Author Archives: Dorina Cioplea

Desant cu poezie, blues și jazz, la Târgoviște

afis Ziua Internationala a CartiiProgramul de Carte, eveniment organizat de Ziua Bibliotecarului și Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor, a ajuns, în 2013, la ediția a II-a. Cultura scrisă vie a fost sărbătorită, anul acesta, la Târgoviște, evenimentul fiind inițiat și coordonat de scriitorul și jurnalistul Dan Mircea Cipariu. La Centrul Internaţional de Conferinţe a avut loc dezbaterea pe tema “Cultura scrisă şi drepturile de autor faţă cu noile media”, invitați fiind scriitoarea și jurnalista Conerlia Maria Savu, secretarii de stat din cadrul Ministerului Culturii Radu Boroianu și Cristian Vasile Petcu, scriitorul și publicistul Bogdan Ghiu și scriitorul Dan Mircea Cipariu. Moderator: jurnalista Anamaria Spătaru (Radio România Cultural). De asemenea, câteva ore mai târziu, laClubul Studenţilor al Universităţii Valahia din Târgovişte, s-a desfăşurat un spectacol de poezie, blues şi jazz, cu poeţii Ioana Crăciunescu, Andra Rotaru şi Bogdan Ghiu şi muzicienii Mike Godoroja&Blue Spirit şi Marius Mihalache. Organizatori: Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România – APLER, OPERA SCRISĂ.RO, Asociaţia EURO CULTURART, Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte. Finanţatori: Ministerul Culturii, Administraţia Fondului Cultural Naţional. Parteneri media: Radio România Cultural, revista Cultura http://www.agentiadecarte.ro/, http://www.corect.com/ Continue reading

PROGRAMUL DE CARTE sărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţii, la Târgovişte

afis Ziua Internationala a CartiiMarţi, 23 aprilie 2013, la Târgovişte, cu ocazia Zilei Bibliotecarului din România și a Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de autor, va avea loc PROGRAMUL DE CARTE, ediţia a II-a, un eveniment iniţiat şi coordonat de scriitorul Dan Mircea Cipariu. Astfel, la Clubul Studenţilor al Universităţii Valahia din Târgovişte, de la ora 19:00, se va desfăşura un spectacol de poezie, blues şi jazz, cu poeţii Ioana Crăciunescu, Andra Rotaru şi Bogdan Ghiu şi muzicienii Mike Godoroja&Blue Spirit şi Marius Mihalache. Jurnalista Anamaria Spătaru (Radio România Cultural) va modera, de la ora 16:00, la Centrul Internaţional de Conferinţe, dezbaterea pe tema “Cultura scrisă şi drepturile de autor faţă cu noile media”, avându-l invitat special pe jurnalistul şi senatorul Sorin Roşca Stănescu. “Mă bucur că am convins Ministerul Culturii şi Administraţia Fondului Cultural Naţional să investească într-un proiect de calitate şi de anvergură naţională, la Târgovişte, o capitală vitregită în ultimii ani, din păcate, de bani pentru programe cultural de calitate. Ştiu că circulă pe facebook o veste tristă care anunţă că Târgoviştea dispare de pe harta culturală a României de la 1 iulie 2013 pentru că nu au mai fost alocate fonduri de la Consiliul Local municipal pentru Zilele cetăţii, Crizantema de Aur sau pentru noi spectacole de teatru. Venim cu o dezbatere de imediată actualitate, influenţa noilor media, ale reţelei web şi ale celor de socializare asupra obiceiurilor de lectură, de cumpărare şi distribuţie a cărţii, asupra sensibilităţii omului post-postmodern, asupra drepturilor de autor pentru operele scrise. Vă invit la un spectacol unic, în care poezia intră în rezonanţă cu blues-ul şi jazz-ul, în ritmurile celor de la Mike Godoroja & Blue Spirit şi în acordurile de ţambal şi cu improvizaţiile lui Marius Mihalache. Îmi place să cred că PROGRAMUL DE CARTE poate fi o piatră de temelie pentru visul senatorului Sorin Roşca Stănescu de a face proiecte cultural şi artistice naţionale şi internaţionale care să conteze pentru o viitoare capitală a culturii europene la Târgovişte”, a declarat Dan Mircea Cipariu, coordonatorul PROGRAMUL DE CARTE. Continue reading

Semnal carte: Virgil Diaconu, Prinţesă cu fluture, poeme, Editura Limes, Cluj, 2012

coperta virgil diaconuFantezia e o tr?s?tur? de c?petenie a poeziei lui Virgil Diaconu. Dar pentru a dobîndi calitatea liric?, cialis un text se cuvine a se confrunta nu cu realul (solu?ie facil?, didactic?), ci cu propriile sale tensiuni. Tensiuni cu cît mai relevante cu cît deriv? din poezia îns??i, existen?a fiind resorbit? în structuri metaforice. (…).   Continue reading

Cosmin Perța reprezintă APLER la Târgul Internațional de Carte de la Londra

cosmin pertaLiteratura român? este prezent? pentru a ?asea oar? consecutiv, viagra order cu sprijinul Institutului Cultural Român, vialis 40mg la cel mai mare eveniment literar organizat în Marea Britanie, no rx Târgul Interna?ional de Carte de la Londra, dedicat mai cu seam? profesioni?tilor din industria c?r?ii (editori, agen?i literari, librari, tipografi). Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România va fi reprezentat? de scriitorul Cosmin Per?a, redactor ?ef al editurii Tracus Arte. Continue reading

Un poet arădean la “Salon du livre”

ioan matiutÎn urm? cu doi ani ai fost la Târgul de carte de la Frankfurt, drug anul trecut – la Salonic ?i, thumb de curând, la Paris. Cum ai ajuns la „Salon du Livre”?

Ioan Matiu?: Am fost invitat de c?tre Bureau International de l’ Edition Francaise (B.I.E.F.), la Paris, la Salonul de Carte (Salon du Livre 2013), cel mai important târg de carte din Europa, dup? cel de la Frankfurt. La edi?ia din acest an, România a fost invitat? de onoare, o mare cinste f?cut? literaturii române. Continue reading

Modelul francez sau cum să avem o strategie naţională de promovare a lecturii

dmcTimp de o s?pt?mân?, help între 19 ?i 26 martie 2013, order am fost la Paris, la Salonul de Carte, la Centrul Na?ional al C?r?ii, la Biblioteca Na?ional? a Fran?ei ?i la Biroul Interna?ional al Editorilor Francezi. Am avut întâlniri profesionale la vârf în aceste institu?ii fundamentale pentru cultura Fran?ei ?i am putut, astfel, s? iau pulsul industriei editoriale din ora?ul luminilor. Dou? informa?ii mi s-au p?rut emblematice: 90% dintre francezi au obiceiuri de lectur?, în timp ce România este pe ultimul loc în Europa la consumul de carte; Fran?a are o politic? eficient? ?i coerent? pentru stimularea lecturii de la cele mai fragede vârste, o dovad? în acest sens sunt cele peste 14 000 de titluri anuale pentru pre?colari, ?colari ?i liceeni (ceva mai mult decât titlurile române?ti ap?rute într-un an!). Ministerul Educa?iei, Centrul Na?ional al C?r?ii, Biblioteca Na?ional? a Fran?ei, dar ?i cele peste 3 000 de biblioteci franceze, au programe pentru sus?inerea permanent? a publicului pentru carte ?i pentru lectur?. Oficialit??ile franceze au r?mas f?r? cuvinte atunci când au aflat c? editorii români î?i difuzeaz? ?i î?i promoveaz? singuri titlurile prin ?coli ?i licee! În Fran?a, la Ministerul Educa?iei, exist? o comisie de speciali?ti care face o selec?ie pentru a cump?ra titlurile dedicate copiilor ?i adolescen?ilor. La noi, bibliotecile ?colare ca, de altfel, ?i cele jude?ene, nu au bani de achizi?ii ?i, atunci când îi au, achizi?iile se fac dup? ureche sau dup? interesele triburilor locale ?i culturale! Dac? institu?iile noastre cu atribu?ii culturale ?i educa?ionale (Ministerul Culturii, Ministerul Educa?iei, în mod special!) nu vor realiza o strategie de promovare a lecturii de la cele mai mici vârste, analfabetismul va deveni un fenomen social de mas? ?i va na?te un paradox cumplit: cu cât vom avea mai mul?i absolven?i de bacalaureat ?i de facultate cu atât procentul analfabetismului va cre?te! Continue reading

9 premianţi APLER, 9 personalităţi culturale

apler+procesatMar?i, check 11 decembrie 2012, doctor în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române, a avut loc Gala Premiilor Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER), edi?ia a XIV-a, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii ?i Patrimoniului Na?ional. Amfitrion: Dan Mircea Cipariu. Partener media: Agen?iadeCarte.ro, partener oficial: OPERA SCRIS?.RO.  Continue reading

“Fluxul cultural între România și Franța e încă unul privilegiat”

dmcLettre du BIEF (Bureau International de l`Edition Française) – publica?ie care va fi editat? cu ocazia Salonului de Carte de la Paris (22-25 martie 2013) – a realizat un interviu cu scriitorul Dan Mircea Cipariu (publisher AgentiadeCarte.ro, buy pre?edintele Asocia?iei Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România, pre?edintele OPERA SCRIS?. RO – societate de gestiune a drepturilor de autor, pre?edintele ASB – sec?ia Poezie) despre realit??ile lumii editoriale autohtone ?i nu numai. Felicia Popescu (Bureau International de l’Edition Française) dialogheaz? cu Dan Mircea Cipariu despre vârfurile industriei editoriale din România ?i sc?derile sale, despre tendin?ele predominante în produc?ia editorial?, dificult??ile industriei de carte, piraterie, leg?turile culturale dintre Fran?a ?i România ?.a.m.d. Red?m integral interviul: Continue reading

România la Salon du Livre, un eşec anunţat?

dmcMi-e tare team? c? prezen?a României ca invitat de onoare la Salonul de Carte de la Paris s? nu fie un e?ec anun?at. La o radiografiere lucid? asupra industriei editoriale din România, story nu avem cum s? nu constat?m câteva probleme de fond: industria editorial? este cea mai decapitalizat? dintre industriile române?ti (atâtea câte mai sunt!); c?derea pie?ei cu peste 45% fa?? de anul 2008 ?i c?derea puterii de cump?rare a românilor a lovit în casele editoriale de calitate, rx care se confrunt? cu o criz? de cash-flow ?i de plat? a salariilor; lipsa unui sistem de distribu?ie ?i de promovare a c?r?ii a f?cut ca spa?iul cultural românesc s? se tribalizeze ?i mai mult. Pe lâng? aceste probleme structurale care frâneaz? industria editorial? din România, sunt ?i problemele create de tranzi?ia Institutului Cultural Român ?i de bâlbele organizatorice ori de imagine ale responsabilului pentru standul na?ional al României de la Paris. Continue reading