Author Archives: Dorina Cioplea

David Esrig, Mircea Dinescu, Horaţiu Mălăele, Ion Caramitru, George Mihăiţă, Ioan Bogdan Ştefănescu, Mircea Vintilă, la Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, ediţia a II-a

pharmacy Verdana, order sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: #ffffff;”>danubius 2014 logo blogFestivalul de C’ARTE DANUBIUS, edi?ia a II-a, î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i  dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, între 18-22 iunie 2014, pe scena din Pia?a Civic?, la Teatrul „Jean Bart”, la Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna” ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Nume importante ale scenei noastre culturale vor veni, astfel, în Tulcea pentru a sus?ine conferin?e, pentru a prezenta show-uri de poezie ?i muzic?, pentru lans?ri de carte ?i vernisaje unicat. Programul festivalului prezint? o ofert? de calitate pentru toate genurile artistice ?i se constituie ca o punte cultural? între ora?ele dun?rene, un ferment pentru viitoare proiecte culturale ?i artistice pentru regiunea dun?rean?. Invita?ii speciali ai festivalului sunt David Esrig, Mircea Dinescu, Hora?iu M?l?ele, Ion Caramitru, George Mih?i??, Ioan Bogdan ?tef?nescu, Mircea Vintil?. Vor sus?ine lecturi publice poe?ii Dan Mircea Cipariu,  Sorin Ghergu?, Florin Iaru, Iulia Pan?, Bogdan O. Popescu, Dan Ple?a, Amelia St?nescu, Florina Zaharia, Scriitorul Nicolae Bacalba?a va prezenta cea mai recent? apari?ie a sa  editorial?, „Opri?i dricul, mortu’?sta n-a dat plicul!”, Editura Princeps Multimedia. Ini?iatorii festivalului sunt Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea, Dan Mircea Cipariu, pre?edintele Euro CulturArt, ?i  Ioan Cristescu, pre?edintele APLER. Directorul festivalului este scriitoarea Suzan Mehmet. Organizatori:Consiliul Jude?ean Tulcea, Prim?ria Municipiului Tulcea, APLER (Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România).  Parteneri: ICEM Tulcea, Art Cafe „La scena”, Centrul Cultural „Jean Bart”, Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”, Hotel Delta, Hotel Esplanada, Editura Eikon. Parteneri media: Radio România Cultural, Agen?iadeCarte.ro, Ziarul Obiectiv, Ziarul Delta, Accent TV, Radio Delta Continue reading

Gala “Poezie de 10! Cele mai bune cărţi de poezie ale anului 2013”

Afis FIPB-TNCPVineri, price 16 mai 2014, cialis ora 18.00, în Rotonda Muzeului Na?ional al Literaturii Române, în cadrul celei de-a V-a edi?ii a Târgului Na?ional al C?r?ii de Poezie/Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti, se va desf??ura “Gala Poezie de 10! Cele mai bune c?r?i de poezie ale anului 2013”. Invitatul special al Galei este Maestrul Mircea Dinescu. Selec?ia celor 10 c?r?i  ce vor fi prezentate în cadrul evenimentului a fost f?cut? în urma unei sinteze în care au fost cuprin?i critici ?i comentatori literari care ?i-au exprimat punctul de vedere despre cele mai bune c?r?i de poezie ap?rute anul trecut. Au fost luate în calcul topurile ?i bilan?urile publicate în revistele “Cultura”, “Observator Cultural”, “România literar?” ?i Agen?iadeCarte.ro. Au fost luate în considerare, de asemenea, premiile la poezie pentru anul editorial 2013 acordate la Gala Tinerilor Scriitori, Gala Radio România Cultural ?i Gala revistei “Observator cultural”. Amfitrionii Galei “Poezie de 10!” sunt scriitorii Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Gro?an. Produc?tori: Anamaria Sp?taru ?i Ioan Cristescu. Cu participarea extraordinar? a actri?ei ?i scriitoarei Ioana Cr?ciunescu ?i a muzicienilor Gabriela Costa (voce) si Alex Man (chitar?). Continue reading

Târgul Naţional al Cărţii de Poezie /Festivalul Internațional de Poezie București ”Tu Nu Citeşti Poezie?”

Afis FIPB-TNCPÎn perioada 14-18 mai 2014 se desfășoară ediția a V-a a Târgului Național al Cărții de Poezie / Festivalul Internațional de Poezie București (TNCP / FIPB) ”Tu Nu Citești Poezie?” Organizatori principali: Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti (MNLR) și Asociația Euro CulturArt. Co-organizatori: Institutul Cultural Român și Teatrul Naţional de Operetă ”Ion Dacian”.  Parteneri: Asociaţia Difuzorilor şi Distribuitorilor de Carte din România (ADEPC), Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER), OPERA SCRISĂ.RO-Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor, Uniunea Scriitorilor din România – București – Secția Poezie, Biblioteca Metropolitană, București, Fundația Dignitas, Librăria Bastilia, Club La Scena, Tramvaiul 26. Parteneri media: AgenţiadeCarte.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura, România Literară. Proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Târgul Naţional al Cărţii de Poezie (TNCP) şi Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) sunt  produse ale unei iniţiative culturale care îşi propune să reintroducă în spaţiul public conceptul de poezie contemporană vizibilă şi interactivă. În 2014, TNCP este la cea de-a cincea ediţie în care poezia, cartea de poezie, poeţii şi revistele de cultură care publică poezie vor fi  protagonişti ai unui eveniment inedit în spaţiul românesc post-decembrist, un festival unic ce pune la loc de cinste creaţia poetică, marcă identitară a oricărui spaţiu cultural veritabil. Continue reading

34 de poeţi, în peste 5 ore neîntrerupte de Maraton de Poezie şi Jazz

afis maratonul de poezie si jazzSâmb?t?, unhealthy 17 mai 2014, treatment  începând cu ora 21:00, timp de peste 5 ore neîntrerupte, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (B-dul Dacia, nr.12), va avea loc loc cea de-a VI-a edi?ie a evenimentului multiart – Maratonul de Poezie ?i Jazz. Evenimentul este inclus în Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie (edi?ia a V-a, 14-18 mai 2014) ?i este unul dintre programele culturale importante ale Bucure?tiului în cadrul Nop?ii Europene a Muzeelor. 34 de poe?i români contemporani, din genera?ii ?i geografii literare diferite, vor sus?ine lecturi publiceîntr-un dialog artistic cu Mircea Tiberian (pian), Nadia Trohin–voce, C?t?lin Milea– saxofon. Amfitrionii Maratonului sunt Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu. Produc?tor: Anamaria Sp?taru Organizatori: EURO CULTURART, MUZEUL NA?IONAL AL LITERATURII ROMÂNE DIN BUCURE?TI, TEATRUL NA?IONAL DE OPERET? “ION DACIAN”. Coorganizatori: APLER, USR Filiala Bucure?ti Poezie, Opera Scris?.Ro. Coproduc?tor: Radio România Cultural. Parteneri media: Cultura, Observator Cultural, Agen?iadeCarte.ro. Proiect cultural finan?at deAdministra?ia Fondului Cultural Na?ional. “Sunt fericit pentru c? a ?asea oar? consecutiv, împreun? cu Ioan Cristescu ?i echipa Maratonului, realiz?m un nou Revelion al poeziei, blues-ului ?i jazz-ului. O edi?ie care va fi înregistrat? integral de Radio România Cultural ?i care va fi difuzat?, într-un program special, în vacan?a de var?, al?turi de alte proiecte de poezie pe care le-am organizat în 2014. Sunt bucuros ?i pentru faptul c? exper?ii AFCN au ales s? finan?eze acest proiect de excelen?? care aduce, în fa?a publicului, în Noaptea European? a Muzeelor, dou? genuri de ni??, Poezia ?i Jazz-ul. Sunt convins c? Rotonda ?i cafeneaua Muzeului Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti vor fi neînc?p?toare.”, a declarat Dan Mircea Cipariu, ini?iatorul ?i coordonatorul proiectului.

Continue reading

Începe Festivalul de C’ARTE DANUBIUS

AFIS-danub-horizontala_FINAL-50x-70-cm1În perioada 14-17 august 2013, here în Pia?a Civic? din Tulcea se desf??oar? prima edi?ie a Festivalului de C’ARTE DANUBIUS, un festival care î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, pe scena din Pia?a Civic? ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Miercuri, 14 august 2013, de la ora 14.00, va avea loc deschiderea oficial? a Festivalului – Invita?i: dl. Constantin Hogea, Primarul Municipiului Tulcea, dl. Dan Mircea Cipariu, dl. Ioan Cristescu, doamna Suzan Mehmet (scena din Pia?a Civic?); ora 14.15 – 15.00 – Poezie de Tulcea (I). Recital al liceenilor din Tulcea care au participat la Atelierul de scriere creativ? coordonat de Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?); ora 15.00 – 15.30 – Prezentare de carte Tracus Arte: “Sophia” de Suzan Mehmet. Prezint?: Ioan Cristescu ?i Dan Mircea Cipariu (scena din Pia?a Civic?); ora 16.00 – 16.30 – Conferin?ele „Danubius”: „Masca ?i statuia vivant?” de Mihai M?laimare. Cu acest prilej, marele actor va acorda autografe pe cea mai recent? carte a sa, „Masca ?i statuia vivant?”, Editura Tracus Arte – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 17.00 – 18.00 – Conferin?ele “Danubius”: „Tulcea, periplu cultural” de Dan Arhire, pre?edintele Asocia?iei „La Drum” – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 17.00-18.00 – Cinemateca Funda?iei Arte Vizuale: “Cocorii” (Un documentar despre via?? ?i tradi?ie a unei comunit??i de lipoveni din Delta Dun?rii. 1997,  23 minute, Beta SP / Versiune român?, rus?, englez?. Produc?tor: FAV. Un film de: Marian Ivan. Festivaluri: Festivalul tinerilor creatori de film ?i televiziune / Costine?ti 1997. Premii: Premiul Funda?iei Soros, Festivalul Interna?ional Dakino / Bucure?ti 1997) – Art Cafe La Scena-Casa Avramide; ora 18.00 – 19.00 – Poezie de Tulcea (II). Invita?i speciali: Olimpiu Vladimirov, Augustin Ioan (scena din Pia?a Civic?) – scena din Pia?a Civic?; ora 19.00-20.00 – Poezia Dun?rii. Recital al actorilor Teatrului “Jean Bart” din Tulcea: Gabriela Ciolacu, Nicoleta Lungu, Vlad Matei Ajder, Mihai G?l??an, Costel Zamfir – scena din Pia?a Civic?; ora 20.00 – 21.00 – Recital de poezie & folk Dinu Ol?ra?u. Lansarea c?r?ii „Dar” de Dinu Ol?ra?u, Editura Eikon. Prezint?: Valentin Ajder, directorul Editurii Eikon – scena din Pia?a Civic?.Agen?iadeCarte.ro prezint? poeme ale scriitorilor Dan Mircea Cipariu ?i Robert ?erban, care vor fi lecturate în cadrul evenimentului “Poezia Dun?rii” de actori ai Teatrului “Jean Bart” din Tulcea: Continue reading

Festivalul de C’ARTE DANUBIUS, prima ediţie, 14-18 august 2013

AFIS-danub-horizontala_FINAL-50x-70-cm1Miercuri, unhealthy 14 august 2013, ora 14.00, în Pia?a Civic? din Tulcea începe prima edi?ie a Festivalul de C’ARTE DANUBIUSun festival care î?i propune s? aduc? în fa?a publicului tulcean ?i dobrogean voci importante ale culturii române ?i dun?rene. Timp de 5 zile, între 14-18 august 2013, pe scena din Pia?a Civic? ?i în spa?iul Art Cafe La Scena-Casa Avramide, vor fi prezentate evenimente din toate zonele artistice, de la industria editorial?, arte vizuale pân? la artele spectacolului ?i cinema. Organizatorii festivalului sunt Prim?ria Municipiului Tulcea ?i Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România (APLER)iar coorganizatori – Consiliul Jude?ean Tulcea ?i Biblioteca Jude?ean? „Panait Cerna”.Coproduc?tor: Radio România Cultural. Continue reading

Revista Contact International, la o nouă apariție

coperta 1 Contact international 2013. 7-9_001În excelente condi?ii grafice apare amplul volum (250 de pagini format A4), capsule din Contact international, drugs revist? de cultur?, care apare la Ia?i, sub egida World Academy of Letters ?i are ca editor Funda?ia Cultural? „Atma” (fondatori: Liviu ?i Julieta Pendefunda). Numerele lunilor iulie, august ?i septembrie 109-111 (vara 2013) cuprind texte teoretice ?i critice, material poetic ?i proz?, eseuri dominate de semn?turi de marc? ale culturii universale. Sumarul bogat, aria larg? de cuprindere, omagiul adus istoriei spiritului, pa?ii viitorului ?i speran?a c? o cultur? nu moare ?i nu poate fi ucis?, iat? câteva, doar câteva cuvinte, despre minunata revist? a c?rei nou? serie impresioneaz? în continuare ?i reprezint? un model pentru multe dintre revistele de renume, dar învechite prin context ?i rutin? a sumarului. Cu apari?ie trimestrial?, parcurgând aceast? revist?, în care nu e?ti singur, te sim?i înconjurat de cei care te pot ajuta la construc?ia unui uria? templu al culturii. Aici statuia În?elepciunii s?l??luie?te la altar. O ofert? generoas?, îndemnând, în perspectiv?, la medita?ie ?i la lucru. Bogat ilustrat? revista ofer? momente de respiro coloristic bine plasate în densitatea textelor. Continue reading

47 de poeţi, în peste 6 ore neîntrerupte de Maraton de Poezie şi Jazz!

logo maratonSâmb?t?, cialis 18 mai 2013, ambulance începând cu ora 20:00, check timp de peste 6 ore neîntrerupte, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti, a avut loc cea de-a V-a edi?ie a evenimentului multiart Maratonul de Poezie ?i Jazz. 47 de scriitori români contemporani din genera?ii ?i geografii literare diferite au sus?inut lecturi publice de poezie, într- un dialog artistic cu Mircea Tiberian & friends (Diana Miron – vioar? ?i voce, Sian Brille – chitar?). Aceast? a V-a edi?ie s- a bucurat de sprijinul financiar al Administra?iei Fondului Cultural Na?ional ?i a fost unul dintre programele culturale importante în cadrul Nop?ii Europene a Muzeelor. Maratonul de Poezie ?i Jazz a f?cut parte din programul Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie ce s-a desf??urt, între 16-19 mai 2013, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. Continue reading

“fuga din urmă” de Ioan Matiuț, lansată la TNCP

poza-I.M-284x300Sâmb?t? 18 mai 2013, healing ora 12.00, la Biblioteca Metropolitan? din Bucure?ti (str.Tache Ionescu nr.14), Sala de conferin?e, în cadrul Târgului Na?ional al C?r?ii de Poezie (TNCP), edi?ia a IV-a, va avea loc lansarea volumului de poezie “fuga din urm?” de Ioan Matiu?, editura Tracus Arte. Despre carte ?i autor vor vorbi Dan Mircea Cipariu ?i Cornelia Maria Savu. “Cartea face parte din proiectul meu poetic, acela de a încerca s? scriu cât mai scurt ?i cât mai simplu. Demers dificil, fiecare cuvânt contând enorm în economia poeziei. Cred c? timpul poeziei lungi ?i explicative a trecut. V?d poezia ca pe un vehicul care se dezintegreaz? în momentul în care ajunge cu cititorul ACOLO“, a declarat Ioan Matiu?. Lansarea va fi urmat? de o lectur? publicî în care vor citi poe?ii Florina Zaharia, Virgil Diaconu, Florin Dochia, Andrei Novac ?i Ioan Matiu?. Continue reading

Maratonul de Poezie şi Jazz, ediţia a V-a, de Noaptea Europeană a Muzeelor

logo maratonSâmb?t?, prescription 18 mai 2013, online de la ora 20:00, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti (B-dul Dacia nr.12), va avea loc cea de-a V-a edi?ie a evenimentului multiart Maratonul de Poezie ?i Jazz. 47 de scriitori români contemporani din genera?ii ?i geografii literare diferite vor sus?ine lecturi publice de poezie, în dialog artistic cu Mircea Tiberian & friends. Aceast? a V-a edi?ie se bucur? de sprijinul financiar al Administra?iei Fondului Cultural Na?ional ?i este unul dintre programele culturale importante în cadrul Nop?ii Europene a Muzeelor. Noaptea Muzeelor este un eveniment ini?iat de Ministerul Culturii ?i Comunic?rii din Fran?a, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO ?i de Consiliul Interna?ional al Muzeelor (ICOM), la care particip? anual aproximativ 3.000 de muzee din Europa. Maratonul de Poezie ?i Jazz face parte din programul Târgul Na?ional al C?r?ii de Poezie ce se desf??oar?, între 16-19 mai 2013, la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti. Continue reading