasc?, 1984), “Înnebunesc ?i-mi pare r?u” (Cartea Româneasc?, 1990). Poemele sale au fost incluse în antologii din Germania, Italia, Anglia, Fran?a, Spania, Statele Unite etc. Unul dintre cei mai valoro?i poe?i români ai ultimelor decenii, Florin Iaru a devenit mai nou ?i publicist, ?i… prozator: ultimele sale dou? c?r?i, “Fraier de Bucure?ti” (Editura Polirom, 2011) ?i “Povestiri cu final schimbat” (Editura ART, 2013), îl impun ca mare maestru al unor formule narative ultrascurte, foarte personale, spumoase, surprinz?toare, încânt?toare.

Mike Godoroja a cântat în mai multe forma?ii ca MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT, DOUBLE FANTASY, BLUE SPIRIT ?.a. ?i se bucur? de o bogat? activitate discografic?, în cadrul c?reia amintim albume ca „Hippie cu diamante”, „Balkanic zeppelin”, „Capra Vecinului” etc. Cunoscut realizator de emisiuni radio ?i televiziune de profil blues, jazz ?i rock, produc?tor artistic pentru spectacole de jazz, Mike Godoroja a produs ?i albume ale unor importan?i arti?ti, ca Johnny R?ducanu, Iris, Mircea Tiberian, Felicia Filip etc. Mike Godoroja este ?i un cunoscut realizator de televiziune profil blues, jazz ?i rock, precum ?i un foarte bun artist care, al?turi de forma?ia sa Blue Spirit (Vali V?tuiu, Alex Vi?an, Alex Davidescu, Mihai Alexandru Tacoi), este considerat unul dintre cei mai importan?i piloni ai blues-ului autohton. Alex Vi?an, un foarte talentat improvizator cu un sim? aparte al sound-ului ?i st?pân pe mijloacele de expresie. Vali V?tuiu este un tobo?ar care pune mult suflet în ceea ce face ?i este un percu?ionist dedicat atât blues-ului cât ?i jazz-ului. Mihai Alexandru Tacoi, un muzician complet cu o preg?tire în sfera rock/blues ?i cu o capacitate foarte mare de a trece de la un instrument la altul. Alex Davidescu, un muzician complex cu un simt artistic foarte mare.

Mihai Zgondoiu s-a n?scut la 5 februarie 1982 la Media?. Este absolvent al Universit??ii de Vest din Timi?oara, Facultatea de Arte ?i Design, licen?iat ?i absolvent de masterat în grafic?. În 2008 a fost curator ?i organizator al Bienalei Interna?ionale de Gravur? Experimental? din Mogo?oaia – Bucure?ti. Activeaz? ca artist în urm?toarele domenii: desen, pictur?, gravur? / print, video, instala?ii, performance, art? urban?. Din 2008 este doctorand la Universitatea Na?ional? de Arte din Bucure?ti. Începând cu anul 2009 coordoneaz? proiectele vizuale la Atelier 030202 – spa?iu de art? contemporan?. Membru al Uniunii Arti?tilor Plastici din România.

Ioan Gro?an – „Lumea ca literatur? – Amintiri”, Editura Polirom – prezint? Ioan Cristescu.

Ioan Gro?an (n. 1954) a absolvit Facultatea de Filologie a Universit??ii „Babe?-Bolyai” din Cluj-Napoca. Debutul s?u cu volumul de povestiri „Caravana cinematografic?” din 1985 a fost distins cu Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor. A fost de-a lungul timpului profesor, director artistic al studioului de crea?ie cinematografic? al Ministerului Culturii, precum ?i publicist-comentator la mai multe reviste ?i ziare. În 2009, povestirea „Caravana cinematografic?” a fost ecranizat? de regizorul Titus Muntean. Povestirile sale au fost traduse în rus?, în francez?, german?, englez?, polonez?, maghiar?, rus? ?i vietnamez?. Înainte de „Lumea ca literatur? – Amintiri”, Editura Polirom, a publicat „Un om din Est”, roman, Editura Tracus Arte, 2010.

Lecturi publice de poezie – Poe?i din Gala?i (Denisa Lep?datu, Petre R?u, Florina Zaharia) ?i  Constan?a (Amelia St?nescu, Iulia Pan?). Moderator Dan Mircea Cipariu

Florina Zaharia este membr? a Uniunii Scriitorilor din România. A absolvit Universitatea Dun?rea de Jos, Facultatea de Litere (român?-englez?) ?i un Master în „Teoria ?i practica textului”. În prezent este redactor-?ef al revistei “Dun?rea de Jos” din cadrul Centrului Cultural Dun?rea de Jos Gala?i ?i coordonator zonal al operascrisa.ro. C?r?i publicate: „goal? pe str?zi”, Editura Eminescu, Bucure?ti, Premiul Uniunii Scriitorilor (Filiala Ia?i) pentru debut; „possssssster”, 1999, Editura Prier, Craiova, Premiul Nichita St?nescu; „alextandru – manuscris de mângâiat”, 2001, Editura Cartea Româneasc?, Bucure?ti; „nueuflorina”, 2004, Editra Vinea, Bucure?ti; „1863 – 1894 a?teptarea f?r? bra?e”, 2007, Editura Opera Magna, Ia?i, Premiul Hyperion; „eua”, Editura Paralela 45, Pite?ti, 2010; “bandagebody”, Editura Funda?iei Culturale Antares, 2011; “manifestrup”, Editura Tipo Moldova, Ia?i, 2011; C?r?i-obiect:împreun? cu Francisc Chiuariu,„cartea interioar?”, Mogo?oaia, 2009; „cartea trupului”, Mogo?oaia, 2009; „cartea pietrei”, Mogo?oaia, 2009.

Denisa LEP?DATU este elev? în clasa a VII-a la ?coala “Mihail Sadoveanu” din Gala?i. Debutul literar l-a semnat cu proz? scurt? în revista literar? “Boem@” (august 2012). Scrie poezie ?i proz?. A publicat în numeroase reviste literare din ?ar? ?i din str?in?tate. Este membr? a câtorva cenacluri literare online ?i prezent? pe mai multe site-uri literare. A ap?rut în mai multe antologii de crea?ii literare din ?ar? ?i din str?in?tate. Este redactor ?i colaborator permanent la revista literar? Boem@, la revista Micul Prin? din Chi?in?u ?i la Literatura copii. Este membru în comitetul de conducere al WOTC / OMCTOrganiza?ia Mondial? a Copiilor Talenta?iPremii literare: Premiul Mezin TalentConcursul Interna?ional de Poezie ?i Proz? “Starpress 2012?; Premiul revistei Boema – Festival Na?ional de Literatur? “Prietenia cuvintelor”, Gala?i (2013); Premiul I – Concursul Interna?ional de Crea?ie Literar? “Ion Creang?”, Br?ila (2013); Premiul I – Concursul de Recitare – Festivalul Na?ional al C?r?ii “Axis Libri” Gala?i (2013); Premiul Nichita St?nescu” – Conc.“Scriitori de ieri, de azi ?i de mâine” – “Axis Libri” (2013); Premiul I – Conc. Interna?ional Poezie “Giovani e Poesia”, Italia, Triuggio – Milano (2013); Premiul Academiei “Arte e Cultura” – Conc. Interna?ional de Poezie din Salerno, Italia (2013); Premiul “Ion V?t?manu” – poezie, Conc. de crea?ie literar? “Vis de Toamn?”, Urziceni (2013);  Premiul I – Conc. “M. Eminescu”, Funda?ia “DV pentru dezvoltarea României”, Buc. (2014); Premiul I –Conc. na?ional de crea?ie artistic? „Amândoi, în aburul pâinii”, Târgu-Mure? (2014); Men?iune la Concursul de Crea?ie Literar? „Ana Blandiana”, Br?ila (2014); Premiul I la Concursul Na?ional „Eternul Eminescu”, Pite?ti, (2014); Premiul I – proz?, Conc. de crea?ie literar? „N.St?nescu”, Ed.?tef, D.Turnu Severin (2014); Premiul “Medalia de Argint”-Conc. Poezie „Tra Sechia e Pannaro”, Modena, Italia (2014); Marele Premiu –Conc.“Scriitori de ieri, de azi ?i de mâine”, Festivalul C?r?ii “Axis Libri”(2014); Premiul I – Concursul Na?ional de Poezie „Copiii României creeaz?”, M.A.I., Bucure?ti (2014); Premiul I – Festivalul Interna?ional de Poezie – Renata Verejanu, Chi?in?u, R. Moldova (2014); Premiu I la Concursul Interna?ional de Crea?ie Literar? „Nichita St?nescu”, Urziceni (2015); Premiu I la Concursul Interna?ional de Crea?ie Literar? „Universul cuvintelor”, Ia?i (2015).

C?r?i publicate: ?oapte de catifea, proz? scurt?, ed. InfoRapArt, 2012; ?oapte esen?iale, poezie, 2013; Vampirii din poveste, pove?ti, coautor P. R?u, 2013; Prim?vara f?r? sigiliu, poezie, 2013; Simfonia cuvintelor inocente, poezie, 2014;Orfani în haine de duminic?, roman, 2014; Compozi?ie în alb,versuri, 2015.

PETRE R?U este membru al Uniunii Scriitorilor din România. A absolvit facultatea de Matematic? / Cercet?ri Opera?ionale la Univ. “Al. I. Cuza” din Ia?i, cu specializ?ri postunivesitare în ?ar? ?i în str?in?tate. Membru al cenaclurilor literare: “Calistrat Hoga?” – Tecuci (1969-1972), “Mihai Eminescu” (Junimea), Ia?i (1972-1976), “Noduri ?i Semne”, fondator 1983, Gala?i. În prezent este director al editurii InfoRapArt, mentor al cenaclului literar online Noduri ?i Semne, director al revistei literareBoem@ ?i pre?edinte al asocia?iei culturale ASPRAAsocia?ia Scriitorilor pentru Promovarea Realiz?rilor Artistice. Premii ?i distinc?ii: Premiul Revistei Centrului CulturalDun?rea de Jos”, pentru proz?, Gala?i, 2009; Diplom? de excelen??, pentru romanul-document “Mogo?oaia – istoria unei tragedii”, “Axis Libri”, BVAU Gala?i, 2009; Diplom? de excelen??, pentru întreaga activitate literar? ?i gazet?reasc?, Casa de Cultur? a Sindicatelor Gala?i, 2010; Marele Premiu pentru Poezie la Concursul Na?ional de Literatur? “Dor de dor” Ipote?ti, 2012; Premiul I pentru eseu la Concursul Na?ional de Literatur? “Dor de dor” Ipote?ti, 2012; Premiul Special al editurii Rafet – volumul de poezie “Eden în c?dere”, concurs volume “Titel Constantinescu”, Râmnicu S?rat, 2012; Premiul II pentru eseu la Concursul “Dor de Eminescu”, Sebe?, Alba, 2013; Premiul Concursul Interna?ional de Poezie “Arte e Cultura”, Salerno, Italia, 2013; Diplom? “Ambasador al Culturii P?cii”, Chi?in?u, 2014; Trofeul Festivalului Interna?ional de Poezie “Renata Verejanu”, ca membru permanent al juriului, Chi?in?u, 2015. C?r?i publicate: Mogo?oaia – istoria unei tragedii – roman-document, trei edi?ii Ed. Porto Franco, 1999, InfoRapArt, Gala?i, 2009/2014; Întârziata vestire – versuri, dou? edi?ii, Ed. Noduri ?i Semne, Gala?i, 2002, Ed. A.T.U, Sibiu, 2010; De Lingua Universalis – eseu despre limbaje ?i comunicare, Ed. Antares, Gala?i, 2007; Oglinda lui Eminescu – eseuri, Ed. Antares, Gala?i, 2008, Softangiul român – umor, Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2008, Autograf – eseuri, Ed. Vinea, Bucure?ti, 2008; Orologiul de nisip – roman, Ed. Nou?, Bucure?ti, 2009 / Ed. Robin, Italia, 2009; Ultima noapte cu Bernoulli – cyberpoeme, Ed. Nou?, Bucure?ti, 2010; Insomniac – 1001 (o mie ?i una de sentin?e) – Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2010; Judecata de apoi (versuri, antologie de autor româno-italian?) – Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2011; Portretul c?r?ii române?ti– critic? literar?, Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2011; Întoarsele gânduri – povestiri/eseuri/panseuri, Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2011; Singurul apei – poezie antologie Opera Omnia, Ed. TipoMoldova, Ia?i, 2012; Eden în c?dere –versuri, Premiul special la concursul “Titel Constantinescu” Râmnicu S?rat, Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2012;Vampirii din poveste – Coautor: Denisa Lep?datu, povestiri, Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2013; Destinul c?r?ii române?ti – critic? literar?,Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2014; Prefa?a c?r?ii române?ti – critic? literar?, Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2014; Via?a în Times New Roman – proz?, Ed. Centrul Cultural “Dun?rea de Jos”, Gala?i, 2014; Eu ?i Dumnezeu – microeseuri, Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2014; Îndr?gostirea de zmeu – versuri, Ed. InfoRapArt, Gala?i, 2015;

Gabriela Adame?teanu.

Gabriela Adame?teanu. Absolvent? a Facult??ii de Litere. Pîn? în 1990, redactor de dic?ionare (timp de 19 ani) ?i redactor de literatur? român? (timp de 5 ani). A condus revista “22” (timp de 13 ani) ?i suplimentul ei “Bucure?tiul cultural” (timp de 7 ani). Premiul Hellman-Hammett pentru jurnalism atribuit de Human Rights Watch (2002). Vicepre?edint? (2000-2004) ?i apoi pre?edint? a Centrului PEN Român (2004-2006). Membr? a Juriului Uniunii Latine (2007-2009). Pre?edint? de onoare a primei edi?ii a Premiului Goncourt Românesc (2013). Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres (2014). Romanul ei “Diminea?? pierdut?” a fost dramatizat ?i pus în scen? de C?t?lina Buzoianu la Teatrul Bulandra, cu o distribu?ie de aur (decembrie 1986 –februarie 1990), într-un spectacol devenit clasic. Are patru romane (“Drumul egal al fiec?rei zile”, 1975; “Diminea?? pierdut?”, 1984; “Întîlnirea”, 2007; “Provizorat”, 2011), dou? volume de proz? scurt? (“D?ruie?te-?i o zi de vacan??”, 1979; “Var?-prim?var?”, 1989), dou? volume de jurnalism (“Obsesia politicii”, 1995; “Cele dou? Românii”, 2000), un volum de memorialistic? (“Anii romantici”, 2014) ?i dou? romane traduse din francez? (unul în colaborare). C?r?ile ei de proz? au fost traduse în 15 limbi.

Cosmin Per?a, poet, prozator, eseist, s-a n?scut în 1982, în localitatea Vi?eu de Sus, Maramure?. A absolvit Facultatea de Litere, Universitatea din Cluj. Masterat ?i doctorat în literatur? la Universitatea Bucure?ti. A publicat volumele de versuri: Zorovavel, Ed. Grinta, 2002, Santinela de lut, Ed. Vinea, 2006, Cântec pentru Maria, Ed. Vinea, 2007, B?trânul, o divin? comedie, Ed. Charmides, 2009, F?r? titlu, Ed. Paralela 45, 2011. De asemenea, a publicat romanul Întâmpl?ri la marginea lumii, Ed. Cartea Româneasc?, 2007, volumul de proz? Dou? povestiri, Ed. Tracus Arte, 2010, eseul Introducere în fantasticul de interpretare, Ed. Tracus Arte, 2011 ?i monografia Radu G. ?eposu, rafinament ?i intui?ie, Ed. MNLR, 2012. La volumele sale exist? la ora actual? peste 200 de referin?e în presa cultural? din ?ar? ?i din str?in?tate.

Gala Poeziei – Lecturi de poezie – Ioan Es Pop,  Adrian Alui Gheorghe, Teodor Dun?, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu , Mireille R?doi. Moderator: Dan Mircea Cipariu

Adrian ALUI GHEORGHE s-a n?scut la 6 iulie 1958, în localitatea Grum?ze?ti, jude?ul Neam?. Doctor în Filologie, din anul 2004, cu teza “Tinere?e f?r? b?trîne?e ?i sentimentul tragic al timpului”. Fondator ?i director al revistei de cultur? „Antiteze” în perioada 1996 – 2007. Director ?i fondator al revistei de cultur?, arte, atitudini „Conta”, din anul 2010. Autor a mai multor volume de versuri, între care: „Ceremonii insidioase” (1985), „Poeme în alb – negru” (1987), „Intimitatea absen?ei” (1992), „Cîntece de îngropat pe cei vii” (1993), „Fratele meu, str?inul” (1995), „Supravie?uitorul ?i alte poeme” (1997), „Complicitate” (1998), „Îngerul c?zut” (2001), “Gloria milei” (2003), „O dram? la vîn?toare. Antologie de poezie”, (2008), „Paznicul ploii” (2010), „Cucuta” (2011). Traduceri în limbile francez?, german?, italian?, rus?, englez?, ceh?, slovac?, maghiar?, arab?, suedez?.  A primit mai multe premii na?ionale ?i interna?ionale, între care Premiul Uniunii Scriitorilor din România, pentru anul 2001, pentru volumul de poezie “Îngerul c?zut”, de ?apte ori a primit premiul Filialei Ia?i a USR, Premiul Festivalului de literatur? româno-canadian « Ronald Gasparic » (2008),  Premiul „Balcanica” al poe?ilor din Balcani, Br?ila, 2010 etc. În prezent este directorul Bibliotecii Jude?ene „G. T. Kirileanu” Neam?. Tr?ie?te la Piatra Neam?.

Teodor Dun? s-a n?scut în 1981. A absolvit Facultatea de Litere, Universitatea Bucure?ti. A publicat volumele: trenul de treie?unu februarie, Editura Vinea (2002 – Premiul Na?ional „Mihai Eminescu” pentru Debut, Boto?ani, 2003); catafazii, Editura Vinea (2005), de-a viul, Editura Cartea Româneasc? (2010) ?iDer lärm des fleisches, Edition Solitude, Germania (2012 – antologie bilingv?). Selec?ii din poemele sale sunt traduse în francez?, englez?, bulgar?, suedez?, spaniol?, ungar?.

Ioan Es. Pop s-a n?scut la 27 martie 1958, în V?rai, Maramures. C?r?i publicate: Ieudul f?r? ie?ire, Editura Cartea Româneasc?, 1994 (Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România ?i Republica Moldova), Porcec, Editura Cartea Româneasc?, 1996, Pantelimon 113 bis, Editura Cartea Româneasc?, 1999 (Premiul Academiei Române; Premiul USR; Premiul pentru Poezie al Ora?ului Bucure?ti), Podul, antologie, Editura Cartea Româneasc?, 2000, Petrecere de pietoni, Editura Paralela 45, 2003 (Premiul USR; Premiul Asocia?iei Scriitorilor Profesioni?ti din România), Confort 2 îmbun?t??it (împreun? cu Lucian Vasilescu), Editura Publica?iilor pentru Str?in?tate, 2004, Lumile livide/The Livid Worlds, Editura Institutului Cultural Român, 2004 (traducere de Nathaniel Smith, K. Shaver ?i Ion Cre?u), No Exit, antologie, Editura Corint, 2007. Traduceri: Ieud utan utgang, Editura Tranan, Stockholm, 2009 (traducere în suedez? de Dan Shafran), Sans issue, Editura L’Oreille du Loup, Paris (traducere în franceza de Linda Maria Baros), No Way Out of Hadesburg, Editura Universitatii Plymouth, Marea Britanie (traducere în englez? de Lidia Vianu si Adam Sorkin), El Ieud sin salida, Editura Baile del Sol, Tenerife, Spania (traducere de Dan Munteanu Colán), No Exit, Editura Baile del Sol, Tenerife, Spania (traducere de Dan Munteanu Colán). Radiodifuziunea Suedeza l-a desemnat Poetul Lunii August 2010. Volumul “Unelte de dormit”, Editura Cartea Româneasc?, a ob?inut multe premii, printre care “Cartea de poezie a anului 2011.

Mireille Radoi s-a n?scut la 9 mai 1974. Are experien?? în diverse domenii de activitate, fiind specialist în ?tiin?ele comunic?rii ?i studii de securitate. A absolvit Academia Na?ional? de Informa?ii ca ?ef de promo?ie, a ob?inut masteratul ?i doctoratul în ?tiin?e politice. Este conferen?iar universitar ?i, din 2010, este director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (http://www.bcub.ro/). Este ini?iatoarea celui mai mare festival cultural în aer liber din Bucure?ti: Strada de C’Arte (www.stradadecarte.ro). A reînfiin?at dup? 65 de ani de inexisten??,„Funda?ia Universitar? Carol I” (www.fundatiacarol.ro). În 2013, Mireille R?doi a debutat literar cu volumul ”ie?ireadinbazadedate” ap?rut la editura timi?orean? Brumar ?i lansat la Galateca. „Mireille Radoi – pe care mult? lume o cunoa?te în calitatea sa de director al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucure?ti ?i de manager cultural, de autoare de c?r?i de specialitate intrate în circuitul universitar interna?ional – debuteaz? în literatur? cu o carte de poeme, un obiect de art? ce vizeaz? bibliofilia, un discurs poetic autentic ?i organic, st?pân pe mijloacele sale de expresie, în care suntem invita?i s? rezon?m cu o energie liric? de eliberare. Eliberare de toate dictaturile prezentului ?i eliberarea din statistic? ?i din baza de date. Mireille R?doi are intui?ia poetic? ?i feminin? de a-?i g?si izb?virea în Lumin? ?i Unicitatea dumnezeiasc?!”, a scris Dan Mircea Cipariu.

CASSIAN MARIA SPIRIDON s-a n?scut la 9 aprilie 1950, în Ia?i. Absolvent al Facult??ii de Mecanic? a Institutului Politehnic din Bucure?ti, 1975. A lucrat pîn? în decembrie 1989 ca inginer mecanic ?i cercet?tor ?tiin?ific în diverse întreprinderi ?i institute. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Membru al Societ??ii Ziari?tilor Români ?i al Asocia?iei Ziari?tilor Români. Membru al PEN-clubului european. Debut în presa literar?: 1971, în revistele „Amfiteatru” ?i „România literar?”. Câ?tig?tor al premiului de debut în volum pentru anii 1979-1980, al Editurii Junimea, Ia?i; 1980 – laureat al festivalului na?ional de poezie „Nicolae Labi?”; decembrie 1989 – organizator ?i participant la mi?carea revolu?ionar? anticomunist? din 14 decembrie 1989, Ia?i, Pia?a Unirii, orele 16,00 – fapt pentru care a fost arestat de Securitatea din Ia?i ?i eliberat din închisoare în amiaza zilei de 22 decembrie ’89; ian. 1990-nov.1991 – fondator ?i director al noii serii a revistei TIMPUL din Ia?i; nov.1991-nov.1992 – redactor al revistei „Cronica” Ia?i, dec.1992-dec.1994 – redactor al ziarului „Evenimentul zilei”; între 1993-1995 – redactor colaborator la postul TV Europa Nova Ia?i; iunie 1994 – pîn? în prezent – fondator ?i director al revistei de cultur? poetic? POEZIA; ian. 1995 ?i pîn? în prezent – director al Editurii TIMPUL – Ia?i; oct. 1995 ?i pîn? în prezent – ini?iator ?i redactor coordonator al publica?iei literare „Caietele de la Dur?u”; dec. 1995 ?i pîn? în prezent – redactor ?ef al revistei „Convorbiri literare” din Ia?i; din 1996 – membru al Consiliului USR ?i al Comitetului de conducere a USR Filiala Ia?i; din 2000 – membru al Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România. Din 2009 – pre?edinte al USR Filiala Ia?i. C?r?i publicate: Pornind de la zero – versuri, Ed.Junimea, Ia?i, 1985; Zodia nop?ii – versuri, Ed. Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1994 (Premiul revistei „Poesis“- Satu Mare, pentru cea mai bun? carte a anului); Ia?i, 14 decembrie 1989, Începutul Revolu?iei Române, Ed. Timpul – Ia?i, 1994. (Premiul cultural „Vasile Pogor“ al Prim?riei Ia?i);Piatr? de încercare – versuri, Ed. Junimea – Ia?i, 1995. (Premiul Uniunii Scriitorilor – filiala Ia?i); De dragoste ?i moarte – versuri, Ed. Helicon – Timi?oara, 1996; Intrarea în apocalips? – versuri (edi?ie bilingv?, român? ?i francez?), Ed. Cogito, 1997; Arta nostalgiei (poeme cuantice) – versuri, Ed. Cartea Româneasc?, 1997 (Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Dobrogea, revista „Tomis“, Constan?a, Premiul pentru poezie al Salonului de carte Oradea, 1998); Întotdeauna ploaia spal? e?afodul, Ed. Axa, Boto?ani, 1997 (Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor – Filiala Ia?i); Atitudini literare, Ed. Cartea Româneasc?, 1999 (nominalizat? – Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Ia?i, 1999, Premiul special „Radu Enescu” la Salonul Interna?ional de Carte Oradea, 2000); Clipa zboar? c-un zîmbet ironic, Ed. Dyonisos, Craiova, 1999 (nominalizat? – Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România), (Marele premiu al Festivalului interna?ional de poezie de la Sighetul Marma?iei, 1999); Dintr-o halt? p?r?sit?, versuri, Ed. Augusta, Timi?oara, 2000 (Marele premiu  ASLA Oradea, 2001, nominalizat la Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, 2001); Pornind de la zero, antologie de versuri, Ed. Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 2000; Între dou? lumi, antologie de versuri în român?, spaniol?, francez?, englez?, Editura Cogito, Oradea, 2001; Über den Wald, versuri, volum bilingv român?-german?, Ed. Dionysos, Germania, 2002; Atitudini literare, vol. II, Ed. Cartea Româneasc?, 2002 (Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Premiul revistei Antares, Premiul pentru publicistic? al USR Filiala Ia?i); Ucenicia libert??ii (atitudini literare III), Editura Cartea Româneasc?, 2003 (Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru eseu pe anul 2003); Nimic nu tulbur? ca via?a (poezii), Editura Dacia, Cluj, 2004 (Premiul „Mihai Ursachi” pentru poezie la Salonul de Carte al Bibliotecii „Gh. Asachi”, Ia?i, 2004, Premiul Funda?iei Culturale „Hyperion”, 2004); Petre ?u?ea între filosofie ?i teologie, Ed. Cogito, Oradea, 2004; Aries (antologie de versuri), Ed. Junimea, 2004; Între dou? lumi, (antologie, în român?, spaniol?, francez? ?i englez?), Editura Funda?iei Culturale Poezia, 2004; Eminescu, azi, Editura Junimea, 2005 – Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Ia?i; Între dou? lumi (antologie de versuri în român?, spaniol?, francez?, englez?, german?), Ed. Funda?iei Culturale Poezia, Ia?i, 2006; Orizonturi duble (Atitudini literare/IV), Ed. Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 2006; Aventurile ter?ului, Colec?ia Ananda, Ed. Junimea, Ia?i, 2006; Marea înf??i?are a lui Mihai Ursachi, Ed. Princeps Edit, Ia?i, 2006; Noduri pe linia vie?ii, versuri, Ed. Paralela 45, 2007; 101 dialoguri în libertate, interviuri, Editura Ideea European?, 2007; O s?geat? îmbr?cat? în ro?u, Ed. Paralela 45, 2008; Aventurile ter?ului, Editura Curtea veche, Bucure?ti, 2009; Vie?i controlate, Junimea, Ia?i, 2009 (Premiul pentru critic? ?i eseu al Colocviului Genera?ia 80 la maturitate, mai 2010); Gînduri despre poezie, Limes, Cluj, 2010; Cump?na, antologie de versuri, Tipo-Moldova Ia?i, 2011; 101 dialoguri în libertate, interviuri, vol. II, Editura Ideea European?, 2011; Despre barbari sau Invazia omului plat, Editura Litera Interna?ional, Bucure?ti, 2011 (Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România); Farmecul discret al dreptei cump?niri, Editura Tipo-Moldova, Ia?i, 2012; Poeme în balans, Editura Charmides, Bistri?a, 2013; Petre ?u?ea între filosofie ?i teologie, Editura Doxologia, Ia?i, 2013; Rostirea sufletului, Editura ProUniversitaria, Bucure?ti, 2014; Fericirile monahului Nicolae de la Rohia, Editura Doxologia, 2014; Despre împ?r??ia omului surogat, Editura Tracus Arte, Bucure?ti, 2014. Este publicat în toate revistele importante din ?ar?. Apari?ii în diverse antologii din ?ar? ?i str?in?tate. Prezent, ca invitat, la festivaluri na?ionale ?i interna?ionale de poezie (Festivalul interna?ional de Poezie de la Medellin – Columbia, Bienala interna?ional? de Poezie de la Liège – Belgia, Luna culturii române?ti de la Marsilia – Fran?a, Întîlnirea Poe?ilor Lumii latine, Mexic, Festivalul Interna?ional de Poezie de la Havana, Cuba etc.). Tradus ?i publicat în francez?, englez?, german?, spaniol?, suedez?, rus?, chinez?, finlandez?, polon?, ceh?, albanez?, slovac?, arab?, maghiar?, coreean? ?.a. Prezent cu texte la radio ?i televiziune (locale ?i na?ionale). Numeroase articole publicistice ?i eseuri în presa local? ?i na?ional?. Alte premii ?i distinc?ii: 1992 – Premiul Revistei „Poesis” pentru îngrijirea edi?iei „Opere fundamentale”, de Petre ?u?ea; Premiul Colocviilor Na?ionale de Poezie Piatra Neam? pentru pentru îngrijirea edi?iei „Omul – Tratat de antropologie cre?tin?”, de Petre ?u?ea; 1997 – Premiul Bacovia al revistei „Ateneu” pentru Poezie; 2000 – Brevet de conferire a medaliei comemoriative „150 de ani de la na?terea lui Mihai Eminescu” pentru contribu?ia deosebit? adus? la promovarea operei eminesciene; Premiul pentru Eseu al Festivalului Interna?ional de Poezie Deva; În anul 2000 – a fost distins prin Decret Preziden?ial cu Medalia Comemorativ? „Eminescu-2000”. 2003 – Premiul special pentru Poezie al Festivalului Interna?ional de Poezie „Ronald Gasparic”, Ia?i, 2003; 2004 – Premiul POGOR pentru întreaga activitate literar? acordat de Prim?ria Municipiului Ia?i; A fost distins prin Decret preziden?ial cu Meritul Cultural în grad de Ofi?er. 2006 – Diploma de Excelen?? a Festivalului Na?ional de Poezie „Costache Conachi”, Tecuci, pentru merite deosebite în promovarea operei scriitorului Costache Conachi. Premiul I ?i Premiul Filialei Bac?u a USR pentru cea mai bun? revist? literar? ?i de cultur? a anului 2006, revista „Convorbiri literare”. 2008 – I s-a acordat titlul de Cet??ean de Onoare al Municipiului Ia?i. 2010 – A fost distins prin Decret preziden?ial cu Meritul Cultural în grad de Comandor. Lucr?ri ?tiin?ifice publicate: Eminescu, azi, Editura Junimea, 2005; Aventurile ter?ului, Ed. Curtea veche, Bucure?ti, 2009.

Liviu Ioan Stoiciu s-a n?scut în 19 februarie 1950, la Dumbrava Ro?ie / Piatra Neam?: poet, prozator, autor dramatic, eseist ?i publicist. A copil?rit la Cantonul 248 / Halta CFR Adjudu Vechi ?i la Adjud (aici a terminat liceul teoretic în 1967). Din 1990 a venit de la Foc?ani (unde a locuit din 1975) cu domiciliul stabil la Bucure?ti: redactor (?ef ?i adjunct) la revistele Uniunii Scriitorilor “Contrapunct” ?i „Via?a Româneasc?”. Meritul Cultural în grad de Ofi?er, 2010. Debut editorial cu versuri: La fanion, 1980, Premiul Uniunii Scriitorilor. Alte volume de versuri: Inima de raze (1982), Când memoria va reveni (1985), O lume paralel? (1989), Poeme aristocrate(1991, Premiul Uniunii Scriitorilor), Singur?tatea colectiv? (1996, Premiul Academiei Române), Ruinele poemului (1997), Post-ospicii (1997), Poemul animal (2000), La plecare (2003), pam-param-pam / adjudu vechi (2006), Craterul Platon (2008), Pe prag / Vale-Deal (2010), Substan?e interzise (2012). Antologie de versuri: Cantonul 248 (2005), Lan?ul (2012). Volume de memorialistic? / eseu / publicistic?: Jurnalul unui martor (1992), Jurnal stoic din anul Revolu?iei, urmat de Contrajurnal (2002) ?i Cartea z?d?rniciei (Convorbiri de sfâr?it cu Al. De?liu & „Inspira?ii” de început) – 2008. Romane: Femeia ascuns? (1997),Grijania (1999), Undeva, la Sud-Est (2001), Romanul-basm (2002), Vr?jma? (2014). Dramaturgie: Teatrul uitat (2005, Premiul Uniunii Scriitorilor).

Edituri invitate: Humanitas,  Semne, Multicart,  Mica Valahie, Niculescu, Nomina, Vivaldi, Saeculum, Lider,  Prut, Diana, Corint, Tritonic, Cetatea de scaun, Byton, DPH, Hasefer, Polirom, All, Nemira, Dharana, HAC BD!, RAO, Muzeul Na?ional al Literaturii Române – Bucure?ti, Tracus Arte, Tipo Moldova, Torent Press, Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?

STRADA DE C’ARTE, la cea de-a patra ediţie, legalizează traficul de cultură!

Bucure?ti, pharmacy 11 septembrie 2015 – Biblioteca Central? Universitar? Carol I în parteneriat cu Funda?ia Universitar? Carol I ?i Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER) lanseaz? cea de-a patra edi?ie a festivalului cultural în aer liber STRADA DE C’ARTE, hospital între 23-27 septembrie 2015, în arealul statuii ecvestre a Regelui Carol I din fa?a Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucure?ti (Calea Victoriei nr 88, sector 1). Timp de cinci zile, bucure?tenii ?i vizitatorii capitalei vor beneficia de cea mai ampl? ofert? de evenimente culturale de calitate, cu acces gratuit. Pietonalul statuii Regelui Carol I se transform? într-un spa?iu public cultural, g?zduind cel mai mare târg de carte în aer liber din Bucure?ti. Cele mai importante edituri ?i libr?rii, recitaluri de poezie, concerte live de blues ?i jazz, lans?ri de carte, proiec?ii de filme, dezbateri ?i conferin?e, ateliere de pictur? ?i desen dedicate copiilor ofer? participan?ilor un program unic. Cu sloganul “Legaliz?m traficul de cultur?”, STRADA DE C’ARTE î?i propune s? readuc? în prim-plan pl?cerea de a citi, de a (re)descoperi poezia, literatura, filmul, spectacolul, într-un context urban u?or accesibil, cu o coloan? sonor? de jazz ?i blues live. “Strada de C’Arte s-a bucurat s? primeasc?, anual, peste 15.000 de vizitatori care au însufle?it zona Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Pentru a patra oar?,  evenimentele de carte ies în agora ?i ofer? publicului larg, indiferent de vârst? sau situa?ie material?, produse culturale autentice,  printre care câteva sunt unicat, cele din registrul celor ?aptearte”, a declarat Mireille R?doi, Directorul General al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. “Strada de C’Arte se desf??oar? în siajul Festivalului George Enescu, întregind oferta cultural? din inima Bucure?tiului. Împreun?, cele dou? evenimente creeaz? o rezonan?? cultural? str?lucitoare, demn? de o capital? european?. Aceast? edi?ie, asemenea celor anterioare, este organizat? exclusiv gra?ie partenerilor no?tri priva?i UniCredit, ?uca, Zbârcea ?i Asocia?ii ?i Marea Loj? Na?ional? din România c?rora le mul?umim c? au ales s? investeasc? în acest program cultural pe care mi-l doresc, în timp, unul de anvergur? interna?ional?!”, a mai ad?ugat Mireille R?doi. “Sunt bucuros s? fim ?i anul acesta la STRADA DE C’ARTE, cu cele mai recente apari?ii editoriale dedicate poeziei, cu recitaluri de poezie, blues ?i jazz. Pe 24 septembrie 2015, de la ora 20:00, la Rampa de Poezie ?i Jazz, într-un concert-eveniment, cu Ioana Cr?ciunescu, Florin Iaru, Mihai Zgondoiu, Mike Godoroja & Blue Spirit, vom lansa cartea ?i DVD-ul AER DE BUCURE?TI, Editura Tracus Arte”, a declarat Dan Mircea Cipariu, coordonatorul recitalurilor de poezie ?i jazz STRADA DE C’ARTE.

Editurile prezente la târgul de carte de pe pietonalul statuii Regelui Carol I ofer? vizitatorilor ?i de aceast? dat? mii de titluri române?ti ?i str?ine, cu pre?uri reduse. Iubitorii de literatur? vor putea participa la lans?ri de carte ?i sunt invita?i la recitalurile ?i concertele live din Rampa de Jazz ?i Poezie, coordonat? de Agen?ia de Carte (www.agentiadecarte.ro).  Cei mici, sub îndrumarea voluntarilor de la Institutul de Management ?i Dezvoltare Durabil? (IMDD, www.imdd.ro), vor putea participa la ateliere de modelaj ?i desen, lectur? la iarb? verde, precum ?i la concursuri de pictur? ?i colaj pe Strada Copiilor (pietonalul statuii Regelui Carol I).

Festivalul se va desf??ura cu sprijinul partenerilor no?tri strategici  Muzeul Na?ional al Literaturii Române, Asocia?ia Euro CulturArt, Opera Scris?.ro, Galeria  de art? contemporan? Galateca, Romfilatelia, Asocia?ia Român? de Film “Document.Art”,  Tiger Security,  ?i Biroului de Arhitectur? TECON.

Pentru mai multe detalii legate de conceptul ?i programul festivalului, vizita?i website-ul www.stradadecarte.ro,

pagina de Facebook http://www.facebook.com/BibliotecaCentralaUniversitaraCarolI

sau urm?ri?i Strada de C’Arte pe Twitter @StradadeC_Arte.

Începând cu 24 septembrie 2015, pe website-ul festivalului ve?i g?si jurnalul fiec?rei zile.

Program Strada de C’Arte

Edi?ia a IV-a

23 – 27 septembrie 2015

Arealul statuii ecvestre a Regelui Carol I – Calea Victoriei nr. 88

ORAR EVENIMENTE

Zilnic

Strada de C’Arte – Târg de carte, 14 expozan?i

Statui vivante, Teatrul Masca

Strada Copiilor – ateliere organizate de Institutul de Management ?i Dezvoltare Durabil? (IMDD)

18.00 – 19.00  Recital Cvartet “CHROMATIC”

19.00 – 20.00  Tururi ghidate în BCU “Carol I”

Expozi?ii

“Lucian Blaga: 135 ani de la na?tere” (Hol Aul?)

“Opera c?rtur?reasc? ?i tipografic? a Sf. Ierarh Grigorie Dasc?lu” organizat? împreun? cu Biblioteca Sfântului Sinod (corp Boema)

“3” semnat? fotograf Cristian Tudose (Foaierul de lectur?, corp Dacia)

“LOC ?i Vis” semnat? Constantin Flondor, galeria Galateca

Miercuri, 23 septembrie

Montaj, amenajare standuri, cablare etc.

Joi, 24 septembrie

17.00 – 18.00

Lansarea vol. “Du-te departe de mine”, autor Gabriel Gafi?a, ed. Nemira (Foaierul de Lectur?, corp Dacia)

18.00 – 19.00

Atelier pe Strada Copiilor – Folosirea artei tradi?ionale în arta contemporan?, sus?inut de Roxana Gibescu

19.00 – 20.00

CELE MAI FRUMOASE POEZII:  Cora Botezatu, Maria Timuc (Foaierul de Lectur?, corp Dacia)

19.00 – 19.30

Proiec?ie film în Aul?: RAPA NUI, LEGENDA, Regizor: Juan Eduardo Ossa E., Chile

19.40 – 20.00

Proiec?ie film în Aul?: ENIGMA ROSSLYN, Regizor: Tim Maguire, Sco?ia

20.00 – 20.30

Proiec?ie film în Aul?: Aer de Bucure?ti. Un film de Dan Mircea Cipariu

20.30 – 21.30

Concert-eveniment AER DE BUCURE?TI – Ioana Cr?ciunescu, Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru, Mike Godoroja & Blue Spirit, Mihai Zgondoiu (Rampa de Jazz ?i Poezie)

Vineri, 25 septembrie

13.00 – 15.00

Masa Rotund? “Lucian Blaga: 135 ani de la na?tere”, corp Dacia,  Sal? Consiliu. Invitat special: acad. Eugen Simion.

17.00 – 18.00

Lansare carte, “Mareea neagr?: limba român? sub asediu. Gre?eli de exprimare în mass media din România”, autor Dumitru Bor?un, ed. Tritonic (Foaierul de Lectur?, corp Dacia)

18.00 – 19.00

Atelier pe Strada Copiilor  – Pop-Art, sus?inut de Magda Pelmu?

18.00 – 18.45

Proiec?ie film în Aul?: UN VIS DEVENIT REALITATE, Regizor: Luis Ernesto Doñas Gómez, Cuba

19.00 – 19.30

Proiec?ie film în Aul?: RIDURI ?I VISE, Regizor: Georgia Petrali, Grecia

19.00 – 20.00

CELE MAI FRUMOASE POEZII: Ioana Greceanu, Adrian Suciu, Grigore ?oitu, Emilia Z?inel  (Foaierul de Lectur?, corp Dacia). Lansarea oficial? a Turneului de lecturi publice ProLiteraTur (organizat de World MediaGraph, cu sus?inerea financiar? a Administra?iei Fondului Cultural Na?ional).
20.00 – 21.30

Concert de poezie ?i muzic?: Mireille R?doi & Flaviu Predescu, Ionu? Bogdan ?tef?nescu (flaut) ?i Costin Soare (chitar?).

Sâmb?t?, 26 septembrie

11.00 – 12.00

Atelier pe Strada Copiilor – De-a Arhitectura, sus?inut de Eliza Yokina ?i Corina Croitoru

12.00 – 13.30

Proiec?ie film în Aul?: UN FILM DESPRE COPII ?I MUZIC?. SANT ANDREU JAZZ BAND, Regizor: Ramon Tort, Spania

17.00 – 18.00

Lansare carte (Foaierul de Lectur?, corp Dacia)

17.30 – 18.30

Atelier pe Strada Copiilor  – Street Art, sus?inut de Mihai Zgondoiu

18.30 – 19.30

Educa?ie la firul ierbii – dezbatere cu liceeni organizat? de IMDD

19.30 – 20.00

Proiec?ie film în Aul?: OMAGIU  ROMEI, Regizor: Franco Zeffirelli, Italia

19.00 – 20.00

CELE MAI FRUMOASE POEZII: Laura Dan, Anca Mizumschi, Livia Ro?ca (Foaierul de Lectur?, corp Dacia)

20.00 – 21.30

Concert de poezie ?i jazz:  Ioan Es Pop, Eugen Suciu  & Mircea Tiberian (Rampa de Jazz ?i Poezie)

Duminic?, 27 septembrie

11.00 – 12.00

Atelier pe Strada Copiilor  – Pictur? japonez?, sus?inut de Ilina Schileru

12.00 – 13.15

Proiec?ie film în Aul?: UN SCAUN POTRIVIT PENTRU UN ÎNGER, Regizor: Raymond St-Jean, Canada ?i Finlanda

Închidere Festival Strada de C’Arte 2015

Doina Ruşti, Ada Milea, Adriana Trandafir, Ioan Groşan, Florin Iaru, Mircea Martin, Ion Mureşan, Ioan Es Pop şi Mircea Tiberian, invitaţii speciali ai Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, ediţia a III-a, 2015

Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, prescription edi?ia a III-a, buy î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i  dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, între 17-20 iunie 2015, pe scena din Pia?a Civic?, la Teatrul „Jean Bart” ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, literatur?, pân? la artele spectacolului ?i arte vizuale. Nume importante ale scenei noastre culturale vor veni, astfel, în Tulcea pentru a sus?ine conferin?e, pentru a prezenta show-uri de poezie ?i muzic?, pentru lans?ri de carte ?i recitaluri unicat. Programul festivalului prezint? o ofert? de calitate pentru toate genurile artistice ?i se constituie ca o punte cultural? între ora?ele dun?rene, un ferment pentru viitoare proiecte culturale ?i artistice pentru regiunea dun?rean?. Invita?ii speciali ai festivalului sunt Doina Ru?ti,  Ada Milea, Adriana Trandafir, Ioan Gro?an, Florin Iaru, Mircea Martin, Ion Mure?an, Ioan Es Pop ?i Mircea Tiberian . Vor sus?ine lecturi publice poe?ii Dan Mircea Cipariu,  Denisa Lep?datu, Iulia Pan? ?iAmelia St?nescu, Ini?iatorii festivalului sunt Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Euro CulturArt, ?i  Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Directorul festivalului este scriitoarea Suzan Mehmet. Organizatori: Consiliul Jude?ean Tulcea, Prim?ria Municipiului Tulcea, APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România).  Parteneri: ICEM Tulcea, Art Cafe „La scena”, Centrul Cultural „Jean Bart”, Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”, Hotel Delta, Hotel Esplanada. Parteneri media: Radio România Cultural, Agen?iadeCarte.ro, Ziarul Obiectiv, Ziarul Delta, Accent TV, Radio Delta.

Programul Festivalului de C’ARTE DANUBIUS, edi?ia a III-a, 2015

Miercuri, 17 iunie 2015

Ora 16

Deschiderea oficial? a Târgului

Prezentarea Festivalului – conferin?? de pres?

Concert Quartetul CHROMATIC – Pia?a Public?

Ora 17-18.30

lansare de carte: Cristian Cealera, volumul 2, „Pove?tile M?rii Negre” – Casa Avramide

lansare de carte Doina Ru?ti – „Manuscrisul fanariot”, Editura Polirom

Ioan Gro?an – „Lumea ca literatur? – Amintiri”, Editura Polirom – prezint? Ioan  Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu

Ora 18.30 – 20.30

Atelier de improviza?ie  teatral? – trupa IMPROVISNEYLAND  Casa Avramide

ORA 18.30

Adriana Trandafir în show-ul  „Maria T?nase# – Teatrul Jean Bart

Ora 20.30

Concert Ada Milea – Casa Avramide

Joi, 18 iunie 2015

Ora 14

vernisaj expozi?ie grafic?  Alina Ro?ca

Ora 16- 18

lans?ri de carte ?i concert CHROMATIC – Pia?a Public?

Ora 16

conferin?ele Danubius  – Invitat acad Mircea Martin.

Ora 17 – 18

lansare de carte Gheorghe Bogorodea (Casa Avramide)

Volumul „Hor? de b?rba?i”, Editura Ex Ponto, Constan?a, 2015

Ora 18 – 19

Lecturi publice de poezie – Poe?i din Gala?i, Constan?a, Tulcea

Augustin Ioan (Bucure?ti-Tulcea), Denisa Lep?datu (Gala?i), Iulia Pan?, Amelia St?nescu (Constan?a)

Moderator: Dan Mircea Cipariu

Ora 19

spectacol de teatru – Ani?a Nandri?  Cudla cu Monica Musat – Facultatea de Arte Hyperion – Casa Avramide

Ora 20.30

concert trupa PONTICE

Ora 21

spectacol de teatru  „Scrisori c?tre Rita” de ?tefan Caraman – sala Studio – Teatrul Jean Bart

Vineri, 19 iunie 2015

Ora 14

vernisaj expozitie Centenar Gellu Naum

Ora 16-18

Lans?ri de carte – Pia?a Public?

Ora 17-18

Lansare de carte Petru ?incoca (Casa Avramide)

Volumul „Spectator pe scen?-Tulcea cultural?”, Editura Ex Ponto, Constan?a, 2015

Ora 19

Lecturi de poezie – Ioan Es.Pop, Florin Iaru, Ion Mure?an,  Eugen Suciu, Teodor Dun?

Ora 20

Concert de Jazz Mircea Tiberian & friends

Echipa

Fondatori festival: Constantin Hogea & Dan Mircea Cipariu & Ioan Cristescu

Director festival : Suzan Mehmet

Director executiv: Cristian Ioni??

Art director: Orbán Anna-Mária

Coordonator Târg de carte – Nicoleta Vidican

Festivalul de C’ARTE DANUBIUS

un festival cu ie?ire la mare!

Olga Delia Mateescu şi Ioan Groşan, invitaţii speciali ai Salonului EcoLiteratura.Ro

Asocia?ia Euro CulturArt, view Filiala Bucure?ti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, Opera Scris?.ro – societate de gestiune a drepturilor de autor ?i APLER- Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România organizeaz? Salonul EcoLiteratura.Ro, prima edi?ie, proiect ce va avea loc, între 12-13 iunie 2015, pe pietonalul Libr?riei Open Art din Bucure?ti (str. Pictor Arthur Verona), în cadrul Street Delivery 2015. Tema aleas? pentru Street Delivery X, adic? edi?ia de Bucure?ti, a 10-a, este Global Warming. Cu acest prilej va fi lansat? EcoLiteratura.ro, magazin literar, artistic ?i de mentalit??i, ?i vor avea loc dou? sesiuni de lecturi publice (vineri, 12 iunie 2015, ora 18, sâmb?t?, 13 iunie 2015, ora 18). Olga Delia Mateescu ?i Ioan Gro?an sunt invita?ii speciali ai Salonului EcoLiteratura.Ro. Fiecare invitat va avea alocat un timp de lectur? de 5 minute. Coordonatorii proiectului sunt Dan Mircea Cipariu, Ioan Cristescu ?i Grigore ?oitu. “EcoLiteratura.ro este r?spunsul pe care mai mul?i scriitori români, din genera?ii ?i geografii literare diferite, îl dau gravelor probleme de ecosistem cu care se confrunt? societatea noastr? consumist? ?i secularizat?. Sunt probleme generate de lipsa de m?sur? în exploatarea resurselor naturale ?i chiar în exploatarea resurselor umane. E nevoie de un nou umanism care s? recl?deasc? valori precum autenticitate, organicitate,  caritate, altruism, nevoia de Cel?lalt, compasiune, non-violen?? sau filantropie. Dac? exist? autori care pot face din textele lor literare ?i oper? de apostolat umanist ?i ecologic, EcoLiteratura le va fi punct de sprijin ?i de promovare.”, a declarat Dan Mircea Cipariu, ini?iatorul proiectului EcoLiteratura.ro. Agen?iadeCarte.ro este partenerul media al proiectului.

Vineri, 12 iunie 2015, ora 18.00

Salonul EcoLiteratura, prima sesiune de lecturi publice. Pietonalul Libr?riei Open Art din Bucure?ti (str. Pictor Arthur Verona), în cadrul Street Delivery 2015. Invita?i: Ioana Diaconescu, Florin Dumitrescu, Eugen Lenghel, Felix Nicolau, Dan Mihu?, Adriana Popescu, Ofelia Prodan, Daniel Sur, Tudor Voicu. Cu participarea extraordinar? a scriitorului Ioan Gro?an. Moderator: Dan Mircea Cipariu.

Sâmb?t?, 13 iunie 2015, ora 18.00

Salonul EcoLiteratura, a doua sesiune de lecturi publice. Pietonalul Libr?riei Open Art din Bucure?ti (str. Pictor Arthur Verona), în cadrul Street Delivery 2015. Invita?i: Andreea BilligIoana Greceanu, Eugen Lenghel, Monica Manolachi, Niculina Oprea, Adrian Pârvu, Stoian G. Bogdan, Peter Sragher, Grigore ?oitu, Emilia Z?inel. Cu participarea extraordinar? a scriitoarei ?i actri?ei Olga Delia Mateescu. Moderator:Dan Mircea Cipariu.

”Programul de Carte”- ediția a IV-a, de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de autor

Joi, order 23 aprilie 2015, sickness între orele 10.00 ?i 18.00, try Muzeul Na?ional al Literaturii Române (MNLR) din Bucure?ti, Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor din România, Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art? (FNSA) ?i Libr?ria Open Art organizeaz? a patra edi?ie a PROGRAMULUI DE CARTE prin mai multe evenimente comune care marcheaz? s?rb?torirea Zilei Interna?ionale a C?r?ii ?i a Drepturilor de Autor. PROGRAMUL DE CARTE  este un program de evenimente mediatice cu mesaje pro-lectur? ?i de sus?inere a culturii scrise na?ionale. Cu acest prilej,  de la ora 10.00, va fi f?cut? o dona?ie (o bibliotec? de carte româneasc?) ?i va fi sus?inut un recital de poezie la Penitenciarul Rahova din Bucure?ti. De la ora 13.00, la sediul FNSA (str. Dem I. Dobrescu, nr.11) va avea loc dezbaterea “Cultura scris? na?ional?, între nevoi legislative, fiscale ?i de infrastructur?”, moderat? de Mihai Mitric?, directorul executiv al Federa?iei Editorilor din România, ?i prof.univ.dr. Lucian Chi?u, cu urm?torii invita?i: acad.Eugen Simion, acad. Nicolae Breban, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Opera Scris?.ro, Claudiu Istrate, director executiv al Uniunii Editorilor din România, Rodica Guiu, administrator general Copyro, Carmen Mu?at, redactor-?ef al revistei Observator cultural, Mireille R?doi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucure?ti, ?i editorul Marcel Popa, fondatorul editurii Univers Enciclopedic. De la ora 18, la Libr?ria Open Art (str. Pitar Mo? nr.12, intrarea de pe str. Arthur Verona), poe?ii Ioana Cr?ciunescu, Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru, Adrian Suciu ?i Grigore ?oitu vor sus?ine o lectur? public? în care poe?ii invita?i vor d?rui celor prezen?i o floare, o carte sau un poem. Organizatorii PROGRAMULUI DE CARTE sunt Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, în colaborare cu Federa?ia Editorilor din România, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, OPERA SCRIS?.RO, Copyro. Filiala Bucure?ti Poezie-Uniunea Scriitorilor din România ?i Asocia?ia EURO CULTURART. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator cultural ?i Agen?iadeCarte.ro.

Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor este ini?iat? ?i s?rb?torit? de UNESCO, din 1995, în fiecare an, pe 23 aprilie. În aceast? s-a n?scut ?i a trecut la cele ve?nice William Shakespeare. Ziua de 23 aprilie este strâns legat? de nume celebre ale literaturii mondiale: Cervantes, Inca Garcilaso de la Vegas, William Wordsworth, Jules Barbey d’Aurevilly, Rupert Brooke, Halldór Laxness,Vladimir Nabokov sau Maurice Druon. Ideea a prins foarte repede, mai ales în Spania, unde obiceiul de a oferi o floare pentru fiecare carte vândut? de Sf. Gheorghe (23 aprilie!) a ajutat la promovarea evenimentului.

Prin Hot?rârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarat? “Ziua Bibliotecarului din România”. Începând cu 2005, în România, pe 23 aprilie se s?rb?toresc Ziua Bibliotecarului din România?i Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor.

PROGRAMUL DE CARTE î?i propune s? creeze anual, de Ziua Interna?ional? a C?r?ii ?i a Drepturilor de autor, un spa?iu public de afirmare pentru autorii români, de?in?tori de drepturi de autor, pentru bibliotecarii români, în cadrul unor evenimente mediatice ?i artistice, cu mesaje pro-lectur? ?i de sus?inere a culturii scrise na?ionale. Programul are elemente de interactivitate ?i se adreseaz?, în special, adolescen?ilor ?i studen?ilor, precum ?i profesioni?tilor industriei editoriale.

Sloganul PROGRAMUL DE C’ARTE pentru 2015 este: cite?ti ?i d?ruie?ti!

PROGRAMUL DE CARTE

– Ora 10.00-11.00, DARUL DE CARTE

Va fi f?cut? o dona?ie (o bibliotec? de carte româneasc?) ?i va fi sus?inut un recital de poezie la Penitenciarul Rahova din Bucure?ti al poe?ilor Dan Mircea Cipariu, Adrian Suciu ?i Grigore ?oitu.

– Ora 13.00, DEZBATEREA DE CARTE

La sediul FNSA (str. Dem I. Dobrescu, nr.11) va avea loc dezbaterea “Cultura scris? na?ional?, între nevoi legislative, fiscale ?i de infrastructur?”, moderat? de Mihai Mitric?, directorul executiv al Federa?iei Editorilor din România, ?i prof.univ.dr. Lucian Chi?u, cu urm?torii invita?i: acad. Eugen Simion, acad. Nicolae Breban, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Opera Scris?.ro, Claudiu Istrate, director executiv al Uniunii Editorilor din România, Rodica Guiu, administrator general Copyro, Carmen Mu?at, redactor-?ef al revistei Observator cultural, Mireille R?doi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucure?ti, ?i editorul Marcel Popa, fondatorul editurii Univers Enciclopedic.

– Ora 18.00, RECITALUL DE CARTE

La Libr?ria Open Art (str. Pitar Mo? nr.12, intrarea de pe str. Arthur Verona), poe?ii Ioana Cr?ciunescu, Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru, Adrian Suciu ?i Grigore ?oitu vor sus?ine o lectur? public? în care poe?ii invita?i vor d?rui celor prezen?i o floare, o carte sau un poem.

Organizatorii PROGRAMULUI DE CARTE sunt Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, în colaborare cu Federa?ia Editorilor din România, Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, OPERA SCRIS?.RO, Copyro. Filiala Bucure?ti Poezie-Uniunea Scriitorilor din România ?i Asocia?ia EURO CULTURART.

Parteneri media: Radio România Cultural, Observator cultural ?i Agen?iadeCarte.ro.

OPEN ART. casa scriitorului

O zi fastuoas?!

M? bucur s? v? anun? deschiderea unui spa?iu unicat – OPEN ART. casa scriitorului – aflat la intersec?ia str?zilor Arthur Verona ?i Pitar Mo? (nr.12) din centrul Bucure?tiului. OPEN ART. casa scriitorului este, health în primul rând, order un loc de întâlnire pentru profesioni?tii scrisului din România, un loc pentru lecturi publice, evenimente literare ?i culturale, conferin?e, lans?ri de carte ori sesiuni de autografe. În fapt, un spa?iu deschis pentru ceea ce e viu ?i valoros în cultura român? contemporan?. OPEN ART. casa scriitorului este un spa?iu deschis scriitorilor, arti?tilor, editorilor ?i tuturor celor care hr?nesc sistemul vizibil sau invizibil al culturii române. Dup? cum bine ?ti?i, în ultimii doi ani de zile, scriitorii au pierdut Casa Monteoru-Catargi, fostul sediu al Uniunii Scriitorilor, ?i sediul Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. OPEN ART. casa scriitorului încearc? s? acopere aceste pierderi ireparabile pentru scriitori, oferind un spa?iu public de exprimare ?i de distribu?ie a unor opere literare de ni??. Cei care vor trece pragul OPEN ART. casa scriitorului vor g?si c?r?ile poe?ilor români în via??. În acest spa?iu, avem o camer? special? ?i central? dedicat? poeziei române contemporane. În acest spa?iu, avem o camer? pentru revistele literare ?i culturale din toat? ?ara!

OPEN ART. casa scriitorului este un vis pus în pagina realit??ii de prieteni ?i institu?ii apropiate literaturii române vii. Se cuvine s? îi amintesc ?i s? le mul?umesc lui Ioan Cristescu, pre?edintele APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România), ?i Maestrului Mircia Dumitrescu pentru c? a gândit vizual acest spa?iu. Pute?i admira, astfel, câteva gravuri ale Maestrului Mircia Dumitrescu, gravuri inspirate de câteva dintre poemele pe care i le-a d?ruit Nichita St?nescu artistului.  Ciclul gravurilor semnate de Mircia Dumitrescu poart? numele ”Nichita Azi”.

OPEN ART. casa scriitorului este un program cultural ini?iat de APLER ?i sus?inut financiar de Opera Scris?.Ro, Asocia?ia Open Art ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Agen?iadeCarte.ro este partenerul media al acestui program.

Operatorul comercial al programului OPEN ART. casa scriitorului este S.C. World Media Graph SRL, cu urm?toarele date de contact ?i date de facturare: J40/3152/2009, CIF: RO18491512, Adresa: str. Sava Hentia nr. 2, sector 1, Bucure?ti, Punct de lucru: str. Pitor Mo? nr.12, sector 1, Bucuresti, IBAN: RO34EGNA1010000000271276 -Banca Marfin Bank, IBAN: RO47TREZ7015069XXX010315 -Trezoreria Sector 1, tel 0212234111. Persoan? de contact: Nicoleta Vidican, mobil: 0786108806V? rog s? trimite?i pe adresa de email nicollettav@gmail.cominforma?ii legate de evenimentele literare pe care dori?i s? le desf??ura?i în spa?iul OPEN ART. casa scriitorului. Spa?iul nostru va fi oferit gratuit! În func?ie de informa?iile primite, vom putea realiza o programare flexibil? a evenimentelor care sprijin? promovarea c?r?ilor ?i autorilor români.

 

Condi?iile de distribu?ie în spa?iul OPEN ART. casa scriitorului sunt urm?toarele:

– rabat comercial de 35%;

– c?r?ile ?i publica?iile vor fi livrate pe aviz, urmând ca plata s? se fac? pe m?sura vânz?rii, în urma rapoartelor lunare de vânzare;

– c?r?ile ?i publica?iile livrate s? fie în bun? stare;

– titlurile care nu înregistreaz? nicio vânzare timp de 90 de zile, vor fi returnate furnizorului.

Toate cele bune,

Dan Mircea CIPARIU,

pre?edintele OPERA SCRIS?.RO

P.S. Le mul?umesc tuturor celor care mi-au scris pe email sau mi-au telefonat pentru a sus?ine acest proiect.

Amintiri din Casa Poeziei: ”eu am scris pentru scriitori, pe ei îi iubesc cel mai mult pentru că pe ei nu-i iubește nimeni între semeni ci numai Dumnezeu”

Sâmb?t?, mind 21 martie 2015, order la Libr?ria Open Art (aflat? la intersec?ia str?zilor Pitar Mo? ?i Arthur Verona) din Bucure?ti, între orele 11.30- 14.00, a avut loc a doua edi?ie a evenimentului RECITAL CU PERECHE – “Noi ?i amintirea lor”, un proiect ce a marcat s?rb?torirea Zilei Interna?ionale a Poeziei.  11  poe?i contemporani (Ioana Diaconescu, Simona-Grazia Dima, Mariana Filimon, Ioana Greceanu, Dan Iancu, Riri Sylvia Manor, Anca Mizumschi, Niculina Oprea, Liviu Ioan Stoiciu, Grigore ?oitu, Lucian Vasilescu) au citit poemele a 11 poe?i români pleca?i în raiul poeziei. A fost evocat, într-un moment special, marele actor ?i recitator Eusebiu ?tef?nescu, recent disp?rut dintre noi. Amfitrioni: Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu.  Art director: Mihai Zgondoiu. Produc?tor: Anamaria Sp?taru. Organizator: Filiala Bucure?ti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. Coproduc?tori: Radio România Cultural ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Printre cei prezen?i la eveniment s-au aflat ?i ?tefania Co?ovei, Margareta Labi? ?i  scriitorul Cornel George Popa. Pe pere?ii de la Open Art, locul unde a avut loc evenimentul, pot fi admirate câteva gravuri ale maestrului Mircia Dumitrescu, gravuri inspirate de câteva dintre poemele pe care i le-a d?ruit Nichita St?nescu artistului.  Ciclul gravurilor semnate de Mircia Dumitrescu poart? numele ”Nichita Azi”. ,,O zi fastuoas?! M? bucur c? ne afl?m aici, la Libr?ria Open Art, pe Strada Pictor Verona din Bucure?ti, un spa?iu unicat pentru c? în el cei care vor putea veni s?-l vad? vor g?si c?r?ile poe?ilor români în via??. În acest spa?iu, vom avea o camer? a poeziei. Într-o lume ca a noastr? în care ve?tile sunt rele atunci când vine vorba despre scriitori, este un fapt cu totul ?i cu totul important acela c? putem s? oferim colegilor no?tri de breasl? un loc de întâlnire în care vom avea lans?ri de carte, conferin?e ?i tot ce reprezint? viu în literatura român? contemporan?. Dac? foarte mul?i oameni care au câ?tigat averi în România dup? 1990 au cheltuit pe te miri ce, eu m-am gândit ca din banii pe care i-am câ?tigat dup? 1990 s? investesc în acest spa?iu cultural, spun spa?iu cultural pentru c? el nu este  neap?rat în în?elesul clasic o libr?rie . Open Art este un spa?iu deschis arti?tilor, scriitorilor, mai cu seam? c?, dup? cum bine ?ti?i, în ultimii doi ani de zile am avut ve?ti groaznice, am pierdut Casa Monteoru, sediul Uniunii Scriitorilor, am pierdut sediul Muzeului Na?ional al Literaturii Române. Am vrut s? fac de Ziua Interna?ional? a Poeziei o frumoas? surpriz? colegilor de la Filiala Bucure?ti Poezie. Aceasta este Casa Poeziei. Între 13-17 mai 2015, atunci când organiz?m Târgul Interna?ional al C?r?ii de Poezie ?i Maratonul de Poezie ?i Jazz, vor veni în România 9 directori ai Caselor de Poezie din Europa ?i sunt foarte bucuros s? oferim ?i noi în aceast? re?ea a Caselor de Poezie din Europa acest spa?iu. Sunt bucuros c? putem colabora ca în ultimii 8 ani de zile cu Radio România Cultural ?i c? putem aduce în fa?a publicului larg ascult?tor voci poetice din genera?ii ?i geografii literare diferite. Ziua Interna?ional? a Poeziei este, se pare, marcat? ?i s?rb?torit? în România în mai multe ora?e. Cred c? unele dintre cele mai importante evenimente sunt realizate de c?tre Filiala Bucure?ti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România ?i de c?tre Muzeul Na?ional al Literaturii Române, cu sprijinul APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România) ?i Opera Scris?.Ro. Partenerii media ai proiectului sunt Cultura ?i Agen?iadeCarte.ro. Coproduc?tori: Radio România Cultural ?i Asocia?ia Euro CulturArt. Dup? acest preambul v? rog s? ascult?m prima voce. Eu sunt cu atât mai emo?ionat cu cât prima pereche a recitalului aduce în prim plan o voce literar? care anul trecut a fost al?turi de noi, este vorba de Cornelia Maria Savu ?i nu întâmpl?tor deschidem cu perechea Ioana Diaconescu/ Cornelia Maria Savu, pentru c? acest titlu –Recital cu pereche– a fost dat în urma unor discu?ii pe care le-am avut cu Cornelia Maria Savu.”, a declarat Dan Mircea Cipariu, ini?iatorul proiectului RECITAL CU PERECHE.

Ioana Diaconescu a deschis ”Recitalul cu pereche”, cu o evocare Cornelia Maria Savu. ” Mul?umesc colegului Dan Mircea Cipariu. Mul?umesc c? sunte?i aici. Sunt bucuroas? s? fim înc? o dat? noi între noi aici, câ?i am mai r?mas ?i câ?i vom mai fi . Împreun? cu cei care au plecat, dar care au r?mas prin ceea ce au f?cut, prin opera lor, prin prezen?a lor despre care a? putea s? spun c? este al?turi de noi aproape zilnic. Cornelia Maria Savu a plecat pe nea?teptate, dar pe nea?teptate pleac? to?i. A? vrea s? v? spun c? am dep??it într-o bun? zi triste?ea de a o fi pierdut pe Cornelia ca prieten? ?i ca autoare pentru c? mi-am dat seama c? ar trebui s? fiu bucuroas? c? am cunoscut o personalitate poetic? ?i nu numai de factura ei, un tip uman atât de special, de generos, de curios, atât de cultivat ?i, nu în cele din urm?, vreau s? subliniez faptul c? ea este – ?i am socotit-o de când era un copil precoce, publicând primul volum ”Totem în alb”- una dintre cele mai puternice voci poetice ale ultimei jum?t??i ale secolului XX. Ioana Diconescu a citit poemele ” O alt? versiune” ?i ”Capul meu cânt? Ofelia” de Cornelia Maria Savu. Din poeziile proprii a citit ” În nev?zut”, din volumul ”Vertigo” ap?rut la Editura Tracus Arte.

A urmat o evocare Eusebiu ?tef?nescu. ” În timpul vie?ii noastre exista maestrul Eusebiu ?tef?nescu. Zilele trecute l-am condus pe ultimul drum ?i împreun? cu Ioan Cristescu ?i Ana Maria Sp?taru, produc?torul acestui eveniment, ne-am gândit c? ar fi extrem de nimerit s?-l evoc?m pe Eusebiu ?tef?nescu. L-am rugat pe Ionu? Bogdan ?tef?nescu, colegul nostru de la Filiala Bucure?ti Poezie, majoritatea îl cunosc ca fiind ”flautul de aur” ?i poate acum afl? c? este colegul nostru,  s? ne citeasc? dou? poeme pe care el le-a scris în aceast? perioad? a ultimelor zile ale lui Eusebiu ?tef?nescu”, a spus Dan Mircea Cipariu. Ionu? Bogdan ?tef?nescu a citit dou? poeme, ” Curriculum vitae” ?i ”Femeia din umbr?”, dintr-un volum dedicat tat?lui s?u, poeme scrise din clipa în care acesta a aflat despre diagnosticul necru??tor al maestrului Eusebiu ?tef?nescu.  Din volumul lui Eusebiu ?tef?nescu, ”Preschimbarea la fa??”, ap?rut la Tracus Arte, Ionu? a citit poemul ”Hotarul de cea??”.  A urmat apoi un scurt moment poetic ”Eusebiu ?tef?nescu din arhiva Radio România Cultural”.

Simona-Grazia Dima a ales s?-l evoce pe Daniel Turcea. ”Descop?r în poezia, opera ?i biografia Simonei-Grazia Dima o puternic? rezonan?? spirtiual?, lucru destul de rar într-o lume ca a noastr? în care biografismul aduce mai de grab? lucrurile rele ale existen?ei.”, a m?rturisit Dan Mircea Cipariu. Simona-Grazia Dima a citit dou? poeme ale sale,”În numele t?u ascuns” ?i Lun? plin?”, din antologia ”C?l?toria în petalele trandafirului”, ap?rut? în Colec?ia Opera Omnia Poezie Contemporan?, la Editura Tipo Moldova. Din Daniel Turcea a citit ”Balada splendorii”, din volumul ”Epifania”, 1978. ”L-am ales pe Daniel Turcea ?i pentru c? în var? m-am aflat în fa?a mormântului s?u de la M?n?stirea Cernica ?i am fost foarte emo?ionat?. Nu departe era ?i mormântul lui Virgil Mazilescu ?i mormintele multor oameni de cultur?. Acolo este un adev?rat muzeu în aer liber. Totodat? am citit amintirile, rememor?rile importante, aproape fantastice ale surorii sale, care a scris despre el. Daniel Turcea a murit tân?r ?i nu a scris mult. Un volum al s?u numit Etropia se afl? într-o cvasi opozi?ie sim?it? de el cu ”Epifania”. El a scris- ”eu am scris pentru scriitori, pe ei îi iubesc cel mai mult pentru c? pe ei nu-i iube?te nimeni între semeni ci numai Dumnezeu”. Mi se pare foarte frumos ?i emo?ionant”, a declarat Simona-Grazia Dima.

Mariana Filimon care le-a evocat pe Constan?a Buzea ?i Floren?a Albu. ” Îmi dau seama c? în literatura ultimilor 30 de ani s-au legat foarte multe prietenii literare. Prietenia dintre Mariana Filimon ?i Constan?a Buzea este una cu totul ?i cu totul special? pentru c? ea a fost una proteic? pentru amândou?.”, a spus Dan Mircea Cipariu. ”Aparent Constan?a Buzea ?i Floren?a Albu erau incompatibile, dar am reu?it s? le împrietensc pe amândou?. Erau dou? firi aspre, foarte exigente, dar care au devenit foarte bune prietene. Amândou? promovau poe?i, tineri sau mai pu?in tineri.”, a declarat Mariana Filimon, care a citit poemul ”Zidul” de Floren?a Albu, ”Nu crede sau crede pu?in” de Constan?a Buzea ?i poemul s?u intitulat”M?r?i?or”.

Ioana Greceanu l-a evocat pe Cezar Iv?nescu. ”Am ales s? fac pereche cu poetul Cezar Inv?nescu pentru c? în prim?vara aceasta, pe 24 aprilie, se împlinesc 7 ani de la trecerea lui în nefiin??”.

Dan Iancu l-a avocat pe Gheorghe Ene. ” Despre Gheogrhe Ene pot s? v? spun un singur lucru:  cei care nu l-au cunoscut au avut ghinion”, a declarat Dan Iancu, care a citit ” ?i mai tr?iesc”, un poem inclus în cartea în lucru – ”Poemele ora?ului târziu”.

Riri Sylvia Manor l-a evocat pe Nicolae Labi? ?i a citit ”Moartea c?prioarei”. Doamna Margareta Labi?, sora lui Nicolae Labi?, prezent? la eveniment, a recitat ”Miori?a” de Nicolae Labi?, poezie inspirat? de Mihail Sadoveanu.  ”Pentru Nicolae Labi? ne îndoliem de dou? ori, o dat? pentru c? este n?scut în acela?i an cu mine ?i ar fi putut fi aici al?turi de noi ?i a doua oar? pentru poeziile pe care le-ar fi putut scrie în ace?ti ani de atunci de când a fost ucis.”, a spus doamna Riri Sylvia Manor.

Anca Mizumschi l-a evocat pe Vasile Petre Fati. ”Am ales un poet pe care nu-l cunosc, pe care nu l-am v?zut niciodat? ?i singurul lucru pe care îl avem în comun este c? ne-am n?scut amândoi în Constan?a. Absen?a acestui poet mi se pare un simbol pentru ceea ce ce întâmpl? în literatura român?. A luat de dou? ori premii de la Uniunea Scriitorilor, o dat? pentru poezie ?i o dat? pentru proz?, ?i nu exist? în nicio carte de critic? literar? român?. A fost foarte greu s? reconstitui prezen?a lui. Tot ceea ce pot s? v? spun este din m?rturiile lui Marian Dr?ghici ?i dintr-un articol al lui Ioan Gro?an care a scris din amintirile lui. E tot ceea ce eu am reu?it s? g?sesc despre acest mare poet român.”, a spus Anca Mizumski. Aceasta a citit din Vasile Petre Fati poemul ” În ziua în care am v?zut marea”, din volumul ” O nunt?”, 1984, ?i din volumul ” Copilul tuns zero”. .

Niculina Oprea l-a evocat pe Marin Sorescu. ” Pentru mine Marin Sorescu înseamn? foarte mult pentru c? l-am cunoscut în anul întâi de liceu când mergeam la ?edin?ele Cenaclului Revistei Ramuri de la craiova. Atunci era redactor-?ef al revistei. Statura lui micu?? ?i musta?a stufoas? mi-au r?mas în memorie ?i sincer? s? fiu îmi este dor uneori de Marin Sorescu.”, a spus Niculina Oprea.

Liviu Ioan Stoiciu l-a evocat pe Mircea Ciobanu, cel care i-a fost editor la trei dintre c?r?ile poetului care avea s? primeasc?, în 2013, Premiul Cartea de poezie a anului 2012 pentru “Substan?e interzise”, Editura Tracus Arte . Liviu Ioan Stoiciu a citit  poemul ”Ce a ajuns” de Mircea Ciobanu.

Grigore ?oitu a citit ”Drive test” ?i ”Somnul” de George Vasilievici, iar din poemele proprii – ” Am cioc?nit indecis” ?i ”Poem cu Vanghelie”.

Lucian Vasilescu a evocat-o pe Magda Isanos. ” Am hot?rât s? o aduc ast?zi al?turi de noi pe o poet? pe care o iubesc foarte mult, mai pu?in frecventat? ast?zi, ca mai to?i cei du?i, Magda Isanos, s?vâr?it? în anul 1944, n?scut? fiind în 1916, p?r?sind aceast? lume la numai 28 de ani. De posteritatea Magdei Isanos, din fericire, se îngrije?te, cu foarte mare aten?ie, fiica sa Elisabeta Isanos, o foarte frumoas? poet? ?i domnia sa, autoare ?i de romane ?i eseuri, atât de modest?, îns?, încât este aproape invizibil? în peisajul literar românesc.” , a spus Lucian Vasile. Acesta a citit ” La iarb? verde” de Magda Isanos ?i ”Un test” din volumul s?u ” ?ara mea, via?a mea, dragostea mea – despre modesta mea ratare personal?”, Editura Rentrop -Straton.

Simona IONI??