34 de poeţi, invitaţi la ediţia a VIII-a a Maratonului de Poezie şi Jazz, de Noaptea Europeană a Muzeelor

Sâmb?t?, medicine 21 mai 2016, ora 20:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucure?ti (Calea Victoriei, nr. 88), în cadrul Festivalului Interna?ional de Poezie Bucure?ti (FIPB), va avea loc edi?ia a VIII-a a programului de educa?ie cultural? “Maratonul de Poezie ?i Jazz”, difuzat în fiecare an de Radio România Cultural, eveniment care marcheaz? prin poezie, blues ?i jazz Noaptea European? a Muzeelor . Sunt invita?i 34 de poe?i din genera?ii ?i geografii literare diferite, fiecare cu câte cu o lectur? public? de 5 minute:Ion Mure?an, ?tefan Baghiu, Andrei Dobo?, ?tefan Manasia, Nicoleta Popa, Nicolae Coande, Ionel Ciupureanu, Riri Sylvia Manor, Romulus Bucur, Robert G.?Elekes, Iulia Pan?, Amelia St?nescu, Dan Coman, Robert??erban, Ioan Matiu?, Ana Don?u, Bogdan O. Popescu, Sorin Ghergu?, Cosmin Per?a, Teodor Dun?, Sorin Despot, Ioana Cr?ciunescu, Magda? Cârneci, Grigore ?oitu, Simona Popescu, Florin Iaru, Octavian?Soviany, Mugur Grosu, Tiberiu Neac?u, R?zvan ?upa, Adrian?Suciu, Florin Dan Prodan, Ionelia Cristea ?i C?lin Mih?ilescu. Nume de referin?? ale jazz-ului românesc onoreaz? ?i aceast? edi?ie a Maratonului: Maria R?ducanu (voce), Nadia Trohin (voce) ?i Mircea Tiberian (pian). Amfitrioni: Dan Mircea Cipariu ?i Ioan Cristescu. Produc?tor: Anamaria Sp?taru. Proiect co-finan?at de: AFCN – Administra?ia Fondului Cultural Na?ional.

În perioada 18 – 22 mai 2016, în capital?, va avea loc cea de-a VII-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Poezie Bucure?ti (FIPB). Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti (FIPB) este o ini?iativ? cultural? care î?i propune s? reintroduc? în spa?iul public contemporan conceptul de poezie vizibil? ?i interactiv?. Lansat în 2010, sub egida Muzeului Na?ional al Literaturii Române, Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti a crescut constant, ajungând s? includ? în programul celei de a VII-a edi?ii peste 100 de poe?i din peste 20 de ??ri. Atât prin istoricul s?u, cât ?i prin palmares, Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti începe s? se contureze drept una dintre cele mai spectaculoase manifest?ri dedicate poeziei de pe scena literar? autohton?. Publicul iubitor de poezie are ocazia de a participa la peste 20 de evenimente: eveniment special dedicat anivers?rii Dada, la care particip? performeri din 7 ??ri – „DADA 100: poezie sonor?, simultan?, experimental? ?i de avangard?”, lecturi publice, mese rotunde, dezbateri, performance-uri ?i recitaluri de jazz în 10 loca?ii din capital?: Biblioteca Central? Universitar? „Carol I”, Teatrul Excelsior, Libr?riile Humanitas, Green Hours, Galeria Roman?, Muzeul Municipiului Bucure?ti, Libr?ria Open Art, Tramvaiul 26, Muzeul memorial „Tudor Arghezi – M?r?i?or”, plus Maratonul de Poezie ?i Jazz, edi?ia a VIII-a (marcând prin poezie, blues ?i jazz Noaptea European? a Muzeelor – 21 mai 2016). Amploarea din acest an transform? Festivalul Interna?ional de Poezie Bucure?ti (FIPB) în cel mai important festival de gen din România. Agen?iadeCarte.ro este partener media al evenimentului ?i v? prezint? programul festivalului.

DESF??UR?TOR MARATON

Ora 20.00-20.10 – Deschidere DMC & Mircea Tiberian

Ora 20.10-20.15 – lectur? Ion Mure?an

Ora 20.15 -20.20 – lectur? Ioan Cr?ciunescu

Ora 20.20-20.25 – lectur? C?lin Mih?ilescu

Ora 20.25-20.30 – lectur? Simona Popescu

Ora 20.30 – 20.35 – lectur? Florin Iaru

Ora 20.35 – 20.40 – lectur? Magda Cârneci

Ora 20.40 -20.45 – lectur? Octavian Soviany

Ora 20.45-20.50 – lectur? Riri Sylvia Manor

Ora 20.50 – 21.10 – Muzica: Mircea Tiberian & Nadia Trohin

Ora 21.10-21.15 – lectur? Nicolae Coande

Ora 21.15-21.20 – lectur? Ionelia Cristea

Ora 21.20-21.25 – lectur? Romulus Bucur

Ora 21.25-21.30 – lectur? Bogdan O. Popescu

Ora 21.30-21.35 – lectur? Ionel Ciupureanu

Ora 21.35-21.40 – lectur? Iulia Pan?

Ora 21.40-21.45 – lectur? Robert ?erban

Ora 21.45-21.50 – lectur? R?zvan ?upa

Ora 21.50 – 22.00 – Muzica: Mircea Tiberian & Nadia Trohin

Ora 22.00-22.05 – lectur? Adrian Suciu

Ora 22.05-22.10 – lectur? Sorin Ghergu?

Ora 22.10-22.15 – lectur? Teodor Dun?

Ora 22.15-22.20 – lectur? ?tefan Manasia

Ora 22.20-22.25 – lectur? Andrei Dobo?

Ora 22.25-22.30 – lectur? ?tefan Baghiu

Ora 22.30 -22.35 – lectur? Nicoleta Popa

Ora 22.35 -22.40 – lectur? Ioan Matiu?

Ora 22.40 – 22.45 – lectur? Robert G. Elekes

Ora 22.45- 22.50 – lectur? Ana Don?u

Ora 22.50-22.55 – lectur? Dan Coman

Ora 22.55-23.05 – Muzica: Mircea Tiberian & Maria R?ducanu

Ora 23.05-23.10 – lectur? Cosmin Per?a

Ora 23.10-23.15 – lectur? Tiberiu Neac?u

Ora 23.15-23.20 – lectur? Grigore ?oitu

Ora 23.20-23.25 – lectur? Amelia St?nescu

Ora 23.25-23.30 – lectur? Florin Dan Prodan

Ora 23.30-23.35 – lectur? Mugur Grosu

Ora 23.35-23.40 – lectur? Sorin Despot

Ora 23.40-23.45 – lectur? Dan Mircea Cipariu

Ora 23.45-00.00 – Muzica: Mircea Tiberian & Maria R?ducanu

?tefan Baghiu (n. 1992) poet ?i critic literar. A scris cronic? literar? s?pt?mânal pentru Revista Cultura. A debutat editorial cu volumul Spre Sud, la L?ceni (Cartea Româneasc?, 2013). A primit pentru volumul de debut Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru Debut (Bucure?ti, 2014), Premiul Mihai Eminescu – Opera Prima (Boto?ani, 2014), Premiul Tân?rul Poet al Anului (Bucure?ti, 2014), premul revisteiObservator Cultural (Bucure?ti, 2014). Este moderator al clubului de lectur? Nepotu’ lui Thoreau, Cluj-Napoca.

Romulus Bucur s-a n?scut la11 mai 1956, în Arad; Redactor ?ef-adjunct al revistei de cultur? «Arca» din Arad (cronica de poezie din 1990); pred? literatur? comparat? ?i studii culturale la Universitatea «Transilvania» din Bra?ov. Volume de poezie: Cinci(împreun? cu Bogdan Ghiu, Ion Bogdan Lefter, Mariana Marin ?i Alexandru Mu?ina), 1982;Greutatea cernelii pe hîrtie, 1984; Literatur?, via??, 1989;Dragoste & Bravur?, 1995;Poetry at Annaghmakerrig(împreun? cu Mircea C?rt?rescu), Dublin, Dedalus Press, 1996; Ditty / Cîntecel, London, Slow Dancer Press, 1998; Cîntecel(e). Fast-food Poems, 1998; C?rticic? pentru pisic?, 2003; Poemealese 1975 – 2005, 2008; O seam? de personaje secundare, 2009; Arta r?zboiului, 2015. Prezent într-o serie de antologii, în ?ar? ?i str?in?tate; diverse articole academice & volume de critic? literar?.

Magda Cârneci este scriitor ?i critic de art?. Membr? a celebrei genera?ii literare ‘80, ea a fost ?i unul dintre teoreticienii postmodernismului în spa?iul românesc. Din 1990, ea s-a implicat în via?a politic? ?i cultural? post-comunist?. A fost directoarea Institutului Cultural Român din Paris între 2006 ?i 2010. Actualmente ea este pre?edinta PEN Clubului românesc. Magda Cârneci practic? o poezie narativ? ?i vizionar?, care-?i propune s? exploreze ?i s? provoace în cititor st?ri de con?tiin?? mai ample, pe m?sura unor sim?uri l?rgite ?i a unei inteligen?e umane în curs de evolu?ie ?i de dezm?rginire.

Dan Mircea Ciparius-a n?scut la 7 septembrie 1972 în Bucure?ti. Este absolvent al „?colii Superioare de Jurnalistic?” din Bucure?ti ?i licen?iat al Universit??ii Bucure?ti, Facultatea de „Jurnalism ?i ?tiin?ele Comunic?rii”. Debuteaz? în presa literar? în 1988 (SLAST), debutul editorial se petrece în 1999, cu volumul „Hai s? ne-ntâlnim pe site sâmb?t? seara” (Editura Libra). Membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR) ?i în Comitetul Director al USR. În 2013, a fost reales pentru un al treilea mandat pre?edinte al Filialei USR Bucure?ti-Poezie. În 2007, volumul s?u de poeme „Tsunami”, Editura Brumar, 2006, a primit Premiul Asocia?iei Scriitorilor din Bucure?ti. În 2008, a ini?iat ?i coordonat proiectul „Scriitori pe Calea Regal?”, iar din 2009 pân? în prezent proiectul „Maratonul de poezie, blues ?i jazz”. Între 2011- 2014, de „Ziua Culturii Na?ionale”, a ini?iat ?i coordonat „Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a anului”. Este fondatorul ?i pre?edintele Asocia?iei „Euro Culturart”, ce de?ine o galerie dedicat? tinerilor arti?ti vizuali din Europa – „Atelier 030202” coordonat? de artistul visual Mihai Zgondoiu. Dan Mircea Cipariu este ?i un apreciat comentator de art? contemporan?, cu cronici ap?rute în revista “Arta” (revista Uniunii Arti?tilor Plastici din România), “Cultura”, “Luceaf?rul”, “Altitudini” ?i Agen?iadeCarte.ro. Este editorul www.agentiadecarte.ro, spa?iu virtual în care sunt prezentate la zi evenimentele de carte ?i art?. Este pre?edintele „Opera Scris?.Ro”, societate de gestiune a drepturilor de autor. Volumul s?u „singur?tatea vine pe facebook”, publicat în anul 2012 la Editura „Tracus Arte” din Bucure?ti, este considerat de editorul Cosmin Per?a „unul dintre cele mai bune volume de poezie ale anului 2012 ?i nu numai”.

Ionel Ciupureanu (n. 1957, Co?oveni, Dolj) a publicat cinci volume de poezie: „Pacea poetului” (1994, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut), „Amos” (1996), „F?lci” (1999, Premiul USR filiala Craiova), „Krampack” (2002, Premiul USR filiala Craiova) ?i „Adormisem ?i m? gândeam” (2005). În anii ’90 a scris versuri pentru forma?ia punk Terror Art. Tr?ie?te la Craiova.

Ionelia Cristea s-a n?scut pe 19 mai 1983 la Bucure?ti. Este absolvent? a Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie “Carol Davila” din capital?, iar în prezent este medic neurolog în Bucure?ti. În 2015, public? volumul de poezie “Noaptea de gard?” ca urmare a câ?tig?rii Concursului de Debut al Editurii Cartea Româneasc?.  În 201,6 prime?e pentru “Noaptea de gard?”, Premiul National de Poezie Mihai  Eminescu, Opus Primus ?i Premiul revistei Observator Cultural – sec?iunea debut.

Nicolae Coande s-a n?scut la Osica de Sus, în Olt, pe 23 septembrie 1962. Locuie?te în Craiova, unde propune întâlniri cu scriitori, poe?i ?i arti?ti – pentru ca gustul literaturii ?i aroma prieteniei s? nu piar? în ora?. A debutat editorial cu placheta de poeme „În margine” (Ed. Ramuri, 1995). A publicat ?apte volume de versuri ?i dou? antologii lirice. Cea mai recent? carte de poezie, „Nu m-au l?sat s? conduc lumea”, a ap?rut la finele anului 2015 la „Casa de Editur? Max Blecher”. A scris ?i câteva c?r?i de publicistic? ?i eseuri. Ultima, „Intelectualii români ?i Curtea regelui”, a ap?rut în anul 2011 la Ed. „TracusArte”. Se bucur? c? a scris cândva aceste versuri, inedite înc?: „Pro?tii care plini de râvn? îi cer lui Dumnezeu s? le n?ruie du?manii/ Sunt uneori asculta?i/ A?a, resimt mai clar aroma minunatei sale gândiri ?i felul în care El/ Ne elibereaz? de prejudecata c? are favori?i.”

Dan Comans-a n?scut pe 27 iulie 1975 la Gersa, Bistri?a-N?s?ud. A debutat cu anul cârti?ei galbene, Editura Timpul, Ia?i, 2003. Au urmat volumele: ghinga, Editura Vinea, Bucure?ti, 2005, ?i Dic?ionarul Mara, Editura Cartier, Chi?in?u, 2009. În 2004 prime?te Premiul Na?ional de Poezie „Mihai Eminescu”, Opera Prima, ?i Premiul de Debut al Uniunii Scriitorilor din România. În 2010 ob?ine Premiul pentru poezie acordat de Radio România Cultural, iar în 2011, Vilenica Crystal Prize, Slovenia. A publicat de asemenea volumele de proz? Irezistibil, Editura Cartea Româneasc?, 2010, ?i Parohia, Editura Cartea Româneasc?, 2012. Textele sale sunt incluse în antologii din România, Suedia, Fran?a, SUA, Serbia, Ungaria, Slovenia, Canada.

Ioana Cr?ciunescu (actri?? de teatru ?i cinema ?i poet?) s-a n?scut la 13 noiembrie 1950, la Bucure?ti. În 1973 a absolvit Institutului de Art? Teatral? ?i Cinematografic? I. L. Caragiale din Bucure?ti ?i a devenit actri?? a Teatrului Nottara. A publicat volumele: “Duminica absent”, Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1980; “Supa de ceap?”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981; “Iarna clinic”, Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1983; “Ma?in?ria cu aburi”, Editura Eminescu, Bucure?ti, 1984; “Cre?tet ?i gheare”, Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1998; Supa de ceap? / Soupe à l’oignon, Editura Brumar, Timi?oara, 2007; “Mon general”, Editura Tracus Arte (în curs de apari?ie), 2014. Filmografie: Actorul ?i s?lbaticii (1975); Artista, dolarii ?i ardelenii (1980). Ioana Cr?ciunescu a jucat în produc?iile Pullman paradis (1995), Mensonge (1993), Quelque part vers Conakry (1992), Întâmpl?ri cu Alexandra (1989), Duminica în familie (1987), S?-?i vorbesc despre mine (1987), Femeia din Ursa Mare (1982), La cap?tul liniei (1982), De ce trag clopotele, Mitic?? (1981), Ion: Blestemul pamântului, blestemul iubirii (1979), Edi?ie special? (1978). Ioana Cr?ciunescu este membr? a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziari?tilor români, a UCIN ?i UNITER.

Sorin Despot – poet, 30 ani. Autor al volumului apas?, Ed. Cartea Româneasc?, c?ruia i-a fost acordat premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut în literatur? – 2010. Cite?te mult ?i multe, traduce poezie, scrie cu foc ?i ?ine cursuri de scriere creativ?. Este coordonatorul taberei tinerilor scriitori de la S?vîr?in.

Andrei Dobo?s-a n?scut în 1984. Este absolvent al Facult??ii de Litere a Universit??ii „Babe?-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în prezent urmeaz? studii doctorale la aceea?i universitate. A debutat editorial cu m?n??tur story, Editura Vinea, 2007 (Premiul „Iustin Panta”, 2008, nominalizare la Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, 2008). În 2011 a publicat volumul de versuri Inevitabil (Editura Casa de Pariuri Literare), iar în 2015, Valea rea (Editura Cartea Româneasc?).

Ana Don?u (n. 1 decembrie 1985, Republica Moldova) a absolvit Facultatea de Litere ?i Arte a Universit??ii „Lucian Blaga” din Sibiu. Membru fondator al grup?rii „Zona nou?”, a publicat poezie în mai multe reviste („Echinox”, „Corpul T”, „Hyperion” etc.) ?i în antologia colectiv? Zona Nou? (2011). În 2015, a fost printre cei ?ase tineri scriitori selecta?i pe lista lung? a Concursului interna?ional PEN NEW VOICES. Volumul s?u de debut, Cadrul 25 (Casa de Editur? Max Blecher, 2015) a ap?rut ca urmare a câ?tig?rii Concursului Na?ional de Poezie „Aurel Dumitra?cu” pentru debut în volum, organizat de Biblioteca Jude?ean? „G.T. Kirileanu” Neam? ?i a luat premiul ”Tân?rul poet al anului 2015” la Gala Tinerilor Scriitori organizat? de Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti.

Teodor Dun? (n. 1981) a absolvit Facultatea de Litere a Universit??ii din Bucure?ti. A publicat volumele: trenul de treie?unu februarie, Editura Vinea (2002, Premiul Na?ional pentru Debut „Mihai Eminescu”, Boto?ani, 2003), catafazii, Editura Vinea (2005), de-a viul, Editura Cartea Româneasc? (2010) ?i der lärm des fleisches, Edition Solitude, Germania (2012). Grupaje din poemele sale au fost traduse în francez?, englez?, suedez?, bulgar?, spaniol?, maghiar?. A câ?tigatPremiul Cartea de Poezie a anului 2015 pentru “obiecte umane”, Editura Cartea Româneasc?, 2014.

Robert G. Elekes s-a n?scut ?ntr-o familie multietnic? pe 28 ianuarie 1985, în Bra?ov. A terminat Colegiul Na?ional “Aprily Lajos” din Bra?ov ?n 2004 ?i apoi a absolvit Facultatea de Litere a Universit??ii Transilvania din Bra?ov în 2008. În 2012 a primit titlul de doctor de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu pentru o lucrare despre literatura de expresie german? din România în perioada comunismului. Debutul absolut are loc ?n 2012 ?n Revista “Corpul T” cu poezia “Speologia Sinelui”. În prezent pred? literatur? ?i traduceri la Universitatea Transilvania din Bra?ov ?i la Universitatea Sapientia din Târgu Mure?. Volumul “aici îmi iau din?ii-n spinare ?i adio”, ap?rut la editura Tracus Arte în 2015, repezint? debutul lui în volum. Dup? publicarea primului s?u volum a primit Premiul Na?ional de Poezie Iustin Pan?a pentru debut, Premiul Na?ional de Poezie Mihai Eminescu, Opus Primum ?i a fost nominalizat în cadrul Galei Tinerlor Scriitori pentru premiul Tân?rul Poet al Anului.

Sorin Ghergu? este poet ?i traduc?tor. A publicat volumele de versuri Trei (Editura Vellant, Bucure?ti, 2016), Orice. uverturi ?i reziduuri (Editura Pandora M – Grupul editorial Trei, Bucure?ti, 2011) ?i Time Out (Editura Timpul, Ia?i, 1998). Este coautor al antologiilor Tablou de familie (Editura Leka-Brancu?, Bucure?ti, 1995), împreun? cu Svetlana Cârstean, Mihai Ignat, Cezar Paul-B?descu, R?zvan R?dulescu ?i T.O. Bobe), Marf? (Editura Salut, 1996) ?i Marf? reînc?rcat? (Editura Brumar, 2011), al?turi de Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Dan Ple?a ?i B.O. Popescu. Este prezent în antologia de poezie româneasc? în traducere german? ich bin ein ander ist bang (Edition die horen, Bremerhaven, 2000). A mai fost tradus în ceh?, turc? ?i suedez?. Printre c?r?ile pe care le-a tradus în român? se num?r? Prînzul dezgolit de William Burroughs, Po?ta de Charles Bukowski, Mr.Vertigo de Paul Auster ?i Tarantula de Bob Dylan. Este absolvent al Facult??ii de Litere de la Universitatea Bucure?ti, sec?ia român?-francez?, ?i al masteratului de lingvistic? teoretic? de la aceea?i universitate.

Mugur Grosu –  Scriitor ?i artist n?scut în Constan?a. A înv??at s? înoate ?i s? cânte la pian înainte de-a înv??a s? scrie ?i s? citeasc?: la 5 ani lua primele lec?ii de pian ?i începea s? frecventeze clubul de jazz al lui Harry Tavitian, cu care avea s? lege o trainic? prietenie. A publicat 6 c?r?i – Haltera cu zurg?l?i(poezie, Ed. Pontica, 2001), M?cel?rie(publicistic?, Ed. Tomis, 2006), sms / ei respir? ?i fac dragoste ca ?i fluturii (experiment, Ed. Vinea, 2006), press / troleul 43 s-a spânzurat cu cordonul de la capot (experiment, Ed. Vinea, 2007 / edi?ia a II-a în 2009), Grossomodo(poezie, Ed. Tracus Arte, 2011), Status (nano-proz? / Ed. Herg Benet, 2013) – ?i e prezent în 18 volume colective, dintre care dou? interna?ionale – Dnevi poezije in vina (Ljubljana Študentska Založba, 2004, Slovenia) ?i The Vanishing Point That Whistles – An Anthology of Contemporary Romanian Poetry (Ed. Talisman Press, 2012, U.S.A). Din 2013 s-a întors la prima sa pasiune, ca performer în diferite proiecte experimentale care aduc poezia ?i muzica electronic? într-o formul? sincretic? (OrtolanUpanishadows)

Florin Iaru s-a n?scut la 24 mai 1954. A absolvit Facultatea de Limba ?i Literatura Român? a Universit??ii din Bucure?ti în 1978. A fost membru al „Cenaclului de Luni” ?i al cenaclului „Junimea”. A debutat cu volumul de poezii “Cîntece de trecut strada” (Albatros, 1981). Dintre volumele publicate, men?ion?m: “Aer cu diamante”– al?turi de Mircea C?rt?rescu, Traian T. Co?ovei ?i Ion Stratan (Litera, 1982), “La cea mai înalt? fic?iune” (Cartea Româneasc?, 1984), “Înnebunesc ?i-mi pare r?u” (Cartea Româneasc?, 1990). Poemele sale au fost incluse în antologii din Germania, Italia, Anglia, Fran?a, Spania, Statele Unite etc. Unul dintre cei mai valoro?i poe?i români ai ultimelor decenii, Florin Iaru a devenit mai nou ?i publicist, ?i… prozator: ultimele sale dou? c?r?i, “Fraier de Bucure?ti” (Editura Polirom, 2011) ?i “Povestiri cu final schimbat” (Editura ART, 2013), îl impun ca mare maestru al unor formule narative ultrascurte, foarte personale, spumoase, surprinz?toare, încânt?toare.

?tefan Manasia (n. 18 mai 1977), poet ?i jurnalist. Fondator al Clubului de Lectur? „Nepotu’ lui Thoreau” ?i redactor al revistei Tribuna din Cluj. A publicat:Amazon ?i alte poeme (2003), Cartea micilor invazii(2008), Motocicleta de lemn (2011), Bonobo sau cucerirea spa?iului (2013) ?i Cerul senin (2015). Premiul pentru poezie al revistei Observator cultural(2016).

Riri Sylvia Manor (Aberfeld) este cunoscut? în toat? lumea ?i în Israel ca Profesor de Oftalmologie ?i Neuro-Oftalmologie, dar visul ei în anii tinere?ii era cu totul diferit. Scria poezii de la vârsta de nou? ani ?i în anii de ?coal? se sim?ea atras? numai de domeniul literaturii, filosofiei, teatrului ?i regiei cinematografice. La vârsta de 18 ani a renun?at la visele tinere?ii ?i ?i a schimbat orientarea c?ci ?i-a dat seama c? în perioada aceia la toate facult??ile de ?tiin?e umanistice din România se propag? numai ideologie marxist-leninist? ?i literatur? produs? ca în fabrica de mercenari ai condeiului. A urmat cursurile Facult??ii de Medicin? de la Bucure?ti ?i, în 1960, înainte de a pleca în Israel, a scris  o poezie de r?mas bun poeziei:

“…?i azi izvorul poeziei
Ce’n drum o vreme m’a  înso?it
E în urm?-mi ca un vis ucis
Departe, ce departe….
Dar cum din mun?i vin ciutele la ap?
La fel veneam ?i eu de însetat?
Cu pa?ii repezi ?i u?ori
?i aceiasi fric? de un tainic vân?tor
Veneam spre al poeziei limpede izvor
Odat?…”

În Israel nu a mai scris poezii timp de dou?zeci de ani ?i s-a specializat în neuro-ofhalmologie.
“Am crezut c? scrierea de poezii este poate o boal? a copil?riei ca scarlatina ?i v?rsatul de vânt sau am crezut c? nu mai pot scrie poezii în limba matern? fiind departe de România, iar limba ebraic? am în??at-o prea tardiv.”. “Dar într-o diminea?? pe malul M?rii Tiberiadelor a venit sfioas? la prima întâlnire cu mine o poezie în limba ebraic?. M-am simtit o nouveau riche în ebraic?!”. De atunci a continuat Riri Manor s? scrie ?i s? publice poezii în  limba ebraic?. În zilele grele ale sfâr?itului de regim în România, în Decembrie 1989 a publicat în cel mai r?spândit ziar din Israel un articol despre poezia român? de protest ?i a tradus ?i publicat acolo poezii contra regimului scrise de Ana Blandiana, Mircea Dinescu ?i  Marin Sorescu. În Februarie 1990, a revenit în România cu ajutoare medicale ?i a organizat timp de câ?iva ani trimiterea a 80 de orbi la opera?ii în Israel ?i specializ?ri de medici acolo. În Ianuarie 2000, a publicat la  editura israelianp de prestigiu “Sifriat Hapoalim” prima sa carte de versuri în ebraic?. Aceasta carte s-a bucurat de foarte mult succes în Israel unde au ap?rut trei edi?ii. Dup? revenirea în România cu ajutoare medicale, a reînceput s? citeasc? literatur? în limba român? ?i, dup? 40 de ani întrerupere, în anul 2000, a publicat  cartea “Privind” la editura “Du Style”.
”M? simt emo?ionat?, fericit? ?i mândr? s? îmi  reîntorc poezia în ?ara care mi-a d?ruit atâtea ore frumoase, atâ?ia prieteni  dragi ?i comoara literaturii ?i culturii sale”. Între 2000 ?i 2013, a publicat înc? trei c?r?i de poezie în România: dou?   la editura “Paralela 45?, “Save As…”(2007) ?i “Pestri?”(2010), ?i o a patra carte de poezie  la editura “Tracus Art”, în 2013, intitulata “Înc?”, premiat? de Asocia?ia Publica?iilor Literare ?i Editurilor din România-APLER. De asemenea, a publicat poezii ?i povestiri în “România literara”, “Apostrof”, “Ramuri”, ”Luceaf?rul”, “Convorbiri literare”, “Poezia”, “Vatra”, “Dacia literar?”.  A  publicat ?i: ”Un an de la moartea lui Sesto Pals“ în “Ziua”, cronic? literar? despre cartea lui Varujan Vosganian “Cartea ?oaptelor” în ziarul israelian Ha Aretz ?i în “Luceaf?rul”, precum  ?i articole în “Observatorul cultural”. A înfiin?at o asocia?ie de promovare recipro?a a literaturii române ?i israeliane în cele dou? ??ri.
A tradus împreun? cu Ioana Ieronim cartea de poezii “Sherezada” din ebraic? în român?, care ap?rut? la Editura ICR. A tradus în ebraic?  împreun? cu Ella Blass cartea lui Cezar Petrescu “Fram ursul Polar” ?i a ini?iat ?i redactat –  la împlinirea a dou?zeci de ani dela schimbarea regimului în România – apari?ia unui num?r festiv dedicat României al revistei Uniunii Scriitorilor din Israel –  “Moznaim”. Acest num?r a fost alc?tuit în intregime din fragmente traduse în ebraic?, selec?ionate din  literatur? roman? contemporan?, edi?ie special? distribuit? tuturor scriitorilor din Israel, iar ca o consecin?? articolul de fond al suplimentului de cultur? al cotidianului Ha Aretz a fost  dedicat acestei edi?ii special a Moznaim, precum ?i literaturii române.
Regretata Irina Mavrodin a tradus cartea “Pestri?” în limba francez? ?i volumul a ap?rut la Editura “L-Harmattan”, în Fran?a, în 2012, fiind printre c?r?ile care au reprezentat România, în 2013,la “Salon Du Livre” la Paris. În afar? de francez?, poeziile scrise de Riri Syliva Manor au mai fost traduse în englez?, arab?, italian?, german?, rus?, albanez?, greac?. A primit Premiul Blaga, în 2001, ?i Medalia ?i Premiul ?afran. în 2012. A participat de la început la edi?iile Festivalului  Interna?ional de literatur? de la Neptun ?i a organizat, de fiecare dat?, venirea unei delega?ii importante de scriitori israelieni ca ?i prima vizit? a lui Amos Oz în România. E membr? a PEN International România ?i a Uniunii Scriitorilor din România ?i din Israel. În prezent, lucreaz? la o carte de proz? scurt? în limba  român? ?i, de asemenea, o carte nou? de poezii, în curs de apari?ie, în ebraic?, în Israel. Cronici literare despre poezia sa au scris în România: Marin Mincu, Mircea Martin, Gheorghe Grigurcu, Nora Iuga, Ioan Gro?an. Al Cistelecan, Irina Mavrodin, Gabriel Co?oveanu, Camelia Leonte, Petre Ciobanu, Daniela Firescu, Rodica Amel, Eugenia ?ar?lung?.

C?lin-Andrei Mih?ilescu este autor tetralingv ?i profesor de literatur? comparat?, teorie critic? ?i studii hispanice la Western University (London, Ontario, Canada). Cele mai recente c?r?i: Happy New Fear!(Bucure?ti, 2011), Poezoo (Bucure?ti, 2011), Foar??-n fa?? (coord., Timi?oara, 2012), Literary Theory and the Sciences (coord., Budapesta, 2014) Rereading Faces. Festschrift Matei C?linescu (coord., Bloomington, 2015). Coordoneaz? The Romanian Literature and Culture Encyclopedia (Londra). În stare de iminent? apari?ie: O lume astrocentric?Deunamor ?i, coordonate, dou? volume de poezii ale lui Nino Stratan (Criminalii ?i crinii ?i La umbra Greciei în floare) ?i unul al  Ninei Cassian (The Avantgarde Doesn’t Die, Less Surrender). În preg?tire:Freelogy ([i] The Book of Points. A Ballet of Ricochets; [ii] Langue, Out on Parole; [iii] Erosophy; [iv] Time, Again). A publicat, în englez?, francez?, român? ?i spaniol? proz?, poezie, eseu ?i articole pe diverse teme de literatur? comparat?, filosofie, teorie critic? ?i literar?, estetic?, hispanistic?, literaturi na?ionale (englez?, american?, francez?, român?…), semiotic?, istoria artei, istoria religiilor, mistic?, magie, film, teorie lingvistic? ?i gîndire socio-politic?.

Ioan Matiu? (n?scut la 18 decembrie 1956 în Chi?ineu Cri?, jude?ul Arad) este scriitor, jurnalist ?i editor. Absolv? cursurile Universit??ii „Aurel Vlaicu”, Facultatea de Jurnalism. Are o prezen?? accentuat? în via?a cultural? a Aradului: lecturi publice, simpozioane, emisiuni TV, lans?ri de carte, articole în presa local?. Este redactor ?ef la MONITORUL CULTURAL, redactor la revista ARCA ?i conduce Editura MIRADOR unde public? volume ale unor scriitori valoro?i. Poeziile lui sunt traduse în englez?, francez?, german?, sârb?, sloven?, arab?, italian?, spaniol? ?i maghiar?. Ca poet, prime?te premii din partea Uniunii Scriitorilor, Asocia?iei Presei Literare ?i a Editurilor din Romania (A.P.L.E.R.) precum ?i a revistelor Convorbiri Literare ?i Semne. A publicat 8 volume proprii de poezie ?i apare într-o serie de antologii din ?ar? ?i str?in?tate.

Ion Mure?ans-a n?scut la 9 ianuarie 1955, Vultureni, jude?ul Cluj. Este poet ?i publicist.
A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie a Universit??ii „Babe?-Bolyai” din Cluj (1981). A f?cut parte din gruparea revistei „Echinox”. Dup? absolvire devine membru al cenaclului „Saeculum” din Beclean. Între anii 1981 ?i 1988 a fost profesor de istorie în comuna Strâmbu. Din 1988 devine redactor la revista „Tribuna” din Cluj. În prezent este publicist comentator la un ziar clujean ?i redactor-?ef al revistei „Verso” din Cluj. A debutat cu poezie în revista „Cutez?torii” (1968). În 2005 a fost invitat în Fran?a în cadrul programului „Les Belles Étrangères”.C?r?i de poeme:“Cartea de iarn?”, Editura Cartea Româneasc?, 1981-Premiul pentru debut al USR; “Poemul care nu poate fi în?eles”, Editura Arhipelag, 1993- Premiul pentru poezie al USR; “Le mouvement sans coeur de l’image”, traducere în francez? de Dumitru ?epeneag, Belin, 2001; “Paharul / Glass / Au fond de verre”, cu desene de Ion Marchi?, traduceri de Virgil Stanciu ?i Dumitru ?epeneag, Baia Mare, Funda?ia Cultural? „Archeus” & Scriptorium, 2007; “Zugang verboten / Acces interzis, Büroarcrasch”, Viena, 2008, tradus? în limba german? de Ernest Wichner. Eseuri: “Cartea pierdut? – o poetic? a urmei”, Editura Aletheia, 1998. Antologii:“Antologia poe?ilor tineri” (antologie de George Alboiu), Editura Cartea Româneasc?, 1982; “Antologia poeziei române de la origini pân? azi”(antologie de Dumitru Chioaru ?i Ioan Radu V?c?rescu), Editura Paralela 45, 1998; “Poezia român? actual?”, vol. I (antologie de Marin Mincu), Editura Pontica, 1998; “Antologia poeziei genera?iei ‘80” (antologie de Alexandru Mu?ina), Editura Aula, 2002. “cartea Alcool” (Editura Charmides, Bistri?a, 2010) a câ?tigat Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Cartea de Poezie a anului 2010, Premiul revistei Observator cultural ?i Premiul Radio România Cultural.
A fost tradus în diverse antologii de poezie româneasc? ap?rute în Italia, Fran?a, Germania, Ungaria, SUA, Marea Britanie ?i în volum în limbile francez?, german? ?i englez?: Le mouvement sans coeur de l’image, traducere de Dumitru ?epeneag, Paris 2000, Acces interzis! Zugang verboten!, Büroarcrasch, Viena 2008 (edi?ie bilingv?); The Book of Winter and Other Poems, University of Plymouth Press, Plymouth 2011.

Tiberiu Neac?u (n. 1981, Timi?oara) a absolvit Facultatea de Litere la Craiova, urmând apoi cursuri de masterat, încheiate cu o lucrare despre poezia lui Ion Barbu. A debutat, ca urmare a câ?tig?rii concursului „Porni Luceaf?rul”, cu volumul „Nebuna” (2000). A doua sa carte a ap?rut, dup? o lung? pauz?, la Editura Tracus Arte: „Acrobat în zece pa?i” (2013).

Iulia Pan?s-a n?scut la Constan?a [1965].A urmat studii de comunicare ?i rela?ii publice, cu  master în comunicare ?i publicitate (SNSPA, Bucure?ti), absolvent? a Facult?tii de Arte ?i a masterului în arte vizuale [Universitatea Ovidius, Constan?a]. Scrie poezie, teatru, scenarii tv ?i de scurt metraj, expune lucr?ri de pictur?, fotografie ?i  performing/ videoart. A fost redactor al revistei Tomis ?i asistent universitar la Facultatea de Jurnalism a Universit??ii Andrei ?aguna din Constanta. Este jurnalist cultural de televiziune din 1993. Fondatoare a evenimentelor de  art?   marca  “KULTurale/Mecanici poetice”. Membr? a Uniunii Scriitorilor din România /  Uniunii Jurnali?tilor Profesioni?ti din România / Uniunii Arti?tilor Plastici Constan?a. C?r?i publicate: 1996, “Imagine simpl?”, poezii, Ed. Atlas, Bucure?ti, 1998, “Statuia zilei de mâine XXLove”, poezii, Ed. DuStyle Bucure?ti, 2003 “Noaptea Scorpion”, poezii, Ed. DuStyle Bucure?ti,  2000, “Noaptea Scorpion”, poezii, e-book, Ed. Liternet Bucure?ti,  2008, “Contrasecunde”, poezii, Ed. Brumar, Timi?oara, 2013,  “Rigla de Aer”, poezii, Ed.Tracus Arte, Bucure?ti, 2015,  „Ebony bones”, e-book, antologie de poezie în limba englez?, în traducerea lui Adrian G. Sahlean Ed. Amazon.com, 2015, „Ebony bones/Oase de ebonit?” , antologie de poezie bilingv? român?- englez?, în traducerea lui Adrian G. Sahlean Ed. Prospero Press USA. Premiul de Poezie USR Filiala Dobrogea 2003 pentru cartea “Noaptea Scorpion” Ed. DU Style,  Bucure?ti;2003. Premiul de Poezie USR Filiala Dobrogea 2013 pentru cartea “Rigla de Aer”, Ed. Tracus Arte, Bucuresti,  2013. Participare la Bienala de Poezie Liege,  Belgia, 2003. Paricipare la Târgul de carte Expo Book America 2014 – New York –USA.

Cosmin Per?a, poet, prozator, eseist, s-a n?scut în 1982, în localitatea Vi?eu de Sus, Maramure?.

A absolvit Facultatea de Litere, Universitatea din Cluj. Masterat ?i doctorat în literatur? la Universitatea Bucure?ti. A publicat volumele de versuri: Zorovavel, Ed. Grinta, 2002, Santinela de lut, Ed. Vinea, 2006, Cântec pentru Maria, Ed. Vinea, 2007, B?trânul, o divin? comedie, Ed. Charmides, 2009, F?r? titlu, Ed. Paralela 45, 2011. De asemenea, a publicat romanul Întâmpl?ri la marginea lumii, Ed. Cartea Româneasc?, 2007, volumul de proz? Dou? povestiri, Ed. Tracus Arte, 2010, eseul Introducere în fantasticul de interpretare, Ed. Tracus Arte, 2011 ?i monografia Radu G. ?eposu, rafinament ?i intui?ie, Ed. MNLR, 2012. La volumele sale exist? la ora actual? peste 200 de referin?e în presa cultural? din ?ar? ?i din str?in?tate.

Nicoleta Popa (n. 1973) a absolvit Facultatea de ?tiinte Administrative ?i ale Comunic?rii, specializarea jurnalism. Este membr? a Uniunii Scriitorilor din România din anul 2003.  A colaborat la ziarul Ora ?i la mai multe reviste, printre care amintim:Calende, Arge?, Luceaf?rul, Contrapunct, Interval. A publicat volumele: Autorul este plecat în week-end(Editura Calende, Pite?ti, 1997), Egoismul de rigoare (Editura Paralela 45, Pite?ti, 2001), Animal de povar? (Editura Paralela 45, Pite?ti, 2007), desemnat de filiala din Pite?ti a Uniunii Scriitorilor din România drept cea mai bun? carte de poezie a anului, Fragmente din inima mea (Editura Brumar, 2009) ?i Solitudinea e ?ara mea (Editura Adenium,2014) ?i este prezent? în antologiile Urma?ele lui Novalis (Editura B?rbulescu, Munchen, 1999) ?i Arheologie general? (Editura Paralela 45, 2000). În anul 2015 a primit Premiul de Excelen?? în Cultur? (sec?iunea literatur) decernat de Direc?ia Jude?ean? pentru Cultur? Arge?.

Bogdan O. Popescu s-a n?scut la 8 martie 1971, în Bucure?ti. A absolvit în anul 1989 Liceul “Gheorghe Laz?r” ?i în 1996 Facultatea de Medicin? a Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie “Carol Davila” din Capital?. A sus?inut dou? doctorate: primul referitor la moartea neuronal?, la aceea?i universitate, în anul 2000, ?i al doilea cu o tez? despre mecanismele fiziopatologice ale bolii Alzheimer, la Institutul Karolinska din Stockholm, în anul 2004. Este medic neurolog la Spitalul Clinic Colentina ?i conferen?iar universitar la Universitatea de Medicin? ?i Farmacie “Carol Davila” din Bucure?ti. În anul 2007 a ob?inut premiul “Victor Babe?” al Academiei Române pentru cercet?ri în domeniul neuro?tiin?elor. A debutat în presa literar? în 1987, în Suplimentul Literar-Artistic al Scânteii Tineretului (SLAST) ?i a publicat dup? aceea în numeroase reviste literare. Volume de versuri publicate : „La revedere, prin?es?”, editura Vinea, 1995, carte distins? cu Marele premiu „Ion Vinea” pentru debut literar, „Marf?” (antologie colectiv?, împreun? cu Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Ghergu? ?i Dan Ple?a), editura Salut, 1996, „Poemul de gard?”, editura Celsius, 1999, „Pisica neagr?, pisica moart?” (împreun? cu Traian T. Co?ovei), editura Crater, 2001, „Leul de dup? extravagan?e”, editura Cartea Româneasc?, 2002, „Ma?in?ria de uitare”, editura Na?ional, 2004, „Poeme în loc de tutun”, editura Brumar, 2007, “Aerobiciclete”, editura Brumar, 2010 (premiul ASB pentru poezie, 2011). În anul 2011 a publicat volumul de proz? scurt? “Via?? de aruncat” la editura Polirom.   A fost tradus în suedez?, participând la antologia de poezie “Om jag inte får tala med någon nu”, editura Tranan, 2011 ?i la antologia de proz? scurt? româneasc? “Skräpliv”, editura 2244, 2013. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2002. În anul 2012 a beneficiat de o reziden?? literar? acordat? de ICR New-York, la Ledig House, Omi Art Residence, NY, f?r? de care Cartea Dragostei nu ar fi existat.

Simona Popescu (n. 1965) a absolvit Facultatea de Litere a Universit??ii din Bucure?ti unde în prezent este ?i lector universitar. A ob?inut dou? premii na?ionale pentru volumul de poezie de debut: „Xilofonul ?i alte poeme”(1990). Este prezent? cu poezie în numeroase antologii din str?in?tate. Romanul Exuvii (1997), foarte bine primit de critic? ?i de public, a devenit un „clasic” al literaturii postmoderne române, primind Premiul pentru roman al Asocia?iei Scriitorilor Profesioni?ti ?i fiind tradus pîn? acum în limbile polonez?, maghiar?, drancez? ?i german?. Simona Popescu s-a dedicat ?i eseisticii scriind dou? volume despre poezia ultimului mare poet suprarealist român, Gellu Naum. Cea mai recent? carte publicat?: „Exuvii”, roman, edi?ia a V-a, Editura Polirom, 2011.

Florin Dan Prodan. N?scut în Suceava, în 1976. Este absolvent al Facult??ii de Litere, specializarea român?-englez?, Universitatea “?tefan cel Mare” din Suceava (1999). Studii postuniversitare de literatur? comparat? (1999-2001), Universitatea “Al.I.Cuza” din Ia?i. Fondator ?i coordonator al cenaclului sucevean Zidul de Hârtie, din 2008 pîn? în prezent. A publicat volumele de poezie Pe scurt, editura T, Ia?i,  2005, On the road. Poeme de c?l?torie, Shambhala Press, Kathmandu, Nepal, 2012, Poem pentru Ulrike, Vinea, 2013, Poeme ?i note informative despre eroi ?i morminte, Zidul de Hârtie, 2014. Poemele sale au fost traduse în englez?, german?, spaniol?, coreean?, polonez? ?i ucrainean?. Este curator al reziden?ei artistice interna?ionale de la Borsec ?i director al festivalului Inside Zone. Ca artist a realizat ?i expus instala?ii multimedia în galerii din ?ar? ?i str?in?tate.

Octavian Soviany s-a n?scut la 23 aprilie 1954 la Bra?ov. Licen?iat al Facult??ii de Litere din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai” din Cluj-Napoca, sec?ia de român?-spaniol?. Doctor în filologie, specializarea literatur? român?. A publicat poezie, proz?, critic? literar?, teatru. Laureat a numeroase premii literare. La Editura Cartea Româneasc? a publicat volumele de poezie: Provincia pedagogic? (1996) ?i Dilecta (2006), iar în anul 2011, romanul Via?a lui Kostas Venetis, urmat în 2012 de Arhivele de la Monte Negro. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1995. Este câ?tig?torul Premiului “Cartea de Poezie a anului 2014” pentru volumul„C?lcâiul lui Magellan”, Editura Cartea Româneasc?.

Amelia St?nescu s-a n?scut la 22 iunie 1974, în Constan?a. Este licen?iat? în Filologie (1997) ?i în Drept (2007). Din anul 2006, este doctor în domeniul Filologie. Membr? a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea (2000), Filiala Bucure?ti, Sec?ia Poezie (nov., 2013). Debuteaz? editorial în anul 1993, cu volumul de versuri C?ut?tori de cuvinte, dup? care urmeaz? volumele: Doar mie mi-e fric? (1999), Versuri/ Gedichte(1999), Poeme/ Poemi (2001),  Exaltata juxta aquas (2004), Mecanica firii (2005) – Premiul „Cartea de poezie a anului 2005”, acordat de Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România; „Premiul pentru Poezie” al Editurii Ex Ponto, (Constan?a, 2005);  A?ternuturi de ploaie/ Couvertures de pluie (Brumar, 2012) – „Premiul pentru Poezie”, acordat de USR, Filiala Dobrogea; I meccanismi dell’essere, versiune în limba italian? a volumuluiMecanica firii (Ex Ponto, 2013; trad. Lucia Tarase); A?ternuturi de ploaie/ Mantos de lluvia (Brumar, 2013; traducere în limba spaniol?: Mario Castro Navarrete); Metafora de urgen?? (portrete ?i interviuri literare, Zona Publisher, 2014); Babilon. Premeditarea (volum de poeme scris împreun? cu Petru M. Ha?, Zona Publisher, 2015).

Public? poezie, interviuri, traduceri în reviste din ?ar? ?i str?in?tate: Ex Ponto – Text/ Imagine/ Metatext(Constan?a); Poesis (Satu Mare); Zona Literar? (Ia?i); Poezia (Ia?i); Luceaf?rul de diminea?? (Bucure?ti),Archenoah (Munchen); Observator Munchen (Germania); Lumina Lin?/ Gracious Light (New York); Trilce(Chile); World literature (China) ?.a.  Coordonator al Festivalului Prim?vara Poe?ilor/ Le Printemps des Poètes(Constan?a, 2007-2011). Fondator ?i coordonator (al?turi de poeta Iulia Pan?) al proiectului Mecanici Poetice(2012-2013), co-organizator (al?turi de jazzmanul Corneliu Stroe) al serilor de  BlueJazz & Poetry la Constan?a.

Adrian Suciu – N?scut la 21 decembrie 1970, N?s?ud. Absolvent de Litere la Cluj ?i de tot felul de cursuri, ?coli ?i stagii postuniversitare ?i de perfec?ionare prin ?ar? ?i peste grani?e. De-a lungul vremii, într-o poeticeasc? succesiune, a schimbat tot felul de meserii ?i func?iuni încercând s? performeze în fiecare dintre ele, cu b?nuiala c? din literatur? nu se poate tr?i decât prost: miner, electrician, bi?ni?ar, profesor, ziarist, tehnician maseur, consilier de imagine, func?ionar parlamentar, func?ionar guvernamental.  Evident, lista va continua. C?r?i publicate: E toamn? printre femei ?i în lume, versuri, Ed. Echinox, Cluj, 1993;Singur, versuri, Ed. Euphorion, Sibiu, 1996; Nop?i ?i zile, versuri, Ed. Arhipelag, Târgu Mure?, 1999; Din anii cu secet?, versuri, Ed. Grinta, Cluj, 2005; Sex cu femei, roman, Ed. Tritonic, Bucure?ti, 2008; Via?a f?r? urm?ri, versuri, Ed. Brumar, Timi?oara, 2010;Mitologii amînate, versuri, Ed. Herg Benet, Bucure?ti, 2011; Un roman de rahat, roman, Ed. Tritonic, Bucure?ti, 2013; Profetul popular, versuri, Ed. Tracus Arte, Bucure?ti, 2015. Prezent în numeroase antologii literare în ?ar? ?i str?in?tate, c?rora nu a fost curios s? le fac? o inventariere exhaustiv?. Tradus în ebraic?, englez?, francez?, german?, italian?, maghiar?, occitan? ?i tot felul de alte limbi.  În calitate de câ?tig?tor a tot felul de premii literare, inclusiv unele acordate de USR, ceea ce reprezint? cirea?a de pe tort, cere oficial ?i degeaba o subven?ie de la Ministerul Culturii pentru acoperirea costurilor de depozitare a nenum?ratelor diplome l?sate deja prin testament statului român. În calitate de editor ?i pre?edinte alAsocia?iei Culturale Direc?ia 9 a publicat o gr?mad? de c?r?i de poezie mi?to ale altora ?i a organizat tot felul de evenimente literare la care nu s-a scorojit varul pe pere?i de plictiseal?. Restul e istorie…

Robert ?erban s-a n?scut în Turnu Severin, la 4 octombrie 1970. Tr?ie?te în Timi?oara. Este scriitor, jurnalist, editor ?i om de televiziune. Ca scriitor, a debutat, în 1994, cu volumul de poezie Fire?te c? exagerez (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au urmat Odyssex (poezie, 1996), Piper pe limb? (interviuri, 1999, Premiul filialei din Timi?oara a Uniunii Scriitorilor), Pe urmele marelui fluviu / Auf den Spuren des grossen Stroms (coautor, împreun? cu Nora Iuga, Ioan Es. Pop, Werner Lutz ?i Kurt Aebli, poezie ?i proz?, 2002),Timi?oara în trei prieteni (coautor, împreun? cu Dan Mircea Cipariu ?i Mihai Zgondoiu, poezie, 2003, Premiul revistei Poesis), Cartea roz a comunismului (memorialistic?, coautor, 2004), A cincea roat? (interviuri, 2004, Premiul filialei din Timi?oara a Uniunii Scriitorilor), Barzaconii / Anus dazumal (proz?, 2005), Cinema la mine-acas?(poezie, 2006, Premiul revistei Observator cultural pentru cea mai bun? carte de poezie din 2006, Premiul Filialei Timi?oara a Uniunii Scriitorilor, nominalizat? la Premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor din România ?i la Premiul de poezie al revistei “Cuvântul”), Athenee Palace Hotel (coautor, împreun? cu Alexander Hausvater, teatru, 2007, pies? montat? de c?tre Teatrul Na?ional din Timi?oara), Ochiul cu strea?in?(publicistic?, 2007), O c?ru?? înc?rcat? cu nimic/ Ein karren beladen mit nichts (coautor, împreun? cu Ioan Es. Pop ?i Peter Sragher, poezie, 2008), Moartea parafin? (poezie, 2010, Premiul revistei Luceaf?rul de diminea??, nominalizat? la Premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Filialei Timi?oara a Uniunii Scriitorilor din România), Nara?iunea de a fi. Robert ?erban în dialog cu ?erban Foar?? (memorialistic?, 2013),Gura p?c?tosului. Dialog cu Valeriu Armeanu (interviu, 2014). În 2009, i-a ap?rut, în Germania, volumul de poezie Heimkino, bei mir (Pop Verlag), în 2010, în Serbia, volumul bilingv ??????? ? ????? ????/ Cinema la mine-acas? (Meridijani), în 2012, în Ungaria, volumul de poezie Illatos koporsó (L’Harmattan).

Grigore ?oitu s-a n?scut la 29 decembrie 1971 în Constan?a. În prezent este freelancer (web developer) ?i administrator al urm?toarelor situri/bloguri culturale: usrpoezie.ro (websitul USR – Filiala Bucure?ti Poezie), getyourip.ro (blogul Institutului Polonez din Bucure?ti), bulandra.ro (websitul teatrului Bulandra), grusr.org (blogul/forumul Grupului pentru reforma Uniunii Scriitorilor din România) ?i EcoLiteratura.ro. Debuteaz? în presa literar? în anul 1994, în revista “Vatra”. A publicat, în perioada 1994-2008, poeme, recenzii, cronici literare ?i interviuri în revistele culturale române?ti (Poesis, Tomis, Vatra, România literar?, Amphion) ?i în Suplimentul de Mar?i al ziarului Observator de Constan?a.  A mai publicat poezie pe blogul literar alternativ Hyperliteratura (2006 – 2007). În anul 2015 a început colaborarea cu Agen?ia de Carte ca editorialist. Volume publicate:Anticulinare, Editura Arhipelag, 1996 (premiul POESIS pentru debut); Addenda, Editura Dacia, 2002 (nominalizare la premiul ASPRO pentru experiment); Spam, Editura Brumar, 2007 (nominalizare la premiul Avangarda22); Poeme de stânga, Casa de pariuri literare, 2011; Poemar?i, o antologie mar?olie (antologator), Editura Tracus Arte, 2014. Textele sale au fost selectate în urm?toarele antologii: Poezia român? actual?, vol. 1,  Editura Pontica, 1998; Erotica2, Observator, 2002; Salonul ludicilor, Editura Tracus Arte, 2014.

R?zvan ?upa (n.1975) la Br?ila în 1975. Primul s?u volum publicat în 2001, „feti?”, a fost distins cu Premiul na?ional pentru poezie „Mihai Eminescu” pentru debut.  În 2003, “feti? – o carte româneasc? a pl?cerii” a f?cut obiectul unei a doua edi?ii rev?zute ?i ad?ugite la Editura Vinea. În 2005, a publicat volumul “corpuri române?ti”, la editura Cartea Romaneasc?, iar în 2011 a lansat „poetic. cerul din delft ?i alte corpuri române?ti”, la Casa de Editur? Max Blecher.  Între 2005 ?i 2010 a organizat întâlnirile Poeticile cotidianului, iar din septembrie 2010 a lansat Atelierele rela?ionale, un proiect de încurajare a interac?iunii poetice pornind de la formularea unor principii de poetic? rela?ional?. A participat la festivaluri, ateliere ?i lecturi de poezie în Bucure?ti, Constan?a, Timi?oara, Cluj Napoca, Sibiu, Buz?u, Chi?in?u ?i în str?in?tate (Banska Stiavnica, Berlin, Bratislava, Budapesta, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv ?i Zagreb).  Anul trecut a ap?rut volumul „Poeticile cotidianului de la seri de literatur? în mi?care la Republica poetica cu R?zvan ?upa” (Casa de Pariuri Literare), o prezentare detaliat? a celor cinci ani de evenimente literare concepute ?i adaptate pentru spa?ii neconven?ionale. Este membru al Pen Club România ?i scrie pe poetic.ro

Maria R?ducanu s-a n?scut la Hu?i – Vaslui, pe 3 noiembrie 1967. Urmeaz? studii de vioar?, chitar? ?i de filologie (francez?) la Universitatea Al. I. Cuza din Ia?i ?i Universitatea Bucure?ti. Între 1984-1993 ia parte la majoritatea festivalurilor ?i concursurilor na?ionale de jazz, atât în calitate de compozitoare cât ?i de interpret?. Din anul 2000 Maria R?ducanu devine o prezen?? constant? a concertelor din cluburile bucure?tene, impunându-se ca o prezen?? artistic? de valoare. În ultimii ani, lanseaz? opt albume, printre care „Pe vale” ?i „Lumini” au fost premiate de Uniunea Compozitorilor ?i Muzicologilor din România ?i concerteaz? în SUA, Fran?a, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Albania, Elve?ia, Polonia, Cehoslovacia, Italia ?i Luxemburg. Apare de asemenea pe albume precum „Via?a lumii” (JAM RECORDS, 2003, al?turi de Mircea Tiberian Quartet), ?i “Rosa Das Rosas” (al?turi de Mircea Tiberian ?i Lisle Ellis). Colaboreaz? cu nume mari din jazzul autohton precum Johnny R?ducanu, Mircea Tiberian, Vlaicu Golcea, Sorin Romanescu, Pedro Negrescu, Mihai Iordache, Eugen Nichiteanu, Sorin Terinte, Puiu Pascu, etc.) ?i personalit??i ale jazzului mondial ca Maurice de Martin, Jan Roder ?i Michael Griener din Germania, Marc Ribot, Chris Dahlgren, Ben Abarbanel-Wolff ?i Travis DiRuzza din SUA, Siegfried Kessler ?i Malo Vallois din Fran?a ?i Krister Jonsson din Suedia. La ini?iativa sa, lanseaz? un proiect cu piese muzicale din Rusia, Spania, Italia, Fran?a, America de Sud, în duet cu chitaristul de forma?ie clasic? Maxim Belciug. În aprilie 2010, la invita?ia celebrului muzician american de avangard?  John Zorn, Maria R?ducanu înregistreaz? albumul „Ziori”, al?turi de chitaristul jazz Marc Ribot. Maria R?ducanu este renumit? pentru interpret?rile pieselor Mariei T?nase ?i ale altor melodii din folclorul românesc. De asemenea, se face remarcat? prin capacitatea de a cânta in diferite dialecte, trecând cu u?urin?? de la cântece de jale ?i bucurie la fado portughez.

Mircea Tiberian este unul dintre cei mai cunoscu?i jazzmeni români ai ultimelor decenii, pianist, utilizator ?i de claviaturi electronice, compozitor ?i profesor de jazz, autor de c?r?i de specialitate. S-a n?scut la Cluj, în 1955. ?i-a petrecut copil?ria ?i adolescen?a la Sibiu, iar în 1975 s-a mutat la Bucure?ti. În 1980, a absolvit Conservatorul bucure?tean. A cântat, printre al?ii, al?turi de Larry Coryell, Tomasz Stanko, Herb Robertson, Ed Shuller, Nicholas Simion, Adam Pieronczyk, Maurice de Martin, Theo Jorgensmann,Johnny R?ducanu, Aura Urziceanu, Dan Mândril?,Anca Parghel. Printre premiile ob?inute de el se num?r?: Muzicianul Român al Anului (1987); Premiul Uniunii Compozitorilor pentru compozi?ie de jazz (1990, 1996, 2000); Premiul pentru Întreaga Activitate Artistic? (Asocia?ia de Jazz Napocensis, 2001). Discografia sa cuprinde: Magic Bird, Never Ending Story, Working Underground, Alone in Heaven, Hotel of Three Beginnings, Back To My Angel, Eleven, Via?a lumii ?i Trei lumini. Acestora li se mai adaug? patru discuri împreun? cu grupul ‘Interzone’, al c?rui co-leader este, al?turi de Maurice de Martin.

Nadia Trohin, n?scut? la Chi?in?u, fost? solist? a grupului Millenium, a absolvit Universitatea Na?ional? de Muzic? din Bucure?ti, sec?ia jazz, clasa maestrului Mircea Tiberian. Anul absolvirii, 2010, este ?i cel al debutului în jazz, la Festivalul de Jazz de la Târgu Mure?, unde a ob?inut Premiul pentru cea mai bun? trup? “Nadia&Friends”. Din 2011 face parte din proiectul „La margine de Bucure?ti”, proiect de muzic?  româneasc? interbelic? ?i  jazz, conceput de c?tre Mircea Tiberian din care a rezultat un disc ap?rut la SoftRecords, în 2011, pentru înregistrarea c?ruia a colaborat cu contrabasistul Chris Dahlgren ?i percu?ionistul Maurice de Martin. Muzicienii  de jazz  al?turi de care a mai cântat: John Betch, Olah Peter, Gyorgy Jeszenszky, George Natzis, Cristian Soleanu, C?t?lin Milea, Liviu Butoi, C?t?lin R?zvan, Pedro Negrescu, Alex Man, Michael Acker.

Maratonul de Poezie ?i Jazz, difuzat în fiecare an de Radio România Cultural!, marcheaz? prin poezie, blues ?i jazz Noaptea European? a Muzeelor (21 mai 2016), cu un program ce cuprinde nume importante din genera?ii ?i geografii literare diferite. Recitalurile de poezie vor intra în rezonan?? cu nume importante ale jazz-ului ?i blues-ului din România. Maratonul de Poezie ?i Jazz promoveaz? câteva dintre cele mai importante voci ale poeziei române contemporane. Prin difuzarea Maratonului de Poezie ?i Jazz pe frecven?ele Radio România Cultural sunt promovate m?rci stilistice identitare care sunt, multe dintre ele, opere canonice. Maratonul de Poezie ?i Jazz a devenit în ace?ti ultimi ?apte ani un eveniment de referin?? pentru cele dou? genuri de ni??, Poezia ?i Jazz-ul. Este socotit de c?tre mul?i speciali?ti drept Revelion al Poe?ilor ?i al Poeziei, un bun prilej de ipoteze ?i de certitudini legate de faptul c? poezia mai poate func?iona ast?zi ca terapie de salvare sufleteasc? ?i chiar social?. Poe?ii invita?i vor avea, fiecare în parte, o lectur? din propriile lor poeme de cinci minute, în propria lor lectur? ?i interpretare. Intrarea este liber? pentru to?i cei care nu au fost cotropi?i de consumism, tabloidizare ?i secularizare. Pentru to?i cei care ?tiu c? într-o ?ar? normal? la cap ?i la suflet conteaz?, în primul rând, spiritul ?i audien?a de calitate.

Maratonul de Poezie ?i Jazz propune o noapte alb? de muzic? ?i poezie prin care s? fie promovate valori autentice ?i organice deseori umbrite de dictaturile prezentului: consumismul, tabloidizarea aspectelor intime ale vie?ii ?i obsesia audien?elor cu orice pre?. În fapt, un proiect care s? ofere un spa?iu public ?i mediatic pentru dou? genuri de ni??: Poezie ?i Jazz.

Organizator: Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti

Co-organizatori: Institutul Cultural Român, Biblioteca Central? Universitar? „Carol I”

Eveniment realizat cu sprijinul: British Council, Institutul Italian de Cultur?, Goethe Institut, Ambasada Republicii Coreea, Literature Translation Institute of Korea, Ambasada Fran?ei, Institutul Francez

Parteneri: Teatrul Excelsior, Libr?riile Humanitas, Green Hours jazz-cafe, Galeria Roman?, Muzeul Municipiului Bucure?ti, APLER, Opera Scris?.ro, Libr?ria Open Art, Tramvaiul 26, Euro CulturArt, Universitatea Hyperion – Facultatea de Arte, VINARTE

Coproduc?tor: Radio România Cultural

Parteneri media: RFI, Observator Cultural, ?tirile TVR, News.ro, TV City, Ziarul Metropolis,  Suplimentul de cultur?, LiterNet, Bookaholic, Bookblog, Semnebune, BookHub, Filme ?i C?r?i, BookMag, Agen?iadeCarte.ro.,  Contemporanul, Cea?ca de cultur?, publica?ia online IQool, LaRevista.ro, Artanumu?c?.roonlinegallery.ro, Infinitezimal, Top Business, Pia?a de Art?.

Proiect co-finan?at de: AFCN – Administra?ia Fondului Cultural Na?ional